title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
23.09.2017
Sąd Najwyższy demaskuje kolejną wpadkę kampanii "Sprawiedliwe Sądy" Sprawa grzywny dla 67-letniej kobiety, za zjedzenie w sklepie batonika za 69 groszy, jest jednym ze sztandarowych przykładów rzekomej patologii w polskim wymiarze sprawiedliwości. Czy jednak rzeczywiście to dobry przykład? "67-letnia mieszkanka Legnicy została oskarżona
21.09.2017
Sąd Okręgowy w Poznaniu przywrócił do pracy na stanowisku nauczyciela historii Piotra Janowicza, który był także katechetą, a jednocześnie należał do związku zawodowego. Sąd przyznał także p. Janowiczowi wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. Na prośbę HFPC Piotra Janowicza reprezentowali pro bono prawnicy Kancelarii
20.09.2017
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej sprawy o sygn. III CSK 241/16, uchylił zaskarżony wyroku Sądu Apelacyjnego w K. i poprzedzający go wyrok wyroku Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia. W niniejszej sprawie powód, nieposiadający obywatelstwa polskiego, domagał się nakazania przez
20.09.2017
Minister sprawiedliwości - prokurator generalny skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku w sprawie drukarza, który z powodu swych przekonań odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT i wniósł o jego uniewinnienie. Prawomocny wyrok skazujący Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi wyrokiem z 31 marca 2017 r. uznał, że łódzki
18.09.2017
Kobieta musiała uciekać z dziećmi ze swojego kraju przed znęcającym się nad rodziną mężem. Państwo polskie udzieliło im ochrony uzupełniającej uznając, że powrót cudzoziemki do kraju pochodzenia narazi ją na rzeczywiste ryzyko nieludzkiego i poniżającego traktowania. Po zamieszkaniu w Polsce kobieta wystąpiła o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego
18.09.2017
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zajmuje się sprawą osoby cierpiącej na przewlekły ból, której odmówiono refundacji leku zawierającego susz z konopi. Pacjentka cierpi na schorzenie objawiające się silnymi bólami nóg, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie i zmusza ją do poruszania się o kulach. W sprawie została skierowana skarga
15.09.2017
HFPC skierowała do Komitetu Ministrów Rady Europy wystąpienie dotyczące niewykonania w pełni wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich dotyczących dostępu do legalnej aborcji. W stanowisku podkreślono, że brakuje mechanizmów, które zagwarantują kobietom realną możliwość dostępu do zgodnego z prawem
15.09.2017
Według opinii Rzecznika Generalnego TSUE – państwa członkowskie nie mogą zamykać drogi sądowej w sprawie odmowy wydania wizy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię dotyczącą obywatela Maroka, któremu Konsul RP w Rabacie odmówił wydania wizy Schengen. Pomimo iż przepisy polskiego prawa wyłączają
15.09.2017
Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie ma zdolności sądowej w postępowaniu cywilnym. Tak stwierdził Sad Najwyższy rozpatrując zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, ​ odnośnie możliwości badania w postępowaniu cywilnym (przez sądy powszechne i SN) prawidłowości umocowania osoby fizycznej, objętej aktem jej powołania
11.09.2017
Uznania za niekonstytucyjną możliwość badania przez sądy w trybie cywilnym prawidłowości powołania prezesa TK przez prezydenta chciała grupa posłów PiS. Zakwestionowali oni przepisy, na których podstawie sądy cywilne "roszczą sobie prawo" do badania decyzji związanych z powołaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę prezesa TK Julii Przyłębskiej.
08.09.2017
Leszek P., zwany wampirem z Bytowa, jest osobą niebezpieczną i trafi do zamkniętego ośrodka szpitalnego - orzekł w czwartek Sąd Apelacyjny w Gdańsku, oddalając apelację pełnomocnika skazanego. Pod koniec roku mężczyzna zakończy odbywanie kary 25 lat więzienia za zabójstwo i gwałt. Decyzja Sądu Apelacyjnego jest prawomocna. Sąd niższej instancji,
08.09.2017
Przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się postępowanie w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a Sądem Najwyższym, wszczęte wnioskiem Marszałka Sejmu z 8 czerwca 2017 r. Trybunał ma rozstrzygnąć, jaki charakter ma opisana w Konstytucji kompetencja Prezydenta do stosowania prawa łaski i czy Sąd Najwyższy może dokonywać
07.09.2017
Rodzina zmarłego więźnia wytoczyła proces zakładowi karnemu, ponieważ uniemożliwił im pożegnanie z umierającym krewnym. W toku postępowania powodowie domagali się od zakładu karnego przeprosin oraz zadośćuczynienia. Sąd w I instancji uznał, że prawo do pożegnania z umierającym więźniem jest dobrem osobistym w rozumieniu kodeksu cywilnego,
01.09.2017
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Prudniku oskarżył Sławomira B. o zabójstwo w zamiarze bezpośrednim Elżbiety S. (art. 148 par. 1 kodeksu karnego). W trakcie zdarzenia, które miało miejsce 25 czerwca 2015 roku w Prudniku, oskarżony szarpał pokrzywdzoną, bił ją po całym ciele, w tym w okolice głowy oraz uciskał rękami na jej szyję. Na skutek działania
26.08.2017
​W dniu 25 sierpnia br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 11/17, podjął uchwałę następującej treści: Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się
25.08.2017
Dewastacje pod pozorem remontu, wymontowanie okien, odcinanie prądu, gazu i wody to stalking - uznał sąd w Poznaniu. Ten wyrok - pierwszy w Polsce - może być wykorzystywany w innych, podobnych sprawach. Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej – Poszczególne zachowania oskarżonego mogą same w sobie nie
23.08.2017
Lech Wałęsa znów na celowniku Instytutu Pamięci Narodowej. IPN prowadzi postępowanie karne przeciwko Wałęsie za to, że były prezydent rzekomo składał fałszywe zeznania. Śledczy twierdzą, że były prezydent mówił nieprawdę na temat dokumentów znalezionych w domu Czesława Kiszczaka. Podczas okazywania byłemu prezydentowi dokumentów
23.08.2017
Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi S. – byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Co zarzuca się oskarżonemu Krzysztof S. został oskarżony o udział co najmniej od 15 lutego 2013 roku do 16 września 2016 roku w zorganizowanej grupie
21.08.2017
Sprawy te dotyczą obywateli Rosji, narodowości czeczeńskiej, którzy wielokrotnie chcieli złożyć wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej na przejściu granicznym w Terespolu. Cudzoziemcy podczas kontroli granicznej powoływali się na zagrożenie prześladowaniami w Czeczenii. Straż Graniczna uniemożliwiała im jednak złożenie wniosków i odsyłała
19.08.2017
Rzecznik Praw Obywatelskich wyraża głębokie zaniepokojenie argumentami o braku niezależności polskich sądów, jakie podnosi niemiecka stacja telewizyjna Zweites Deutsches Fernsehen („ZDF") w toczącym się w Niemczech postępowaniu przed Wyższym Sądem Krajowym w Koblencji w sprawie wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego  w Krakowie
08.08.2017
Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę byłego pracownika Poczty Polskiej dręczonego przez szefową. Za to, że firma nie reagowała na jego skargi, zapłaci mu 20 tys - pisze w środę "Rzeczpospolita". SN uznał, że prawo pracy kieruje się innymi celami niż kodeks cywilny - ma gwarantować zachowanie zdrowia przez pracownika. Dlatego zadośćuczynienie ma
05.08.2017
W związku ze zgłaszanymi przez obywateli i przedstawicieli mediów pytaniami i wątpliwościami co do stanowiska Sądu Najwyższego w odniesieniu do złożonego w Trybunale Konstytucyjnym wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Sądem Najwyższym wyjaśniamy, że ocena tego wniosku
04.08.2017
W dniu 3 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazały się artykuły autorstwa Małgorzaty Kryszkiewicz pt „NSA akceptuje nowy skład TK” oraz „NSA przecina spór o sędziów dublerów”. W dniu 5 lipca 2017 r. Pani Małgorzata Kryszkiewicz z redakcji Dziennika Gazety Prawnej zwróciła się do Rzecznika Prasowego NSA z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi
«« || 1 | 2 | 3 |...| 62 | 63 | 64 || »»

Moja kancelaria

Magda Jethon rozmawia prof. Ewą Łętowską o reformie wymiaru sprawiedliwości dokonywanej  przez Prawo i Sprawiedliwość.

Dalej trwa walka o sądy mówił w "Poranku Radia TOK FM"sędzia Waldemar Żurek  rzecznik Krajowej Rady Sądowniczej.


Prof. Marek Safjan b.prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunalu Sprawiedliwości w Luksemburgu, gościl w TOK FM


Biskup Tadeusz Pieronek z nieukrywaną dezaprobatą wyraża się o obecnych poczynaniach rządzących. Nawiązując

Najgorętsza oredowniczka PiS prof. J. Staniszkis mówi dla "Wprost" - Odbywa się teraz coś bardzo niebezpiecznego,
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Nie mam zaufania do ministra Gowina: za mało wiedzy, za dużo arogancji, za dużo cynizmu, za dużo karierowiczostwa, za dużo ideologii. Rzadko kiedy lubię konserwatyzm. Światopogląd, który opiera się na wielbieniu przeszłości, który ceni stagnację, tradycję i historyczne mity – wydaje mi się mało atrakcyjny, a w wielu wypadkach szkodliwy dla dobra wspólnego. Konserwatywnie jednak cenię postęp, czego pewno już dziś nikt nie robi bo, to bardzo staroświecka wartość. Zmiana jest dobra – tak mi się do niedawna zdawało, ale „dobra zmiana” z pewnością dobra nie jest.

Od pewnego czasu na Żoliborzu (a może nie tylko na Żoliborzu) mówi się o tym, że zrywane są flagi Unii Europejskiej, wywieszane obok flag polskich przez niektórych mieszkańców. Początkowo sądziłem, że to kolejna histeryczna plotka totalnej opozycji. Kiedy jednak zniknęła unijna chorągiewka sprzed domu moich przyjaciół – przestałem mieć wątpliwości

Afera billboardowa musi powodować zażenowanie, jak zresztą styl rządzenia PiS, który w Polsce zdarzył się w takim wymiarze pierwszy raz po 1989 roku. Wyniki osiągnięte przez partię Kaczyńskiego też są niewspółmierne do poprzedników. Nikt tak nie obniżył rangi Polski na zewnątrz, jak dyplomata Witold Waszczykowski, specjalistka od moralnych zwycięstw 1:27 Beata Szydło i specjalista od wszystkiego, Napoleon taboretu Jarosław Kaczyński.

– „Macierewicz z Błaszczakiem tworzą nowe ORMO. Projekt porozumienia dowódcy tzw. „obrony terytorialnej” i Komendanta Głównego Policji” – napisał na Twitterze były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Publikuje również cztery strony projektu umowy między Komendantem Głównym Policji a dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej.Brzmi groźnie,zwłaszcza gdy spojrzy się w przygotowany przez MON projekt,
Porady, Listy, Komunikaty

V Europejski Kongres Mobilności Pracy odbędzie się 20-21 listopada w Krakowie. To największa europejska konferencja

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych,

Union Internationale des Avocats (UIA) zaprasza na organizowane przez siebie wydarzenia we wrześniu i październiku.