Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów – aktualności (strona 60)

Relacje z sądów – aktualności

Leczenie uzdrowiskowe konstytucyjne

Tryb potwierdzania skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową może obejmować wskazanie przez wojewódzki oddział NFZ rodzaju leczenia uzdrowiskowego, daty jego rozpoczęcia czy właściwego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego ? stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 26 kwietnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym dotyczący wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w …

Czytaj dalej »

Nieprecyzyjne pouczenia sądu

Powód przegrał proces cywilny w pierwszej instancji. Gdy złożył apelację, sąd drugiej instancji ją odrzucił stwierdzając, że wniosek o doręczenie wyroku został złożony po terminie, ponieważ został wysłany za pośrednictwem prywatnego operatora, a nie Poczty Polskiej. HFPC sporządziła w tej sprawie skargę do ETPC. Skarżący od 2006 r. do 2010 …

Czytaj dalej »

Wypłata banku dla nieuprawnionego

28 kwietnia b.r. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego: „Czy w kontekście szeroko ujętego dobra prawnego podlegającego ochronie na mocy art. 286 § 1 k.k. jakim jest mienie, a nie tylko własność, pokrzywdzonym w rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k. w sytuacji wypłaty środków z rachunku bankowego …

Czytaj dalej »

Przedawnienie roszczeń z polisolokat

W kolejnej sprawie prowadzonej przez Kancelarię Machyński Ruszkiewicz i Partnerzy Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił apelację Kancelarii i Skandia Życie TU SA. w sprawie opłaty likwidacyjnej. Sąd potwierdził 10 – letni okres przedawnienia roszczeń z polisolokat (Skandia wskazywała na 3 lata). Jest to kolejny wyrok przeciwko Skandia Życie TU SA.w …

Czytaj dalej »

Zakres immunitetu parlamentarnego

21 kwietnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie publicznie ogłosił wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym dotyczący wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zakresu immunitetu parlamentarnego. Nie można przyjąć, że art. 6 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora rozszerza zakres przedmiotowy immunitetumaterialnego poza jego granice wyznaczone w …

Czytaj dalej »

A.Breivik wygrał z Norwegią

Anders Breivik, który w lipcu 2011 roku zamordował 77 osób, wygrał w procesie przeciwko Norwegii. Mężczyzna oskarżył państwo o łamanie praw człowieka i „nieludzkie traktowanie”. Breivik narzekał głównie na to, że jest odizolowany od pozostałych osadzonych. Sąd uznał, że trzymanie go w izolacji od innych więźniów jest sprzecznez art. 3 …

Czytaj dalej »

RPO zaskarżył ustawę o prokuraturze

Ustawa ta nadała ogromne uprawnienia politykowi. Minister sprawiedliwości może bezpośrednio wpływać na prowadzenie konkretnych spraw, decydować o zatrzymani czy przeszukaniu. Może o tym informować media a także może ujawniać tajemnicę śledztwa osobom, które nie pełnią żadnych funkcji publicznych. Dając tak ogromne uprawnieniapolitykowi ustawodawca nie dał przy tym żadnych uprawnień jednostce, …

Czytaj dalej »

Kosztowna pomyłka sądu

Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji przyznający 80 tys. złotych zadośćuczynienia dla mężczyzny, który trafił do więzienia przez pomyłkę sądu i kuratora. Sąd uznał, że w okresie warunkowego zawieszenia kary mężczyzna został skazany za kolejne przestępstwo, choć w rzeczywistości dokonała go osoba o tymsamym nazwisku, …

Czytaj dalej »

ENA a warunki w więzieniu

Czy inne kraje europejskie będą wydawały Polsce osoby w ramach Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA), skoro warunki bytowe w polskich jednostkach penitencjarnych nie spełniają europejskich standardów? Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z 5 kwietnia państwo rozpoznające wniosek w ramach ENA będzie mogło zweryfikować, jakie warunki bytowe panują …

Czytaj dalej »

Zamiast obchodów listy od prezesów

W związku z odwołaniem międzynarodowej konferencji ?Sądy konstytucyjne ? między ochroną wolności a bezpieczeństwa?, która miała się odbyć w maju tego roku dla uczczenia 30-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego polski sąd prawa otrzymuje listy od zaproszonych prezesów sądów konstytucyjnych. Można je przczytać na stronie TK. Trybunał Konstytucyjny realizuje swoje zadania w …

Czytaj dalej »