Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia (strona 32)

Temat Tygodnia

Prawo karne na straży finansów

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski wziął udział w posiedzeniu Rady Ministrów UE do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, która odbywa się w dniach 6-7 czerwca 2013 r. w Luksemburgu. Rada uzgodniła treść przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii …

Czytaj dalej »

Ostateczna likwidacja szubienicy

Chociaż z ulicznych sondaży wynika, że prawie połowa Polaków marzy o powrocie kary śmierci, cień szubienicy na zawsze zniknie z polskiego prawodawstwa. Oto rząd skierował do Sejmu dwa projekty ustaw o o ratyfikacji protokołu nr 13 do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we …

Czytaj dalej »

PRAWA CZŁOWIEKA NIE ZNAJĄ GRANIC

Przedstawiamy Raport Roczny Amnesty International. Podczas publikacji corocznej oceny sytuacji praw człowieka Amnesty International podkreśliła, że rok 2012 naznaczony był biernością wobec przypadków łamania praw człowieka, co czyni ten świat szczególnie niebezpiecznym dla uchodźców i migrantów. Według organizacji w 2012 roku naruszono prawa milionów osób, które uciekły przed konfliktami i …

Czytaj dalej »

710 rocznica śmierci św. Iwo Helory

W tym roku przypada 760 rocznica urodzin i 710 śmierci św. Iwo Helory, patrona wszystkich prawników. Zmarł 19 maja 1303 roku. 693 lata po jego śmierci zmarł, także 19 maja, wybitny poznański prawnik prof. Zygmunt Ziembiński, to nie może być przypadkiem. Imieniem profesora nazwano największą aulę poznańskiego wydziału prawa. Najbardziej …

Czytaj dalej »

Ustawa zabużańska w Trybunale Sprawiedliwości

Czy przepisy ustawy zabużańskiej są zgodne z prawem unijnym? Naczelny Sąd Administracyjny zada Trybunałowi Sprawiedliwości UE (TSUE) pytanie prejudycjalne w związku z sprawą członków rodziny Teisseyre, którzy są spadkobiercami osoby posiadającej przed II wojną światową majątek we Lwowie. Jeden z członków rodziny nie posiada obywatelstwa polskiego. W świetle obowiązujących przepisów …

Czytaj dalej »

Raport AI o karze śmierci w 2012 r.

Pomimo pewnych rozczarowujących wydarzeń w 2012 roku rośnie globalna tendencja do powstrzymywania stosowania kary śmierci, komentuje Amnesty International w dorocznym raporcie na temat egzekucji i wyroków śmierci. W 2012 roku doszło do wznowienia stosowania kary śmierci przez pewne kraje, które nie uciekały się do niej od dłuższego czasu – na …

Czytaj dalej »

60. rocznica Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk wziął dzisiaj udział u uroczystym otwarciu dwudniowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ?Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania ? nowe rozwiązania?.- W obliczu postępującej unifikacji prawa na płaszczyźnie międzynarodowej, konferencja stanowi …

Czytaj dalej »

ONZ przyjęła Traktat o Broni

Na forum ONZ rządy przyjęły Traktat o Handlu Bronią, który zakazuje państwom transferów broni konwencjonalnej do innych krajów, gdy istnieje ryzyko, że broń ta będzie wykorzystywana do popełnienia lub ułatwienia ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości lub zbrodni wojennych. Na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ 155 państw głosowało za przyjęciem Traktatu zaledwie kilka …

Czytaj dalej »

Praca nadal marzeniem skazanych

W katalogu działań ukierunkowanych na społeczną readaptację osób skazanych, jaki ustawodawca stworzył w art. 67 § 3 KKW, praca – zwłaszcza ta sprzyjająca zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych – zajmuje pierwsze miejsce. Areszt Śledczy w Poznaniu wraz z podległymi oddziałami zewnętrznymi w Poznaniu, Baranowie oraz Rosnowie, utrzymuje od lat niezmiennie wysoki …

Czytaj dalej »

J. Gowin wygrał w Trybunale Konstytucyjnym

Wbrew stanowisku Krajowej Rady Sądownictwa i grupy posłów Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że przepisy na podstawie których minister sprawiedliwości Jarosław Gowin wydał rozporządzenie o reorganizacji sądów rejonowych, są zgodne z konstytucją. Wyrok był niejednogłośny, czterech z 15 sędziów złożyło zdania odrębne. Skargi do Trybunału Konstytucyjnego – złożone przez posłów (głównie z …

Czytaj dalej »