Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Chcą zapłaty bez numeru

Analiza skarg kierowanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ujawniła kolejny problem dotyczący wypełniania przez Pocztę Polską obowiązków przewidzianych przez przepisy rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Z przepisówrozporządzenia wynika, że dowody zarejestrowania odbiorników w formie książeczki opłaty abonamentowej zostały zastąpione zawiadomieniem o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego, o którym Poczta Polska miała obowiązek powiadomić użytkowników w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Z napływających skarg wynika, że w praktyce zdarzają się przypadki, gdy obywatele w ogóle nie otrzymali zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego, a mimo to prowadzone jest wobec nich postępowanie egzekucyjne lub też o nadaniu numeru dowiadują się dopiero z wezwania do zapłaty zaległości abonamentowych.
Poczta Polska w odpowiedzi na prośby użytkowników o udokumentowanie faktu powiadomienia o nadaniu numeru identyfikacyjnego twierdzi, że wykonała obowiązek przewidziany przepisami rozporządzenia. Nie jest jednak w stanie przedstawić dowodu doręczenia zawiadomienia, które stanowi dowód zarejestrowania odbiornika.
W ocenie Rzecznika, nie do zaakceptowania jest stan, w którym negatywne konsekwencje związane z obowiązkami dotyczącymi używania odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych ponosi tylko obywatel.

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …