Co może Straż Miejska

26 lutego 2016 r., na podstawie artykułu prasowego: ?K. Straż miejska powaliła ojca na ziemię, dziecko stało i patrzyło?, zamieszczonego na portalu internetowym katowice.wyborcza.pl, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy sprawę dotyczącą możliwości przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w K., w związku
z interwencjami 9 i 10 lutego 2016 r. przed Miejskim Przedszkolem w K. (BPK.519.22.2016.BP) Zgodnie z artykułem pierwsze zdarzenie wiązało się z zatrzymaniem pojazdu przez rodzica w niedozwolonym miejscu. Gdy rodzic próbował wyjąć z samochodu, został z niego wyciągnięty przez strażnika, po czym otrzymał mandat za złe parkowanie oraz brak dokumentów. Następnego dnia miało miejsce drugie zdarzenie, w rezultacie którego doszło do użycia siły przez strażników wobec tej samej osoby na oczach jego dziecka, po tym jak miał im zwrócić uwagę, że przechodzą przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Rzecznik zwrócił się do Prezydenta Miasta K. oraz jednostki prokuratury prowadzącej postępowanie w niniejszej sprawie. Prezydent Miasta K. poinformował Rzecznika, że w ramach nadzoru, polecił Komendantowi Straży Miejskiej przeprowadzenie szczegółowej analizy czynności służbowych podległych mu funkcjonariuszy. Czynności te nie potwierdziły stawianych zarzutów.
Z kolei Prokurator Prokuratury Rejonowej G.-Z. po przeprowadzeniu stosownego postępowania wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, wobec stwierdzenia, że czyn ten (art. 231§1 k.p.k. tj. przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych) nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego. Na tę decyzję procesową zażalenie złożył pełnomocnik procesowy pokrzywdzonego, w związku z czym akta przedmiotowej sprawy zostały przekazane do Sądu Rejonowego w G. Sąd po rozpoznaniu środka odwoławczego postanowił uchylić zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę prokuratorowi do dalszego prowadzenia. W wyniku powyższych działań wszczęte zostało postepowanie przygotowawcze, jednakże zakończyło się ono wydaniem postanowienia o umorzeniu śledztwa, które z kolei zostało zaskarżone przez pokrzywdzonego i jego pełnomocnika. Rzecznik dalej prowadzi sprawę i planuje kolejne wystąpienie do Sądu Rejonowego w G.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …