title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
01.04.2010

Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich jest z całą pewnością najgorszym rzecznikiem w prawie trzydziestoletniej historii tej instytucji. Nie potrafiący się wznieść ponad partyjne umiłowania, nie potrafiący uciec od reprezentowania własnych, czasami kuriozalnych, poglądów, nie potrafiący stać na straży prawa, czasami jednak potrafi zaskoczyć.

27.03.2010

Chyba jednak istnieją delikatne i wysublimowane nici łączące Ministerstwo Sprawiedliwości i Kancelarię Prezydenta RP. Otóż po projekcie ministerstwa przewidującym zmianę przepisów prawa za zabójstwo policjanta, z identycznym nieomal projektem zaostrzenia kodeksowych kar za ataki na funkcjonariuszy publicznych wystąpił urzędujący prezydent RP Lech Kaczyński. Zabójca policjanta, według prezydenta, mógłby być skazany tylko na 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywocia. Prezydent zapowiedział szybkie skierowanie odpowiedniego projektu do Sejmu.

26.03.2010

Nie wiem czy prof. Lechosław Gapik jest winny molestowania. Co prawda dopiero w piątek miało odbyć się wspólne posiedzenie zarządów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, aby porozmawiać o sprawie L. Gapika ( został zawieszony w prawach członka), ale wyrok już zapadł. Wiceprezes PTS dr Wiesław Czernikiewicz publicznie oświadczył, że prof. Gapik przekroczył normy kodeksu etycznego.

25.03.2010

Były już protesty rodziców przed Sejmem, niezadowoleni są także sędziowie, którzy nie są zachwyceni ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Sędziowie protestują przeciwko poprawionej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Gdy wejdzie w życie w ciągu 24 godzin będą musieli rozstrzygać w sprawie odbierania dziecka z domu.

23.03.2010

- Nie rozumiemy dlaczego prokurator nie wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt - mówili mediom poznańscy policjanci, na wieść o tym, że prokuratura po przesłuchaniu podejrzanego mężczyzny o próbę wysadzenia siebie i sąsiadów wraz z domem w powietrze, wypuściła go na wolność. - Ewakuacja budynku - nie jest przesłanką do zastosowania aresztu powiedziała prokurator Dobrosława Wodzisławska, zastępca szefa Prokuratury rejonowej Poznan Wilda. I słusznie.

23.03.2010

Na mocy prawa gminy mają zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób o niskich dochodach. Ponieważ nie dysponują one jednak dostatecznymi funduszami na ten cel, nie wywiązują się z tego obowiązku należycie. Sprawą obowiązków gmin w tym zakresie zajmie się w czwartek 8 kwietna Trybunał Konstytucyjny, który rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Grudziądzu dotyczące prawa do żądania odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego.

22.03.2010

Kiedy sąd potrzebuje uzyskać specjalistyczną wiedzę powołuje biegłego. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o liście Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która alarmuje, że sprawa w sądzie ( poznańskim) przeciwko stomatologowi może ulec przedawnieniu, bo trybunał od sześciu lat nie może znaleźć biegłego. Problemy z powołaniem biegłego ma także prokuratura. Zarówno organy ścigania jak i sądy mogą powołać biegłego z urzędu, ale nie chcą.

18.03.2010

Młodzi prawnicy pojęcie „amnestia” znaja tylko z lektury kodeksów. Za czasów PRL więźniowie żyli od amnestii do amnestii, i jakoś to było; za czasów RP nie było jeszcze ani jednej amnestii. I oto dziennikarze „Rzeczypospolitej” ogłosili, że co prawda amnestii oficjalnej nie będzie, za to czeka nas amnestia cicha, ukryta. Po prostu pewne wyroki nie będą wykonywane.

16.03.2010

Poczta, jak zauważył Trybunał Konstytucyjny pomimo wszystkich ułomności prawa może w należyty sposób ściągać abonament radiowo – telewizyjny. Po prostu musi zacząć stosować prawo orzekł Trybunał Konstytucyjny. Emerytury pomostowe są zgodne z konstytucja, bo wbrew temu co grupa posłów obiecała swoim wyborcom nie wykazali oni, że zmiany w ustawie o emeryturach pomostowych są bezprawne.

14.03.2010

Rodzina jest nadzieją Europy - to główne przesłanie zakończonego VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego. W ciągu trzech dni ponad 600 uczestników z zachodniej Europy i krajów byłej Wspólnoty Niepodległych Państw i ZSRR brało udział w debatach i prelekcjach na temat roli małżeństwa we współczesnym świecie i zagrożeń jakim ono podlega.

12.03.2010

Dorota Nieznalska została 11 marca br. uniewinniona przez gdański Sąd Okręgowy. Sąd odrzucił apelację prokuratury od wcześniejszego uniewinniającego wyroku i stwierdził, że instalacją "Pasja" artystka nie obraziła uczuć religijnych. Po ośmiu latach, po jednym wyroku skazującym, sąd doszedł do wniosku, że D.Nieznalska nie obraziła uczuć religijnych, zrobiła to natomiast telewizja, która manipulowała obrazem i komentarzem.

12.03.2010

Nie pomogły do tej pory doroczne raporty Amnesty International, nie pomogły wszystkie przegrane Polski w Strasburgu, nie pomagają uwagi i zgłaszane wątpliwości polskich ekspertów prawnych. Być może zatem doroczny raport Departamentu Stanu USA poświęcony prawom człowieka coś zmieni w dziedzienie przestrzegania prawa w naszej Rezczypospolitej. Wszak USA to nasz niedościgniony wzór.

10.03.2010

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne jest niezgodne z konstytucją taka jest podstawowa konkluzja wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał w pełnym składzie rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przekroczenia uprawnień Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego.

09.03.2010

Wtorek 9 marca 2010 roku był w Poznaniu drugim i ostatnim dniem Kongresu XX-lecia Samorządu Terytorialnego. Zaplanowano liczne panele dyskusyjne. Podczas nich samorządowcy starali się nakreślić przyszłą rolę samorządu w systemie ustrojowym Polski, poruszając m.in. zagadnienia dotyczące finansów, oświaty, e-administracji, ochrony środowiska, infrastruktury i energetyki.

08.03.2010

- Wobec wielu wątpliwości, przede wszystkim ze strony adwokatów, ale także znacznej części radców prawnych, podjąłem decyzję o wstrzymaniu prac nad projektem ustawy, która ma połączyć adwokatów i radców w jeden zawód. Zaznaczam jednak, iż mam nadzieję, że zawieszenie tych prac doprowadzi do przedstawienia nam wspólnej propozycji adwokatów i radców prawnych w tym zakresie - powiedział podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

05.03.2010

"Gość Niedzielny" ma przeprosić Alicję Tysiąc i zapłacić jej zadośćuczynienie - orzekł w piątek 5 marca Sąd Apelacyjny w Katowicach. We wrześniu sąd pierwszej instancji zasądził przeprosiny oraz 30 tys. zł za naruszenie dóbr osobistych kobiety, ale tamten wyrok katolicki tygodnik uznał za "rażąco niesprawiedliwy" i odwołał się od niego.

05.03.2010

- Życzę mu samych sukcesów - powiedział prezydent Lech Kaczyński, ogłaszając oficjalnie swoją decyzję. To pierwsze od 20 lat powołanie prokuratora generalnego, który nie będzie jednocześnie ministrem sprawiedliwości. Prezydent L. Kaczyński podkreślił, że Andrzej Seremet całe życie zawodowe poświęcił prawu karnemu i jest człowiekiem spoza środowiska prokuratorów.

02.03.2010

Brak możliwości dziedziczenia przez partnerów pozostających w związkach homoseksualnych narusza Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Badał on sprawę Piotra Kozaka domagającego się prawa do dziedziczenia mieszkania komunalnego po zmarłym partnerze. Władze Szczecina nie przyznały mu takiego prawa po śmierci partnera, nakazując eksmisję.

02.03.2010

W Sejmie 3 marca odbędzie się pierwsze czytanie nowelizacji kodeksu karnego. Proponuje się zniesienie sztywnego katalogu kar - 25 lat i dożywocie - za tzw. kwalifikowane zabójstwo. Artykuł 148 par. 2 kodeksu karnego w wersji proponowanej przez Senat ma brzmieć: Kto zabija człowieka ze szczególnym okrucieństwem, w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, podlega karze na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

01.03.2010

Bo największy w tym ambaras, kiedy dwoje pragnie naraz, można sparafrazować słynny bon-mot Tadeusza Boya-Żeleńskiego. W prywatnych i oficjalnych rozmowach i adwokaci i radcy prawni, i ich władze skupione w niezależnych i samorządnych korporacjach pragną, aby oba zawody zostały w końcu połączone. Z tym, że radcy chcą uprawnień adwokatów, a ci nie godzą się na przyjecie do korporacji radców na etatach.

24.02.2010

Aż pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgłosiło zdanie odrębne wobec wyroku w sprawie obniżenia emerytur dla byłych funkcjonariuszy SB. Oznacza to, że nawet ci, którzy pozytywnie przeszli weryfikacje i lustrację oraz zasłużyli się dla III RP, będa mieć tyle samo, co ci, którzy umacniali „reżim” PRL.( Wyrok zamieszczamy w rubryce Trybunał Konstytucyjny)

19.02.2010

Jak co roku późną zimą, w całym kraju odbywa się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstwa. W tym roku, chyba po raz pierwszy, nie biorą w nim udziału bezpośrednio sędziowie. Szefowie trybunałów zaprosili do swoich siedzib ekspertów z instytucji zajmujących się świadczeniem takiej pomocy ofiarom przestępstw na co dzień, to znaczy kuratorom, psychologom, przedstawicielom profesjonalnych instytucji..

18.02.2010

Niesamowite. Wobec sprzeciwu i licznych wątpliwości podnoszonych przez przedstawiciel radców prawnych i adwokatów, Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o wstrzymaniu prac nad projektem ustawy o nowej adwokaturze. Minister K. Kwiatkowski zaznaczył jednak od razu, że wstrzymanie prac nad tym projektem nie oznacza zakończenia działań dążących do rozwiązania podstawowego problemu – czyli zapewnienie obywatelom szerokiego dostępu do fachowej, skutecznej i powszechnej ochrony prawnej.

«« || 1 | 2 | 3 |...| 32 | 33 | 34 | 35 || »»

Moja kancelaria

Marta Izydorczyk, uczennica VI LO w Poznaniu: Cieszę się, że odkryłam postać adwokata Stanisława Hejmowskiego. To prawdziwy bohater 

Tadeusz Zwiefka, europoseł: . „Przestrzeganie praw autorskich to nie cenzura! Każdy ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę. Nikt nie ogranicza internetowej swobody.


Donald Tusk, szef Rady Europejskiej: „Gdyby PiS był tak nieugięty wobec kiboli, jaki był wobec niepełnosprawnych, sytuacja na stadionach nie byłaby taka zła.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: Społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że to działania NIK wspomaga obywateli w kontrolowaniu władzy wykonawczej.
  

Prof. Ewa Łetowska: Referendum konstytucyjne to nie sondaż opinii publicznej. Traktowane na serio, referendum powinno dotyczyć gotowego projektu

Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro

Roman Giertych pisze list do prezydenta. "Jestem poruszony Pana niewiedzą w tym zakresie" "Ostatnio był Pan łaskaw zapytać w KFC, w jaki sposób złamał Pan Konstytucję RP? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna - wyjaśnia Roman Giertych w liście do Andrzeja Dudy. Szanowny Panie Prezydencie! Przede wszystkim złamał Pan Konstytucję odmawiając przyjęcia przysięgi od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK i podtrzymał Pan to swoje stanowisko pomimo wyroku TK,

Jak poinformowała Gazeta Wyborcza senatorowie PO chcieli zwołania specjalnego posiedzenia senackiej komisji praw człowieka i praworządności w sprawie okoliczności śmierci Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie policji. Posiedzenie nie odbędzie się, bo przewodniczący komisji Robert Mamątow z PiS się na to nie zgodził. W rozmowie z „GW” pokrętnie tłumaczy, że to nie była jego decyzja, a całej komisji. – „Ja uznałem, a komisja zaakceptowała, że lepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie do kierownictw ministerstw Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości.

Tylko Prezes może decydować o tym, co jest sprawiedliwością, a co tylko lewacką narracją Dorobiliśmy się kolejnego wroga zewnętrznego. Nie byle jaki to wróg. Do niedouczonej Komisji Weneckiej, niedoinformowanych organów Unii, tendencyjnego Trybunału Europejskiego i lewackich władz krajów dotychczas przyjaznych, doszlusowała Organizacja Narodów Zjednoczonych. A dokładnie – Rada Praw Człowieka ONZ,
Porady, Listy, Komunikaty

Wydawnictwo ZYSK i s-ka oferuje od jesieni na rynku księgarskim pozycję autorstwa trzech politologów: Joachima S. Brudzińskiego,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dotyczące procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału

Na konferencję pt. „Prawa człowieka a wzajemne uznawanie wyroków w Unii Europejskiej – refleksje na kanwie sprawy Celmer”, HFPC