Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Co robiła Państwowej Inspekcji Pracy

Co robiła Państwowej Inspekcji Pracy

Informacje o pracach PIP w zeszłym roku przedstawiła Sejmowi podczas 101 posiedzenia Sejmugłówna inspektor pracy Iwona Hickiewicz. Zgodnie ze sprawozdaniem, w 2014 r. inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 90 tys. kontroli u blisko 73 tys. pracodawców, na rzecz których świadczyło pracę około 4 mln osób. W związku ze stwierdzonyminaruszeniami przepisów BHP inspektorzy wydali ponad 318 tys. decyzji dotyczących głównie przygotowania do pracy, m.in. szkoleń BHP, badań lekarskich i uprawnień kwalifikacyjnych. Kontrolerzy skierowali do pracodawców ponad 60 tys. wystąpień, zawierających łącznie ponad 280 tys. wniosków o usunięcie nieprawidłowości. W ubiegłym roku do PIP wpłynęło około 42 tys. skarg, dotyczących głównie należności pracowniczych oraz nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Specjaliści PIP udzielili około 1,2 mln bezpłatnych porad prawnych. W 2014 r. inspektorzy odnotowali około 92 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracowników. Nałożyli ponad 19 tys. mandatów karnych na kwotę ponad 23 mln złotych. Do sądów skierowali ponad 3 tys. wniosków o ukaranie. Inspektorzy pracy sprawdzili przeszło 52 tys. umów cywilnoprawnych w ponad 10 tys. firm. Kontrole legalności zatrudnienia około 170 tys. obywateli polskich wykazały rożnego rodzaju uchybienia w co drugim spośród 24 tys. skontrolowanych podmiotów. Inspektorzy przeprowadzili też ponad 2,2 tys. kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Naruszenia prawa stwierdzono w połowie skontrolowanych podmiotów, przy czym nielegalne wykonywanie pracy w ponad 9 proc. z nich. Ponadto specjaliści PIP zbadali przyczyny i okoliczności zgłoszonych do inspekcji ponad 2 tys. wypadków przy pracy, w których poszkodowanych zostało 2349 osób, w tym 267 poniosło śmierć, a 768 doznało ciężkich obrażeń. W zeszłym roku PIP prowadziła też liczne działania prewencyjne i edukacyjne. Wśród nich m.in. 5 programów skierowanych do takich branż, jak np. budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. Działania kontrolno-nadzorcze PIP doprowadziły do likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 71 tys. pracowników. 7,5 tys. osób będących stronami umów cywilnoprawnych oraz 1,4 tys. osób pracujących bez żadnej umowy uzyskało potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku pracy. Blisko 11 tys. pracowników różnych branż wykorzystało zaległe urlopy wypoczynkowe. W wyniku zastosowanych przez inspektorów PIP środków prawnych, poleceń, wniosków, wystąpień i decyzji płacowych wyegzekwowano dla około 83 tys. pracowników przysługujące im wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy na kwotę 105,5 mln złotych. Na Fundusz Pracy płatnicy wpłacili zaległe składki za około 26 tys. pracowników na łączną kwotę 2,5 mln złotych. O dokumencie dyskutowali posłowie zasiadający w Komisjach: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny.
Zarekomendowali oni przyjęcie dokumentu. Stanowisko komisji przedstawił na forum Sejmu poseł Michał Stuligrosz.

Sprawdź także

Cykliczny strajk zaczęty

18 stycznia (poniedziałek) będzie pierwszym dniem akcji protestacyjnej sędziów. Sędziowie żądają przywrócenia do pracy zawieszonych …