#1 » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
07.04.2010

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: przewodniczący: sędzia NSA Tadeusz M. Geremek, po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2010 roku przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.R. na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

07.04.2010

Grzegorz S. wniósł o zasądzenie 150.000 złotych od Skarbu Państwa dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za notoryczne i uciążliwe łamanie jego praw jako skazanego z uwagi na umieszczenie go w celach o zaniżonym ustawowo metrażu, tj. niższym niż 3 m2 .Pozwany Skarb Państwa – Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach wniósł o oddalenie powództwa w całości.Sąd Okręgowy w Poznaniu, w grudniu 2009 roku zasądził od pozwanego na rzecz powoda 2.500 zł z ustawowymi odsetkami a w pozostałym zakresie powództwo oddalił.

06.04.2010

Sędzia Maciej Busz oddalił we wtorek 6 kwietnia powództwo o ochronę dóbr osobistych wytoczone przez Jana Kajkowskiego przeciwko Jarosławowi Lange, szefowi wielkopolskiej ”Solidarności”, stwierdzając, że Jarosław Lange nie naruszył dóbr osobistych powoda. J. Kajkowski w trakcie procesu przed Sądem Okręgowym w Poznaniu nie wykazał, aby do takiego faktu doszło.

06.04.2010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze uznał znanego poznańskiego rapera Peję winnym podżegania do popełnienia przestępstwa. Za ubliżanie jednemu z widzów, a następnie nawoływanie do jego pobicia, Peja zapłaci 6 tysięcy złotych grzywny, wpłaci 3 000 zł na rzecz Ośrodka Integracji Społecznej oraz pokryje koszty procesu. Do ekscesów doszło podczas koncertu, który był jedną z głównych atrakcji zielonogórskiego Winobrania 12 września ubiegłego roku.

01.04.2010

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrując skargę Z.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie warunków zabudowy postanowił oddalić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowienie wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej doręczono skarżącemu skutecznie.

31.03.2010

Sędzia Mariusz Sygrela zgodził się z argumentacją prokuratury i uznał, że Sąd Okręgowy w Poznaniu nie jest właściwy do wydania opinii w przedmiocie ułaskawienia Jakuba Tomczaka przez prezydenta RP. Tym samym pismo z prośbą o wydanie takiej opinii trafi na biurko prokuratora generalnego, który może akta sprawy ułaskawienia J. Tomczaka przekazać wprost do prezydenta.

31.03.2010

Na to pytanie stara się odpowiedzieć Sąd Okręgowy w Poznaniu, który w środę 31 marca zaczął rozpoznawać sprawę 33-letniego Ryszarda S. którego prokuratura oskarża o zamordowanie swojej żony w sierpniu 2009 roku w Karpicku pod Wolsztynem. W śledztwie mężczyzna przyznał się do zabójstwa, w sądzie oświadczył, że jest niewinny i odmówił składania wyjaśnień.

30.03.2010

Wbrew nadziejom mieszkańców kilku wsi gminy Kórnik jak i kórnickiego samorządu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie ogłosił we wtorek 30 marca wyroku w sprawie skargi Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na mocy której nadzór budowlany uchylił Polskim Sieciom pozwolenie na użytkowanie jednego z odcinków linii energetycznej w gminie Kórnik.

29.03.2010

Prezes Krajowej Izby Urbanistów pozytywnie odpowiedział na prośbę Sądu Okręgowego w Poznaniu i wyznaczy biegłego, który jak jak sobie tego życzą: sąd,  prokurator i obrońcy potrafi „czytać” i urbanistyczne mapy, i  stosowną dołączoną do map dokumentację oraz w koncu  odpowie jaki teren Miasto Poznan sprzedało Grażynie Kulczyk - teren inwestycyjny czy park.

28.03.2010

Skazany Marcin S. z uwagi na to, że odbywając karę pozbawienia wolności z Zakładzie Karnym w Gębarzewie, przebywał jako osadzony w warunkach znacznie odbiegających od przyjętych standardów odbywania kary pozbawienia wolności, to jest w celach, w których powierzchnia przypadająca na jednego osadzonego była mniejsza niż 3 metry kwadratowe.

26.03.2010

Sabina G. pozwała Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu wniosząc o zasądzenie na jej rzecz tytułem zadośćuczynienia kwoty 180.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 20.000 zł od dnia 7 maja 2005 r. i od kwoty 160.000 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, ustalenie odpowiedzialności pozwanego za skutki utraty zdrowia będące wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonej operacji serca 29 kwietnia 2004 r.

25.03.2010

Żaden z czterech oskarżonych nie skorzystał z propozycji sędzi Joanny Knobel i nie poddał się dobrowolnie karze. Przed Sądem Rejonowym Poznań Nowe Miasto stanęło czterech wychowanków Zakładu Poprawczego przy ulicy Wagrowskiej w Poznaniu, którzy latem ubiegłego roku wszczęli bunt w placówce. Wcześniej trzech innych oskarżonych dobrowolnie poddało się karze, a dwóch odpowiadało przed Sądem dla Nieletnich.

25.03.2010

Sąd Apelacyjny w Poznaniu dopiero w maju zajmie się sprawą niegospodarności przy zawieraniu umowy o dzierżawie szpitala w podpoznańskim Puszczykowie. Latem ubiegłego roku Sąd Okręgowy od takiego zarzutu uniewinnił m.in. byłego starostę poznańskiego Ryszarda Pomina i jego zastępczynię. Wczoraj podczas rozpoznawania sprawy przez trybunał apelacyjny, przedstawiciel starostwa wręczył sądowi nową ekspertyzę w tej sprawie.

24.03.2010

Po wznowieniu procesu przeciwko byłemu senatorowi Henrykowi Stokłosie, okazało się, że w ławie oskarżonych zasiada tylko on sam i reprezentujący go adwokaci: Małgorzata Stodolska – Piekarzewska. Andrzej Reichelt i Wojciech Stefaniak. Sąd przyjął usprawiedliwienie oskarżonej także w tej sprawie księgowej Stokłosy, Elżbiety N., oraz zgodził się na nieobecność Ryszarda S. byłego sędziego NSA w Poznaniu.

22.03.2010

Przez cały marzec sąd szuka biegłego i nie może go znaleźć. Nie pomógł także trzeci termin posiedzenia, na którym sąd miał ustalić jakiego biegłego powoła do sprawy tzw. „Kulczykparku”. Obrońcy chcieliby, powołać specjalistę, który umie czytać plany, prokurator dodatkowo fachowca, który wypowiedziałby się co do ewentualnych strat. Sąd już nie wyznaczył terminu kolejnego posiedzenia, ale z urzędu wyznaczy biegłego, skoro trafi do niego stosowna dokumentacja i poinformuje o tym strony.

22.03.2010

Za napad z bronią w ręku grozi kara od 3 do 12 lat więzienia. Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał byłego księdza, 39- letniego Norberta J. na najniższy możliwych wyrok - 3 lata pozbawienia wolności. Tyle samo żądał prokurator. - Nie wiem, co we mnie wstąpiło, że to zrobiłem. Miałem trudną sytuację finansową i potrzebowałem pieniędzy na leczenie mojego chorego synka. Adwokat zażądał nadzwyczajnego złagodzenia kary. Sąd jednak na to nie przystał.

16.03.2010

Z różnych względów podczas wnoszonych do kas trybunałów obowiązkowych opłat sadowych bywa, że wymagana kwota zostaje uiszczona w stopniu wyższym niż wymagają tego przepisy. Sąd z urzędu bada wysokość poniesionych przez strony kosztów i w razie ich przekroczenia zwraca nadpłatę. Oto jedno z orzeczeń, które zapadło przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.

15.03.2010

Przed Sądem Rejonowym Poznań Nowe Miasto – Wilda rozpoczął się w poniedziałek 15 marca, proces, w którym na ławie oskarżonych zasiada między innymi wójt podpoznańskiego Czerwonaka: Mariusz Poznański, jego zastępca Tomasz S. i pracownik urzędu Dorota D. Obok nich zarzuty m.in. proponowania łapówek, przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków służbowych , poświadczania nieprawdy i „ustawiania” przetargów.

11.03.2010

Sąd Apelacyjny w Poznaniu uwzględnił wniosek pełnomocników oskarżycieli posiłkowych i wpierw wysłucha opinii biegłego od spraw taktyki policyjnych operacji. Tym samym nie wydał wyroku w procesie czterech policjantów, którzy w 2004 przy ulicy Bałtyckiej w Poznaniu ostrzelali samochód dwóch 19-latków. Łukasz Targosz zginął od ran postrzałowych, Dawid Lis do dzisiaj porusza się na wózku inwalidzkim. Sąd chce wiedzieć co się stało na Bałtyckiej z perspektywy policjantów.

11.03.2010

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że uchwała Rady Miasta Poznania ze stycznia 2009 r. wprowadzająca opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, czyli tzw. deszczówkę została uchwalona z naruszeniem prawa. Sąd orzekł również, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana. Skargę na uchwalone przez poznańskich radnych przepisy złożyła Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald.

10.03.2010

Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił powództwo w sprawie o ochronę dóbr osobistych wicemarszałka Leszka Wojtasiaka. Przyczyną procesu były artykuły o kłopotach lustracyjnych L. Wojtasiaka, między innymi, o podtytuł "Marszałek musi coś zrobić z agentami SB". Na mocy wyroku redakcja i dziennikarz Głosu Wielkopolskiego będą musieli przeprosić wicemarszałka Wielkopolski Leszka Wojtasiaka.

09.03.2010

W sentencji wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi T. K. na bezczynność Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie uposażenia; postanowił odrzucić skargę.

08.03.2010

Nie w poniedziałek 8 marca, a w poniedzialek 15 marca, i nie o godzinie 11, a o godzinie 12 Sąd Okręgowy w Poznaniu, ma zadecydować którego i jakiego biegłego dodatkowo powołać do sprawy tzw. Kulczykparku. Przypomnijmy, że 1 marca przed sądem swoje argumenty przedstawiali obrońcy oraz prokurator.

«« || 1 | 2 | 3 |...| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 || »»

Moja kancelaria

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.

Profesor Marcin Matczak: Prezydent RP i prawnik z doktoratem nie uznaje przepisów prawa UE za przepisy obowiązujące w Polsce, dlatego twierdzi,
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany. Pytali Holendrów o wszelkie aspekty instytucji „nakazu karnego” wydawanego przez urząd prokuratorski.

Przyzwoitości nie da się wymusić dyscyplinarką. Słynne słowa, które przypisuje się Voltaire’owi, najprawdopodobniej nigdy nie padły z jego ust. Pochodzą z wydanej w 1906 roku książki Evelyn Beatrice Hall „Friends of Voltaire” i są jej podsumowaniem poglądów filozofa na temat wolności. Jeżeli to prawda, Oscar Wilde, który zmarł w roku 1900, nie powiedział zapewne, choć się mu to przypisuje, „nie zgadzam się z tym co mówisz, ale oddam życie za to, żebyś mógł dalej robić z siebie dupka”.

Spotkania na Pol’and’Rock Festival 2018 to budowanie zaufania społecznego. Zainteresowanie sprawą wolności obywatelskich i wolnych sądów było ogromne, sędziowie przeprowadzili mnóstwo cennych rozmów z festiwalowiczami. Jako całe środowisko otrzymaliśmy od ludzi dowody wsparcia, serdeczności. Hasłem naszego działania był #wolnyfestiwal #wolniludzie #wolnesądy #wolnewybory. Festiwal ściąga setki tysięcy ludzi w różnym wieku, o różnych przekonaniach, lecz wszyscy poddają się jednej regule- wzajemnego szacunku.
Porady, Listy, Komunikaty

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"