Najnowsze informacje

Chapeau bas

Papież Benedykt XVI zapowiedział, że abdykuje 28 lutego. Papież złożył taką deklarację po łacinie w czasie konsystorza w sprawie kanonizacji męczenników z Otranto. Sposób w jaki to uczynił budzi wielki podziw dla człowieka, który jest ostatnim prawdziwym monarchą i to nie tylko dla wiernych. – Ustępuję dla dobra Kościoła – oświadczył Benedykt XVI. Nie czuję się już na siłach, by kontynuować posługę – uzasadniał papież. Wyjaśnił, że zwołał kardynałów także po to, by podać ważną dla Kościoła wiadomość. Dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Angelo Sodano oświadczył, że wiadomość ta to „grom z jasnego nieba”. Informacja o zapowiadanej abdykacji papieża Benedykta XVI zaskoczyła Kurię Metropolitalną w Gnieźnie. Prymas Józef Kowalczyk na na razie nie komentuje doniesień medialnych. – W ciągu ostatnich kilkuset lat przypadek abdykacji papieża już się zdarzył. W 1294 r. abdykował papież Celestyn V po kilku miesiącach pontyfikatu – przypomina dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie ks. Michał Sołomieniuk, który także nie ukrywa zaskoczenia decyzją Benedykta XVI. Nowy następca św. Piotra ma być wybrany do końca marca – zapowiedział rzecznik Watykanu, Federico Lombardi. Dodał, że w Konklawe nie weźmie udział ustępujący papież, Benedykt XVI. Federico Lombardi przyznał także, że otoczenie Ojca Świętego dostrzegało, że w ostatnim czasie siła fizyczna Benedykta XVI słabła. Mimo tego decyzja papieża była dla wszystkich zaskoczeniem.
Rzecznik Watykanu stwierdził, że Benedykt XVI zrobił wcześniej rachunek sumienia, a jego decyzja była świadoma. Federico Lombardi powiedział także, że decyzja Benedykta XVI „była wolna, a papież nie uległ żadnym naciskom”. Dodał, że zgodnie z kodeksami, jego abdykacja nie musi być przez nikogo zatwierdzona. Konieczne jest natomiast, aby była powszechnie znana. Benedykt XVI w kwietniu skończy 86 lat. Przypomnijmy, że był zapraszany do Poznania na obchody rocznicy Chrztu Polski. Rozpoczną się one za dwa lata. Benedykt XVI abdykuje 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00. Na naszej stronie publikujemy oświadczenie papieża. (Radio Merkury+IAR) Oto oświadczenie, jakie Benedykt XVI złożył wobec Kolegium Kardynalskiego: Najdrożsi Bracia, zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.
Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.

Sprawdź także

Jaki egzamin notarialny

Gdzie powinno się zdawać egzamin notarialny. Resort sprawiedliwości zgadza się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Powinno …