Strona główna / Aktualności / Cień nadziei dla eksmitowanych

Cień nadziei dla eksmitowanych

Poznań umorzy postępowania w sprawie procesów regresowych wobec osób skazanych na eksmisję, a Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpi z inicjatywą ustawodawczą regulującą ich sytuację. Poznań odwiedził rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który przez kilka godzin dyskutował z władzami miasta, przedstawicielami WielkopolskiegoStowarzyszenia Lokatorów, Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych oraz delegatury Najwyższej Izby Kontroli. Zasiedli oni przy wspólnym stole, aby zająć się problemem roszczeń regresowych Miasta Poznania w stosunku do osób zamieszkujących prywatne mieszkania, wobec których sąd orzekł eksmisję, a miasto nie może dostarczyć im lokalu socjalnego. Uczestnicy spotkania debatowali nad tym, jak rozwiązać problem zadłużonych lokatorów w prywatnych kamienicach. Chodzi o osoby, w stosunku do których miasto ma roszczenie regresowe z tytułu odszkodowań. Proponowane rozwiązania problemu roszczeń regresowych Miasta Poznania wypracowane podczas spotkania władz miasta z rzecznikiem praw obywatelskich oraz środowiskami związanymi z polityką mieszkaniową to projekt nowej uchwały Rady Miasta, inicjatywa ustawodawcza RPO, zawieszenie postępowań sądowych w sprawie procesów regresowych oraz umorzenie naliczanych w nich zobowiązań. – Cele mamy jasne – chcemy pomóc tym ludziom. Z punktu widzenia społecznego dotychczasowa polityka procesów regresowych jest nieakceptowalna. Żądanie przez miasto regresu z tytułu zapłaty odszkodowania w sytuacji, w której samemu się zawiniło, nie dostarczając odpowiedniej liczby lokali socjalnych, to absurd, który musimy zatrzymać – mówił prezydent Jacek Jaśkowiak. Ustalone podczas spotkania rozwiązania odnoszą się do różnych kategorii osób. W przypadku ludzi zadłużonych, wobec których miasto nie podjęło jeszcze żadnych egzekucji, zobowiązanie będzie umorzone albo na podstawie uchwały Rady Miasta (jeśli radni pozwolą na umarzanie tego typu zobowiązań) albo na podstawie działań podjętych przez urzędników indywidualnie w stosunku do każdej z osób. Druga kategoria odnosi się do osób, w stosunku do których toczą się już postępowania sądowe. Władze zadeklarowały, że doprowadzą do zawieszenia tych postępowań. Trzecia kategoria odnosi się do spraw, w których zapadły już wyroki, ale jeszcze nie były one przedmiotem postępowań egzekucyjnych. Władze zapewniły, że wstrzymają tego rodzaju egzekucje. Pracownicy Biura Spraw Lokalowych UMP wyszli ponadto z propozycją wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą, która zlikwidowałaby tego rodzaju problemy. Przychylnie odniósł się do niej obecny na spotkaniu Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. – Po naszej stronie będzie teraz istniał obowiązek przygotowania wystąpienia adresowanego do komisji praw człowieka, praworządności i petycji w Senacie. Chcemy podjąć inicjatywę ustawodawczą, która zmierzałaby do tego, że jeżeli ktoś musi być wykwaterowany z mieszkania prywatnego, a gmina nie jest w stanie zapewnić pomieszczenia socjalnego z różnych powodów, to żeby do czasu tego wykwaterowania dana osoba płaciła tylko czynsz, który jest wymagany jakby był to lokal socjalny – mówi rzecznik praw obywatelskich, dr Adam Bodnar. Problem nie dotyczy bowiem wyłącznie Poznania, ale wszystkich innych miast w Polsce. Niemniej z rozwiązań cieszą się osoby, którym zależy na polityce mieszkaniowej Poznania.
– Cieszymy się z dzisiejszej dyskusji oraz postulowanych rezultatów i oczywiście czekamy na ich realizację. Mamy nadzieję, że praktyka niesprawiedliwych procesów regresowych zostanie już zaniechana. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie da się tego zrobić w ciągu jednego dnia. Niemniej jednak spotkanie było dobre, gdyż władze miasta skonfrontowały problemy lokatorskie poznaniaków i wiedzą już, jakie kroki podjąć, aby wspomóc mieszkańców w tym zakresie – mówi Katarzyna Czarnota z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. – Teraz wiele będzie zależało od radnych, bo oni będą musieli podjąć decyzję w sprawie ewentualnej uchwały, która będzie umarzała rozwiązania. Jako władze postaramy się przygotować ją jak najlepiej. Zapewniam, że do współpracy zaprosimy również wszelkie stowarzyszenia, które mogłyby nam w tym pomóc – podsumował zastępca prezydenta Arkadiusz Stasica, który odpowiada za politykę mieszkaniową Poznania.
Źródło: biuro prasowe UMP

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …