title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum - Aktualności
28.04.2017
Przez trzy dni dr Adam Bodnar przebywał w Wielkopolsce spotykając się z mieszkańcami. Oto relacja ze spotkania zorganizowanego przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych "Centrum Bukowska". Ponad 50 osób, które przyszło na spotkanie z Adamem Bodnarem, ledwie mieściło się w sali. Rzecznik nie opowiadał już o pracy swojego Biura,
28.04.2017
Europejska Sieć Rad Sądownictwa - ENCJ uważnie śledzi sytuację w Polsce i już kilkakrotnie wzywała władzę wykonawczą do przestrzegania niezawisłości sądownictwa oraz do przeprowadzenia reform w systemie wymiaru sprawiedliwości dopiero po znaczących konsultacjach z krajową Radą Sądownictwa i środowiskiem sędziów. W opinii sporządzonej
28.04.2017
Czy bezkarnie będzie można zabić intruza, który wtargnie do naszego domu, tak jak to się dzieje w USA, kraju, którego system prawny wciąż inspiruje intelektualistów rodem z PiS? Spraw o przekroczenie granic obrony koniecznej jest kilkanaście rocznie w skali kraju, ale lepiej rozmawiać o tym, aniżeli o reformie sądownictwa. Minister sprawiedliwości prokurator generalny
28.04.2017
W związku z 20. rocznicą uchwalenia Konstytucji RP przedmiotem tegorocznej VI Kongresu Kół Naukowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza pod Honorowym Patronatem RPO jest tematyka związana z tym najważniejszym w naszym porządku prawnym aktem normatywnym. Tematem tegorocznego Kongresu będzie „Społeczeństwo obywatelskie”, które bardzo
28.04.2017
Organy administracji publicznej i państwowa służba geologiczna nieskutecznie i nie w pełni prawidłowo działały na rzecz zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Brakuje kompletnych danych ogólnokrajowych nt. osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Nie ma systemu bieżącego uzyskiwania i gromadzenia informacji
26.04.2017
Rozpoczyna się w Poznaniu  IV Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej. 12 grup teatralnych od 24 do 28.04. w stolicy Wielkopolski weźmie udział w czwartej edycji konkursu twórczości teatralnej. Dzięki pasji i zaangażowaniu w działalność resocjalizacyjną i artystyczną funkcjonariuszy Służby Więziennej, pracowników cywilnych i grona
26.04.2017
Ministerstwo Rodziny w programie FIO z listy dotowanych NGO'sów wymazało stowarzyszenie sędziowskie "Iustitia", Fundację im. Schumana i prawniczy "Inpris". Dorzucając punkty wciągnęło na nią organizacje katolickie i projekty, które mają krzewić wartości "rodzinne" i "patriotyczne postawy". Decyzje ministerstwa łamią regulamin Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki
24.04.2017
Historię budowy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu można prześledzić na łamach poprawnego.pl Pisaliśmy o decyzji jego powstania, o rozpisaniu konkursu na projekt, a po jego wyłonieniu rozpisaniu konkursu na wykonawcę. 24 kwietnia 2017 roku nastapiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego Dokonanao tego wspólnymi siłami sędziów i zaproszonych gości,
24.04.2017
Szanowni Państwo. Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia” mając na względzie troskę o zachowanie trójpodziału władz, ale też w poczuciu odpowiedzialności sprawowanego urzędu,odbywli zebrania sędziów. Może to spowodować zakłócenia w terminowości odbywania posiedzeń sądowych. Prosząc o
24.04.2017
Policjantom w Polsce zdarza się stosować tortury wobec zatrzymanych i świadków. Trzeba temu przeciwdziałać, a jednym z rozwiązań jest dostęp do adwokata od momentu zatrzymania – pisze RPO Adam Bodnar w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości. Obszerne wystąpienie zawiera analizę konkretnych, potwierdzonych sądownie przypadków
24.04.2017
W nawiązaniu do dyskusji na temat problemu przemocy domowej, która toczy się aktualnie na kanwie sprawy jednego z bydgoskich radnych - jako Rzecznik Praw Obywatelskich, który jednocześnie wykonuje zadania dotyczące realizacji zasady równego traktowania, chciałbym zwrócić uwagę na szczególne obowiązki państwa związane z zapewnieniem
24.04.2017
Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w nich pracujących na „klauzulę sumienia”. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich takie praktyki pozostają w sprzeczności w obowiązującym prawem i mogą prowadzić do ograniczenia praw
24.04.2017
NIK sprawdzi, czy woda, która dociera do naszych kranów, jest bezpieczna, i czy jej cena jest adekwatna do kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Kontrolę poprzedziła debata ekspertów. Płynące z niej wnioski zostaną włączone do programu ogólnopolskiego badania systemu zaopatrywania ludności w wodę. Podstawowym problemem
21.04.2017
Tadeusz GEREMEK sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w WSA w Poznaniu, Jolanta SZANIECKA sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w WSA w Poznaniu oraz  Barbara KOŚ sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zostali uhonorowani medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae” Zgodnie z
20.04.2017
Szanowny Panie Wiceministrze, Pana list został odczytany z uwagą. Jako sędziowie pragniemy zapewnić, że znamy istotę sprawowanego urzędu, wiemy, że miejsce sędziego jest na sali sądowej, aby rozwiązywać problemy obywateli i sprawować realnie wymiar sprawiedliwości. Tak też czynimy każdego dnia, w czasie niezbędnym do rozpoznania sprawy.
20.04.2017
Podczas uroczystej gali w Najwyższej Izbie Kontroli prezes Krzysztof Kwiatkowski wręczył statuetkę „Przyjaciela Zwierząt” Annie Studzińskiej, wieloletniej szefowej kieleckiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Wśród zebranych gości był m.in. polski przedstawiciel Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Janusz Wojciechowski oraz wiceprzewodniczący
19.04.2017
Zarząd Główny i Rada Regionów Komitetu Obrony Demokracji wzywają wszystkich świadomych współobywateli do wsparcia ogólnopolskiego protestu sędziowskiego w czwartek 20 kwietnia w samo południe – pod budynkami polskich sądów. Apelujemy o wsparcie do wszystkich, którzy rozumieją, że zaplanowane przez PiS zniszczenie niezależności polskich sądów
19.04.2017
Rzecznik Praw Obywtaelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia i Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii z prośbą o ustosunkowanie się do kwestii dotyczących standardów opieki okołoporodowej. Z napływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich sygnałów wynika, że standardy opieki okołoporodowej, określone
19.04.2017
Prezydent Poznania wystosowal list do ministra kultury: Szanowny Panie Ministrze, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o realizację zapisów umowy zawartej z Fundacją Malta i o przekazanie na realizację festiwalu środków, które zostały zagwarantowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po pozytywnej weryfikacji oferty
19.04.2017
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców dopuścił HFPC do udziału w postępowaniu w sprawie o zobowiązanie do powrotu Ameera Tawfeeka Hassana Alkhawlany’ego. Mimo że cudzoziemiec został wydalony do Iraku, to jednak postępowanie odwoławcze w tej sprawie nadal się toczy. Ani Ameer Alkhawlany, ani jego pełnomocnik nie mieli żadnej możliwości poznania
18.04.2017
Przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa oraz stowarzyszeń sędziów krytykują najnowszy projekt posłów PiS ws. sądów jako uzależniający prezesów sądów od ministra sprawiedliwości i dający mu prawo swobodnego ich odwołania. Obszerny projekt noweli "Prawa o ustroju sądów powszechnych" i innych ustaw został opublikowany  na stronie internetowej
14.04.2017
Na sesji Rady Praw Człowieka 9 maja 2017 r. odbędzie się Powszechny Przegląd Okresowy Praw Człowieka ONZ (UPR) na temat Polski. To standardowa procedura, która organizowana jest cyklicznie, a jej celem jest ocenienie, w jaki sposób państwo członkowskie ONZ przestrzega praw człowieka. W ramach przeglądu, w styczniu tego roku polski rząd RP
14.04.2017
Wykonywanie  kary śmierci w Chinach pozostaje jedną z najbardziej śmiertelnych tajemnic tego kraju, gdzie władze przeprowadzają rocznie egzekucje tysięcy osób, powiedziała Amnesty International w opublikowanym dzisiaj raporcie na temat stosowania kary śmierci na świecie w 2016 roku. Nowe i dogłębne badania Amnesty International pokazują, że chińskie
«« || 1 | 2 | 3 |...| 130 | 131 | 132 || »»

Moja kancelaria

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia, który raz zostanie naznaczony przez partię, tego nigdy nie zmaże - mówi w rozmowie z reporterką TOK FM Artur Ozimek,

Pierre-Yves Le Borgn członek Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Borys Budka w Poranku Radia TOK FM mówił: Nigdy w historii Trybunału Konstytucyjnego nie było tak

Wywiad Anny Rusin z dr Aleksandrą Iwanowską, kóry ukazał się w czasopiśmie "Dom Pomocy Społecznej Magazyn
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Dawno, dawno temu w dzikich ostępach dżungli kongijskiej rządziło plemię Pigmejów. Polowali na króliki, jedli dziki miód, a ich wódz odziewał się w skórę tajemniczego okapi. Trwałaby zabawa w najlepsze, gdyby nie to, że ich wodza bolało, że ciągle wszyscy mówili, że królem dżungli nie jest ON, tylko lew. Strasznie go to wkurzało. Więc zaczął opowiadać, że lwa trzeba znaleźć i ubić. Bo lew to ludojad pijący ludzką krew i dom swój zdobiący czaszkami. Plemię radziło, radziło i radziło, aż wreszcie postanowiło wykląć lwa spośród stworzeń dżungli i ogłosić na niego polowanie.

Apeluję do Koleżanek i Kolegów adwokatów o masowy udział w Kongresie Prawników Polskich. 20 maja 2017 r. odbędzie się w Katowicach Kongres Prawników Polskich. Do zwołania pierwszego Kongresu Prawników Polskich od ubiegłego roku wzywały m.in. stowarzyszenia sędziowskie, Nadzwyczajny Kongres Sędziów czy też Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Powody były zawsze podobne: paraliż Trybunału Konstytucyjnego, odmowa publikacji wyroków TK, zapowiadana reforma sądownictwa autorstwa PiS… „Konieczna jest solidarność całego środowiska. Tylko wspólne działania i zgodny z prawem opór środowiska mogą ograniczyć autorytarne zapędy władzy”

Dobra zmaian trwa. PiS w niespełna dwa lata rozwalił Trybunał Konstytucyjny, teraz modyfkuje na swoją wiare sądownictwo. Żadne argumenty ludzi drugiego sortu nie trafiają do mędrców z Panów w jednym. Rok temu 25 keirtnia pisałem:"Zwykle zaczyna się niewinnie. Pamiętacie? Oto Jehowa ustanowił Prawo, a pierwszy punkt Rajskiej Konstytucji stanowił, że Adamowi i Ewie wolno było robić wszystko, byleby nie ruszali jabłek z Drzewa Życia i Drzewa Wiadomości. I oto zjawił się Wąż, który nakłonił Ewę, aby złamała Prawo, sprzeciwiła się Konstytucji Rajskiej i zerwała jabłko. Co było dalej?

Sejm powinien szybko uchwalić stosowne dokumenty niezbędne do uznania religii jako przewodniczki narodu polskiego. PiS zamierza przegłosować uchwałę w sprawie objawień fatimskich. Bardzo dobry projekt, ale stanowczo zbyt nieśmiały. Dlaczego tylko Matka Boska Fatimska ma być uhonorowana przez polski sejm? Czy Matki Boskie, które objawiały się w Lourdes, Guadalupie, Medziugorie (Bośnia i Hercegowina) są pod jakimkolwiek względem gorsze? Od 80. lat XX wieku katolicy mieli do czynienia z ponad 30 jednorazowymi lub cyklicznymi objawieniami na całym świecie. Miały one miejsce w Szczecinie, Kanadzie, Luizjanie (USA), na Śląsku, w Anglii, Hiszpanii, w Damaszku (pełna lista w internecie).
Porady, Listy, Komunikaty

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza studentów prawa III, IV, V roku studiów na miesięczne, bezpłatne praktyki wakacyjne w

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje cykl seminariów na temat "Standardy orzecznictwa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia ogłasza konkurs na esej o prawach człowieka pt.: "Trzy najważniejsze prawa Człowieka -