#1 » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
12.03.2010

Dorota Nieznalska została 11 marca br. uniewinniona przez gdański Sąd Okręgowy. Sąd odrzucił apelację prokuratury od wcześniejszego uniewinniającego wyroku i stwierdził, że instalacją "Pasja" artystka nie obraziła uczuć religijnych. Po ośmiu latach, po jednym wyroku skazującym, sąd doszedł do wniosku, że D.Nieznalska nie obraziła uczuć religijnych, zrobiła to natomiast telewizja, która manipulowała obrazem i komentarzem.

12.03.2010

Nie pomogły do tej pory doroczne raporty Amnesty International, nie pomogły wszystkie przegrane Polski w Strasburgu, nie pomagają uwagi i zgłaszane wątpliwości polskich ekspertów prawnych. Być może zatem doroczny raport Departamentu Stanu USA poświęcony prawom człowieka coś zmieni w dziedzienie przestrzegania prawa w naszej Rezczypospolitej. Wszak USA to nasz niedościgniony wzór.

10.03.2010

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne jest niezgodne z konstytucją taka jest podstawowa konkluzja wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał w pełnym składzie rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przekroczenia uprawnień Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego.

09.03.2010

Wtorek 9 marca 2010 roku był w Poznaniu drugim i ostatnim dniem Kongresu XX-lecia Samorządu Terytorialnego. Zaplanowano liczne panele dyskusyjne. Podczas nich samorządowcy starali się nakreślić przyszłą rolę samorządu w systemie ustrojowym Polski, poruszając m.in. zagadnienia dotyczące finansów, oświaty, e-administracji, ochrony środowiska, infrastruktury i energetyki.

08.03.2010

- Wobec wielu wątpliwości, przede wszystkim ze strony adwokatów, ale także znacznej części radców prawnych, podjąłem decyzję o wstrzymaniu prac nad projektem ustawy, która ma połączyć adwokatów i radców w jeden zawód. Zaznaczam jednak, iż mam nadzieję, że zawieszenie tych prac doprowadzi do przedstawienia nam wspólnej propozycji adwokatów i radców prawnych w tym zakresie - powiedział podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

05.03.2010

"Gość Niedzielny" ma przeprosić Alicję Tysiąc i zapłacić jej zadośćuczynienie - orzekł w piątek 5 marca Sąd Apelacyjny w Katowicach. We wrześniu sąd pierwszej instancji zasądził przeprosiny oraz 30 tys. zł za naruszenie dóbr osobistych kobiety, ale tamten wyrok katolicki tygodnik uznał za "rażąco niesprawiedliwy" i odwołał się od niego.

05.03.2010

- Życzę mu samych sukcesów - powiedział prezydent Lech Kaczyński, ogłaszając oficjalnie swoją decyzję. To pierwsze od 20 lat powołanie prokuratora generalnego, który nie będzie jednocześnie ministrem sprawiedliwości. Prezydent L. Kaczyński podkreślił, że Andrzej Seremet całe życie zawodowe poświęcił prawu karnemu i jest człowiekiem spoza środowiska prokuratorów.

02.03.2010

Brak możliwości dziedziczenia przez partnerów pozostających w związkach homoseksualnych narusza Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Badał on sprawę Piotra Kozaka domagającego się prawa do dziedziczenia mieszkania komunalnego po zmarłym partnerze. Władze Szczecina nie przyznały mu takiego prawa po śmierci partnera, nakazując eksmisję.

02.03.2010

W Sejmie 3 marca odbędzie się pierwsze czytanie nowelizacji kodeksu karnego. Proponuje się zniesienie sztywnego katalogu kar - 25 lat i dożywocie - za tzw. kwalifikowane zabójstwo. Artykuł 148 par. 2 kodeksu karnego w wersji proponowanej przez Senat ma brzmieć: Kto zabija człowieka ze szczególnym okrucieństwem, w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, podlega karze na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

01.03.2010

Bo największy w tym ambaras, kiedy dwoje pragnie naraz, można sparafrazować słynny bon-mot Tadeusza Boya-Żeleńskiego. W prywatnych i oficjalnych rozmowach i adwokaci i radcy prawni, i ich władze skupione w niezależnych i samorządnych korporacjach pragną, aby oba zawody zostały w końcu połączone. Z tym, że radcy chcą uprawnień adwokatów, a ci nie godzą się na przyjecie do korporacji radców na etatach.

24.02.2010

Aż pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgłosiło zdanie odrębne wobec wyroku w sprawie obniżenia emerytur dla byłych funkcjonariuszy SB. Oznacza to, że nawet ci, którzy pozytywnie przeszli weryfikacje i lustrację oraz zasłużyli się dla III RP, będa mieć tyle samo, co ci, którzy umacniali „reżim” PRL.( Wyrok zamieszczamy w rubryce Trybunał Konstytucyjny)

19.02.2010

Jak co roku późną zimą, w całym kraju odbywa się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstwa. W tym roku, chyba po raz pierwszy, nie biorą w nim udziału bezpośrednio sędziowie. Szefowie trybunałów zaprosili do swoich siedzib ekspertów z instytucji zajmujących się świadczeniem takiej pomocy ofiarom przestępstw na co dzień, to znaczy kuratorom, psychologom, przedstawicielom profesjonalnych instytucji..

18.02.2010

Niesamowite. Wobec sprzeciwu i licznych wątpliwości podnoszonych przez przedstawiciel radców prawnych i adwokatów, Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o wstrzymaniu prac nad projektem ustawy o nowej adwokaturze. Minister K. Kwiatkowski zaznaczył jednak od razu, że wstrzymanie prac nad tym projektem nie oznacza zakończenia działań dążących do rozwiązania podstawowego problemu – czyli zapewnienie obywatelom szerokiego dostępu do fachowej, skutecznej i powszechnej ochrony prawnej.

12.02.2010

Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował,że w 2009 r. w sądach powszechnych załatwiono (merytorycznie lub formalnie) 12 080 tys. spraw, co w porównaniu z danymi za 2008 r. (11 155 tys.) oznacza wzrost o 924 tys. tj. o 8,2%. Oznacza to więc, że statystycznie co trzeci Polak miał sprawę w sądzie.

11.02.2010

Radio Merkury przerwało nawet emisję koncertu fortepianowego, aby poinformować o klęsce Poznania. Międzynarodowy Komitet Olimpijski na posiedzeniu w Vancouver odrzucił zaproszenie Poznania, i nie u nas, a w chińskim Nankinie odbędzie się olimpiada dla dzieci i młodzieży. Chińczycy pokazali po prostu grubszy portfel.

10.02.2010

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia wystosowało list otwarty w obronie sędziowskiej niezawisłości. Jeden z filarów polskiej państwowości - niezawisłe sądownictwo czuje się zagrożone i nic. W mediach i papierowych, i elektronicznych o sprawie listu nic się nie mówi. Niepokojący to symptom. Kiedy niezawiśli sędziowie staną się klasycznymi urzędasami, może być za późno.

05.02.2010

To już nie kwestia głupawej mody, ale realnych gwarancji bezpieczeństwa. Chodzi o anonimowe informacje o podłożeniu bomby w gmachach użyteczności publicznej. Przez ostanie kilka miesięcy Poznań wielokrotnie epatował się informacjami o „podłożeniu” ładunków wybuchowych w wielkich centrach handlowych, co kilkanaście tygodni paraliżowany jest Dworzec Glówny PKP w Poznaniu. Bo tamtejsi dyżurni dostają informację o bombie.

02.02.2010

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza znieść karę więzienia za zniesławienie przez dziennikarzy. Minister sprawiedliwości chce jednak chronić wolność słowa i dlatego zmienią się przepisy dotyczące ujawniania przez dziennikarzy informacji ze śledztwa. Czy fakt, iż za zniesławienie dziennikarze nie trafią już za kratki spowoduje całkowitą dziennikarską swobodę?. Oczywiście nie. Na razie zdjęto tylko kaganiec, ale smycz jest nadal mocna.

29.01.2010

Pogrzeb odbył się fanfar i mów pożegnalnych. Po prostu, z dnia na dzień, z sądów zniknęły wydziały grodzkie. Nikt po nich nie płakał. Wielkie hasła przy powoływaniu do życia tychże wydziałów, to znaczy maksymalnego przybliżania sądu do obywatela poszły w niepamięć, bo były tylko hasłami. Szkoda, że argumenty przeciwników nie były naówczas wysłuchiwane.

25.01.2010

Sprawą ubezpłodnienia mieszkanki Błot Wielkich, Wioletty Szwak prokuratura zajmie się raz jeszcze. Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił decyzję śledczych o umorzeniu postępowania. Powodem były błędy w uzasadnieniu tej decyzji - tłumaczył rzecznik sądu Jarema Sawiński. Pełnomocnik pokrzywdzonej, adwokat Małgorzata Heller - Kaczmarska dodaje, że w zeznaniach lekarzy były sprzeczności.

25.01.2010

Od poniedziałku nastał nam nowy komendant wojewódzki policji w Poznaniu, młodszy inspektor Krzysztof Jarosz. Nie wiadomo dlaczego odszedł poprzednik, niewiele wiadomo dlaczego wygrał nowy, dodajmy dotychczasowy zastępca. Taki to już wielkopolski obyczaj, że komendanci policji zmieniają się jak w kalejdoskopie.

22.01.2010

Sprawa jest już nieomal przesądzona. Sejmowa komisja zdrowia zakończyła prace nad nowelizacją ustawy antynikotynowej. Teraz od posłów będzie zależeć, gdzie ma obowiązywać całkowity zakaz palenia. Posłowie proponują wprowadzenie w Polsce całkowitego zakazu palenia papierosów w lokalach, budynkach użyteczności publicznej, na dworcach, w szkołach, toaletach czy na korytarzach oraz klatkach schodowych.

19.01.2010

Do wyborów jeszcze daleko, a urzędujący prezydent już rozpoczął kampanię wyborczą. Bo jak nazwać inaczej ułaskawienie tuż przed Gwiazdką sprawców linczu we Włodowie, a przede wszystkim zgłoszenie pewnych zastrzeżeń do projektu zmiany Konstytucji RP, którą złożył do Sejmu jego rodzony brat bliźniak, a przy okazji jego partyjny zwierzchnik, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

«« || 1 | 2 | 3 |...| 33 | 34 | 35 || »»

Moja kancelaria

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.

Profesor Marcin Matczak: Prezydent RP i prawnik z doktoratem nie uznaje przepisów prawa UE za przepisy obowiązujące w Polsce, dlatego twierdzi,
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk. „Wyrażająca zaniepokojenie próbami podważania naturalnego znaczenia rodziny, małżeństwa, płci oraz rodzicielstwa”.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany. Pytali Holendrów o wszelkie aspekty instytucji „nakazu karnego” wydawanego przez urząd prokuratorski.    Nakaz taki rozstrzyga w Holandii o odpowiedzialności karnej na równi z orzeczeniami sądów - zarówno w zakresie stwierdzenia winy, jak też publicznych i prawnych skutków skazania.

Przyzwoitości nie da się wymusić dyscyplinarką. Słynne słowa, które przypisuje się Voltaire’owi, najprawdopodobniej nigdy nie padły z jego ust. Pochodzą z wydanej w 1906 roku książki Evelyn Beatrice Hall „Friends of Voltaire” i są jej podsumowaniem poglądów filozofa na temat wolności. Jeżeli to prawda, Oscar Wilde, który zmarł w roku 1900, nie powiedział zapewne, choć się mu to przypisuje, „nie zgadzam się z tym co mówisz, ale oddam życie za to, żebyś mógł dalej robić z siebie dupka”.

Spotkania na Pol’and’Rock Festival 2018 to budowanie zaufania społecznego. Zainteresowanie sprawą wolności obywatelskich i wolnych sądów było ogromne, sędziowie przeprowadzili mnóstwo cennych rozmów z festiwalowiczami. Jako całe środowisko otrzymaliśmy od ludzi dowody wsparcia, serdeczności. Hasłem naszego działania był #wolnyfestiwal #wolniludzie #wolnesądy #wolnewybory. Festiwal ściąga setki tysięcy ludzi w różnym wieku, o różnych przekonaniach, lecz wszyscy poddają się jednej regule- wzajemnego szacunku.
Porady, Listy, Komunikaty

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"