Strona główna / Trybunał konstytucyjny (strona 4)

Trybunał konstytucyjny

Konstytucyjny remis

Część przepisów dotycząca nadzoru ministra sprawiedliwosci nad postępowaniem dyscyplinarnym w koropracji adwokackiej jest sprzeczna z Konstytucją. Pozostałe zaskarzone przepisy są zgodne z ustawą zasadniczą. Tybunał Konstytucyjny orzekł 1 grudnia 2009 roku, że: – art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze jest zgodny …

Czytaj dalej »

Policjant może mieć HIV

23 listopada 2009 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące zasad orzekania o niezdolności do służby w Policji. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne w sprawie zgodności § 57 pkt 4 wykazu chorób i ułomności, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia …

Czytaj dalej »

Abonament nie dla wszystkich

4 listopada 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący abonamentu radiowo-telewizyjnego. Trybunał miał ustalić, czy zwolnienie znacznej części abonamentów z obowiązku uiszczania opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji publicznej jest zgodne z prawem. Przypomnijmy, ze ustawa z 13 czerwca 2008 roku o zmianie …

Czytaj dalej »

Alimenty a prawo jazdy

Trybunał Konstytucyjny uznał, że zatrzymywanie prawa jazdy osobie, która nie płaci alimentów jest sprzeczne z konstytucją. Praktyka taka była często stosowana przez organy administracji samorządowej. Prezydent Łodzi zatrzymał prawo jazdy Zbigniewowi S. W uzasadnieniu decyzji podał, że wpłynął wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o dokonanie czynności zmierzających do zatrzymania prawa …

Czytaj dalej »