Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Co z ustawą o biegłych sądowych

Co z ustawą o biegłych sądowych

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny zwrócił się do ministra sprawiedliwości o pilne wprowadzenie kompleksowej ustawy dotyczącej biegłych sądowych. Minister w odpowiedzi z dnia 5 maja 2016 r., poinformował Rzecznika o podjęciu decyzji o przystąpieniu do prac legislacyjnych nad projektem nowej regulacji prawnej zmierzającej dokompleksowego uregulowania zagadnień prawnych dotyczących biegłych sądowych w jednym akcie normatywnym rangi ustawy. Ponadto w odniesieniu do sygnalizowanych przez Rzecznika przypadków nierzetelnego opiniowania przez biegłych sądowych wprowadzono zmiany legislacyjne, które w ocenie ministerstwa powinny przyczynić się do zapewnienia staranności przy wykonywaniu obowiązków zleconych biegłym.
Zdaniem Rzecznika powyższe zmiany nie stanowią jednak rozwiązania problemu nieprofesjonalnie i niewydolnie funkcjonującej instytucji biegłych sądowych w wymiarze sprawiedliwości. W ocenie Rzecznika remedium na wielokrotnie wskazywane nieprawidłowości stanowić może jedynie pilnie uchwalenie kompleksowej ustawy dotyczącej biegłych sądowych. Ponadto w pracach legislacyjnych dotyczących obecnego projektu ustawy o biegłych sądowych konieczne jest ? na co wskazywała również w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli – uwzględnienie kwestii regulacji wynagrodzeń biegłych, istotnej dla zapewnienia dostępu do biegłych o najwyższych kwalifikacjach.
Rzecznik zwrócił się do ministra sprawiedliwości z prośbą o informację na temat planowanego terminu rozpoczęcia oraz zakończenia rządowych prac legislacyjnych dotyczących omawianej ustawy, a także poinformowanie czy w trakcie prac nad projektem ustawy o biegłych sądowych uwzględnione zostaną (zostały) rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli dotyczące funkcjonowania tej instytucji.

Sprawdź także

Utajnienie WSA i NSA

Wystąpienie do NSA i WSA w sprawie kierowania spraw na posiedzenia niejawne Stowarzyszenie Interwencji Prawnej …