Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli

Szczypta soli

SN wyręczy TK

Sąd Najwyższy o dopuszczalności rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw – uchwała z 17 listopada 2022 r. Sąd rozpoznający sprawę, pozbawiony możliwości skierowania do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego w trybie art. 193 Konstytucji RP o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu ustawy stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia w sprawie ze względu na przyczyny wskazane …

Czytaj dalej »

Wbrew prawu i rozumowi

HFPC przygotowała krytyczną opinię dotyczącą przyjętej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. W założeniu jej twórców, ustawa realizować ma założenia kamienia milowego dotyczącego sądownictwa, co spowodować ma odblokowanie części funduszy przynależnych Polsce w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Ustawa zakłada m.in. przeniesienie do NSA wszystkich spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów sądów powszechnych, wojskowych oraz Sądu …

Czytaj dalej »

To była ustawka

W środę Andrzej Duda udał się do Lwowa, gdzie spotkał się z prezydentami Ukrainy i Litwy. Prezydent Polski spędził też czas w katedrze lwowskiej, przed którą pojawił się tłum Ukraińców. – Umiejscowienie ludzi, a także dziennikarzy, którym pozwolono filmować przebieg zdarzenia świadczy o tym, że raczej nie było to spontaniczne …

Czytaj dalej »

Bajeczki dla dorosłych

Pan prezydent (…) jest ośrodkiem niezależnym odpornym od nacisków i wpływów innych środowisk. Będzie prowadził własną politykę również w czasie wyborczym – tak szef gabinetu Andrzeja Dudy odpowiedział w Radiu Plus na pytanie, czy głowa państwa pomoże PiS w nadchodzącej kampanii wyborczej. Paweł Szrot stwierdził też, że stanowisko prezydenta wobec …

Czytaj dalej »

Dwa miliardy zł w koszu

2 mld zł sięgnęła suma kar nałożonych na Polskę za niewykonanie zabezpieczenia TSUE w sprawie (C-204/21) dot. systemu dyscyplinarnego sędziów. To środki, które są bezpowrotnie stracone, mogłyby być przeznaczone na społecznie pożyteczne inwestycje.  Dla przykładu kwota 2 000 000 000 zł to:  – koszt odnowienia aż 3630 km dróg, – koszt budowy …

Czytaj dalej »

Dzieci i długi rodziców

Rodzice nie płacili za lokal komunalny, wobec czego sąd wydał w tej sprawie nakaz zapłaty. Objął nim jednak także czworo dzieci pozwanych A nie miały one wpływu na regulowanie przez rodziców opłat za mieszkanie Na starcie w dorosłość niesłusznie obciążono je zatem długiem, za który – jako dzieci – nie powinny były ponosić odpowiedzialności …

Czytaj dalej »

Policjanci jak Zorro

Numer służbowy u policjantów interweniujących podczas demonstracji. MSWiA milczy od 2 lat – RPO pisze do premiera Dwa lata temu Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do MSWiA o wyposażenie policjantów z pododdziałów zwartych w dobrze widoczne indywidualne znaki identyfikacyjne, np. numery służbowe. Obecne przepisy mogą bowiem utrudniać identyfikację np. tych funkcjonariuszy, …

Czytaj dalej »

Polityczna abolicja

Prokuratorzy z Lex Super Omnia o abolicji za wybory kopertowe Opinia Stowarzyszenia Lex Super Omnia do projektu ustawy o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (druk 855). Po zapoznaniu się z projektowanymi przepisami ustawy o …

Czytaj dalej »

Pomagajmy z głową

Sejm pracuje nad kolejnymi zmianami specustawy, która reguluje sytuację obywateli i obywatelek Ukrainy. Helsińska Fundacja Praw Człowieka krytycznie ocenia część proponowanych rozwiązań i przygotowała swoje uwagi do projektu zmian. Ograniczenie pomocy w zakwaterowaniu i zapewnieniu wyżywienia  Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, wprowadzona zostanie częściowa odpłata za pomoc udzielaną obywatelom i obywatelkom Ukrainy w zakwaterowaniu i zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego.  Zdaniem …

Czytaj dalej »

Nie musi bić

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej Dobiegła końca kampania 16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć, w którą włączają się osoby i organizacje z całego świata pod wspólnym celem wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum …

Czytaj dalej »