title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum - Aktualności
06.03.2018
Greenpeace ciągle walczy z brudnym powietrzem, a przed nami wszystkimi kolejne, ogromne wyzwanie. Twoja pomoc jest również niezbędna jedynej w swoim rodzaju Puszczy Białowieskiej! Wiesz pewnie, że w zeszłym roku tysiące ludzi dokonały czegoś niebywałego: zatrzymaliśmy ogromne maszyny służące do masowej wycinki drzew, powstrzymaliśmy
05.03.2018
Krajowa Rada Sądownictwa zaapelowała do sędziów, by dbali o utrzymanie zasady trójpodziału władzy i odrębności sądów. Sobotnie posiedzenie KRS było ostatnim w tej kadencji Rady. Prawdopodobnie we wtorek Sejm wybierze 15 sędziów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. - Naszym zdaniem wybór tej sędziowskiej części Rady, dokonywany
05.03.2018
Zaledwie w co trzecim zbadanym przez NIK rządowym procesie legislacyjnym dokonano oceny wpływu w sposób pozwalający na stwierdzenie, że dostarczyła ona wiarygodnych informacji na temat skutków (kosztów i korzyści) przyjmowanych regulacji prawnych. W pozostałych przypadkach ocena wpływu była obarczona uchybieniami lub brakami,
04.03.2018
Sprawny i niezależny system kontroli państwowej jest niezbędnym elementem każdego dobrze działającego państwa - podkreślił prezes NIK w Senacie podczas konferencji na temat funkcjonowania oraz przyszłości kontroli i audytu w administracji publicznej. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wziął udział konferencji na temat kontroli i audytu
03.03.2018
Uchwała Forum Współpracy Sędziów z dnia 2 marca 2018 roku, numer 11/18 w sprawie sędziów udzielających poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa. Forum Współpracy Sędziów uznaje za konieczne objęcie zasadą jawności życia publicznego całości procedury powoływania sędziów w skład Krajowej Rady Sądownictwa, a więc także tego jej etapu,
02.03.2018
Każda osoba podejrzana powinna mieć prawo do efektywnego i swobodnego kontaktu z adwokatem na jak najwcześniejszym etapie postępowania O realizacji tego prawa mówi dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE. Powinna była ona zostać wprowadzona do polskiego prawa do 27 listopada 2016 r., ale nadal to nie nastąpiło. Upomina się o to Rzecznik
02.03.2018
Policja tłumaczy RPO powody postępowania wobec obywatela po kontrmanifestacji: „wykrzykiwał »Lech Wałęsa«, czym dopuścił się czynu zabronionego o znamionach wykroczenia” Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga uczestnika kontrmiesięcznicy smoleńskiej z 10 lipca 2017 r. obwinionego o popełnienie wykroczenia z art. 52 § 2 pkt 1 kw. Według
02.03.2018
Odmowa wydania wizy a prawo do sądu: polskie przepisy są niezgodne z unijnymi – ocenił Naczelny Sąd Administracyjny. Polskie prawo nie daje możliwości zaskarżenia do sądu decyzji konsula, gdy odmówi on cudzoziemcowi wydania wizy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie
02.03.2018
Wśród krajów, które mają problem z przestrzeganiem praw człowieka, znajduje się Polska - ostrzega Amnesty International, publikując międzynarodowy raport. - Był to ponury rok, strachu i nienawiści - mówi szefowa organizacji w Polsce Draginja Nadażdin. Raport zatytułowany "Sytuacja praw człowieka na świecie" objął 159 państw, w tym Polskę. Na ten temat
01.03.2018
Parlament Europejski w czwartek w głosowaniu przyjął rezolucję popierającą działania Komisji Europejskiej wobec Polski. Za opowiedziało się 422, przeciwko było 147, a 48 wstrzymało się od głosu. Rezolucję zaproponowała w styczniu komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Wyraża ona poparcie
01.03.2018
Do problemu sposobu wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez polityków (co wprowadziła ustawa z 2017 r.), dochodzi kolejny: nowa Rada wybierana jest w sposób, który łatwo może zostać zakwestionowany. W tworzonej na nowo KRS nie będą reprezentowani sędziowie sądów wszystkich rodzajów i szczebli, jak tego wymaga Konstytucja.
01.03.2018
NIK: Bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć nauki strzelania nie jest w pełni zapewnione. W większości skontrolowanych szkół zajęcia strzeleckie prowadzono w obiektach niebędących strzelnicami w rozumieniu przepisów, lecz jedynie pomieszczeniami adaptowanymi na potrzeby takich zajęć (np. strych, magazyn, piwnica). NIK zwraca uwagę, że było to możliwe,
01.03.2018
RPO porusza bardzo ważki problem partycypacji dorosłych dzieci w utrzymaniu rodziców, którzy nigdy na nich nie łożyli. Dorosłe dzieci rodziców, którzy względem nich w sposób rażący zaniedbywali obowiązki rodzicielskie lub byli sprawcami przemocy wobec dzieci, zasługują na ochronę państwa i powinni zostać objęci obligatoryjnym zwolnieniem z opłat  bez względu
27.02.2018
Minister Zdrowia chciałby zmienić przepisy tak, jak podpowiada Rzecznik Praw Obywatelskich, wprowadzić rozwiązania umożliwiające m.in. funkcjonowanie „koronera”. Dzięki temu nie tylko lekarz będzie mógł stwierdzić zgon w domu albo na ulicy. Rzecznik Praw Obywatelskich od lat apeluje o uregulowanie tej kwestii: To jeden z najbardziej zadziwiających
27.02.2018
Stan bezpieczeństwa przewozów kolejowych w naszym kraju nie jest w pełni zadawalający, pomimo wypełniania zadań przez podmioty odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo. Poprawę bezpieczeństwa przewozów utrudniają bariery prawne, finansowe i organizacyjne, w tym związane przede wszystkim z niewłaściwym stanem technicznym blisko
26.02.2018
Pięćdziesięciu żyjących polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata złożyło swe podpisy, pod apelem wystosowanym do rządów, parlamentów i narodów Polski oraz Izraela, nawołującym do powrotu na drogę dialogu i pojednania. „Nie zgadzamy się na skłócanie Żydów i Polaków. Apelujemy, aby nasze narody budowały przymierze i przyszłość, oparte na przyjaźni,
25.02.2018
Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości: W związku z informacjami podawanymi w mediach o „zamrożeniu ustawy o IPN” Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że każda uchwalona w Polsce przez parlament i podpisana przez prezydenta ustawa staje się obowiązującym prawem i wchodzi w życie zgodnie z określonym w niej terminem. Swoje stanowisko
24.02.2018
Zniczami, odczytaniem listy nazwisk i modlitwą, mieszkańcy Hajnówki i Obywatele RP uczcili w sobotę 24 lutego  ofiary Romualda Rajsa Burego. Wspominanie pomordowanych było też protestem przeciwko marszowi nacjonalistów. Dla hajnowian, w większości prawosławnych Białorusinów, Bury to zbrodniarz. Od kul jego żołnierzy w 1946 roku zginęło
24.02.2018
Premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu niemieckiemu tygodnikowi „Der Spiegel”. Uzasadniał w nim konieczność dogłębnej reformy systemu sądownictwa. Argumenty premiera dokładnie przeanalizował profesor prawa europejskiego z Uniwersytetu Middlesex w Londynie, Laurent Pech i opublikował swoje wnioski na Twitterze. Przeprowadzając analizę posłużył
23.02.2018
Przyszły budżet unijny będzie ściśle powiązany z tym, czy kraje Europy Wschodniej przyjmą uchodźców - powiedziała kanclerz Merkel w Bundestagu. Niemcy nalegają też, by obcinać pieniądze tym krajom, które mają problem z praworządnością. Tak zdecydowanej wypowiedzi w sprawie Polski i Węgier, które nie chcą przyjmować uchodźców,
23.02.2018
Dwoje dzieci ujawnionego w „rejestrze pedofilów” skazanego mężczyzny obawia się powrotu traumy oraz wykluczenia, gdy otoczenie odkryje, kim był ojciec. Oboje byli ofiarami przemocy ze strony ojca (choć nie przestępstw na tle seksualnym). Syn mężczyzny poprosił o interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do ministra sprawiedliwości
22.02.2018
Rzecznik Praw Obywatelskich z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź wycofania się rządu z planów szerokiej jawnej lustracji majątkowej obywateli.  Adam Bodnar interweniował w sprawie zapisów ustawy „o jawności” zgłaszając szereg prawnych zastrzeżeń a także publikując teksty pokazujące opinii publicznej zastrzeżenia do projektu.
21.02.2018
Wprowadzenie w Polsce miejskiej karty praw osób bezdomnych było głównym tematem kolejnego posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności. Jest to dokument, który zawiera szereg zobowiązań organów władz publicznych do przestrzegania podstawowych praw osób dotkniętych bezdomnością. Został przygotowany przez Housing Rights Watch.
«« || 1 | 2 | 3 |...| 151 | 152 | 153 || »»

Moja kancelaria

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .

Adwokat Roman Giertych: gdy skazywano Komendę, funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego sprawował Lech Kaczyński.

Sędzia Waldemar Żurek: gnoją mnie systemowo,instytucjonalnie, któregoś dnia dostanę "dwa strzały" i będzie spokój.

Profesor Monika Płatek: Kto oceni czy kłamię, gdy mówię o przeżyciach mojej matki w Auschwitz? Pan Morawiecki? Jaki?

Jerzy Owsiak: 126 373 804,34 złotych - tyle udało się zebrać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Trzeba nie lada bezczelności i chamstwa, żeby dokonać tego na co ważył się PiS –owski dziennikarz Cezary Gmyz. W skandalicznych słowach skomentował na Twitterze wypowiedź 93-letniego prof. Ryszarda Krasnodębskiego, który na uroczystościach w Politechnice Wrocławskiej, nie odebrawszy przyznanego mu za zasługi złotego medalu „Wrocław z Wdzięcznością”, w geście protestu po przemówieniu szefa rządu, opuścił salę. – „On nie wie, co mówi! Nie będzie mnie uczył historii po nowemu! To skandal” – powiedział wyprowadzony z równowagi prof. Ryszard Krasnodębski. 93-letni naukowiec, były żołnierz AK, uczestnik Marca ’68 na Politechnice Wrocławskiej na znak protestu wyszedł z sali po przemówieniu Mateusza Morawieckiego.

Nie znamy wyroków historii. Beata Szydło też nie zna. Czy będzie zapamiętana z „sukcesu” 1:27 w walce z rodakiem Donaldem Tuskiem, czy z wypadku samochodowego w Oświęcimiu 10 lutego ubiegłego roku? Jednakże dla mnie pozostanie potwierdzeniem spostrzeżenia Włodzimierza Lenina, iż państwie prawa i sprawiedliwości komunizmu może rządzić kucharka. W komunie do tego ewenementu nie doszło, Nadieżdę Krupską ubiegł Józef Stalin, ale doszło do tego w Polsce. Jarosław Kaczyński nie chciał ubiec Szydło, która potwierdza regułę, iż osoby bez kompetencji w jakiejkolwiek dziedzinie mogą dać się wszystkim we znaki, jednak z chwilą zniknięcia stają się obojętne. Zapominamy o nich z westchnieniem ulgi: och, jak fajnie, że ich zasłużenie już nie ma na agendzie publicznej.

– „Propozycje zmian w ustawie o zbiórkach mogą być niezgodne z Konstytucją” – napisał w wystąpieniu do szefa MSWiA Rzecznik Praw Obywatelskich. Bodnar zauważył, że przez blisko cztery lata obowiązujące obecnie przepisy o zbiórkach nie budziły kontrowersji, co jego zdaniem dowodzi ich skuteczności. Przypominamy o akcji w tej sprawie, o której pisaliśmy w artykule: „Wybieram, co wspieram” – obywatelski apel w obronie zbiórek publicznych”. Według Bodnara, propozycje zmiany przepisów mogą naruszać art. 2 i art. 78 Konstytucji RP. Za szczególnie groźne dla wolności organizowania zbiórek publicznych uznał przyznanie ministrowi znacznej swobody w przerywaniu już trwającej zbiórki publicznej i wskazania przez szefa MSWiA, na jaki cel mają zostać przeznaczone zebrane już środki.

PiS to bardzo „innowacyjna” partia, tworząca absurdalne podejścia do wszystkiego, czego się nie dotkną. Z pewnością przejdzie do historii nowa definicja sukcesu – 1:27, ale też inne słowa uzyskają oryginalne pole semantyczne. Niektórzy twierdzą, że to już było, że jest nazywane surrealizmem, absurdem. A ja wierzę w „geniusz” prezesa. Dlatego opatruję ten rzeczownik cudzysłowem. Wszyscy wiemy, cóż znaczy dymisja. Nie zaglądając do słownika, można napisać – pozbawienie stanowiska. Stanisław Karczewski nadaje nowy sens dymisji. Otóż marszałek Senatu niedawno cieszył się, że nie odmówi kandydowania na prezydenta Warszawy.
Porady, Listy, Komunikaty

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Nieruchomości:

Od 1 do 4 marca w Szklarskiej Porębie odbyły się XXXV Jubileuszowe Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury,

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań zaprasza do wzięcia udziału w XIII Ogólnopolskich Dniach Praktyk Prawniczych,