title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum - Aktualności
12.09.2018
Parlament Europejski zagłosował za rozpoczęciem wobec Węgier procedury określonej w artykule 7 unijnego traktatu. Za było 448 europosłów, przeciw 197, 48 wstrzymało się od głosu. To pierwszy raz, kiedy to europarlament rozpoczął procedurę artykułu 7. Inicjatorem podobnego procesu wobec Polski w grudniu 2017 roku była Komisja Europejska.
11.09.2018
Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego pozostaje prof. Małgorzata Gersdorf - mówi publicznie  sędzia SN Dariusz Zawistowski. To jego prezydent uważa za kierującego od środy 12 września pracami Sądu Najwyższego. Sądem Najwyższym będzie kierował sędzia Dariusz Zawistowski jako najstarszy stażem prezes SN — zapowiedział Paweł Mucha, prawnik A. Dudy.
11.09.2018
We wtorek Sąd Najwyższy wystosował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dwa kolejne pytania prejudycjalne. Chodzi o kwestię niezależności władzy sądowniczej w Polsce. Co więcej, pojawił się również wniosek o zastosowanie w tej sprawie trybu przyśpieszonego. Jak powiedział rzecznik SN, sędzia Michał Laskowski na konferencji prasowej,
11.09.2018
Do Sądu Najwyższego wpłynęły postanowienia Andrzeja Dudy ws. zgody na dalsze zajmowanie stanowisk przez 5 sędziów Sadu Najwyższego. Pięciu sędziów Sądu Najwyższego (trzech z Izby cywilnej i po jednym z Karnej i Pracy oraz Ubezpieczeń Społecznych), którzy w związku z ukończeniem 65 roku złożyli oświadczenia o dalszej chęci orzekania,
11.09.2018
We wtorek Parlament Europejski debatował nad projektem rezolucji wzywającej do uruchomienia wobec Węgier art. 7 traktatu o UE. Premier Węgier Victor Orban autorom sprawozdania z sytuacji w kraju zarzucał błędy i oskarżał o chęć wydania na Węgry wyroku. Debata w PE dotyczyła zagrożenia praworządności na Węgrzech. Sprawozdawczyni projektu
11.09.2018
NIK publikuje drugą część raportu o zanieczyszczeniach powietrza w Polsce. W częsci drugiej NIK analizuje wpływ spalin. Zanieczyszczenie powietrza spowodowane emisją przemysłową i transportem samochodowym jest nie mniej groźne dla życia i zdrowia od pyłów pochodzących z pieców komunalnych. W latach 2014-2017 przekroczenia poziomu
11.09.2018
Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła raport o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami Polska wciąż jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. Maksymalne średnioroczne stężenia pyłów zawieszonych były niemal dwukrotnie wyższe niż dopuszczalne. Według Najwyższej Izby Kontroli, działania stosownych ministerstw, ale także
10.09.2018
Portal OKO.press ustalił, że dwaj sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" - Bartłomiej Przymusiński i Igor Tuleya - zostali wezwani do złożenia wyjaśnień dotyczących ich udziału w programach informacyjnych, w których krytycznie wypowiadali się na temat nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Postępowanie w tej sprawie może
10.09.2018
Nowa Krajowa Rada Sądownictwa podczas posiedzenia plenarnego 23 sierpnia 2018 r. wybrała na stanowiska sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego  12 kandydatów. Wybrane osoby oczekują na powołanie i zaprzysiężenie przez Prezydenta. Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS został powołany do monitorowania przypadków ingerencji władzy
06.09.2018
Sąd Okręgowy w Łodzi zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE. Sędziowie boją się, że jeśli wydadzą niekorzystny dla polskiej władzy wyrok, może czekać ich postępowanie dyscyplinarne. Chodzi o sprawę między Łowiczem a Skarbem Państwa. Miasto domaga się zwrotu ponad 2 mln zł, które w latach 2005-2015  wydało na zlecone zadania
06.09.2018
Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestuje przeciwko przeniesieniu Pana Sędziego Waldemara Żurka, wbrew woli sędziego, do innego wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie. Podjęcie takiej decyzji przez Prezesa Sądu - i to także przy odmowie podjęcia przez członków Kolegium tego Sądu uchwały popierającej projekt prezesa
06.09.2018
Połowa z dwanaściorga osób, które mogą zostać sędziami nowej Izby Dyscyplinarnej, to podlegli ministrowi Zbigniewowi Ziobrze prokuratorzy. Jedna z tych osób, mająca trafić do nowej Izby Dyscyplinarnej, sama skazana jest wyrokiem dyscyplinarnym. Dziennikarze magazynu "Czarno na białym" w TVN24 dotarli do dokumentu, który świadczy, że Krajowa
06.09.2018
W związku z wypowiedzią członka KRS, Posła na Sejm RP Pana Stanisława Piotrowicza w dniu 27 sierpnia br. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego skierował szereg wystąpień - do Marszałka Sejmu RP, do Krajowej Rady Sądownictwa oraz do Pana Posła. W wypowiedzi, do której odniósł się Pierwszy Prezes SN, Pan Poseł Piotrowicz, w odpowiedzi
04.09.2018
Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła raport  o działaniach Policji wodnej na wodach morskich i terenach nadmorskich Zbyt mało ludzi, wyposażenia oraz pieniędzy - tak można podsumować działalność Policji wodnej na polskim wybrzeżu. Do tego, jak ustaliła Najwyższa Kontroli, wiele do życzenia pozostawia sposób organizacji struktury Policji wodnej. To wszystko
03.09.2018
Wyrażając troskę w sprawie ingerencji politycznej w polskie sądownictwo prezesi stowarzyszeń sędziowskich Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Łotwy i Estonii podejmują następującą uchwałę: Na swoim dorocznym spotkaniu Prezesów Sędziowskich Stowarzyszeń Państw Nordyckich podjęliśmy uchwałę o zaproszeniu do swojego grona
02.09.2018
Sprawa obecnego statusu I Prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzaty Gersdorf wciąż budzi duże emocje. Ostatnio szefowa ostatniej sądowej instytucji, której Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie przejęło, udzieliła wywiadu w radiu RMF FM, w którym po raz kolejny poinformowała, że wszelkie próby działania metodą faktów dokonanych
01.09.2018
Dzięki dobrej zmiane w szkolnctwie, którą wdraża Anna Zalewska, dzieci niepelnosprawne zamiast uczyć się w szkołach edukację będą pobierać w domu aby nie razić oczu swoich zdrowych kolegów. Ciekawie zatem zapowiada się ZATEM badanie agendy ONZ stanu przestrzegania przez Polskę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.
01.09.2018
„Wrzesień 1939 r. stał się symbolem walki z totalitaryzmem. Finał naszych zmagań przypadł na rok 1989, gdy upadł komunizm. Nastąpiło to za sprawą wielkiego ruchu pokojowego „Solidarność”. Wówczas wiedzieliśmy, że nie ma większego niebezpieczeństwa dla wolności niż zawłaszczanie władzy przez jedną grupę i wola polityczna ponad prawem.
01.09.2018
Marszem z udziałem bohaterów Sierpnia 80, m.in. Henryki Krzywonos-Strycharskiej, Bogdana Borusewicza, Aleksandra Halla, Bogdana Lisa, Jerzego Borowczaka, Andrzeja Kowalczysa, opozycja zakończyła obchody podpisania Porozumień Sierpniowych. Uczestnicy marszu przeszli ulicami Gdańska, niosąc transparent „Porozumienie”, napisany „solidarycą”.
30.08.2018
 „Przyjęcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego naszym zdaniem, wbrew tytułowi, dramatycznie ograniczy wolności obywatelskie” – czytamy w wydanym dziś stanowisku Komitetu Helsińskiego w Polsce.  W ubiegłym tygodniu Senat przyjął bez poprawek ustawę o Narodowym Instytucie Wolności. Instytut jest
30.08.2018
Poznaniacy, którzy przybyli w poniedziałek 27 sierpnia do amfiteatru w Starym Korycie Warty wstali widząc nadchodzącą prof. Ewę Łetowską i powitali ją gromką owacją. Lekko skonfudowana pani profesor grzecznie podziękowała i zaczęłą przybliżać kilkuset zgromadzonym widzom zawiłości ustawy zasadniczej. Erudycja Ewy Łętowskiej jest tak rozległa,że jej referat
30.08.2018
Szanowny Panie Prezydencie, w najbliższych godzinach trafią do Pana wnioski o powołanie politycznych sędziów Sądu Najwyższego. Przyłożenie ręki do tych nominacji oznaczać będzie początek faktycznego wyjścia z Unii Europejskiej. Polexit w Stulecie Niepodległości zaprzepaści wysiłki i wyrzeczenia pokoleń Polaków dla dobra Ojczyzny.
29.08.2018
- Osoby, które łamią prawo w Polsce, spotkają się z adekwatną reakcją w tym zakresie - powiedział członek neo-KRS Maciej Nawacki. Pytany o to, czy ma na myśli sędziów Sądu Najwyższego, sędzia odpowiada: - Też. Chodzi o siedmiu sędziów Sądu Najwyższego i ich słynne postanowienie, w którym zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
«« || 1 | 2 | 3 |...| 164 | 165 | 166 || »»

Moja kancelaria

Prezes Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Kees Sterk : „Jesteście sami” Te słowa zabrzmiały złowieszczo, ale precyzyjnie oddają obecną sytuacje Polski

Prof. Norman Davies: - Trzeba pamiętać, jaki był cel powstania UE: pokój między narodami i żeby wojna między nimi nie była możliwa. Ojcowie UE byli przede

Prof.Norman Davies

- Trzeba pamiętać, jaki był cel powstania UE: pokój między narodami i żeby wojna między nimi nie była możliwa. Ojcowie UE byli przede wszystkim zainteresowani, żeby umocnić pokój w Europie, a dobrobyt ekonomiczny był drugim priorytetem - mówił prof. Norman Davies w wypełnionej po brzegi auli Europejskiego Centrum Solidarności.
W niedzielę w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku z wykładem „Europa na zakręcie” wystąpił prof. Norman Davies. Spotkanie prowadziła dziennikarka „Gazety Wyborczej” Dominika Wielowieyska.
Prof. Davies wiele uwagi poświęcił brexitowi, a także problemowi imigrantów, który był jednym z argumentów za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
– W Unii Europejskiej panuje marazm. Za dużo problemów wisi w powietrzu i tworzy wahania. Elity polityczne UE same nie wiedzą, co robić i nie potrafią wskazać kierunku. Była umowa w sprawie przyjmowania uchodźców przez kraj członkowskie i nie weszło to w życie. Sytuacja jest przykra i nikt nie wie, co robić.- podkreślał brytyjski historyk. I dodawał: – Miliony imigrantów to była niespodzianka. Nie byliśmy do tego przygotowani. Jest strach, ale ta fala imigrantów jest stosunkowo mała. W Unii Europejskiej jest 500 mln ludzi. 3-4 mln imigrantów to jest kropla w oceanie. Nie wiem, jak przekonać ludzi, że to nie jest groza. Fale imigrantów w historii Europy się zdarzały, to nie jest nic nowego.

Aleksander Smolar, prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batoreg - Największy intelekt nie wygra z maczugą. Z Aleksandrem Smolarem rozmawia Magda Jethon

Tadeusz Zwiefka, europoseł: . „Przestrzeganie praw autorskich to nie cenzura! Każdy ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę. Nikt nie ogranicza internetowej swobody.


Adwokat Jacek Dubois: "Jeśli nie powinno się mówić o Konstytucji, a myśmy mówili o niej młodzieży, obawiam się, że mogło dojść do karalnej deprawacji nieletnich"
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Jak specjalista w dziedzinie prawa może popierać ustawy o sądownictwie i ich upolitycznienie? Jak można nie dostrzegać, że łamana jest Konstytucja? Nie ukrywam, polska rzeczywistość, w której żyję już prawie od trzech lat, mnie przeraża. Wiem i rozumiem, że kryzys światowy, kryzys demokracji jako systemu, problemy z globalizacją. Zdaję sobie sprawę, że narastający problem z tzw. wykluczeniem, głodem na świecie, zmianami klimatycznymi, wszechmocną władzą pieniądza, poczuciem odrzucenia i krzywdy

Sąd we Francji uznał, że przewodnicząca Frontu Narodowego/Zjednoczenia Narodowego musi poddać się ocenie psychiatrycznej w ramach dochodzenia ws. umieszczania przez nią na Twitterze zdjęć z egzekucji dokonywanych przez członków Państwa Islamskiego. Czy nie czas, aby sąd wypowiedział się w tej materii odnośnie polskich polityków i ich akolitów? Media informują, o sprawie informuje sama Le Pen. Sąd tych informacji nie potwierdza, ale jednocześnie zaznacza, że jest to normalna procedura przy tego rodzaju sprawach. - Myślałam, że widziałam już wszystko, ale nie. Ponieważ potępiam działania ISIS, "sprawiedliwość" poddaje mnie ocenie psychiatrycznej. Jak daleko się posuną?

Giordano Bruno utrzymywał, że w jednorodnie zbudowanym wszechświecie istnieje więcej układów planetarnych niż jeden, znany nam, Układ Słoneczny. Zakładał możliwość istnienia wielu gwiazd, słońc, planet, a nawet – zamieszkujących je istot. W 1592 roku Brunowi postawiono oględny zarzut herezji i szerzenia kłamstw. Ponadto kardynał Roberto Bellarmino, jezuita, sformułował bardziej szczegółowe przewinienia filozofa. 17 lutego 1600 roku, po trwającym rok procesie przed Trybunałem Inkwizycyjnym, Giordano Bruno spłonął na stosie na głównym rynku Rzymu - Campo di Fiori.

Biskup Piotr Libera podczas konferencji prasowej oznajmił, że diecezja płocka walczy ze wszystkimi przejawami pedofilii w Kościele. Podkreślił, iż od początku posługi biskupiej wydał wojnę przestępcom, dopuszczającym się pedofilii. Arcybiskup Józef Michalik, który twierdzi,że to dzieci uwodzą księzy, a w polskim Kościele pedofilii nie ma nadal milczy. Biskup płocki zwołał konferencję, której tematem była "Ochrona małoletnich w praktyce diecezji płockiej" - Skala krzywd, jakie te dzieci, osoby małoletnie doznały, jest wielka - powiedział bp Libera - Przepraszam za łzy i cierpienia, które spowodowali księża, którzy sprzeniewierzyli się swemu powołaniu
Porady, Listy, Komunikaty

Julia Przyłębska wygłosiła we wtorek 18 września wykład "Demokracja i praworządność" w poznańskim Instytucie Zachodnim. Media nie mogły

W dniach 27-28 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt.: „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) – wymiar prawny,

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,