Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Co drugi zda tu na aplikacje

Co drugi zda tu na aplikacje


Odbyło się tradycyjne spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości z dziekanami wydziałów prawa i szefami korporacji prawniczych dotyczące tzw. zdawalności na aplikacje prawnicze. Wziął w nim udział, już po raz ósmy, dziekan prof. Roman Budzinowski.

Z satysfakcją należy odnotować, że poznański Wydział Prawa znajduje się w ścisłej czołówce pod względem zdawalności na wszystkie aplikacje prawnicze.

Należymy do tzw. wielkich wydziałów prawa, z których najwięcej absolwentów zdaje egzaminy na aplikacje korporacyjne. Zajmujemy tu czwarte miejsce, ale jeśli w całej Polsce tylko około 42% absolwentów zdaje egzamin wstępny na te aplikacje, to w Wielkopolsce około 55%. Pod względem stopnia zdawalności znajdujemy się na drugim miejscu w Polsce, zaraz po Uniwersytecie Jagiellońskim. Ten sukces cieszy.

Również wysoką pozycję zajmujemy, gdy chodzi o zdawalność do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Znajdujemy się tutaj na trzecim miejscu (uwzględniając egzaminy I i II etapu). Świadczy to dobrze o przygotowaniu naszych absolwentów do rozwiązywania problemów prawnych (na tym polega egzamin II etapu).
Roman Budzinowski

Sprawdź także

XXV absolutorium online

28 marca 2020r. odbył się online XXV Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Pierwotnie zakładaliśmy, …