Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temida w Polsce, Europie i na Świecie (strona 39)

Temida w Polsce, Europie i na Świecie

Intymność dla chorych

W toku badania sprawy indywidualnej Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na kwestię umożliwienia osobom, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, odbywania spotkań z rodziną w warunkach zwiększonej intymności, tj. w oddzielnym pomieszczeniu, bez nadzoru personelu.     Rzecznik zauważył, że pobyt w zakładzie psychiatrycznym w …

Czytaj dalej »

Czego nauczy uczelnia

NIK publikuje raport o systemie oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych     Brakuje kompleksowej informacji o jakości kształcenia na polskich uczelniach. Wprawdzie Polska Komisja Akredytacyjna wydawała rocznie kilkaset ocen jakości kształcenia, jednak ich jednostkowy charakter nie pozwalał Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego na doskonalenie systemu jakości kształcenia. Tymczasem polskie szkoły …

Czytaj dalej »

Adwokat od chwili zatrzymania

Nie każda osoba zatrzymana w Polsce ma od razu dostęp do obrońcy. O to, by zmienić polskie prawo tak, by każdy – bez względu na stopień zamożności czy wykształcenia – miał po zatrzymaniu natychmiastowy dostęp do obrońcy- opowiadają się zarówno SPT (podkomitet ONZ ds. prewencji tortur), jak i CPT (europejski …

Czytaj dalej »

RPO zaskarżył marsz w Hajnówce

RPO zaskarżył decyzję o umorzeniu dochodzenia w sprawie m.in. propagowania rasizmu i faszystowskiego ustroju państwa podczas „Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Hajnówce w lutym 2018 r. Adam Bodnar wskazał na błędy i wybiórczą ocenę zdarzeń w postanowieniu o umorzeniu. Rzecznik podkreślił, że „krzyż celtycki” nie jest już wpisanym do rejestru …

Czytaj dalej »

Podsłuchy w postępowaniach podatkowych

Zagadnienie dotyczące możliwości wykorzystywania jako dowodów w postępowaniu podatkowym protokołów (stenogramów) z podsłuchów rozmów uzyskanych w toku postępowania karnego rozpoznawał powiększony skład NSA i odmówił wydania uchwały. Spór (sygn. akt I FPS 2/18) dotyczył: po pierwsze – warunków dopuszczalności włączenia jako dowodu w postępowaniu podatkowym materiałów uzyskanych za pomocą technik …

Czytaj dalej »

Dla kogo status uchodźcy?

Cudzoziemcy, którzy np. na przejściu granicznym w Terespolu chcą złożyć wniosek o status uchodźcy, często nie mają takiej możliwości – są zawracani na Białoruś. Nie zapewnia im tego ani prawo, ani praktyka Straży Granicznej, która najczęściej nie dopuszcza do złożenia takiego wniosku – wskazuje RPO Funkcjonariusze SG nie protokołują rozmów …

Czytaj dalej »

Sędzia Żurek „chce” do SN

 Zgłosiłem swoją kandydaturę na sędziego Sądu Najwyższego do Izby Cywilnej SN. Chcę przetestować procedurę naboru do SN, która – moim zdaniem – jest sprzeczna z polskim prawem. Trzeba poddać ten konkurs testowi prawa w interesie obywateli” – poinformował sędzia Waldemar Żurek, były rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa. Dodał, że „trzeba …

Czytaj dalej »

Dyscyplinarka dla b. prezesa TK J. Stępnia

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień będzie miał postępowanie dyscyplinarne w Trybunale Konstytucyjnym. Własnie otrzymał informację o wyznaczeniu rzecznika dyscyplinarnego. Sprawa ma związek z udziałem Stępnia w manifestacji organizowanej przez PO w maju tego roku. Podstawą prawną jest przyjęta przez nowy parlament ustawa o statusie sędziów …

Czytaj dalej »

Jak mają alarmować głuchoniemi?

Na tle skarg nadsyłanych do Biura Rzeczmika Praw Obywatelskich wyłonił się problem zgłaszania zawiadomień o sytuacji zagrożenia przez osoby niesłyszące. Niepokojący stan rzeczy w tym obszarze sygnalizują również przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób głuchych. Ratyfikując Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych Polska potwierdziła prawo osób z niepełnosprawnościami do …

Czytaj dalej »

Oszukańcze polisolokaty

Przy Ministerstwie Sprawiedliwości powstanie zespół roboczy, który przygotuje plan niezbędnych działań organów państwa wobec poważnych zarzutów dotyczących polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. To efekt spotkania poświęconego tak zwanym polisolokatom, do którego doszło 8 grudnia 2016 roku w siedzibie ministerstwa. – Zapoznałem się z wieloma wyrokami sądowymi pokazującymi ten proceder, który …

Czytaj dalej »