title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
28.07.2017
Jak informuje Polska Agencja Prasowa 1 sierpnia Sąd Najwyższy zbada wniosek Prokuratora Generalnego o zawieszenie sprawy kasacyjnej ws. Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA - z powodu badania przez TK sporu kompetencyjnego między prezydentem a SN co do prawa łaski. Według rzecznika SN takiego sporu nie ma; według prezes TK
28.07.2017
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 97/16, podjął uchwałę następującej treści: Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
28.07.2017
Jeżeli w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie występują po stronie powodowej wszystkie osoby uprawnione do złożenia wniosku o dokonanie wpisu (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 1007 ze zm. i art. 626[2] § 5 k.p.c.), a po stronie pozwanej
28.07.2017
Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, choćby osoba ta nie została zidentyfikowana
28.07.2017
W sprawie z wniosku przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu dla istniejących urządzeń przesyłowych nie jest dopuszczalne ustanowienie służebności przesyłu według innego przebiegu niż istniejący. Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej postanowieniem
21.07.2017
Siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego rozpoznawał w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych zagadnienie prawne przedstawione przez zwykły skład tego Sądu postanowieniem z 9 marca 2017 r.: „Czy oddanie pisma procesowego w polskiej placówce operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony,
18.07.2017
Gdańska radna PiS Anna Kołakowska ma przeprosić posłankę PO Agnieszkę Pomaską za internetowy wpis o niej: "Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso" - orzekł w poniedziałek Sąd Okręgowy w Gdańsku. Wyrok nie jest prawomocny. Sędzia Maria Kliszcz z Sądu Okręgowego w Gdańsku zdecydowała, że Kołakowska ma też pokryć koszty procesu
13.07.2017
W związku z projektem ustawy o "reformie:"Sądu Najwyższego, zgodnie z którym wszyscy sędziowie maja odejść w stan spoczynku; przypominamy ubiegłoroczny wyrok ETPC w sprawie "dymisji" prezesa Sądu Najwyższego Węgier. Wielka Izba ETPC orzekła, że odwołanie Andrasa Baki ze stanowiska prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego w 2011 roku
13.07.2017
Sąd Rejonowy odmówił uwzględnienia wniosku Straży Granicznej o przedłużenie pobytu w ośrodku strzeżonym klientki HFPC, będącej ofiarą brutalnej przemocy w kraju swojego pochodzenia. Cudzoziemkę reprezentował pro bono adw. Michał Jabłoński z kancelarii Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.  Kobieta przebywała w ośrodku strzeżonym
12.07.2017
Uczennica gimnazjum została zgwałcona przez trzech uczniów tej samej szkoły. Sąd okręgowy rozpoznał sprawę i zasądził na jej rzecz 250 tys. zł od sprawców tytułem zadośćuczynienia. Sprawa była prowadzona w ramach Programu Spraw Precedensowych HFPC, a pełnomocnikiem pro bono powódki był adw. Adam Kempa z kancelarii CMS Cameron McKenna.
12.07.2017
Opozycjonista P.N., który w czasach PRL został pozbawiony wolności, wystąpił o zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie i odbywanie kary, będące przejawem represjonowania za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z 2 kwietnia 2010 roku zasądził od Skarbu Państwa
11.07.2017
Władze Zakopanego nie będą mogły pobierać opłaty klimatycznej, dopóki miasto boryka się z olbrzymim problemem smogu - orzekł w poniedziałek wojewódzki sąd administracyjny. Sprawę do sądu skierował jeden z turystów, który uznał, że płacenie pod Giewontem podatku od czystego powietrza jest bezzasadne. „Czyste górskie powietrze” to wyrażenie,
06.07.2017
Marcin Kącki, dziennikarz „Gazety Wyborczej”, wygrał sprawę z Polską przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Chodzi o opisaną przed dekadą tzw. seksaferę w szeregach Samoobrony. Trybunał uznał, że wyrok polskiego sądu naruszył art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka i nakazał wypłacić dziennikarzowi zadośćuczynienie. W grudniu 2006 r.
03.07.2017
HFPC skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opinię przyjaciela sądu, w której przedstawiła analizę systemu podatkowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem instytucji odszkodowania od Skarbu Państwa za wadliwą decyzję podatkową. HFPC przybliżyła Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka polskie realia, w których podatnicy
02.07.2017
Uchodźca z Czeczenii, któremu Straż Graniczna kilkadziesiąt razy odmówiła możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, skarży Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 29 czerwca 2017 roku uchodźca z Czeczenii, któremu Straż Graniczna w Terespolu już 31 razy odmówiła  możliwości złożenia wniosku
02.07.2017
Dzięki interwencji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka częściowo ubezwłasnowolniony mężczyzna mógł opuścić dom pomocy społecznej po piętnastu latach pobytu. Jan Nowak (imię i nazwisko zmienione) został całkowicie ubezwłasnowolniony w grudniu 2001 r. Kilka tygodni później został umieszczony w domu  pomocy społecznej
28.06.2017
​W dniu 28 czerwca 2017 r. siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego rozpoznawał w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych istotne zagadnienie prawne przedstawione przez zwykły skład tego Sądu postanowieniem z 24 stycznia 2017 r.: „Czy pracownikowi samorządowemu przysługuje jednorazowa odprawa z art. 36 ust. 2 oraz
27.06.2017
HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu przed Sądem Najwyższym w sprawie dotyczącej ochrony wizerunku funkcjonariuszy publicznych i zasad jego publikacji w prasie. W lokalnym czasopiśmie „NOWa Gazeta Trzebnicka” ukazały się artykuły dotyczące policjantki jeżdżącej do pracy samochodem, mimo że nie posiadała prawa jazdy. Publikacje zawierały
27.06.2017
Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza B. za zabójstwo 4 osób, których zwłok do dziś nie odnaleziono. Do zbrodni doszło w latach 2006 – 2008. Akt oskarżenia został skierowany w tej sprawie przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Za każde z zabójstw - zgodnie z wnioskiem prokuratury - Sąd orzekł wobec oskarżonego karę dożywotniego
22.06.2017
W dniach 2 maja, 30 maja oraz 1 czerwca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał cztery wyroki w sprawach przeciwko Polsce, tj.: Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce „Solidarność i Przyjaźń” przeciwko Polsce (skarga nr 7389/09), Żuk przeciwko Polsce (skarga nr 48286/11), Dejnek przeciwko Polsce (skarga nr 9635/13) oraz Kość przeciwko Polsce
22.06.2017
Ojciec pana Kazimierza zginął w wypadku samochodowym, którego sprawca miał już odebrane prawo jazdy. Sąd skazał tego kierowcę na półtora roku w zawieszeniu, ponownie zakazał mu prowadzenia samochodów, ale odstąpił od zasądzenia zadośćuczynią synowi ofiary. Przyznał mu tylko 15 tys. zł tytułem naprawienia szkody materialnej.
22.06.2017
Zasady ustalania wysokości opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wybór metody ustalania stawki minimalnej wynagrodzenia dla pełnomocnika prawnego należy do normodawcy, który w tym zakresie – w granicach porządku konstytucyjnego – korzysta ze znacznej swobody
20.06.2017
Przepisy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa dotyczące wyboru członków KRS spośród sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych są niezgodne z Konstytucją; · Przepis ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa odnoszący się do kadencji członków KRS wybieranych spośród sędziów sądów powszechnych rozumiany w ten sposób,
«« || 1 | 2 | 3 |...| 61 | 62 | 63 || »»

Moja kancelaria

Dalej trwa walka o sądy mówił w "Poranku Radia TOK FM"sędzia Waldemar Żurek  rzecznik Krajowej Rady Sądowniczej.


Prof. Marek Safjan b.prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunalu Sprawiedliwości w Luksemburgu, gościl w TOK FM


Biskup Tadeusz Pieronek z nieukrywaną dezaprobatą wyraża się o obecnych poczynaniach rządzących. Nawiązując

Najgorętsza oredowniczka PiS prof. J. Staniszkis mówi dla "Wprost" - Odbywa się teraz coś bardzo niebezpiecznego,

Tacy ludzie jak Frasyniuk i Wałęsa, a nie Kaczyński, poświęcając swoją wolność, doprowadzili do przemian – mówi prof. Monika Płatek
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

W swoim oświadczeniu z 24 lipca prezydent Andrzej Duda użył wielu mocnych argumentów uzasadniając zawetowanie ustaw o SN i KRS. OKO.press przeanalizowało je po kolei. Rzecz w tym, że wszystkie te argumenty odnoszą się także do ustawy o sądach powszechnych. Prezydent sam podważył swoją własną decyzję, by tę ustawę podpisać.To prawda – ustawy o Sądzie Najwyższym i o Krajowych Radach Sądownictwa są niezgodne z polskim obyczajem prawnym, Konstytucją i oczekiwaniami społecznymi. Ale to samo odnosi się do ustawy o sądach powszechnych, której podpisanie zapowiedział prezydent.

Trudno powiedzieć, co jest gorsze w ostatnich wybrykach Jarosława Kaczyńskiego: to, że traktuje parlament jak prywatny folwark („bez żadnego trybu” – jak powiedział wchodząc poza wszelkimi regułami na mównicę), czy impertynencje, którymi gromił swoich przeciwników, czy późniejsze zapewnienia w TVP Info, że „postąpił dobrze” i że bezmyślne oskarżenia to był „imperatyw moralny”. Jeśli chodzi o „bez żadnego trybu” to wiemy już, że to jest hasło wszystkich poczynań prezesa. To eufemistyczne określenie anarchii lub dyktatury, którą wprowadza partia rządząca

Osądzi mnie Bóg i Historia mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie.

Katarzyna Łaniewska, aktorka znana z roli gospodyni Józefiny w serialu "Plebania", skomentowała w rozmowie z wPolityce.pl protesty przed Sejmem. K.  Łaniewska od lat otwarcie popiera Prawo i Sprawiedliwość. - Totalna opozycja nie ma żadnych argumentów, to tylko słowa, słowa, słowa. Myślę, że to ostatni ruch rozdeptanego robaka, który jeszcze rusza czułkami. To śmieszne, że opierają swoje antidotum na kłamstwie. Wybrany przez naród poseł powinien mieć możliwość zagłosować, kto ma być sędzią - uważa aktorka.
Porady, Listy, Komunikaty

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do udziału studiach podyplomowych dla pracowników sądów i prokuratur. „Studia

Zmiany w porządku prawnym w Polsce oraz w państwach Europy Środkowej, a także wzrastająca świadomość społeczeństw w

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zacheca do zgłaszania kandydatur do Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa za szczególne dokonania na rzecz