title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum - Aktualności
15.02.2010

Tej inicjatywie Rzecznika Praw Obywatelskich można tylko przyklasnąć. Na mocy obcnego kodeksu karnego osoba małoletnie nie może samodzielnie zgłosić przestępstwa zgwałcenia dokonanego na jej osobie. 15-letnia dziewczyna czy chłopak sami już potrafią ocenić, czy spotkała je krzywda czy też nie, ale w majestacie prawa o przestępstwie musi poinformować ustawowy przedstawiciel czyli osoba dorosła. Rzecznik chce ten stan rzeczy zmienić.

12.02.2010

Jakub Banaś autor artykułu „Etyka w biznesie. Mówią mi, ciągle mówią” żąda od prof. Aldony Kameli – Sowińskiej i Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, którym zarzuca plagiat, zaprzestania naruszania jego osobistych i majątkowych oraz autorskich praw, przeprosin na łamach dwóch ogólnopolskich dzienników a także 20.000 złotych. Pełnomocnicy pani profesor nie uznają żadnych roszczeń.

11.02.2010

13:0. Taki jest wynik swoistej gry pomiędzy V Wydziałem Śledczym Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, który postawił zarzuty 13 mężczyznom organizującym i biorącym udział w tzw. "ustawkach", a ich obrońcami. Werdykt wydał Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, który uwzględnił wszystkie wnioski prokuratury, odrzucając argumenty adwokatów. Postanowienie jest nieprawomocne.

10.02.2010

Sędzia Joanna Ciesielska- Borowiec, rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuratorami oraz organizacjami pozarządowymi, w szczególności z 16 Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działającymi w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw, organizuje w dniach 22 do 28 lutego 2010 roku „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

10.02.2010

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące zasad wyceny nieruchomości oraz rozpoznał skargę konstytucyjną spółki "Metal Color Polska" dotyczącą braku prawa do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji.W obu przypadkach orzekł niezgodność z Konstytucją RP.

09.02.2010

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu prowadzi śledztwo w sprawie tzw. „ustawek” kibiców, organizowanych przez sympatyków Lecha. Zdaniem prokuratury, w stolicy Wielkopolski zawiązała się zorganizowana grupa przestępcza, aby uprawiać proceder przestępczych bójek. CBŚ w miniony wtorek, zatrzymało kilkunastu podejrzanych.

09.02.2010

Podczas XV Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, obok uchwały programowej ( jej treść zamieściliśmy 8 lutego - sędziowie sprzeciwiali się w niej dezawuacji zawodu) wystosowano list otwarty w ochronie sędziowskiej niezawisłości. Z uwagi na wagę problemu list otwarty skierowano do osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie.

08.02.2010

Dzięki uprzejmości sędziego Bartłomieja Przymusińskiego, rzecznika prasowego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia możemy przedstawić relację z Wyborczego Zebrania Delegatów SSP Iustitia. Wbrew „nadziejom”  niektórych kręgów prawniczych nie było starć i zapowiadanego rozlamu. Wybrano nowe władze oraz przyjęto uchwałę programową. 

05.02.2010

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o wynikach e-sądu, który rozpoczął działalność w styczniu tego roku. Jak się okazuje prawie 60 tysięcy pozwów wpłynęło do XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie, który właśnie pełni rolę e-sądu dla całej Polski. Wydano 15 tysięcy nakazów zapłaty.

05.02.2010

Przez prawie trzy godziny od 10.30 do 12.30, w piątek 5 lutego 2010 roku, zamknięta była ulica Młyńska, na odcinku od ulicy Solnej do Nowowiejskiego. Nikt nie mógł ani wejść do Sądu Rejonowego przy ulicy Młyńskiej, ani też przejść obok sądu. Ewakuowano prawie 600 pracowników sądu. Nie były to żadne pozorowane manewry, ale ratowanie życia ludzi.

04.02.2010

Wojciech Gajos, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Doradców Prawnych mówi o uwarunkowaniach nowego zawodu, o liczebności i strukturach doradców, o tym, kto może być doradcą, o poniechaniu togi, o potrzebie szkoleń i o staraniach, aby kancelarie doradców były dochodowe, o ofercie franczyzowej, o tworzeniu marki doradcy, o nowym serwisie prawnym, o darmowych poradach prawnych i o rzucaniu kłód pod nogi młodym prawnikom.

02.02.2010

W niezwykle podniosłej i dostojnej atmosferze, w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich w Poznaniu, w poniedziałek 1 lutego 2010 roku, odbyła się jedna z najważniejszych ceremonii samorządu adwokackiego - akt ślubowania nowych adwokatów. Był to ostatni rocznik, który zawodowe szlify zdobywał według reguł samorządowych, a nie Ministerstwa Sprawiedliwości. Ślubowanie adwokackie złożyło 49 aplikantów, którzy zdali egzamin adwokacki. 

01.02.2010

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zawiera propozycję obszernej nowelizacji kodeksu, której celem jest racjonalizacja ogólnych zasad postępowania cywilnego. Chodzi między innymi o zniesienie odrębności postępowania w sprawach gospodarczych i zwiększenie możliwości zarządzania procesem przez sędziego.

29.01.2010

W marcu tego roku upływa 5-letnia kadencja arbitrów i przewodniczącego Sądu Konsumenckiego w Poznaniu. Na jego czele stoi Marcin Stróżyk. W roku minionym w Sądzie Konsumenckim udzielono 11.741 porad, odbyło się 66 spraw, a 46 z nich zakończyło się ugodami, zapadło 20 orzeczeń. Orzeka 29 arbitrów z ramienia Federacji Konsumentów i 24 delegowanych przez Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług.

27.01.2010

Sąd Okręgowy w Poznaniu nie uwzględnił wniosku Wojciecha Kroloppa, b. dyrygenta chóru Polskie Słowiki w Poznaniu, który zwrócił się o przedterminowe warunkowe zwolnienie z więzienia ponieważ odsiedział już połowę z 6 lat pozbawienia wolności, na które został skazany za pedofilię i seksualne molestowanie nieletnich członków chóru. 

25.01.2010

Ministerstwo Sprawiedliwosci poinformowało, że odbyło się posiedzenie nieformalnej Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Toledo, w Hiszpanii. Odbyło się ono w dniach 21 – 22 stycznia 2010 roku. Delegacji przewodniczył minister sprawiedliwości – prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski. 

24.01.2010

Od poniedziałku 25 stycznia 2010 roku wielkopolska policja ma nowego szefa. Komendant Główny powołał na to stanowisko Krzysztofa Jarosza, dotychczasowego zastępcę komendanta wojewódzkiego. Dziennikarzom mówi, że chce przede wszystkim walczyć ze złodziejami samochodów i handlarzami narkotyków.

22.01.2010

Małżeństwo zawarto w 1942 roku, a więc 68 lat temu. Mąż zmarł w 1979 roku, a trzydzieści lat po jego śmierci Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny w Poznaniu, na wniosek jego żony, ustalały czy małżeństwo zostało zawarte i czy wywołało skutki prawne. Dla rozstrzygnięcia sprawy najbardziej przydatny okazał się Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego z 1832 roku.

21.01.2010

Rozmowa z dr. Krzysztofem Kordelem, prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej o rewolucji w ustawie o izbach lekarskich, nowych karach dla niesumiennych lekarzy, nowym podejściu do pacjenta, pozwaniu Ministerstwa Zdrowia i podjęciu starań o zwrot kamienic w Poznaniu, zawłaszczonych przez Skarb Państwa.

20.01.2010

Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego poinformował, że uchylono wyrok i sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. Chodzi o Mirosława Z. Sąd Najwyższy uznał, że sędziowie, którzy orzekali w jego sprawie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu ( skazano go na 8 lat więzienia ) już wcześniej wypowiedzieli się kilka razy o jego winie.

19.01.2010


Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada reformę więziennictwa. - Refory, które planujemy wdrożyć nie można nazwać drobnymi zmianami. To bowiem swoista rewolucja nie tylko w strukturze służby więziennej, ale i w więziennej służbie zdrowia, systemie kontroli, a także zmiany dotyczące ochrony " ważnych" osadzonych.

14.01.2010

Z powodów proceduralnych Trybunał Konstytucyjny odłożył wydanie wyroku w sprawie ustawy dezubekizacyjnej, która 1 stycznia obniżyła emerytury ponad 40 tysiącom funkcjonariuszy służb specjalnych PRL i członkom WRON. Oficjalny Komunikat Trybunału nie wyjaśnia przyczyn takiej decyzji. 

12.01.2010

Redakcje nie lubią sprostowań. Oznacza ono, że dziennikarz pomylił się, a to oznacza, że i sama gazeta ( radio, telewizja) jest niewiarygodna. Dlatego procesy o zamieszczenie sprostowania toczą się latami. Zastępują je procesy o ochronę dóbr osobistych, a i tak wyroki rzadko są wykonywane..

«« || 1 | 2 | 3 |...| 139 | 140 | 141 | 142 | 143 || »»

Moja kancelaria

Prymas Polski, abp Wojciech Polak w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym" zapewnia, że Kościół nie miesza się do polityki.

Prezesi trybunałów konstytucyjnych Francji i Niemiec przestrzegają przed "niszczeniem państwa prawa" oraz mówią o "upadku demokracji w UE" 

Magda Jethon rozmawia prof. Ewą Łętowską o reformie wymiaru sprawiedliwości dokonywanej  przez Prawo i Sprawiedliwość.

Dalej trwa walka o sądy mówił w "Poranku Radia TOK FM"sędzia Waldemar Żurek  rzecznik Krajowej Rady Sądowniczej.


Prof. Marek Safjan b.prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunalu Sprawiedliwości w Luksemburgu, gościl w TOK FM

Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Nie zaskoczył mnie wpis Kataryny, która po samospaleniu nieznanego mężczyzny przed Pałacem Kultury napisała: "Takie zdarzenia należy raczej rozpatrywać w kategoriach psychiatrycznych". W takich sytuacjach niestety zawsze znajdzie się jakaś Kataryna, która zdesperowanego patriotę wyśle do psychiatry. Mogę się założyć, że do Kataryny dołączą inni "chłodni obserwatorzy", którzy zapewnią widzów "Wiadomości", że to smutna tragedia człowieka chorego,

Każdy/każda z nas jest – w opinii rządzącej partii – starszy o dziewięć miesięcy. Rząd Polski w skierowanej do ONZ opinii, dotyczącej Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, na ośmiu stronach bitego tekstu domagał się radykalnego ograniczenia praw kobiet. Polki w przeciwieństwie do Europejek mają rodzić bez względu na gwałty, kazirodztwo, cierpienia, zagrożenia własnego życia, uszkodzenia płodu etc. Taka jest wola PiS.

– „Rok temu Erdogan powiedział wprost, że zawiesza prawa człowieka. A polska partia rządząca jest nim w dużej mierze zafascynowana. Politycy prawicy nie ukrywają, że jest dla nich potencjalnym sojusznikiem. Tym bardziej musimy protestować” – stwierdziła Barbara Nowacka ze stowarzyszenia Inicjatywa Polska. Turecki dyktator przyjechał na zaproszenie Andrzeja Dudy.

Marek Kuchciński – informuję tych, którzy mogą go nie kojarzyć – jest marszałkiem Sejmu, czyli drugą osobą w państwie. Ale jest kimś zależnym od prezesa Kaczyńskiego, od sekretarzy, którzy na kartkach napiszą mu, co ma powiedzieć. Jest człowiekiem uzależnionym niemal we wszystkim, metaforycznie ujmując – jest narkomanem bezradności. Od jednego nie jest uzależniony – od rozumu. Kuchciński nie powinien zdarzyć się w przestrzeni publicznej, jak nie powinien zdarzyć się Andrzej Duda jako prezydent.
Porady, Listy, Komunikaty

V Europejski Kongres Mobilności Pracy odbędzie się 20-21 listopada w Krakowie. To największa europejska konferencja

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych,

Union Internationale des Avocats (UIA) zaprasza na organizowane przez siebie wydarzenia we wrześniu i październiku.