title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum - Aktualności
24.03.2017
16 marca 2017 r. Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek Prezydenta RP o zbadanie konstytucyjności przepisów nowelizujących ustawę Prawo o zgromadzeniach publicznych, przyjętych w grudniu 2016 roku przez większość sejmową przy sprzeciwie partii opozycyjnych i środowisk obywatelskich. Trybunał obradujący pod przewodnictwem
24.03.2017
Najwyższa Izba Kontroli ocenia działania organów administracji publicznej na rzecz prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych jako niedostateczne i nieskuteczne. Nieprawidłowości stwierdzono na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Zarządy województw z opóźnieniem aktualizowały wojewódzkie plany
22.03.2017
Dziś Międzynarodowy Dzień Przeciwko Rasizmowi. Każdy ma prawo do bezpieczeństwa i życia wolnego od przemocy, poniżenia i dyskryminacji. Hejt i mowa nienawiści są próbą zaprzeczenia tych praw i prowadzą do przestępstw z nienawiści. Z roku na rok widzimy narastanie problemu w Polsce. Toksyczna retoryka podziałów i przyzwolenia na nienawistny język,
21.03.2017
„Lokalne wsparcie w zdrowiu psychicznym” to tytuł konferencji, która 14 marca odbyła się w Biurze RPO. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, Związku Powiatów Polskich, instytucji świadczących pomoc osobom w kryzysach psychicznych, organizacji pozarządowych oraz organizatorzy I Kongresu Zdrowia Psychicznego,
20.03.2017
W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Czy mediacja może odciążyć sądy?” dotycząca roli mediacji w przyspieszeniu postępowań. Konferencję podzielono na dwa panele. W ramach pierwszego prelegenci w swoich wystąpieniach odnieśli się do zagadnienia: Czy mediacje mogą odciążyć sądy i przyspieszyć postępowania?. Drugi z paneli obejmował kwestie
17.03.2017
W piątek 17 marca 2017 r. grupa 14 adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na polsko-białoruskim przejściu granicznym Brześć-Terespol będzie udzielać pomocy osobom, które ubiegają się o ochronę międzynarodową (status uchodźcy) w Polsce. Wydarzenie realizowane jest przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie wspólnie z HFPC
17.03.2017
Prezes NIK podjął decyzję o przeprowadzeniu jeszcze w bieżącym roku kontroli działalności organów państwa, min. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego w zakresie ochrony klientów banków którzy zaciągnęli tzw. kredyty frankowe. NIK w szczególności będzie chciała przyjrzeć się
15.03.2017
Na inicjatywę SSP IUSTITIA w Poznaniu, które zorganizowało 15 marca  Dzień Edukacji Prawnej, odpowiedziały poznańskie licea ogólnokształcące nr 2., 5. i 12. Siedzba Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto- Wilda mieści się w sądzie okręgowym przy Alejach Marcinkowskiego w Poznaniu i uczniowie, którzy tutaj brali udzial w niecodziennych zajęciach,
15.03.2017
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” zdecydowało się zwrócić do wszystkich klubów parlamentarnych i poselskich o uchwalenie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, opracowanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Zmiany te – w odróżnieniu od projektu rządowego przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości – zwiększyłyby wpływ
15.03.2017
Na wtorkowym (14 marca) posiedzeniu Rada Ministrów zaaprobowała przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian ustawowych, dzięki którym wymiar sprawiedliwości wykorzysta świetnie przygotowanych prawników. Przyjęte rozwiązania odpowiadają sprawdzonym wzorcom krajów Europy Zachodniej. Krajowa Szkoła Sądownictwa
14.03.2017
W Teatrze Ósmego Dnia Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się mieszkańcami Poznania. Spotkanie prowadziła Anna Wachowska-Kucharska ze Społecznej Inicjatywy Wyborczej Poznaniacy. „W pewnym momencie czułem, że muszę coś zrobić więcej w życiu” – tak Adam Bodnar określił swoją drogę z kancelarii prawnej poprzez organizację pozarządową
14.03.2017
Został opublikowany raport Departamentu Stanu USA na temat przestrzegania praw człowieka na świecie (2016 Human Rights Report). W części poświęconej przestrzeganiu praw człowieka w Polsce podkreślono, że w ciągu ostatniego roku polski parlament uchwalił prawo, które może mieć negatywny wpływ na ochronę praw człowieka i poszanowanie zasad
14.03.2017
Przedstawiona na konferencji prezentacja wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą obejmowała m.in. analizę stopnia trudności pytań i profilu osób przystępujących do egzaminów, wyniki egzaminu na aplikacje absolwentów poszczególnych uczelni wyższych, porównanie zdawalności egzaminów przez absolwentów
14.03.2017
Bez władzy sądowniczej nie ma ochrony podstawowych praw i wolności obywatelskich, na prawnikach spoczywa obowiązek ratowania demokratycznego państwa prawnego - mówiła w piątek I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf podczas otwarcia konferencji sędziów w Katowicach. - Mamy obowiązek występować w obronie państwa prawa
10.03.2017

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf otrzymała tytuł "Kobieta z klasą" przyznawany co roku przez Klub Klasy Kobiet z siedzibą na warszawskim Mokotowie. Pierwsza Prezes SN znalazła się tym samym w zaszczytnym gronie Pań, które, zgodnie z regulaminem Klubu "stanowią wzór do naśladowania". Do grona tego należą m.in.:

08.03.2017
Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw stwierdza, że w przedstawionym obecnie do zaopiniowania projekcie Minister Sprawiedliwości nie uwzględnił zasadniczych zastrzeżeń Rady co do niezgodności z Konstytucją i nieracjonalności proponowanych
07.03.2017
Oto Deklaracja Medel w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i innych ustaw MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les libertés) jest organizacją europejskich sędziów i prokuratorów, której głównym celem już od chwili powstania jest obrona niezależności sądownictwa, demokracji i praw człowieka.
05.03.2017
W żadnej ze skontrolowanych szkół nie stworzono uczniom optymalnych warunków technicznych do nauki – podkreśla Najwyższa Izba Kontroli.. Zdarzało się, że dzieci uczyły się w ciasnych salach, przedmioty wymagające koncentracji planowano na ostatnich lekcjach lub grupowano je w kilkugodzinne bloki, a przerwy międzylekcyjne były zdecydowanie za krótkie.
05.03.2017
Prezentujemy wystąpienie Danuty Przywary  prezes HFPC na sesji Rady Praw Człowieka ONZ: „Jesteśmy świadkami czasów, w których osoby sprawujące władzę wykonawczą zbyt często wierzą, że to pozostała część społeczeństwa powinna być im posłuszna, czasów, w których sędzia może być nazywany „tak zwanym sędzią”, a wyrok sądu konstytucyjnego może być
02.03.2017
Grupa posłów PiS złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie legalności wyboru i prezes Sądu Najwyższego. Pod wnioskiem podpisała się grupa 50 posłów. Chodzi o prof. Małgorzatę Gersdorf. - Uważamy, że kwestie wyboru powinny być zawarte w ustawie a nie regulaminie. Powinno się też podjąć uchwałę ws. wyboru. Mam nadzieję, że Trybunał
01.03.2017
Ponad 95% młodzieży spotyka się z mową nienawiści w internecie. Polacy coraz częściej słyszą wypowiedzi antymuzułmańskie i antysemickie w telewizji oraz sami przyzwalają na mowę nienawiści wobec gejów i lesbijek. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami we współpracy z Fundacja Batorego, które
01.03.2017
Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy, która wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców i konsumentów poszkodowanych przez kartele stosujące nieuczciwą konkurencję. Projekt normuje zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez naruszenie prawa konkurencji oraz sposób dochodzenia w postępowaniu
28.02.2017
Z udzialem władz RP, a przede wszystkim prawnikow  zakończył się Kongres Prawnicy dla Lekarzty i pacjentów zorganizowany i przeprowadzony  całkowicie pro bono, dla dobra publicznego.Oto  Uchwała Czwartego Kongresu Prawników Wielkopolski na temat. „ Prawnicy dla Pacjentów i Lekarzy ”: Troska o spójny, przejrzysty i możliwie zrozumiały dla każdego obywatela
«« || 1 | 2 | 3 |...| 127 | 128 | 129 || »»

Moja kancelaria

Rozmowa z prof. Adamem Strzemboszem w tvn24 : o tym, prezydent nie ma tytułu moralnego, by oskarżać o złamanie konstytucji

Prof. Ewa Łętowska w #dzieńdobryPolsko mówi o końcu Trybunału Konstytucyjnego.-  Zakończył się byt ważnego

Portal na:Temat rozmawia z adwokatem Jackiem Dubois o obronie senatora Józefa Piniora i o tym kto trafi na śmietnik historii

Sędzia Justyna Koska-Janusz rozmawia z "Gazetą Wyborczą" o cofnięciu jej delegacji

Sędzia Żurek dla Onet Wiadomosci : PiS może przejąć Sąd Najwyższy Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić przepisy,
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Trybunał Konstytucyjny uznał pisowską ustawę o zgromadzeniach za zgodną z konstytucją. Wbrew wszelkim opiniom prawnym towarzyszącym jej uchwaleniu – polskim i Komisarza Praw Człowieka Rady Europy – Trybunał po dobrej zmianie pokazał, że będzie służył żyrowaniu niekonstytucyjnych poczynań władzy. Ale to podejrzewaliśmy. Ważniejsze i groźniejsze jest to, że Trybunał w ogóle go wyda. Dopomogli w tym „starzy” sędziowie Trybunału. Zgadzając się na zasiadanie w składzie z „dublerami” sędziów, legitymizowali Trybunał w takim składzie. Mogli go zakwestionować w zdaniach odrębnych – ale i tego nie zrobili. Napisali je językiem Pytii Delfickiej, nie rozstrzygając o prawie dublerów do orzekania.

Czy nadzieją na radykalny przełom w politycznych sposobach organizowania się jest brak przywództwa? Kto może politycznie zaaktywizować młodych? Czy mają jakieś autorytety? Wiele lat temu jedno z pism zrobiło ranking autorytetów, dając do wyboru pulę nazwisk znanych osób. Wygrał żyjący jeszcze wtedy Jan Paweł II. Na drugim miejscu był znany sportowiec (dziś zapewne byłyby to Lewandowski), na trzecim i czwartym piosenkarz rockowy. Widać było, jak na dłoni, że młodzi nigdzie się nie dowiedzieli, jaka jest różnica między autorytetem a idolem (brak etyki w szkole). Podziw dla pewnego stylu bycia, stanowiska czy sławy mylony jest tu z cechami, jakie powinien posiadać autorytet moralny. Podobnie ocenia się polityków.

Wojciech Młynarski dwa lata przed śmiercią maisał, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi w 2015 r.:
"Nie jestem już żaden smarkacz, Łeb mam pokryty siwizną.
Nie zagłosuję na Dudę Bo zbyt cię kocham Ojczyzno!
Skąd wiem, że wybór niedobry? Nie wierzę w zmianę oblicza Nie chcę powrotu Ziobry, I teczek Macierewicza.
Na Dudę nie oddam głosu! Pamiętam, Jarka premierem, I kpiny z demokracji I koalicję z Lepperem.
Nie chcę mieć znów premiera Co straszy Ruskiem i Żydem
Co ciągle dzieli Polaków I może zaszczuć jak Blidę. Za kłamstwa i pomówienia, Prawdę, mgłą sztuczną okrytą Za skłócanie rodaków Za IV Rzeczpospolitą.

Nie pomogły kłody rzucane przez PiS. Zakaz informowania o humanitarnej akcji Jurka Owsiaka w narodywych mediach. 105 570 801,49 zł - tyle w tym roku zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ale obok podziękowań, na konferencji Jurka Owsiaka nie brakowało uszczypliwości. Organizator WOŚP w trakcie swojej konferencji przypomniał też wcześniejsze finały oraz zdradził szczegóły organizacji tegorocznej imprezy. - Dla lokalnych społeczności jest to tak piękne wydarzenie, którego nie można zepsuć - powiedział. I dodał: Nie może pan poseł Pięta powiedzieć, że jest to dzień, w którym mundurowi nie biorą udziału.
Porady, Listy, Komunikaty

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia ogłasza konkurs na esej o prawach człowieka pt.: "Trzy najważniejsze prawa Człowieka -

W Środzie Wielkopolskiej w dniu 4 czerwca 2017 roku odbędzie się bieg na dystansie 10 kilometrów. Będzie to jubileuszowa - piąta

Ogólnopolska konferencja „Prawo w psychologii i medycynie – problemy i wyzwania XXI w.” odbędzie się 18 maja w Warszawie.