title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum - Aktualności
21.01.2010

Rozmowa z dr. Krzysztofem Kordelem, prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej o rewolucji w ustawie o izbach lekarskich, nowych karach dla niesumiennych lekarzy, nowym podejściu do pacjenta, pozwaniu Ministerstwa Zdrowia i podjęciu starań o zwrot kamienic w Poznaniu, zawłaszczonych przez Skarb Państwa.

20.01.2010

Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego poinformował, że uchylono wyrok i sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. Chodzi o Mirosława Z. Sąd Najwyższy uznał, że sędziowie, którzy orzekali w jego sprawie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu ( skazano go na 8 lat więzienia ) już wcześniej wypowiedzieli się kilka razy o jego winie.

19.01.2010


Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada reformę więziennictwa. - Refory, które planujemy wdrożyć nie można nazwać drobnymi zmianami. To bowiem swoista rewolucja nie tylko w strukturze służby więziennej, ale i w więziennej służbie zdrowia, systemie kontroli, a także zmiany dotyczące ochrony " ważnych" osadzonych.

14.01.2010

Z powodów proceduralnych Trybunał Konstytucyjny odłożył wydanie wyroku w sprawie ustawy dezubekizacyjnej, która 1 stycznia obniżyła emerytury ponad 40 tysiącom funkcjonariuszy służb specjalnych PRL i członkom WRON. Oficjalny Komunikat Trybunału nie wyjaśnia przyczyn takiej decyzji. 

12.01.2010

Redakcje nie lubią sprostowań. Oznacza ono, że dziennikarz pomylił się, a to oznacza, że i sama gazeta ( radio, telewizja) jest niewiarygodna. Dlatego procesy o zamieszczenie sprostowania toczą się latami. Zastępują je procesy o ochronę dóbr osobistych, a i tak wyroki rzadko są wykonywane..

11.01.2010

Z końcem grudnia 2009 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczące warunków przeniesienia własności lokali spółdzielczych. Są one identyczne z przepisami, które rok wcześniej Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą.

08.01.2010

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej Seremet i prokurator krajowy Edward Zalewski - to wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa kandydaci na stanowisko prokuratora generalnego. Kandydowało 16 osób: 11 prokuratorów i pięciu sędziów. Ostatecznego wyboru dokona prezydent Lech Kaczyński; ma na to dwa miesiące.

08.01.2010

Minister Środowiska – poinformowało Radio Merkury- uchylił decyzję wojewody wielkopolskiego z 2008 roku o wybudowaniu stałego systemu monitoringu hałasu wokół lotniska wojskowego w Krzesinach, gdzie stacjonują polskie F-16, czyli Jastrzębie.
.

05.01.2010

Małe jest piękne, ale przede wszystkim praktyczne. - Na dłuższą metę - mówi sędzia Joanna Ciesielska - Borowiec, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Poznaniu - kierowanie takim olbrzymim wydziałem, jak wydział karny, było po prostu niemożliwe. Tak jak kiedyś wydział II Cywilny naszego sądu został podzielony z uwagi na to, iż stał się molochem, podobną decyzję trzeba było podjąć w stosunku do Wydziału III Karnego. Na czele nowego Wydziału XVI stanął sędzia Piotr Michalski ( na fotografii), który dotąd orzekał w wydziale karnym - odwoławczym.

05.01.2010

We wtorek 5 stycznia, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa przystępują do wyboru prokuratora generalnego Rzeczypospolitej Polski. Po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości prokurator generalny nie będzie jednocześnie ministrem sprawiedliwości. Ten rozdział obu funkcji ma spowodować odpolitycznienie prokuratury, co jest podstawowym zarzutem w stosunku do dotychczasowych struktur tych organów.

04.01.2010

Pomimo zapewnień pomocy ze strony ministra sprawiedliwości nie wszyscy ci, ( chodzi przede wszystkim o aplikantów notarialnych) którzy pomyślnie zdali egzamin na aplikację prawniczą, przynajmniej w Poznaniu, będą mogli ją odbyć. W stolicy Wielkopolski dotyczy to około 35 przyszłych notariuszy i około 30 przyszłych radców prawnych, którzy dotąd nie zdołali sobie zapewnić patrona praktyki aplikacyjnej, co jest bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia zdobywania prawniczych ostróg.

04.01.2010

Wprowadzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli e-sąd, to uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, czyli wszystko to, na co do tej pory narzekały osoby, którym na sali sądowej przyszło rozwiązywać swoje sprawy z np. dłużnikami – powiedział minister sprawiedliwości – prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski. - E-sąd to także odciążenie „tradycyjnych” sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Takich spraw w ciągu roku jest prawie milion - dodał.

30.12.2009

Tuż przed Nowym Rokiem, Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił wniosek Sławomira Ż. o odszkodowanie w wysokości 10.000 złotych za naruszenie jego prawa niezwłocznego rozpoznania sprawy. Sławomir Ż. występował jako oskarżyciel posiłkowy i twierdził, że zarówno sąd pierwszej jak i drugiej instancji bezzasadnie przewlekał proces, w którym występował w charakterze oskarżyciela posiłkowego.Sąd Apelacyjny wypowiedział się tylko w sprawie dotyczącej skargi na działalność sądu okręgowego – która jak się okazało była bezzasadna. W sprawie skargi na „opieszałość” Sądu rejonowego Poznań Stare Miasto Sławomir Ż. musi zwrócić się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, który jest władny rozpoznawać takie spory.

28.12.2009

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu – jak informuje jej rzecznik prasowy- zakończyła postępowanie w sprawie tzw. dopalaczy. Od stycznia 2009 roku toczyło się postępowanie w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji w postaci tzw. dopalaczy tj. o przestępstwo z art. 165 § 1 ust. 2 k.k. oraz w sprawie narażenia 5 osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez sprzedaż środków w postaci dopalaczy tj. o przestępstwo z art. 160 § 1 k.k. Przedmiotowe postępowanie zostało umorzone wobec stwierdzenia braku znamion czynów zabronionych.

18.12.2009

Jedni przygotowane przez nas regulacje nazywają rewolucją, inni – koniecznością – powiedział podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości – prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski. Wypracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości propozycje regulują, precyzują oraz uczytelniają przepisy dotyczące stosowania kontroli operacyjnej, czyli podsłuchów.  Wprowadzamy rozwiązanie, którego zwolennikiem byłem od początku – zobowiązujemy prokuratora generalnego do corocznej jawnej informacji o liczbie podsłuchów, o które wnosiła policja i inne służby specjalne oraz liczbie odmów sądowych i prokuratorskich na zastosowanie tych czynności – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

16.12.2009

Piętnaście osób przystąpiło do państwowego egzaminu na adwokata, który pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości ( to tam przygotowano wszystkie pytania) zorganizowała Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu. W komisji egzaminacyjnej zasiadali sędziowie z sądów powszechnych w Poznaniu i Szczecinie oraz WSA w Poznaniu - przedstawiciele ministerstwa a także poznańscy adwokaci. Egzamin jak się okazało był bardzo trudny, zdały go tylko trzy osoby.

16.12.2009

Uzależnienie prawa do świadczenia deportacyjnego od przekroczenia granic państwa polskiego jest niezgodne z konstytucją. W wyroku z 16 grudnia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w zakresie, w jakim pomija przesłankę deportacji (wywiezienia) do pracy przymusowej  w granicach przedwojennego państwa polskiego, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

14.12.2009

Już pięć lat trwają procesy mieszkańców Krzesin i okolic, którzy żądają od Zarządu Infrastruktury Wojskowej w Poznaniu, reprezentującego  bazę lotnictwa,odszkodowania za hałas, wytwarzany przez „Jastrzębie” F-16, nie dający im żyć. Część sędziów zasądza odszkodowanie, inni odrzucają pozwy, jeszcze inni zawieszają wydanie wyroku do czasu uregulowania wszystkich kwestii spornych. Być może wszystko wyjaśni orzeczenie Sądu Najwyższego, do którego wpłynęło zapytanie prawne skierowane przez Sąd Apelacyjny, a dotyczące bardo ważnej kwestii – czy baza lotnicza jest przedsiębiorstwem.

13.12.2009

Przez całą dobę, od godziny 12 w sobotę, 12 grudnia, do samego południa w niedzielę, 13 grudnia około dwustu poznaniaków własnoręcznie napisało 663 listów w obronie ludzi prześladowanych za swoje przekonania, więzionych i represjonowanych za żądanie przestrzegania przez swoje władze Praw Człowieka i Obywatela, które wciąż są solą w oku dziesiątków reżimów. W ocenie Martyny Grolewskiej., Koordynatorki X Maratonu Pisania Listów Amnesty International, akcja była ze wszech miar udana.

10.12.2009

Na stronach Amnesty International czytamy: „Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w weekend w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Wtedy przez 24 godziny bez przerwy piszemy ręcznie (!) listy w obronie kilkunastu konkretnych osób, których prawa zostały złamane. Domagamy się zwolnienia więzionych za przekonania i zaprzestania prześladowania obrońców praw człowieka. Przeciwstawiamy się niesprawiedliwości. Dołącz do nas! W tym roku Maraton Pisania Listów odbywa się po raz dziesiąty.

09.12.2009

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest corocznie 10 grudnia w rocznicę podpisania przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948 r.) I chociaż nie jest to żadna okrągła rocznica( dla ścisłości 61.) warto o niej pamiętać, bo był to podstawowy oręż wszystkich tych, którzy walczyli o godność człowieka i obywatela. Pamiętam, że w 1980 roku, kiedy do Polski dotarł pierwszy powiew wolności, pierwsze oficjalne wydanie tekstu „deklaracji” było prawdziwym bestsellerem.

07.12.2009

6 grudnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2009 roku czyli tzw. ustawa „przeludnieniowa”.Zmiany w prawie wprowadzono po to, aby osadzeni w zakładach karnych więźniowie mieli ustawowe przesłanki gwarantujące im minimum 3 metry kwadratowe miejsca do odbywania kary. W razie ich niespełnienia mogą domagać się odszkodowania.

05.12.2009

Otwarcie trzeba przyznać – mówi adwokat Mariusz Paplaczyk, wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich – że formuła Ogólnopolskich Dni Prawniczych już się przeżyła. Fakt, że Lublin w tym roku ich nie zorganizował, z przyczyn ekonomicznych, potwierdza tę tezę. Dlatego wychodzimy z inną ideą - Ogólnopolskiego Forum Prawników, czy też Ogólnopolskich Targów Prawa, które przy współpracy z MTP powinny właśnie odbywać się w stolicy Wielkopolski.

«« || 1 | 2 | 3 |...| 140 | 141 | 142 | 143 || »»

Moja kancelaria

Prymas Polski, abp Wojciech Polak w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym" zapewnia, że Kościół nie miesza się do polityki.

Prezesi trybunałów konstytucyjnych Francji i Niemiec przestrzegają przed "niszczeniem państwa prawa" oraz mówią o "upadku demokracji w UE" 

Magda Jethon rozmawia prof. Ewą Łętowską o reformie wymiaru sprawiedliwości dokonywanej  przez Prawo i Sprawiedliwość.

Dalej trwa walka o sądy mówił w "Poranku Radia TOK FM"sędzia Waldemar Żurek  rzecznik Krajowej Rady Sądowniczej.


Prof. Marek Safjan b.prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunalu Sprawiedliwości w Luksemburgu, gościl w TOK FM

Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Nie zaskoczył mnie wpis Kataryny, która po samospaleniu nieznanego mężczyzny przed Pałacem Kultury napisała: "Takie zdarzenia należy raczej rozpatrywać w kategoriach psychiatrycznych". W takich sytuacjach niestety zawsze znajdzie się jakaś Kataryna, która zdesperowanego patriotę wyśle do psychiatry. Mogę się założyć, że do Kataryny dołączą inni "chłodni obserwatorzy", którzy zapewnią widzów "Wiadomości", że to smutna tragedia człowieka chorego,

Każdy/każda z nas jest – w opinii rządzącej partii – starszy o dziewięć miesięcy. Rząd Polski w skierowanej do ONZ opinii, dotyczącej Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, na ośmiu stronach bitego tekstu domagał się radykalnego ograniczenia praw kobiet. Polki w przeciwieństwie do Europejek mają rodzić bez względu na gwałty, kazirodztwo, cierpienia, zagrożenia własnego życia, uszkodzenia płodu etc. Taka jest wola PiS.

– „Rok temu Erdogan powiedział wprost, że zawiesza prawa człowieka. A polska partia rządząca jest nim w dużej mierze zafascynowana. Politycy prawicy nie ukrywają, że jest dla nich potencjalnym sojusznikiem. Tym bardziej musimy protestować” – stwierdziła Barbara Nowacka ze stowarzyszenia Inicjatywa Polska. Turecki dyktator przyjechał na zaproszenie Andrzeja Dudy.

Marek Kuchciński – informuję tych, którzy mogą go nie kojarzyć – jest marszałkiem Sejmu, czyli drugą osobą w państwie. Ale jest kimś zależnym od prezesa Kaczyńskiego, od sekretarzy, którzy na kartkach napiszą mu, co ma powiedzieć. Jest człowiekiem uzależnionym niemal we wszystkim, metaforycznie ujmując – jest narkomanem bezradności. Od jednego nie jest uzależniony – od rozumu. Kuchciński nie powinien zdarzyć się w przestrzeni publicznej, jak nie powinien zdarzyć się Andrzej Duda jako prezydent.
Porady, Listy, Komunikaty

V Europejski Kongres Mobilności Pracy odbędzie się 20-21 listopada w Krakowie. To największa europejska konferencja

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych,

Union Internationale des Avocats (UIA) zaprasza na organizowane przez siebie wydarzenia we wrześniu i październiku.