Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Chory psychicznie przed sądem

Chory psychicznie przed sądem

Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich budzi treść projektowanej zmiany art. 48 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, który powinien mieć charakter obligatoryjny w zakresie ustanowienia przez sąd pełnomocnika procesowego dla osoby chorej psychicznie będącej stroną postępowania w przedmiocie przymusowego umieszczenia
w szpitalu psychiatrycznym.
Ewentualna zmiana brzmienia przepisu z ?sąd może ustanowić? na ?sąd ustanawia?, przy pozostawieniu dotychczasowych uznaniowych przesłanek, będzie zmianą jedynie pozorną, nie wywołującą żadnych skutków procesowych w dotychczasowej praktyce sądowej. Przedstawiany obecnie kierunek zmian w istocie utrzymuje dotychczasowe rozwiązanie. Nie można bowiem twierdzić, że wprowadza się jednoznacznie obligatoryjną pomoc dla osób chorych psychicznie będących stroną postępowania w przedmiocie przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym, pozostając przy wcześniejszym rozwiązaniu uzależniającym jej ustanowienie od oceny sądu. W ocenie Rzecznika przepis powinien jednoznacznie stanowić, iż dla osoby, której postępowanie dotyczy, musi zostać ustanowiony adwokat lub radca prawny.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie działań, aby projektowane rozwiązania prawne stanowiły rzeczywistą propozycję zapewnienia osobom chorym psychicznie skutecznej ochrony ich praw procesowych.

Sprawdź także

Co może policja w szpitalu

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę kobiety, wobec której – po zażyciu przez nią tabletki poronnej …