title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum - Aktualności
10.02.2010

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące zasad wyceny nieruchomości oraz rozpoznał skargę konstytucyjną spółki "Metal Color Polska" dotyczącą braku prawa do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji.W obu przypadkach orzekł niezgodność z Konstytucją RP.

09.02.2010

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu prowadzi śledztwo w sprawie tzw. „ustawek” kibiców, organizowanych przez sympatyków Lecha. Zdaniem prokuratury, w stolicy Wielkopolski zawiązała się zorganizowana grupa przestępcza, aby uprawiać proceder przestępczych bójek. CBŚ w miniony wtorek, zatrzymało kilkunastu podejrzanych.

09.02.2010

Podczas XV Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, obok uchwały programowej ( jej treść zamieściliśmy 8 lutego - sędziowie sprzeciwiali się w niej dezawuacji zawodu) wystosowano list otwarty w ochronie sędziowskiej niezawisłości. Z uwagi na wagę problemu list otwarty skierowano do osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie.

08.02.2010

Dzięki uprzejmości sędziego Bartłomieja Przymusińskiego, rzecznika prasowego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia możemy przedstawić relację z Wyborczego Zebrania Delegatów SSP Iustitia. Wbrew „nadziejom”  niektórych kręgów prawniczych nie było starć i zapowiadanego rozlamu. Wybrano nowe władze oraz przyjęto uchwałę programową. 

05.02.2010

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o wynikach e-sądu, który rozpoczął działalność w styczniu tego roku. Jak się okazuje prawie 60 tysięcy pozwów wpłynęło do XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie, który właśnie pełni rolę e-sądu dla całej Polski. Wydano 15 tysięcy nakazów zapłaty.

05.02.2010

Przez prawie trzy godziny od 10.30 do 12.30, w piątek 5 lutego 2010 roku, zamknięta była ulica Młyńska, na odcinku od ulicy Solnej do Nowowiejskiego. Nikt nie mógł ani wejść do Sądu Rejonowego przy ulicy Młyńskiej, ani też przejść obok sądu. Ewakuowano prawie 600 pracowników sądu. Nie były to żadne pozorowane manewry, ale ratowanie życia ludzi.

04.02.2010

Wojciech Gajos, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Doradców Prawnych mówi o uwarunkowaniach nowego zawodu, o liczebności i strukturach doradców, o tym, kto może być doradcą, o poniechaniu togi, o potrzebie szkoleń i o staraniach, aby kancelarie doradców były dochodowe, o ofercie franczyzowej, o tworzeniu marki doradcy, o nowym serwisie prawnym, o darmowych poradach prawnych i o rzucaniu kłód pod nogi młodym prawnikom.

02.02.2010

W niezwykle podniosłej i dostojnej atmosferze, w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich w Poznaniu, w poniedziałek 1 lutego 2010 roku, odbyła się jedna z najważniejszych ceremonii samorządu adwokackiego - akt ślubowania nowych adwokatów. Był to ostatni rocznik, który zawodowe szlify zdobywał według reguł samorządowych, a nie Ministerstwa Sprawiedliwości. Ślubowanie adwokackie złożyło 49 aplikantów, którzy zdali egzamin adwokacki. 

01.02.2010

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zawiera propozycję obszernej nowelizacji kodeksu, której celem jest racjonalizacja ogólnych zasad postępowania cywilnego. Chodzi między innymi o zniesienie odrębności postępowania w sprawach gospodarczych i zwiększenie możliwości zarządzania procesem przez sędziego.

29.01.2010

W marcu tego roku upływa 5-letnia kadencja arbitrów i przewodniczącego Sądu Konsumenckiego w Poznaniu. Na jego czele stoi Marcin Stróżyk. W roku minionym w Sądzie Konsumenckim udzielono 11.741 porad, odbyło się 66 spraw, a 46 z nich zakończyło się ugodami, zapadło 20 orzeczeń. Orzeka 29 arbitrów z ramienia Federacji Konsumentów i 24 delegowanych przez Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług.

27.01.2010

Sąd Okręgowy w Poznaniu nie uwzględnił wniosku Wojciecha Kroloppa, b. dyrygenta chóru Polskie Słowiki w Poznaniu, który zwrócił się o przedterminowe warunkowe zwolnienie z więzienia ponieważ odsiedział już połowę z 6 lat pozbawienia wolności, na które został skazany za pedofilię i seksualne molestowanie nieletnich członków chóru. 

25.01.2010

Ministerstwo Sprawiedliwosci poinformowało, że odbyło się posiedzenie nieformalnej Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Toledo, w Hiszpanii. Odbyło się ono w dniach 21 – 22 stycznia 2010 roku. Delegacji przewodniczył minister sprawiedliwości – prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski. 

24.01.2010

Od poniedziałku 25 stycznia 2010 roku wielkopolska policja ma nowego szefa. Komendant Główny powołał na to stanowisko Krzysztofa Jarosza, dotychczasowego zastępcę komendanta wojewódzkiego. Dziennikarzom mówi, że chce przede wszystkim walczyć ze złodziejami samochodów i handlarzami narkotyków.

22.01.2010

Małżeństwo zawarto w 1942 roku, a więc 68 lat temu. Mąż zmarł w 1979 roku, a trzydzieści lat po jego śmierci Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny w Poznaniu, na wniosek jego żony, ustalały czy małżeństwo zostało zawarte i czy wywołało skutki prawne. Dla rozstrzygnięcia sprawy najbardziej przydatny okazał się Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego z 1832 roku.

21.01.2010

Rozmowa z dr. Krzysztofem Kordelem, prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej o rewolucji w ustawie o izbach lekarskich, nowych karach dla niesumiennych lekarzy, nowym podejściu do pacjenta, pozwaniu Ministerstwa Zdrowia i podjęciu starań o zwrot kamienic w Poznaniu, zawłaszczonych przez Skarb Państwa.

20.01.2010

Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego poinformował, że uchylono wyrok i sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. Chodzi o Mirosława Z. Sąd Najwyższy uznał, że sędziowie, którzy orzekali w jego sprawie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu ( skazano go na 8 lat więzienia ) już wcześniej wypowiedzieli się kilka razy o jego winie.

19.01.2010


Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada reformę więziennictwa. - Refory, które planujemy wdrożyć nie można nazwać drobnymi zmianami. To bowiem swoista rewolucja nie tylko w strukturze służby więziennej, ale i w więziennej służbie zdrowia, systemie kontroli, a także zmiany dotyczące ochrony " ważnych" osadzonych.

14.01.2010

Z powodów proceduralnych Trybunał Konstytucyjny odłożył wydanie wyroku w sprawie ustawy dezubekizacyjnej, która 1 stycznia obniżyła emerytury ponad 40 tysiącom funkcjonariuszy służb specjalnych PRL i członkom WRON. Oficjalny Komunikat Trybunału nie wyjaśnia przyczyn takiej decyzji. 

12.01.2010

Redakcje nie lubią sprostowań. Oznacza ono, że dziennikarz pomylił się, a to oznacza, że i sama gazeta ( radio, telewizja) jest niewiarygodna. Dlatego procesy o zamieszczenie sprostowania toczą się latami. Zastępują je procesy o ochronę dóbr osobistych, a i tak wyroki rzadko są wykonywane..

11.01.2010

Z końcem grudnia 2009 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczące warunków przeniesienia własności lokali spółdzielczych. Są one identyczne z przepisami, które rok wcześniej Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą.

08.01.2010

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej Seremet i prokurator krajowy Edward Zalewski - to wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa kandydaci na stanowisko prokuratora generalnego. Kandydowało 16 osób: 11 prokuratorów i pięciu sędziów. Ostatecznego wyboru dokona prezydent Lech Kaczyński; ma na to dwa miesiące.

08.01.2010

Minister Środowiska – poinformowało Radio Merkury- uchylił decyzję wojewody wielkopolskiego z 2008 roku o wybudowaniu stałego systemu monitoringu hałasu wokół lotniska wojskowego w Krzesinach, gdzie stacjonują polskie F-16, czyli Jastrzębie.
.

05.01.2010

Małe jest piękne, ale przede wszystkim praktyczne. - Na dłuższą metę - mówi sędzia Joanna Ciesielska - Borowiec, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Poznaniu - kierowanie takim olbrzymim wydziałem, jak wydział karny, było po prostu niemożliwe. Tak jak kiedyś wydział II Cywilny naszego sądu został podzielony z uwagi na to, iż stał się molochem, podobną decyzję trzeba było podjąć w stosunku do Wydziału III Karnego. Na czele nowego Wydziału XVI stanął sędzia Piotr Michalski ( na fotografii), który dotąd orzekał w wydziale karnym - odwoławczym.

«« || 1 | 2 | 3 |...| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 || »»

Moja kancelaria

Biskup Tadeusz Pieronek oświadczył, że jest antyklerykałem, ponieważ klerykalizm jest złem, który

Władysław Frasyniuk, legenda "Solidarności": "Nie stawiłem się w prokuraturze, bo przestało istnieć w Polsce

Jacek Żakowski o Kaziku z "Kultu" : "To jest właśnie objaw takiego ćwierćinteligenckiego strasznego paplania.


Profesor Andrzej Zoll: Posłowie w Sejmie do problemu aborcji podeszli bardzo nieodpowiedzialnie


Donald Tusk, szef Rady Europejskiej: Jarosław Kaczyński nigdy nie ukrywał fascynacji filozofią polityczną,
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Kibole, czyli bandyci udający kibiców rządzą. Obrzmiale od wódy i amfy  mordy, wykrzykujące słowa, których znaczenia nie rozumieją. Bóg, ale nasz, Honor- ale ich, ferajny, Ojczyzna, ale ta od przekrętów i tanich narkotyków. No cóż, skoro wzorują sie na żołnierzach wyklętych, wzorcu patriotyzmu rodem z PiS, a więc osobnikach, którym teraz stawia się pomniki za to, że mordowali cywilów, gwałcili ich żony i dzieci, bo ci chcieli żyć w pokoju i nie czekali na przyjazd generała Andersa na białym koniu. Bandyci udający kibiców też wierzą ,że za ich oddanie nowym panom, fuerehrom PiS-u, też będą im stawiane pomniki. Pierwsza lekcja oddania się "wadzy" już się odbyła w Częstochowie.
  

Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć usta. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie. W oparach aburdu przeszły  bez echa społeczne marsze żądające powrotu wolnych sądów, wolnych wyborów i wolnej Polski, Dzień Praw Człowieka i I Kongres Praw Obywatelskich.  Szkoda, że nikt już nie  pamięta  o  heroicznym czynie Piotra Szczęsnego,

Dziś potrzeba nam drugiego Lema, z jego wyobraźnią i mądrością. Ale Lema nie ma…Początek stycznia to  dzień tekstów diagnostycznych lub futurologicznych na temat tego, co się zmieni, jakie najważniejsze wydarzenia przyniesie nam nadchodzący rok? Czy będzie to rok ważny, czy nieco mniej, czy będzie wojna na świecie, czy hossa na giełdzie, co przyniesie polityka, koniunktura gospodarcza? Czy demokracja nam się ostatecznie zawali, czy przeciwnie: obroni i wzmocni? W tym roku trudno zgadnąć, żadnych dobrych prognoz nie widzę, a jeśli już, to pomniejszego kalibru. Chciałoby się rzecz: wszystko dziś skarlało, unieważniło się. Dręczy nas jedna sprawa. Polska.

Faktyczną likwidację Trybunału Konstytucyjnego przeżyłem, zamach na niezawisłość sądów czyniony w imię ich zreformowania przeżyłem, Wiadomości TVP1info oglądać przestałem więc żyję, Atlas Kotów i zlekceważenie polskiego parlamentu przeżyłem, zdechnięte klacze w Janowie Podlaskim przeżyłem, ale…. Korony Królów nie przeżyję. Po 7 minucie syn mojego siostrzeńca zapytał: wujku, dlaczego wujek gryzie syfon ? – (musiał czytać Słonimskiego). Z utęsknieniem czekam na „recenzje” polityków w tym Pana Ministra Kultury,
Porady, Listy, Komunikaty

Samorząd irlandzki – the Law Society of Ireland - zaprasza na letni kurs językowy (Legal English)

HFPC zaprasza studentki i studentów prawa do odbycia nieodpłatnych, semestralnych praktyk studenckich w dziale prawnym

Izba Adwokacka w Wałbrzychu oraz Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej