title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum - Aktualności
26.09.2017
- Przygotujmy zbiór dobrych praktyk, postulatów i wskazówek dla sędziów rodzinnych - Kodeks dobrego sędziego rodzinnego albo Zasady wspierania obywatela w sprawach rodzinnych – z taką propozycją wystąpił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar na XIX Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Po raz kolejny zaapelowa
26.09.2017
Andrzej Duda przedstawił w poniedziałek, w samo poludnie,ustawy dotyczace sądownictwa. Przedstawił też projekt zmian w konstytucji, aby ustawy mogly być zaakceptowane, bo w obecnym stanie są niekonstytucyjne. Prezydencka ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa zakłada, że członkowie KRS byliby wybierani w Sejmie większością 3/5 głosów. - Chodzi o to, żeby
24.09.2017
W ramach zakończonego teraz Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ polski rząd przyjął ponad 140 rekomendacji z zakresu ochrony praworządności, przeciwdziałania dyskryminacji i wolności słowa. Demokratyczne państwo prawne Polska przechodziła procedurę Powszechnego Przeglądu Okresowego po raz trzeci. To, co  odróżniało tę edycję
22.09.2017
Krajowa Rada Sądownictwa ujawniła właśnie wyniki "dobrej zmiany" Prawa i Sprawiedliwości  w wymiarze sprawiedliwości. I jakimi to sukcesami może poszczycić się mgr Zbigniew Ziobro. W tej chwili w wyniku działań resortu nie orzeka 880 sędziów, w pierwszym półroczy 2017 roku, liczba zaległych spraw wzrosła do 2 506 092.  W apelacji poznańskiej jednej
22.09.2017
Konieczne jest jak najszybsze wdrożenie procedur umożliwiających wczesne wykrywanie symptomów choroby oraz standardów postępowania leczniczego i opiekuńczego wobec osób chorych – w przeddzień Światowego Dnia Chorych na Alzheimera NIK przedstawia konkluzje z wiosennego panelu ekspertów. Goście NIK podkreślali m.in., że działania
21.09.2017
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli konieczne są poważne zmiany w systemie organizowania i finansowania kształcenia dorosłych. Problemem jest niska skuteczność kształcenia, a co za tym idzie niewielki odsetek absolwentów oraz zdanych egzaminów zewnętrznych. NIK zwraca uwagę, że dorosłych lepiej kształcą szkoły publiczne, niż niepubliczne, a wysokość
21.09.2017
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski obywateli wskazujące, że na podstawie obowiązujących przepisów nie jest możliwe w sposób jednoznaczny ustalenie momentu, od którego naliczane są odsetki od odszkodowania/zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie bądź zatrzymanie (art. 552 k.p.k.). Rzecznik
20.09.2017
Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmiany w Kodeksie karnym, która rozszerza prawo obywateli do skutecznej obrony przed zuchwałymi napastnikami wdzierającymi się do ich domu, mieszkania, posesji. - Nasz rząd konsekwentnie realizuje politykę wspierania tych wszystkich, którzy są uczciwi - powiedziała
18.09.2017
Sejm przyjął uchwałę sprawie arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 40. rocznicę śmierci. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uznając zasługi wielkiego polskiego patrioty arcybiskupa Antoniego Baraniaka dla Kościoła oraz jego poświęcenie dla Boga i ludzi, składa cześć Jego pamięci” - czytamy w uchwale Izby. Podczas zakończonego już 47. posiedzenia Sejmu
18.09.2017
OKO.press.pl informuje: minister sprawiedliwości po raz pierwszy skorzystał z nowej, kontrowersyjnej ustawy o sądach powszechnych. Przerwał kadencję trzech wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie. Wśród nich jest sędzia, która doprowadziła do dyscyplinarki dla obecnego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka Resort
17.09.2017
Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił w Sejmie sprawozdanie ze swojej działalności w ubiegłym roku. Choć PiS zdawało się szykować do próby odwołania Adama Bodnara ze stanowiska, dziś prawie nikt nie raczył go wysłuchać. Również posłowie opozycji. Kilka dni temu minęły dwa lata od kiedy Adam Bodnar pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. 
17.09.2017
Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji organizuje kampanię społeczną „Odmień swoją głowę". „Odmień swoją głowę - kampania społeczna na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych" to projekt mający celu zmianę myślenia o osobach doświadczających kryzysów psychicznych, pozbycie się stereotypów,  zmianę negatywnych
15.09.2017
Mjanma: Polityka spalonej ziemi nasila czystki etniczne ludności Rohingja w stanie Rakhine • Od 25 sierpnia ponad 80 miejsc zostało podpalonych w ramach zorganizowanych akcji. • Ponad 370 tys. osób z mniejszości Rohingja uciekło poza granice państwa w ciągu zaledwie 3 tygodni. • Zeznania pokazują, że ataki miały charakter planowany, celowy i systematyczny.
15.09.2017
17 września 1939 r. wojska ZSRR, łamiąc pakt o nieagresji i prawo międzynarodowe, przekroczyły wschodnią granicę Rzeczypospolitej. Niesprowokowana agresja radziecka połączona z agresją niemiecką i słowacką doprowadziły do zniszczenia niepodległej Polski, olbrzymich cierpień jej mieszkańców i eskalacji zbrodniczych działań dyktatorów.
15.09.2017
Mocne otwarcie Poznań Pride Week 2017! Wsiądźmy na rowery i pokażmy, że w Poznaniu nie przejdzie żaden "zakaz pedałowania". Spotykamy się przy Bałtyku, o godzinie 15. następnie razem jedziemy w kierunku Warty. Szczegóły będą dopasowane do pogody - wszystkiego dowiecie się na początku przejazdu! Weźcie ze sobą tęczowe flagi, światełka, koszulki
13.09.2017
Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker chce, by Unia oddychała „oboma płucami” – zachodnim i wschodnim. To oczywiste nawiązanie do przenośni o „dwóch płucach Europy” wprowadzonej do języka europejskiej polityki przez papieża Jana Pawła II. To nie jedyny polski wątek w wygłoszonym przez Junckera w tzw. orędziu o stanie UE. Nie wymienił
13.09.2017
Komisja Europejska wszczęła drugi etap postępowania przeciwko Polsce w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Chodzi o ustawę o sądach powszechnych, której Andrzej Duda nie zawetował. – „Komisja stoi na stanowisku, że wspomniana ustawa jest niezgodna z prawem Unii z uwagi na wprowadzenie odmiennego wieku
13.09.2017
W świetlicach większości skontrolowanych szkół właściwie opiekowano się dziećmi. Zatrudniano wykwalifikowaną kadrę i na potrzeby świetlic wykorzystywano odrębne pomieszczenia, wyposażone w pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zróżnicowanych zajęć. Wciąż jednak wiele jest do zrobienia, bo pomimo zmiany przepisów nadal
12.09.2017
My kobiety zgromadzone na ogólnopolskim Kongresie Kobiet w Poznaniu, deklarujemy wolę dalszej walki o prawa kobiet i realizację postulatów równościowych, bez których żadna wspólnota nie może być wolną i sprawiedliwą. Nieustannie i z pełną determinacją domagamy się szacunku dla naszej autonomii i uznania praw reprodukcyjnych, domagamy się podjęcia
12.09.2017
Pełnomocniczka Komisji Europejskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości UE stwierdziła, że polskie władze naruszyły tymczasowe postanowienie o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej. – „Dowód jest jednoznaczny” – powiedziała Katarzyna Hermann, pokazując obrazy satelitarne i zdjęcia z Puszczy. Komisja Europejska wystąpiła ponadto o nałożenie kar
11.09.2017
W najbliższą środę, 13 września br, o godz. 12.00 w sejmowym holu przed salą im. Jacka Kuronia odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Człowiek Niezłomny Kościoła”. Wystawa poświęcona jest arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi w 40. rocznicę jego śmierci. O godz. 12.30 w sali im. Jacka Kuronia zaprezentowany zostanie film dokumentalny poświęcony
11.09.2017
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, szkoły oraz Policja nie rozpoznały właściwie i nie określiły skali zagrożenia jaką niesie cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. MEN nie koordynowało działań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród uczniów, nie opracowało też wytycznych dotyczących cyberprzemocy m.in. dla szkół.
08.09.2017
W środę Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu oddalił skargi Słowacji i Węgier na decyzję relokacyjną, by kolejny raz wezwać państwa unijne do wypełniania prawa. Sędziowie odrzucając w całości skargi, jakie zostały do niego skierowane przez rządy w Bratysławie i Budapeszcie, uznali, że w procesie legislacyjnym w tej sprawie nie popełniono błędów.
«« || 1 | 2 | 3 | 4 |...| 141 | 142 | 143 || »»

Moja kancelaria

Prymas Polski, abp Wojciech Polak w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym" zapewnia, że Kościół nie miesza się do polityki.

Prezesi trybunałów konstytucyjnych Francji i Niemiec przestrzegają przed "niszczeniem państwa prawa" oraz mówią o "upadku demokracji w UE" 

Magda Jethon rozmawia prof. Ewą Łętowską o reformie wymiaru sprawiedliwości dokonywanej  przez Prawo i Sprawiedliwość.

Dalej trwa walka o sądy mówił w "Poranku Radia TOK FM"sędzia Waldemar Żurek  rzecznik Krajowej Rady Sądowniczej.


Prof. Marek Safjan b.prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunalu Sprawiedliwości w Luksemburgu, gościl w TOK FM

Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Nie zaskoczył mnie wpis Kataryny, która po samospaleniu nieznanego mężczyzny przed Pałacem Kultury napisała: "Takie zdarzenia należy raczej rozpatrywać w kategoriach psychiatrycznych". W takich sytuacjach niestety zawsze znajdzie się jakaś Kataryna, która zdesperowanego patriotę wyśle do psychiatry. Mogę się założyć, że do Kataryny dołączą inni "chłodni obserwatorzy", którzy zapewnią widzów "Wiadomości", że to smutna tragedia człowieka chorego,

Każdy/każda z nas jest – w opinii rządzącej partii – starszy o dziewięć miesięcy. Rząd Polski w skierowanej do ONZ opinii, dotyczącej Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, na ośmiu stronach bitego tekstu domagał się radykalnego ograniczenia praw kobiet. Polki w przeciwieństwie do Europejek mają rodzić bez względu na gwałty, kazirodztwo, cierpienia, zagrożenia własnego życia, uszkodzenia płodu etc. Taka jest wola PiS.

– „Rok temu Erdogan powiedział wprost, że zawiesza prawa człowieka. A polska partia rządząca jest nim w dużej mierze zafascynowana. Politycy prawicy nie ukrywają, że jest dla nich potencjalnym sojusznikiem. Tym bardziej musimy protestować” – stwierdziła Barbara Nowacka ze stowarzyszenia Inicjatywa Polska. Turecki dyktator przyjechał na zaproszenie Andrzeja Dudy.

Marek Kuchciński – informuję tych, którzy mogą go nie kojarzyć – jest marszałkiem Sejmu, czyli drugą osobą w państwie. Ale jest kimś zależnym od prezesa Kaczyńskiego, od sekretarzy, którzy na kartkach napiszą mu, co ma powiedzieć. Jest człowiekiem uzależnionym niemal we wszystkim, metaforycznie ujmując – jest narkomanem bezradności. Od jednego nie jest uzależniony – od rozumu. Kuchciński nie powinien zdarzyć się w przestrzeni publicznej, jak nie powinien zdarzyć się Andrzej Duda jako prezydent.
Porady, Listy, Komunikaty

V Europejski Kongres Mobilności Pracy odbędzie się 20-21 listopada w Krakowie. To największa europejska konferencja

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych,

Union Internationale des Avocats (UIA) zaprasza na organizowane przez siebie wydarzenia we wrześniu i październiku.