title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum - Aktualności
23.06.2017
Kompleksowa regulacja kwestii związanych z zaspokajaniem tzw. roszczeń reprywatyzacyjnych  stanowi wyzwanie dla każdego rządu. Nie sprostał do tej pory żaden rząd. Nie znaczy to jednak, iż zagadnienie to nie pozostaje w sferze zamierzeń Rady Ministrów kierowanej przez premier Beatę Szydło – pisze do RPO w imieniu pani premier minister Henryk Kowalczyk.
23.06.2017
Amnesty International publikuje raport z obserwacji zgromadzeń, które odbywały się w dniu 10 czerwca 2017 r., w Warszawie w okolicach ul. Krakowskie Przedmieście. Obserwatorzy Amnesty International monitorowali przebieg zgromadzeń w godz. 18.30-22.00 na obszarze między ul. Kanonia, wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia, do ul. Królewskiej. Główne wnioski
22.06.2017
Najwyższa Izba Kontroli zauważa, iż szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski. Jest nie tylko problemem dla budżetu państwa, ale stanowi także jedno z największych zagrożeń dla legalnie działających przedsiębiorstw. Minister Finansów zainicjował wprowadzenie regulacji prawnych, nakierowanych
20.06.2017
20 czerwca 2017 r., jak każdego dnia ponad 65 milionów ludzi na cały świecie mierzyć się będzie z trudnościami życia codziennego w innym, mało sobie znanym kraju, ale bezpieczniejszym niż własna ojczyzna. Oto oświadczenie dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich: Ci ludzi porzucili swoje domy uciekając przed prześladowaniami, konfliktami zbrojnymi,
20.06.2017
Prowadzone przez samorządy dzienne domy pomocy skutecznie zapewniają seniorom tak potrzebne wsparcie. Pomimo tego, że jest to rozwiązanie korzystne dla dwóch stron: dla seniorów, którym pozwalają dłużej funkcjonować w dotychczasowym środowisku nawet jeśli nie są już w pełni samodzielni i dla samorządów, bo kosztują mniej niż tradycyjne,
20.06.2017
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłało odpowiedź na uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka  zgłoszone do projektu zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Ryzeczypospolitej Polskiej . Niestety, większość z zastrzeżeń zgłoszonych przez Fundację nie została uwzględniona w krytykowanym projekcie nowelizacji.
20.06.2017
 Andrzej Duda po raz pierwszy osobiście ogłosił, że nie uznaje uchwały Sądu Najwyższego w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego. Prezydent postawił się ponad władzą sądowniczą SN oraz Trybunału Konstytucyjnego, który dopiero ma rozstrzygnąć, kto w tym sporze ma rację Decyzję prezydencką, jeżeli chodzi o pana Mariusza Kamińskiego
20.06.2017
W ostatnim czasie doszło do kolejnego ataku na siedzibę organizacji pozarządowej zajmującej się prawami osób LGBT+. Tym razem włamano się do siedziby poznańskiego Stowarzyszenia Grupa Stonewall. HFPC skierowała w tej sprawie pismo do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z wnioskiem o objęcie nadzorem postępowania. Fundacja zwróciła
19.06.2017
Minister Sprawiedliwości zgadza się z Rzeczniki8em Praw Obywatelskich: sprawy sądowe o opuszczenie mieszkania przez sprawcę przemocy powinny być traktowane jako pilne. Po zmianie przepisów sądy będą mogły planować rozprawy także w wakacje Rzecznik zwrócił uwagę na potrzebę poprawienia regulacji tak, by sprawy o opuszczenie
16.06.2017
Brakuje rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby na skuteczną kontrolę lekarzy medycyny pracy i pracodawców w zakresie zapewnienia pracownikom odpowiednich badań profilaktycznych – wynika ze wspólnej kontroli Najwyższej Izby Kontroli i Państwowej Inspekcji Pracy. Zwiększa to ryzyko niezapewnienia pracownikom badań lekarskich
14.06.2017
Komisja Europejska  zdecydowała o wszczęciu procedury przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku z odmową realizacji przez te kraje decyzji o relokacji uchodźców. Unijny komisarz ds. migracji apelował o przemyślenie stanowiska przez te państwa i okazanie solidarności. Formalnie pakiet dotyczący naruszeń prawa UE przez państwa członkowskie
14.06.2017
Od prawie czterech dekad co roku poznańscy adwokaci i sędziowie, zawsze w czerwcu, rozgrywają mecz piłkarski. Ostatnie trzy lata walczono w strugach deszczu, a ubiegłoroczny pojedynek przerwał dziesięcioletnią zwycięską passę adwokatów i Puchar Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu zdobił przybytek Temidy w stolicy Wielkopolski. Piątek 9 czerwca 2017 r.
14.06.2017
Wbrew zapowiedziom Sejm w czwartek nie głosował nad uchwaleniem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych. Oba punkty spadły z porządku wieczornych glosowań. Szef sejmowej komisji sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz (PiS) powiedział, że wnioskodawcy poczekają na rozstrzygnięcie
14.06.2017
Klauzule społeczne to narzędzie, dzięki któremu można łączyć zamówienia publiczne z wspieraniem osób pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy. Raport przygotowany przez Najwyższą Izbę Kontroli pokazał, że klauzule wciąż są wykorzystywane w znikomym stopniu. O tym, czy się to zmieni, dyskutowali zaproszeni do NIK eksperci. Wprowadzone
13.06.2017
W latach 2007-2015 nie wykorzystano szans jakie górnictwu węgla kamiennego dały zarówno efekty wcześniejszych reform tego sektora jak i dobra koniunktura na węgiel kamienny. Program rządowy, określający wytyczne działalności górnictwa na lata 2007-2015 został opracowany nierzetelnie i zbyt ogólnikowo, a strategie spółek węglowych, oparte na mało realistycznych
13.06.2017
Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zajęły ex aequo pierwsze miejsce w 18. Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw 2017. Na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. W rankingu oceniono 168 uczelni i 68 kierunków studiów. Ranking po raz 18. przygotowała Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", pod nadzorem Kapituły
13.06.2017
Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej we wspólnym stanowisku odniosły się do informacji podanej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącej sytuacji na przejściu granicznym w Terespolu. Stanowisko MSZ dotyczące niewykonania decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
11.06.2017
Publikujemy kmunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa na temat spotkania Forum Współpracy Sędziów:     Kierując się obowiązkiem zapewnienia każdemu prawa do sądu oraz troską o niezależność sądów i niezawisłość sędziów, które są fundamentem demokratycznego państwa prawnego, a także realizując uchwałę
09.06.2017
Chodzi o sytuację osób, które popełniają czyn zabroniony, ale ponieważ są np. dotknięte niepełnosprawnością umysłową albo chorują psychicznie i w związku z tym są uznane za niepoczytalne w momencie popełnienia czynu zabronionego, sąd odstępuje od wymierzenia kary i decyduje o umieszczeniu sprawcy w zakładzie psychiatrycznym (w ramach środka
09.06.2017
400 złotych miesięcznie - takie bezterminowe świadczenie otrzymają działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane w okresie PRL. Kwota ta ma być przyznawana bezterminowo i bez względu na dochód. Sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy. Nowelizację poparło 438 posłów, przeciw było dwóch, od głosu wstrzymał się jeden
09.06.2017
Sejm był przeciwko pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego premiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Po głosowaniu w którym większość opowiedziała się przeciwko Trybunałowi Stanu dla Jarosława Kaczyńskiego, marszałek Sejmu Marek Kuchciński umorzył postępowanie w tej sprawie. Trybunału Stanu
09.06.2017
Najwyzsza Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia działania monitorujące, nadzorcze, organizacyjne i legislacyjne Ministerstwa Finansów w zakresie poszanowania interesów podatników i zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa przy wykonywaniu egzekucji administracyjnej. Wśród szeregu zmian wyjątkowo
06.06.2017
Niezrozumiałe prawo jest formą wykluczenia. Musimy zmierzyć się z anachronicznym wyobrażeniem, że hermetyczność wywodu prawniczego jest cnotą i dowodem kompetencji – mówili uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W panelu głos zabrali: rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar,
«« || 1 | 2 | 3 |...| 132 | 133 | 134 || »»

Moja kancelaria

Prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu dla TVP24: "Ten wyrok bardzo łatwo pozwoli zadziałać politycznie w kierunku

Zalecam znaczną ostrożność przy chlapaniu językiem i  czytanie ze zrozumieniem mówi profesoer  Ewa Łętowska w "Faktach po Faktach" w TVN24

Sędzia Michał Laskowski, rzecznik SM o uchwale 7 sedziów Sadu Najwyżsdzegp wsprawie ułaskawienia M. Kamińskiego


Podczas Kongresu Prawników Polskich głos zabrała sędzia Małgorzta Gersdorf, I prezes Sądu Najwyższego Oto jej wystąpienie:

Prof. Ewa Łętowska mówi o politycznych prowokacjach podczas katowickiego Kongresu Prawników Polskich

Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Przypomnijmy, że w środowe popołudnie odbyła się sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold. Posłowie obecni na spotkaniu po kolei zadawali pytania Michałowi Tuskowi. Po dwóch godzinach przyszła kolej na Marka Suskiego, który zadał świadkowi pytanie o tajemniczy rachunek. Tusk nie wiedział, jednak o co konkretnie chodzi, więc razem ze swoim pełnomocnikiem Romanem Giertychem dopytał o jaki rachunek chodzi. - Nie wiem - odpowiedział Suski. Roman Giertych postanowił na swoim profilu na Facebooku skomentować całą sytuację:

Podziały religijne są głównym źródłem różnic cywilizacyjnych, nie tylko w Nigerii. Prowadzę seminarium z etyki w języku angielskim, na które chodzą Nigeryjczycy, właśnie odbyły się dwa pierwsze magisteria. Recenzje i wynik egzaminów świadczą, że był to udany czas dla obydwu studentów, jeden z nich otrzymał wyróżnienie. Dobrze mówią po angielsku, bo jest to oficjalny język Nigerii, w której używa się 374 języków i dialektów.

Wszystko wskazuje na to, że Fiona i Czaruś – koty Jarosława Kaczyńskiego – miały wpływ na zablokowanie przegłosowania ustawy o ochronie zwierząt. Resort Ziobry przygotował ustawę, w której zapisano, że ludzie skazani za znęcanie się nad zwierzętami po odbyciu kary będą mogli odzyskać skrzywdzone przez siebie stworzenia. Przeciwko temu kuriozalnemu pomysłowi od dłuższego czasu protestowała opozycja. PiS był na to głuchy i przepychał ustawę.

Od 27 do 28 czerwca Polska będzie gościć prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Aliyeva. W ramach wizyty planowane są spotkania z Prezydentem RP, Marszałkami Sejmu i Senatu, premier oraz forum biznesu. Ta wizyta jest okazją do zastanowienia się, na ile iluzoryczne korzyści ekonomiczne są ważniejsze od promowania przez Polskę – kraju z długoletnią tradycją walki z reżimem komunistycznym – wartości demokratycznych i poszanowania praw człowieka.
Porady, Listy, Komunikaty

Zmiany w porządku prawnym w Polsce oraz w państwach Europy Środkowej, a także wzrastająca świadomość społeczeństw w

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zacheca do zgłaszania kandydatur do Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa za szczególne dokonania na rzecz

Od kilku lat utrzymuje się trend wzrostowy liczby upadłości konsumenckiej, której liczba jest dwukrotnie większa niż liczba