Strona główna / Aktualności / Prawo rzecznika Radzika

Prawo rzecznika Radzika

W poniedziałek Sąd Dyscyplinarny w Poznaniu umorzył postępowanie przeciwko pani sędzi Łopalewskiej na wspólny wniosek – mecenasa Bartosza Tiutiunika i Jacka Tylewicza, uznając, że brak było skargi uprawnionego oskarżyciela. Stan prawny sprawy był taki, że zastępca rzecznika dyscyplinarnego Radzik na podstawie materiałów prasowych i danych statystycznych wszczął postępowanie wzywając panią sędziego do złożenia wyjaśnień. Wobec odmowy skierował wniosek do Sądu Dyscyplinarnego w Poznaniu. Zdarzenia to miało miejsce przed uchwaleniem ustawy kagańcowej. Nasz wniosek o umorzenia postępowania wskazywał na brak skargi uprawnionego oskarżyciela. Cytat z wniosku: „Tym samym Prawo o ustroju sądów powszechnych nie daje Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępcom prawa do inicjowania postępowań (w tym wszczynania postępowań wyjaśniających) w zakresie należącym do właściwości zastępców rzecznika, działających przy sądach okręgowych lub sądach apelacyjnych. Również żaden inny przepis ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w jej obecnym brzmieniu oraz stosowanych posiłkowo przepisów części ogólnej kodeksu karnego I przepisów kodeksu postępowania karnego nie daje Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych i jego zastępcom uprawnień do podejmowania jakichkolwiek czynności dyscyplinarnych wobec szeregowych sędziów sądów rejonowych i okręgowych. Zasadność powyższego sposobu rozumowania potwierdza planowana zmiana ustawy o ustroju sądów powszechnych którą przynosi tzw.”ustawa kagańcowa” (USTAWA z dnia 20 grudnia 2019 r.o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.). W art. 112§2a wprowadza ona zmianę o treści “Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych mogą podjąć i prowadzić czynności w każdej sprawie dotyczącej sędziego.”, Tym samym ustawodawca przyznaje, że takiej kompetencji obecnie Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych nie mają”. Sąd Dyscyplinarny w Poznaniu podzielił ten pogląd mimo znacznego oporu obecnego na posiedzeniu Rzecznika Dyscyplinarnego pana Schaba. Postanowienie jest nieprawomocne. Ale zakreśla prawne granice działania rzeczników dyscyplinarnych, które ius caduci były przez nich przekraczane. Może tez stać się podstawą do umarzania postępowań wszczętych w tym samym okresie i z pominięciem rzeczników lokalnych.

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …