title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
24.03.2017
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 110/16, podjął uchwałę następującej treści: Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 k.c.). Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu
23.03.2017
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 111/16, podjął uchwałę następującej treści: Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla
23.03.2017
9 marca br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 69/16, podjął uchwałę następującej treści: Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się
23.03.2017
21 lutego Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym oddalił dwie skargi kasacyjne Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na refundację leku. NSA podkreślił, że organy administracji dokonując interpretacji przepisów powinny posługiwać się wykładnią prokonstytucyjną. Taka wykładnia przepisów ustawy o refundacji
23.03.2017
 ​W związku z opublikowaną w dniu 20 marca br. na stronie Fundacji ePaństwo nieprawdziwą informacją, jakoby Sąd Najwyższy nie rozpatrzył wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (chodzi o dostęp do informacji o kartach płatniczych) informuję, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wniosek Fundacji rozpatrzył w ustawowym terminie, miesiąc temu.
23.03.2017
Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała raport dotyczący wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W swoim stanowisku Fundacja podkreśliła, że docenia wysiłki polskich władz podejmowane na przestrzeni lat w celu upowszechniania i wdrażania standardów wypracowanych przez Radę Europy. Jednak
23.03.2017
HFPC przedstawiła Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie opinię w sprawie przewlekłego tymczasowego aresztowania, zawierającą standardy stosowania tego środka w świetle orzecznictwa ETPC w Strasburgu. W naszej ocenie, niemal ośmioletnie tymczasowe aresztowanie stanowi naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trzeba odpowiedzieć
22.03.2017
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 82/16, podjął uchwałę następującej treści: W razie wniesienia przez stronę zastępowaną przez radcę prawnego (adwokata, rzecznika patentowego) skargi kasacyjnej, od której – stosownie do wskazanej wartości przedmiotu
22.03.2017
Sąd Najwyższy rozpoznał kasację wywiedzioną przez rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść pana Grzegorza. Sprawa ta podjęta została przez Rzecznika Praw Obywatelskich z urzędu, po monitoringu przez pracowników Rzecznika Praw Obywatelskich oddziału terapeutycznego jednego z wizytowanych Zakładów Karnych, w związku z szerszym badaniem
17.03.2017
Trybunał Konstytucyjny orzekł w składzie 11 sędziów, że przepisy wprowadzające uprzywilejowanie zgromadzeń cyklicznych są zgodne z Konstytucją. Wyrok zapadł większością głosów, z udziałem trzech osób, które zostały wybrane na stanowisko sędziowskie w grudniu 2015 r. bez ważnej podstawy prawnej. W grudniu 2016 r., Prezydent – przed
07.03.2017
Prokurator cofnął wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite pana M., mężczyzny z zespołem Downa. HFPC wstąpiła do postępowania i przedstawiła opinię prawną, w której wskazała wady stosowania ubezwłasnowolnienia. W sprawie uczestniczyła również Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia z Torunia, która wspiera pana M.
07.03.2017
Sąd Rejonowy w Nysie w 7 marca 2017 r. uniewinnił dziennikarkę „Nowin Nyskich”, Dominikę Wolak, oskarżoną o naruszenie miru domowego, ponieważ odmówiła opuszczenia przychodni weterynaryjnej. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie było monitorowane w ramach prac Obserwatorium Wolności Mediów HFPC.  Dziennikarka w połowie lipca 2016 r.
07.03.2017
W nieustającym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje problematyka przestrzegania przez sądy przysługującego obywatelom prawa do obrony na każdym stadium postępowania karnego. W ostatnim czasie Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację w dwóch sprawach, w których na etapie postępowania wykonawczego doszło
07.03.2017
W dniu 27 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy podzielił argumenty przedstawione przez ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego w kasacji wywiedzionej na niekorzyść sprawcy wypadku drogowego, w którym śmierć poniosła małoletnia Martyna M. prawidłowo przekraczająca jezdnię przez wyznaczone przejście dla pieszych. Sprawę Marka Z. Sąd Najwyższy
02.03.2017
Zabójca i pedofil Mariusz T. pozostanie w ośrodku w Gostyninie - zdecydował Sąd Najwyższy. Wątpliwości co do decyzji o izolacji przestępcy rozstrzygnął w listopadzie 2016 r. Trybunał Konstytucyjny  - uznał sąd. Tzw. "ustawa o bestiach" - czyli dokument o "postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności
02.03.2017
Prokuratorzy będą występowali przeciwko osobom i instytucjom, które używają nieprawdziwych i fałszujących historię Narodu Polskiego sformułowań Prokuratorzy mają obowiązek ustalenia, czy w poszczególnych Sądach obecnie toczą się postępowania dotyczące naruszenia dóbr osobistych określonych osób, poprzez użycie sformułowania „polski obóz
01.03.2017
14 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wydał wyrok w sprawie Jana G., oskarżonego przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze o zabójstwo i zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem Ewy P. w nocy z 21 na 22 sierpnia 1993 roku w Zbylutowie w województwie dolnośląskim. Sąd uznał Jana G. za winnego zabójstwa i zgwałcenia Ewy P.
28.02.2017
​W związku z zainteresowaniem sprawą oraz licznymi publikacjami na jej temat informujemy, że Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 23 lutego 2017 r., w sprawie o odszkodowanie w wysokości 48 mln zł, z tytułu niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania, oddalił kasację pełnomocnika wnioskodawcy, jako oczywiście bezzasadną. Wnioskodawca
26.02.2017
16 lutego br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 105/16, podjął uchwałę następującej treści: Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 k.p.c. może być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sądowa została wysłana pod aktualnym adresem oraz imieniem i nazwiskiem odbiorcy. Powyższa
25.02.2017
Sąd Najwyższy w sprawie dotyczącej zapłaty zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych rozważał, czy zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego jest możliwe tylko wtedy, gdy więź między członkami rodziny zostaje całkowicie zerwana (na skutek śmierci), czy też wówczas, gdy utrzymywanie tych więzi w normalny sposób nie jest możliwe z uwagi na
25.02.2017
HFPC złożyła dwie skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących odmowy powołania przez Prezydenta trzech sędziów na stanowiska w sądach powszechnych. W swoich skargach kasacyjnych HFPC zarzuca WSA naruszenie przepisów prowadzące do nieważności postępowania. W postępowaniu przed NSA Fundację
25.02.2017
Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki w piśmie do sądu poparł wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, przychylając się do sformułowanych postulatów uznania Leszka P., który skończy odbywanie kary w grudniu 2017 r., za osobę stwarzającą zagrożenie. W mediach jest on określany mianem wampira z Bytowa.
24.02.2017
HFPC podjęła interwencję w sprawie pana Daniela Boczarskiego*, który odbywa karę 9 miesięcy pozbawienia wolności. Od lat zmaga się on ze schizofrenią paranoidalną. Teraz jednak efekty jego leczenia mogą zostać zaprzepaszczone, ponieważ warunki odbywania kary mogą wpłynąć na zaostrzenie się choroby. Do listu przesłanego do HFPC pan Daniel
«« || 1 | 2 | 3 |...| 57 | 58 | 59 || »»

Moja kancelaria

Rozmowa z prof. Adamem Strzemboszem w tvn24 : o tym, prezydent nie ma tytułu moralnego, by oskarżać o złamanie konstytucji

Prof. Ewa Łętowska w #dzieńdobryPolsko mówi o końcu Trybunału Konstytucyjnego.-  Zakończył się byt ważnego

Portal na:Temat rozmawia z adwokatem Jackiem Dubois o obronie senatora Józefa Piniora i o tym kto trafi na śmietnik historii

Sędzia Justyna Koska-Janusz rozmawia z "Gazetą Wyborczą" o cofnięciu jej delegacji

Sędzia Żurek dla Onet Wiadomosci : PiS może przejąć Sąd Najwyższy Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić przepisy,
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Trybunał Konstytucyjny uznał pisowską ustawę o zgromadzeniach za zgodną z konstytucją. Wbrew wszelkim opiniom prawnym towarzyszącym jej uchwaleniu – polskim i Komisarza Praw Człowieka Rady Europy – Trybunał po dobrej zmianie pokazał, że będzie służył żyrowaniu niekonstytucyjnych poczynań władzy. Ale to podejrzewaliśmy. Ważniejsze i groźniejsze jest to, że Trybunał w ogóle go wyda. Dopomogli w tym „starzy” sędziowie Trybunału. Zgadzając się na zasiadanie w składzie z „dublerami” sędziów, legitymizowali Trybunał w takim składzie. Mogli go zakwestionować w zdaniach odrębnych – ale i tego nie zrobili. Napisali je językiem Pytii Delfickiej, nie rozstrzygając o prawie dublerów do orzekania.

Czy nadzieją na radykalny przełom w politycznych sposobach organizowania się jest brak przywództwa? Kto może politycznie zaaktywizować młodych? Czy mają jakieś autorytety? Wiele lat temu jedno z pism zrobiło ranking autorytetów, dając do wyboru pulę nazwisk znanych osób. Wygrał żyjący jeszcze wtedy Jan Paweł II. Na drugim miejscu był znany sportowiec (dziś zapewne byłyby to Lewandowski), na trzecim i czwartym piosenkarz rockowy. Widać było, jak na dłoni, że młodzi nigdzie się nie dowiedzieli, jaka jest różnica między autorytetem a idolem (brak etyki w szkole). Podziw dla pewnego stylu bycia, stanowiska czy sławy mylony jest tu z cechami, jakie powinien posiadać autorytet moralny. Podobnie ocenia się polityków.

Wojciech Młynarski dwa lata przed śmiercią maisał, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi w 2015 r.:
"Nie jestem już żaden smarkacz, Łeb mam pokryty siwizną.
Nie zagłosuję na Dudę Bo zbyt cię kocham Ojczyzno!
Skąd wiem, że wybór niedobry? Nie wierzę w zmianę oblicza Nie chcę powrotu Ziobry, I teczek Macierewicza.
Na Dudę nie oddam głosu! Pamiętam, Jarka premierem, I kpiny z demokracji I koalicję z Lepperem.
Nie chcę mieć znów premiera Co straszy Ruskiem i Żydem
Co ciągle dzieli Polaków I może zaszczuć jak Blidę. Za kłamstwa i pomówienia, Prawdę, mgłą sztuczną okrytą Za skłócanie rodaków Za IV Rzeczpospolitą.

Nie pomogły kłody rzucane przez PiS. Zakaz informowania o humanitarnej akcji Jurka Owsiaka w narodywych mediach. 105 570 801,49 zł - tyle w tym roku zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ale obok podziękowań, na konferencji Jurka Owsiaka nie brakowało uszczypliwości. Organizator WOŚP w trakcie swojej konferencji przypomniał też wcześniejsze finały oraz zdradził szczegóły organizacji tegorocznej imprezy. - Dla lokalnych społeczności jest to tak piękne wydarzenie, którego nie można zepsuć - powiedział. I dodał: Nie może pan poseł Pięta powiedzieć, że jest to dzień, w którym mundurowi nie biorą udziału.
Porady, Listy, Komunikaty

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia ogłasza konkurs na esej o prawach człowieka pt.: "Trzy najważniejsze prawa Człowieka -

W Środzie Wielkopolskiej w dniu 4 czerwca 2017 roku odbędzie się bieg na dystansie 10 kilometrów. Będzie to jubileuszowa - piąta

Ogólnopolska konferencja „Prawo w psychologii i medycynie – problemy i wyzwania XXI w.” odbędzie się 18 maja w Warszawie.