title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum - Aktualności
26.07.2010

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” przedstawiło projekt zmian kodeksów karnych, zmierzający do usprawnienia procesów sądowych w sprawach karnych. Projekt został przekazany Przewodniczącemu Komisji Ustawodawczej Senatowi RP senatorowi Piotrowi Zientarskiemu.

23.07.2010

Biuletyn Programu "Niewinność" Heslińskiej Fundacji Praw Człowieka. Czerwiec 2010 jest poświęcony POMYŁKOM SĄDOWYM. Problem pomyłek sądowych towarzyszy sądownictwu od samego początku. Nauka prawa karnego najczęściej wskazuje na następujące przyczyny pomyłek:

23.07.2010

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podjął decyzję o wzmocnieniu e-sądu, czyli XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie. Będzie w nim pracowało więcej osób. Decyzją ministra budżet sadu także się zwiększy - o prawie 2 miliony złotych.

22.07.2010

Zamiast siedzieć bezproduktywnie w celach, skazani będą mogli być zatrud niani w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych – Nadleśnictwach, przy pracach związanych z gospodarką leśną. Umowę podpisali: dyrektor generalny Służby Więziennej i  dyrektor generalny Lasów Państwowych.

22.07.2010

Problematykę dotyczącą wykonywania kary ograniczenia wolności i rola samorządów lokalnych w procesie readaptacji osób popełniających przestępstwa i zagrożonych wykluczeniem społecznym omówili K. Kwiatkowski i przedstawiciele samorządów.

21.07.2010

Nowy rzecznik praw obywatelskich - prof. Irena Lipowicz - złożyła ślubowanie przed Sejmem i tym samym oficjalnie objęła swój urząd. Przedstawiając swoje priorytety jako RPO Lipowicz zwróciła uwagę m.in. na usuwanie patologii administracji i krzywdy społecznej.

20.07.2010

RPO pyta minister edukacji Katarzynę Hall, jak zamierza realizować wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu mówiący, że brak możliwości wyboru w polskich szkołach etyki dla uczniów, którzy nie chcą uczęszczać na religię, narusza prawo.

20.07.2010

Helsińska Fundacja Praw Człowieka Praw Człowieka wyraziła zaniepokojenie w związku z nałożeniem kary nagany na dziennikarza Programu 3 Polskiego Radia, Jerzego Sosnowskiego, na podstawie uchwał, które nie są publicznie dostępne.

20.07.2010

Od wtorku 20 lipca z poziomu strony głównej Ministerstwa Sprawiedliwości można "wejść" – na europejski portal „e-justice”. Portal ma na celu umożliwienie uzyskania przez obywateli wszystkich krajów Unii Europejskiej informacji o prawie UE oraz prawie poszczególnych państw członkowskich.

20.07.2010

W Polsce rozgorzała dyskusja na temat decyzji władz Szwajcarii o odmowie wydania USA w ramach ekstradycji Romana Polańskiego. Czy Polska wydałaby USA Romana Polańskiego, gdyby został zatrzymany na jej terytorium?

19.07.2010

Do żadnego sądu w Poznaniu nie wpłynął, jak dotąd, pozew zbiorowy. Adwokaci i radcy prawni nie wykluczają jednak, że już niebawem takie pozwy zaczną gremialnie napływać do biur podawczych sądów. Nowe przepisy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, weszły w życie 19 lipca.

15.07.2010

Określenie „stalking” rozumiane jest jako złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, które wywołać może u innej osoby poczucie zagrożenia. Resort sprawiedliwości chce, aby stalking trafił do kodeksu karnego.

13.07.2010

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na określony czas związkowcowi i przyznanie mu odszkodowania z pominięciem roszczenia o przywrócenie do pracy, jest niezgodne z konstytucją.

12.07.2010

Trybunał Konstytucyjny odroczył bezterminowo rozprawę z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego uchylenia immunitetu sędziom, którzy orzekali kary na podstawie działających wstecz przepisów dekretu o stanie wojennym.

12.07.2010

Jak informowaliśmy, odbyły sie konsultacje w sprawie projektu zmian Prawa o Ustroju Sądów Powszechnych. Pojawiła się koncepcja odejścia od wystawiania sędziom ocen jak w szkołach.Oto stanowisko SSP "IUSTITIA".

09.07.2010

Wielu ojców, o czym wiele instytucji nie chce nawet wiedzieć, boryka się na co dzień w Polsce z problemem utrudnionych kontaktów ze swoimi dziećmi. Czasami dochodzi do desperackich uprowadzeń dzieci przez drugiego z rodziców co spotkało Naomi i Filipa.

08.07.2010

Nie może być uznane za przyjazne obywatelowi państwo, w którym akceptowane jest obciążanie klienta całkowitym ryzykiem opóźnień w budowie, braku notarialnego przekazania nabytego mieszkania albo upadłości dewelopera - grzmi Rzecznik Praw Obywatelskich.

08.07.2010

Bezkarność wielkopolskich dziennikarzy, którzy sprzeniewierzając się zasadom zawodowej rzetelności dopuścili się oszczerstw wobec Bożeny Brzezińskiej i Marcina Libickiego, podnosi w swoim komunikacie Obywatelska Komisja Dobrej  Woli  - Helsińska Fundacja  Praw Człowieka.

07.07.2010

Szkoły są placówkami publicznymi i muszą działać uwzględniając zasadę jawności. Tymczasem dyrektorzy szkół zasłaniając się tajemnicą obrad rad pedagogicznych, bądź szczególnym charakterem szkół, odsyłają rodziców z kwitkiem. Jest to niedopuszczalne.

06.07.2010

Salil Shetty (Indie), został nowym Sekretarzem Generalnym Amnesty International. Rozpoczął swoją działalność zapewniając, że zrobi wszystko co w jego mocy, by rządy na całym świecie przetrzegały praw osób ubogich i bezbronnych.

06.07.2010

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował Sławomira Piechotę, przewodniczącego Komisji Poklityki Społecznrj i Rodziny Sejmu RP, że do biura ombudsmana wpływają skargi na brak prawa niektórych osób do świadczenia pielęgnacyjnego.

06.07.2010

Brak precyzyjnego określenia kryterium "miejsca zamieszkania" w wypadku ustalania renty rodzinnej jest niezgodny z konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny.

05.07.2010

W Sądzie Rejonowym w Poznaniu jeszcze jeszcze w tym kwartale ma powstać nowoczesny punkt informacyjny wzbogacony o tzw. Infomat. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada także też nowe procedury S-24, co umożliwi np. rejestrację spółki w ciągu 24 godzin.

«« || 1 | 2 | 3 |...| 141 | 142 | 143 |...| 149 | 150 | 151 || »»

Moja kancelaria

Profesor Wojciech Sadurski filozof prawa:"Nie mam złudzeń, co zrobi tzw. Trybunał Konstytucyjny"

Prof. Andrzej rzepliński: Przeydent udawał, że się zastanawia. Miał 21 dni. Nie wykorzystał tego.

Halina Kochalska rzecznik prasowy BIG InfoMonitor prezentuje raport alimentacyjny: Wielu rodziców nie tylko nie da pieniędzy

Jan Hartman: Panie Prezydencie! Ten list otwarty stanowi gorący apel do Pana o niepodpisywanie fatalnej

Prof. Monika Płatek : "Ustawa PiS odniesie skutek przeciwny do zamierzonego i stworzy okazję do tego,
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro, będzie można zastosować także przepisy o konfiskacie rozszerzonej na mocy której zostana pozbawieni majątku, oni i ich rodziny.

Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć usta. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie. W oparach aburdu przeszły  bez echa społeczne marsze żądające powrotu wolnych sądów, wolnych wyborów i wolnej Polski, Dzień Praw Człowieka i I Kongres Praw Obywatelskich.  Szkoda, że nikt już nie  pamięta  o  heroicznym czynie Piotra Szczęsnego,

Może to jest jakaś interpretacja tego, co się w Polsce dzieje… Władze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zaleciły swoim pracownikom objecie specjalnym nadzorem studentów pochodzenia arabskiego i nigeryjskiego. Nie mogą oni przebywać w laboratoriach bez opieki, bo – jak wiadomo władzom UM – Arabowie i Nigeryjczycy przyjechali do Polski, by w naszych laboratoriach robić bomby. Dlaczego? Bo z definicji Arab i Nigeryjczyk to terrorysta. Jak pisała niegdyś Agnieszka Graff – „Z czego się robi jajecznicę? Z jajek. Kim jest Polak? Katolikiem”. Inni twierdzą, że jak „Polak to pijak”, a jak „demokrata to lewak”. A kim jest Arab? Terrorystą. Wielka szkoda, że władze UM nie dokonały

Marzec 1968 na zawsze będzie Polską Traumą i dowodem Polskiej Hańby. W 50. rocznicę tamtych wydarzeń Polska zaognia stosunki z Izraelem. Po co? Oto odpowiedź: – „Ustawa o IPN może być wstępem do ustawy o katastrofie smoleńskiej, która zakaże mówienia nieprawdy o tym strasznym zdarzeniu. A prawdę ustali podkomisja Macierewicza…” – napisał Roman Giertych na Twitterze. We wcześniejszym wpisie Giertych skomentował wywiad byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza dla telewizji Republika. Były szef MON wyraził opinię, że „trzeba się zapytać, jaką rolę w tym, co się teraz dzieje, odgrywa agentura Rosji. Moim zdaniem bardzo duże”.
Porady, Listy, Komunikaty

Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" organizuje konferencję naukową "Prokuratura w Polsce w XXI wieku- wyzwania

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Samorząd irlandzki – the Law Society of Ireland - zaprasza na letni kurs językowy (Legal English)