title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum - Aktualności
17.07.2018
Na piątek 20 lipca po południu Sejm zaplanował doroczne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich o stanie o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk sejmowy nr 2602). W tym roku raport RPO jest inny niż dotychczas - jest o naszych prawach zapisanych w Konstytucji i o tym, co zrobić, by były tym,
17.07.2018
l Prezes Sądu Najwyższeg o Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józef Iwulski podpisal się pod opinią dotyczącą  poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza opinia dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, w zakresie,
14.07.2018
Z żalem obserwujemy obrady organu podającego się za Krajową Radę Sądownictwa, w skład którego wchodzą sędziowie wybrani przez dwa ugrupowania polityczne. Członkowie tego organu, w tym sędziowie, wypowiadają się językiem polityków partii rządzącej, wspierają ich w działaniach uderzających w niezależnych sędziów. Sędziowie, którzy walczą
13.07.2018
Deklaracja Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Państw Członkowskich UE 13 lipca 2018 r. Przedstawiamy stanowisko Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej, zawarte w Deklaracji z dnia 11 lipca 2018 r., w której: „Sieć wyraża poważne zaniepokojenie związane z wejściem w życie nowej ustawy, która obniża wiek przejścia sędziów w stan spoczynku
13.07.2018
Podobno od 550 lat parlamentarzyści Najjaśniejszej Rzeczypospolitej dbają o interesy Polaków i działają w imieniu rodakow.  W lipcu 2018 roku dwoje Polaków dostało zakaz wstępu do Sejmu, do 2020 roku. Uczestnicy protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie Iwona Hartwich i jej syn Jakub mają zakaz wejścia do Sejmu. Do 2020 roku dostali zakaz wejścia
13.07.2018
Miało być wielkie święto demokracji, ale większość opozycji zbojkotowała Zgromadzenie Narodowe, organizowane z okazji 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. O kulisach nieobecności polityków PSL na Zgromadzeniu Narodowym mówi prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomina, że jego partia apelowała do marszałka Kuchcińskiego o możliwość
13.07.2018
Raport Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego dotyczący konsekwencji działań legislacyjnych w obrębie władzy sądowniczej w Polsce w latach 2015 - 2018 1. Artykuł 45 ust. 1 Konstytucji gwarantuje każdemu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny,
13.07.2018
Publikujemy oświadczenie Prezydenta CCBE (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy) w sprawie sytuacji w Polsce. Antonín Mokrý w oświadczeniu podkreśla, że CCBE łączy się z obywatelami polskimi, stowarzyszeniami społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami zawodowymi, którzy publicznie demonstrują swój brak zgody na pogorszenie
13.07.2018
Zdaniem tzw. p.o prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Julii Przyłębskiej w Trybunale Konstytucjynym nigdy nie było tak dobrze, gdy  objęła urząd. Dodajmy z naruszeniem prawa. Fundacja Batorego dokonała analizy działalnosci trybunału pod rządami "dobrej zmiany". W roku 2014 wpłynęło do rozpoznania merytorycznego 113 wniosków podmiotów legitymowanych
13.07.2018
Światowi przywódcy Amnesty International apelują do Prezydenta i Premiera RP. Erozja niezależności sądownictwa i wolności zgromadzeń w Polsce powinna być zatrzymana – apelują liderzy Amnesty International w liście do prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera RP Mateusza Morawieckiego. Na Zgromadzeniu Globalnym, które odbyło się w ostatni
12.07.2018
Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie upomina się o zagwarantowanie każdemu podejrzanemu prawa do efektywnego i swobodnego kontaktu z adwokatem - na jak najwcześniejszym etapie postępowania O realizacji tego prawa mówi dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE. Powinna była ona zostać  wprowadzona do polskiego prawa
12.07.2018
W czwartek 12 lipca rzecznik prasowy SN Michał Laskowski wydał oświadczenie w związku z powtarzającymi się doniesieniami na temat służby wojskowej sędziego Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego. Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego: Wobec powtarzających się doniesień na temat służby wojskowej sędziego Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego
09.07.2018
W ostatnich dniach obserwujemy skutki wejścia w życie kolejnych przepisów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Ustawa obniża wiek przejścia sędziów SN w stan spoczynku, zaś ich dalsza służba w SN zależy od dyskrecjonalnej zgody Prezydenta RP, która nie podlega żadnej kontroli. Przypominamy, że konstytucyjnej normy nieusuwalności sędziów
08.07.2018
Wezwanie Instytutu Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów (International Bar Association) do polskiego rządu o zaprzestanie prześladowania polskich sędziów i poszanowanie demokracji. Ze względu na niedawne doniesienia o zastraszaniu i kampaniach nienawiści Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do polskich sędziów, a także przymusowego 
07.07.2018
Mateusz Morawiecki kolejny raz, tym razem na forum Parlamentu Europejskiego, stwierdził, że w Sądzie Najwyższym zasiadają sędziowie stanu wojennego, którzy wydawali "haniebne wyroki". Sprawdziliśmy zatem, czy zasiadali i zasiadają w nim sędziowie, którzy orzekali w stanie wojennym. Obecnie jest ich dwóch. Morawiecki nie wytłumaczył na czym polega "haniebność"
07.07.2018
Przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym usuwające sędziów po 65 roku życia stosują się także do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prezes NSA Marek Zirk-Sadowski podporządkował się im i wysłał prezydentowi wniosek o przedłużenie orzekania - dowiedziało się OKO.press. Tymczasem konstytucja gwarantuje mu sześcioletnią kadencję tak samo, jak prof. Gersdorf
06.07.2018
W dniu 6 lipca w Sądzie Najwyższym odbyły się spotkania z przedstawicielami Amnesty International, a także z przedstawicielami europejskich organizacji sądowniczych. W ramach pierwszego spotkania Pierwszy Prezes SN, Małgorzata Gersdorf oraz rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski odbyli rozmowy z delegacją Amnesty International w składzie:
06.07.2018
Sąd Najwyższy otrzymał list od prezydenta RP. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski podkreślił, że nie uznano pisma prezydenta skierowanego do Małgorzaty Gersdorf.  Andrzej Duda poinformował ją o przejściu w stan spoczynku- Mamy 59 sędziów, z tym że sędziów
orzekających jest 55, bo obok pani prezes mamy trzech sędziów, którzy
06.07.2018
Po płomiennym wystąpieniu premiera RP w Strasburgu, gloryfikującym sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości i zapewnieniu, że polscy sędziowie są dużo bardziej niezależni niż kiedykolwiek, jak grom z jasnego nieba spada na opinię publiczną list, który sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wystosowali do szefowej TK. Zwrócili się do Julii Przyłębskiej
06.07.2018
Naczelna Rada Adwokacka w pełni popiera zeszłotygodniową uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w sprawie prezesury profesor Małgorzaty Gersdorf. Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego jest prof. Małgorzata Gersdorf - uważa polska adwokatura. "Uznajemy, że Małgorzata Gersdorf pozostaje I prezesem SN do 30 kwietnia 2020 r."
06.07.2018
Porozumienie Rezydentów ostrzega: wyciągniemy konsekwencje za niezrealizowane obietnice. Lekarze stwierdzają wprost, że porozumienie, jakie rząd zawarł z nimi na początku roku, zostało zerwane. Dlatego w najbliższym czasie zapowiadają kolejną falę protestów i z góry przepraszają pacjentów "za to, co nastąpi". Za trzy tygodnie,
06.07.2018
Polska skutecznie i dobrze przygotowuje się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju – wynika z kontroli NIK. W 2015 r. 193 państwa ONZ, w tym Polska, przyjęły Agendę 2030, zawierającą 17 celów związanych z rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Tak szeroko opisana inicjatywa wymaga współpracy nie tylko rządów
06.07.2018
My, byli Rzecznicy Praw Obywatelskich, wyrażamy nasz sprzeciw wobec instrumentalnego traktowania ochrony praw człowieka jako fragmentu krajowej walki politycznej. Dlatego za niepokojące i naganne uważamy próby dyskredytacji pracy i osoby Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich siódmej kadencji, dokonywane przy wykorzystaniu
«« || 1 | 2 | 3 |...| 158 | 159 | 160 || »»

Moja kancelaria

Prof. Marcin Matczak : Trybunał Konstytucyjny orzekł, ze można ułaskawić osobę niewinną, a więc można dać rozwód narzeczonemu. Ten wyrok pokazuje,

Viera Jourova unijna komisarz ds. sprawiedliwości : Komisja Europejska liczy na refleksję polskiego rządu w sprawie Sądu Najwyższego,

Prof. Ewa Łętowska, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, b.sędzia Trybunału Konstytucyjnegi: Jest coraz gorzej. Siła zaczyna triumfować nad prawem

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego pisze list do Julii Przyłębskiej demaskując jej knowania z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Z. Ziobro


Trybunał Konstytucyjny zaakceptował skrócenie orzekającym sędziom wieku stanu spoczynku – ogłosiła Krajowa Rada Sądownictwa w wydanym stanowisku.
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym.Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie.

Polska, co za piękny kraj. Jestem za stary, by być sędzią, ale jestem dość młody, by śpiewać - powiedział swoim fanom podczas niedzielnego koncertu w Warszawie lider zespołu The Rolling Stones - Mick Jagger. Koncert The Rolling Stones odbył się w na PGE Narodowym w ramach europejskiego tournee "Stones – No Filter". Do sieci trafiły nagrania, na którym słychać jak Jagger pozdrawia ze sceny widownię. Jak się macie, Warszawo? - pyta po angielsku. Następnie w języku polskim dodaje: - Polska, co za piękny kraj. Jestem za stary, by być sędzią, ale jestem dość młody, by śpiewać.

W tej chwili w Polsce dzieją się rzeczy historyczne – ważą się losy, czy pozostaniemy krajem demokratycznym. Waży się, czy w jakiejś perspektywie – względnie niewielkiej – zostaniemy wydaleni, zmarginalizowani, czy też pozostaniemy w Unii Europejskiej, tym najbardziej nowoczesnym projekcie Zachodu. W kraju sukcesywnie rozmontowywana jest demokracja, a obecnie rządzący wykluczają nas z UE.

Giordano Bruno utrzymywał, że w jednorodnie zbudowanym wszechświecie istnieje więcej układów planetarnych niż jeden, znany nam, Układ Słoneczny. Zakładał możliwość istnienia wielu gwiazd, słońc, planet, a nawet – zamieszkujących je istot. W 1592 roku Brunowi postawiono oględny zarzut herezji i szerzenia kłamstw. Ponadto kardynał Roberto Bellarmino, jezuita, sformułował bardziej szczegółowe przewinienia filozofa. 17 lutego 1600 roku, po trwającym rok procesie przed Trybunałem Inkwizycyjnym, Giordano Bruno spłonął na stosie na głównym rynku Rzymu - Campo di Fiori.
Porady, Listy, Komunikaty

Trwa nabór na stanowiska kontrolerów do jednostek organizacyjnych NIK. Izba poszukuje kandydatów do pracy zarówno w Warszawie

52. Kongres FBE (Fédération des Barreaux d’Europe, Federacji Adwokatur Europejskich) odbędzie się 20-22 września 2018 r. w Warszawie.

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"