Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temida w Polsce, Europie i na Świecie (strona 38)

Temida w Polsce, Europie i na Świecie

Dyscyplinarka dla b. prezesa TK J. Stępnia

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień będzie miał postępowanie dyscyplinarne w Trybunale Konstytucyjnym. Własnie otrzymał informację o wyznaczeniu rzecznika dyscyplinarnego. Sprawa ma związek z udziałem Stępnia w manifestacji organizowanej przez PO w maju tego roku. Podstawą prawną jest przyjęta przez nowy parlament ustawa o statusie sędziów …

Czytaj dalej »

Jak mają alarmować głuchoniemi?

Na tle skarg nadsyłanych do Biura Rzeczmika Praw Obywatelskich wyłonił się problem zgłaszania zawiadomień o sytuacji zagrożenia przez osoby niesłyszące. Niepokojący stan rzeczy w tym obszarze sygnalizują również przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób głuchych. Ratyfikując Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych Polska potwierdziła prawo osób z niepełnosprawnościami do …

Czytaj dalej »

Oszukańcze polisolokaty

Przy Ministerstwie Sprawiedliwości powstanie zespół roboczy, który przygotuje plan niezbędnych działań organów państwa wobec poważnych zarzutów dotyczących polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. To efekt spotkania poświęconego tak zwanym polisolokatom, do którego doszło 8 grudnia 2016 roku w siedzibie ministerstwa. – Zapoznałem się z wieloma wyrokami sądowymi pokazującymi ten proceder, który …

Czytaj dalej »

Mobbing w służbach mundurowych

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do szefów wszystkich służb mundurowych z prośbą o informację na temat działań podejmowanych przez nich w celu przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji (w tym molestowania i molestowania seksualnego) w relacjach służbowych. RPO poprosił o udostępnienie kopii regulacji wewnętrznych (lub projektówtakich regulacji), dotyczących zasad i trybu …

Czytaj dalej »

Roczny raport RPO

Pracujemy dla ponad 38 mln obywateli, ale jest nas niespełna 300 osób. Choć staramy się ze wszystkich sił, nie zawsze udaje nam się naprawić wszystko to, co nie działa w relacjach obywateli z państwem. W 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawami 30 tysięcy osób, informacji udzielił prawie 40 …

Czytaj dalej »

Internetowa „Prokuratura i prawo”

Na stronie internetowej Prokuratury Krajowej w zakładce Prokuratura i Prawo bezpłatnie jest już dostępny najnowszy numer miesięcznika ?Prokuratura i Prawo? w wersji elektronicznej. Polecamy lekturę wszystkich artykułów, glos, recenzji innych materiałów, a w szczególności artykuł autorstwa Ariadny Ochnio – prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota pt. Konfiskata korzyści z przestępstwa ? …

Czytaj dalej »

Iluzoryczność uchylenia mandatu

Osoby ukarane grzywną w postępowaniu mandatowym wskazują w skargach do Rzecznika Praw Obywatelskich na ograniczone możliwości uchylenia prawomocnego mandatu karnego. Pomimo wprowadzenia zmian w przepisach, zgodnie z postulatami Rzecznika, obowiązujący stan prawny nadal budzi pewne zastrzeżenia co do zgodnościz konstytucyjną zasadą równości. Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o rozszerzenie …

Czytaj dalej »

Bezprawne praktyki akwizytorów

Prokuratura Generalna wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także 22 innych instytucji publicznych prowadzi akcję informacyjną dotyczącą sprzedaży bezpośredniej. Podobnie jak w ubiegłym roku wspólnie z innymi instytucjami, chcemy przypomnieć o prawach konsumentów, którzy zawierają umowy poza lokalemprzedsiębiorcy (np. akwizycja, pokazy w świetlicach, sanatoriach). Okazją do tego będzie …

Czytaj dalej »

Za mała pomoc społeczna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że ośrodki pomocy społecznej nie wykorzystują ogółu możliwości, aby dotrzeć do wszystkich osób, które potrzebują ich pomocy. Współpracują tylko z niektórymi organizacjami pozarządowymi, nie wyszukują aktywnie potrzebujących, często ograniczając się do biernego wykonywania rutynowych czynności i reagowania na zgłoszenia. Wpływ na ograniczone rozpoznawanie sytuacji społecznej miała …

Czytaj dalej »

Egzamin adwokacki już w marcu

W dniach 19-21 marca 2014 roku w całej Polsce przeprowadzony zostanie egzamin adwokacki. Przystąpią do niego aplikanci adwokaccy oraz osoby uprawnione na podstawie ustawy Prawo o adwokaturze tj. doktorzy nauk prawnych, referendarze sądowi i absolwenci prawa pracujący w kancelariach i urzędach organów władzy publicznej, których praca wymagała wiedzy prawniczej, z …

Czytaj dalej »