title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
10.06.2010

Prezydent miasta po uchyleniu jego decyzji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu  musi ustalić koszty wydania karty pojazdu z uwzględnieniem nakładów poczynionych przez organ i oddać obywatelowi pobrane bez podstawy prawnej pienądze.

10.06.2010

Zdaniem kontrolera Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu 65-letni Adam S. jechał 3 lutego 2009 roku, bladym świtem w tramwaju linii nr 4, bez ważnego biletu.

09.06.2010

Witold K. wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa – Zakładu Karnego we Wronkach kwoty 200.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy, wskazując, że pozwany nie zapewnił mu warunków, jakie prawo nakazuje spełnić wobec osoby przebywającej w izolacji więziennej.

04.06.2010

Skarżący M. B. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wniósł o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

02.06.2010

Po dwóch falstartach, za trzecim razem Sąd Apelacyjny w Poznaniu wysłuchał w ubiegłym tygodniu strony procesu i wydał w środę, 2 czerwca, werdykt w sprawie oskarżonych o złamanie prawa podczas prywatyzacji szpitala w Puszczykowie. Trybunał odwoławczy zasadniczo zaskarżony wyrok utrzymał w mocy.

02.06.2010

Sędzia Izabela Korpik nie miała wątpliwości. Jej zdaniem Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości z Poznania oraz rektor tej szkoły Aldona Kamela Sowińska dopuścili się plagiatu. 

01.06.2010

W 2004 roku była na ustach całej Polski. Mieszkanka Murowanej Gośliny w śpiworze spała na terenie sądu okręgowego w Poznaniu, żądając sprawiedliwości.

31.05.2010

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto  uwzględnił wnioski prokuratora i skazał dwóch młodych mężczyzn, oskarżonych o napady z bronią w ręku na apteki. 

27.05.2010

M. A. wniosła o przyznanie prawa pomocy w całkowitym zakresie, a nadto o pomoc prokuratury.

27.05.2010

Inspektorzy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu przeprowadzili kontrolę w zakresie podatków dochodowego i VAT firmy "Norbert Remlein". W toku kontroli zakwestionowano szereg faktur, dotyczących transakcji zakupu usług i towarów, które w rzeczywistości nie zostały dokonane.

27.05.2010

W. Ł. złożył skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu odnośnie skierowania na badania sprawności w zakresie kierowania pojazdami.

26.05.2010

Maciej Z. pełniąc funkcję asesora komorniczego w Kancelarii Komorniczej w Lesznie, przyjął szereg korzyści majątkowych w związku z wykonywanymi czynnościami egzekucyjnymi.

25.05.2010

Joanna K. postanowiła wyjechać na kilka dni do Niemiec w towarzystwie przygodnie poznanych mężczyzn.

25.05.2010

Renata Jankowiak, była działaczka Samoobrony z Szamotuł pozwała do Sądu Okręgowego w Poznaniu tygodnik "Gazeta Powiatowa".

24.05.2010

Trzeci raz sędzia Marzena Lehwark, tym razem w poniedziałek 24 maja, ( poprzednio w 2009 i na początku 2010 roku) zamknęła przed Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto przewód sądowy i tym razem, jak się wydaje, skutecznie.

21.05.2010

Profesor Aldona Kamela Sowińska, rektor Wyższej Szkoły Rachunkowości i Handlu w Poznaniu zawarła sądową ugodę. 

21.05.2010

Biegli psychiatrzy i psycholog nie dopatrzyli się u Andrzeja W. jakichkolwiek schorzeń psychicznych, które by uniemożliwiały odpowiedzialność karną.

20.05.2010

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powódzywo Mariusza G. przeciwko Skarbowi Państwa.

19.05.2010

Sebastian Michalski – referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu sprawy postanawił zwolnić skarżącego od kosztów sądowych.

18.05.2010

Sędzia Maciej Busz nie miał żadnych wątpliwości i nakazał wydawcy oraz redaktorowi naczelnemu dziennika „Polska The Times Głos Wielkopolski” przeprosić prokuratora Andrzeja Kaucza.

11.05.2010

Sąd Okręgowy w Poznaniu zakończył postępowanie dowodowe i zamknął przewód sądowy w sprawie, w której prokurator Andrzej Kaucz, z Prokuratury Krajowej, wytoczył redakcji "Polska The Times Głos Wielkopolski" proces o ochronę dóbr osobistych.

07.05.2010

Leokadia S. zażądała od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN w Poznaniu 150.000 złotych z ustawowymi odsetkami.

06.05.2010

Sędzia Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego Szymon Widłak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu oddalił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

«« || 1 | 2 | 3 |...| 65 | 66 | 67 |...| 69 | 70 | 71 || »»

Moja kancelaria

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia Bartłomiej Przymusinski: W 2017 roku wydał najmniej orzeczeń od 15 lat . Posłowie PiS argumentują, że do Trybunału po prostu wpływa mniej wniosków,

Dr Tomasz Zalasiński z zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego:Mamy nową konstytucję. Jednozdaniową: "Bez żadnego trybu". Tak teraz działa władza

Podczas mszy w Niedzielę Palmową papież Franciszek mówił, że intrygi, kalumnie, pogarda i pycha prowadzą do skazywania innych "bez skrupułów".

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie

Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Na taki kuriozalny pomysł wpadł dr Błażej Kmieciak, koordynator należącego do Ordo Iuris Centrum Bioetyki. Podczas konferencji w Sejmie „Życie ze skutkami aborcji: stan obecny i perspektywy” zaproponował, aby zamykać kobiety rozważające przerwanie ciąży na oddziałach szpitali psychiatrycznych! Ordo Iuris to organizacja, która we wrześniu 2016 roku zgłosiła projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne. Przewidywał on m.in. całkowity zakaz aborcji oraz kary więzienia (do pięciu lat) za dokonanie zabiegu nie tylko dla lekarzy, lecz także dla samych matek. – „W Polsce jest możliwość umieszczenia kobiety w ciąży

Minister nauki Jarosław Gowin, który w równym stopniu troszczy się o dalszą karierę polityczną, jak i własne zbawienie (wielu politykom te cele wydają się zbieżne) organizuje właśnie (16.04) konferencję poświęconą „Pracy – przedsiębiorczości – społecznej gospodarce rynkowej”. Myślałby ktoś, że to konferencja ekonomiczna organizowana przez kogoś, kto zajmuje się nauką. Bynajmniej. To konferencja religijna organizowana przez polityka w służbie Kościoła. Konferencja rozpoczyna się – jakżeby inaczej! – mszą świętą w intencji ojczyzny, bo przecież bez mszy, zwłaszcza w intencji ojczyzny, nie ma ani pracy, ani przedsiębiorczości, ani rządowej konferencji, ani przyszłości politycznej ministra nauki (sic!).

Niebawem radosne Święta Wielkiej Nocy. Czy ktokolwiek przypomni sobie o tragicznym proteście Piotra Szczęsnego. Szarego człowieka? Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć usta. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie.

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro,
Porady, Listy, Komunikaty

Metropolie są głównymi ośrodkami kapitału intelektualnego i finansowego dlatego też obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie.

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych, organizowane przez Union Internationale des Avocats