Ładowarki emu.energy
Strona główna / Temat Tygodnia (strona 30)

Temat Tygodnia

Raport AI o karze śmierci w 2012 r.

Pomimo pewnych rozczarowujących wydarzeń w 2012 roku rośnie globalna tendencja do powstrzymywania stosowania kary śmierci, komentuje Amnesty International w dorocznym raporcie na temat egzekucji i wyroków śmierci. W 2012 roku doszło do wznowienia stosowania kary śmierci przez pewne kraje, które nie uciekały się do niej od dłuższego czasu – na …

Czytaj dalej »

60. rocznica Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk wziął dzisiaj udział u uroczystym otwarciu dwudniowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ?Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania ? nowe rozwiązania?.- W obliczu postępującej unifikacji prawa na płaszczyźnie międzynarodowej, konferencja stanowi …

Czytaj dalej »

ONZ przyjęła Traktat o Broni

Na forum ONZ rządy przyjęły Traktat o Handlu Bronią, który zakazuje państwom transferów broni konwencjonalnej do innych krajów, gdy istnieje ryzyko, że broń ta będzie wykorzystywana do popełnienia lub ułatwienia ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości lub zbrodni wojennych. Na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ 155 państw głosowało za przyjęciem Traktatu zaledwie kilka …

Czytaj dalej »

Praca nadal marzeniem skazanych

W katalogu działań ukierunkowanych na społeczną readaptację osób skazanych, jaki ustawodawca stworzył w art. 67 § 3 KKW, praca – zwłaszcza ta sprzyjająca zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych – zajmuje pierwsze miejsce. Areszt Śledczy w Poznaniu wraz z podległymi oddziałami zewnętrznymi w Poznaniu, Baranowie oraz Rosnowie, utrzymuje od lat niezmiennie wysoki …

Czytaj dalej »

J. Gowin wygrał w Trybunale Konstytucyjnym

Wbrew stanowisku Krajowej Rady Sądownictwa i grupy posłów Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że przepisy na podstawie których minister sprawiedliwości Jarosław Gowin wydał rozporządzenie o reorganizacji sądów rejonowych, są zgodne z konstytucją. Wyrok był niejednogłośny, czterech z 15 sędziów złożyło zdania odrębne. Skargi do Trybunału Konstytucyjnego – złożone przez posłów (głównie z …

Czytaj dalej »

Czy małe sądy powrócą?

21 marca 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał połączone wnioski Grupy posłów na Sejm oraz Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące prawa o ustroju sądów powszechnych. Ogłoszenie wyroku nastąpi 27 marca 2013 r. o godz. 8.30. Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, a sprawozdawcą był sędzia TK …

Czytaj dalej »

NAPRAWMY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Z przyjemnością informujemy o inicjatywie Michała Zielińskiego. Człowieka, który widząc bezsilność naszych organów w naprawie wymiaru sprawiedliwości chce to zrobić silami całego społeczeństwa. Warto go wesprzeć. Oto jego prośba o wsparcie społecznego działania. Poniżej zamieszczamy link, gdzie każdy, kto chce przyłączyć się do uzdrawiania naszego wymaiaru sprawiedliwości może wypełnić specjalną …

Czytaj dalej »

Wesprzyj białoruskich więźniów sumienia

W tym roku 1% podatku zbieramy na pomoc dla białoruskich więźniów sumienia. Aleś Bialacki, Źmicier Daszkiewicz, Mykoła Statkiewicz, białoruscy obrońcy praw człowieka i opozycjoniści potrzebują naszego wsparcia, by mogli odzyskać wolność, o którą walczą dla Białorusi! Abyśmy mogli im pomóc, potrzebujemy Twojego wsparcia! Przekaż nam 1% podatku – nasz KRS …

Czytaj dalej »

Finał pobicia czarnoskórego piłkarza

Dwa lata temu szerokim echem w całej Polsce odbiła się sprawa dwóch piłkarzy Nielby Wągrowiec. Jeden z zawodników Paweł I. po treningu, wdał się w awanturę z czarnoskórym kolega i go pobił. Ghan Abraham Loliga zgłosił sprawę na policji. Sprawca pobicia został uznany winnym i skazany przez sąd. Nie doszło …

Czytaj dalej »

Większe gwarancje kontroli spółdzielni

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w wykładni przepisów określających zasady realizacji prawa członka spółdzielni mieszkaniowej do wglądu w umowy zawierane przez spółdzielnię z osobami trzecimi.Rzecznik dostrzegł rozbieżność stanowisk sądów powszechnych w kwestii uznania osoby zatrudnionej w spółdzielni za osobą trzecią w stosunku do spółdzielni, …

Czytaj dalej »