Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Co może ochroniarz w sądzie

Co może ochroniarz w sądzie

Rzecznik Praw Obywatelskich podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie potrzeby uregulowania na poziomie ustawy uprawnień pracowników ochrony w budynkach sądowych. Zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach sądowych oraz zapobieganie naruszaniu zakazu wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych, w praktycewymaga często dokonania przez pracowników ochrony czynności o charakterze prewencyjnym m.in. przeglądania zawartości wnoszonych na teren sądu toreb czy odzieży. Wprawdzie przeglądanie może być powierzone osobom innym niż funkcjonariusze Policji, to jednak wymaga regulacji ustawowej z uwagi na ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności. Kwestie te nie mogą być uregulowane na przykład w regulaminach sądów, jak ma to obecnie miejsce.
Z przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych nie sposób wyinterpretować uprawnienia pracowników ochrony do przeglądania bagażu i odzieży osób wchodzących do budynku sądu w przypadku podejrzenia wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie informacji o aktualnym stanie prac legislacyjnych w omawianej kwestii.

Sprawdź także

Policja w roli Inkwizycji

Pomysł PiS – mandat musisz przyjąć. Karnista: sprawiedliwość wymierzać będzie szeregowy policjant. Słowo „panie władzo” …