Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Chce leczyć homoseksualistów

Chce leczyć homoseksualistów

HFPC złożyła przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku opinię przyjaciela sądu w sprawie z powództwa amerykańskiego psychologa P. przeciwko Stowarzyszeniu ?Pracownia Różnorodności? działającemu na rzecz osób LGBT. Psycholog jest znany z poglądów o konieczności zakazania i leczenia homoseksualizmu. W 2013 r.Stowarzyszenie wysłało do kilkudziesięciu uczelni wyższych w całej Polsce listy wyrażające sprzeciw wobec organizowania na uniwersytetach wykładów z udziałem P. Sąd uznał, że niektóre określenia używane przez ?Pracownię Różnorodności? w swoich publikacjach związanych z protestem były nieuprawnioną ingerencją w dobra osobiste psychologa i nakazał umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia przeprosin. Równocześnie sąd oddalił roszczenie o zapłatę trzydziestu tysięcy złotych na cel społeczny. Zarówno powód jak i strona pozwana odwołali się od wyroku.
Apelacja miała zostać rozpoznana w środę 25 maja 2016 r., ale rozprawa została odroczona na wniosek pełnomocnika powoda z uwagi na przestąpienie do postępowania Rzecznika Praw Obywatelskich. HFPC w swojej opinii zwróciła uwagę, że co prawda na podstawie przepisów kodeksu cywilnego każdemu przysługuje prawo do ochrony swoich dóbr osobistych, ale nie każde naruszenie będzie mogło zostać uznane za bezprawne.
W orzecznictwie wielokrotnie pojawiała się argumentacja, że pewne okoliczności usprawiedliwiają ingerencję w dobra osobiste osób trzecich. Jedną z nich jest uzasadniony interes społeczny. W opinii podkreślono też, że ?pozwani nie powinni ponieść odpowiedzialności w razie stwierdzenia, że ich krytyczne wypowiedzi, wyrażające protest przeciwko publicznemu prezentowaniu przez powoda poglądów sprzyjających dyskryminacji mniejszości seksualnych, stanowią ich subiektywny głos na temat kwestii mającej istotne publiczne znaczenie, poparty wystarczającą podstawą faktyczną, który został »sprowokowany« kontrowersyjnymi wypowiedziami powoda?.
Opinia dostępna jest na stronie HFPC.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …