title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
11.05.2012

19 maja 1303 roku zmarł Ivo Helory, już za życia otaczał go nimb świętości, bo ewenementem była wówczas bezpłatna pomoc udzielana przez znanego adwokata wszystkim ubogim. Rok temu jeden z internautów poinformował nas, że w Poznaniu znajduje się ołtarz św. Iwona Patrona Prawników w Kościele Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła. Po lewej stronie za pierwszym filarem od wejścia. Jest to informacja nieprawdziwa.
07.05.2012

Wolność słowa jest zagrożona przez projekt nowelizacji prawa prasowego rodzący się w Senacie RP. To nie jest problem tylko dziennikarzy i redaktorów. To wyzwanie dla wszystkich obywateli Polski Reagując na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że ustawowe zapisy regulujące kwestię sprostowań i odpowiedzi prasowych są nieprecyzyjne, senatorowie RP postanowili całkowicie skasować instytucję sprostowania, wprowadzając w jego miejsce odpowiedź prasową.
23.04.2012

Jak rolnik nie posieje, to nie będzie miał co zbierać. Jeżeli detektywi z laboratorium kryminalistycznego nie odkryją i nie zabezpieczą w prawidłowy sposób śladów przestępstwa, nikłe będą szanse na zdemaskowanie sprawcy. Gdyby podinspektor Andrzej Strabel 17 września 2000 roku nie wykrył i zabezpieczył śladów linii papilarnych, spektakularny czyn policjanta z Olkusza, który pobrał odciski palców od alimenciarza, zdałby się na nic. Tymczasem człowiekowi, który jako pierwszy zabezpieczył ślady, nikt nawet nie powiedział dziękuję.
16.04.2012

Maciej S. za czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby został prawomocnym wyrokiem, poza karą więzienia,zobowiązano go także do zwrotu kwoty 128. 033,31 złotych, czyli dochodu jaki osiągnął z pracy prostytutek. Chcąc uniknąć konsekwencji darował mieszkanie  (jedyny jego majątek) siostrze już po ogłoszeniu wyroku. Szwindel wykrył urząd skarbowy.
10.04.2012

Zawrzeć w majestacie prawa umowę z POZSERWISEM Gospodarstwem Pomocniczym Urzędu Miasta Poznania. Umowę pożyczki dla tej firmy zawarł Wojciech Olejnik. To był biznes. Pożyczył 100. 000 złotych, a do czasu spłaty całości satysfakcjonowały go odsetki. Gwarancją spłaty pożyczki był wystawiony przez szefa firmy POZSERWIS, weksel in blanco.
02.04.2012

Do czasu uregulowania przez Ministerstwo Finansów nie budzących wątpliwości przepisów dotyczących zwolnienia z opodatkowania bezpłatnych porad prawnych o charakterze pro bono Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych rozważa odwołanie akcji Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich oraz radcowskiej akcji Niebieski Parasol. To kolejny polski absurd: podatek od bezpłatnych porad
26.03.2012

Hałas wywoływany przez F-16 może być powodem spadku wartości nieruchomości orzekł prawomocnie Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Na mocy werdyktu Trybunału, Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu wypłaci małżeństwu S. kwotę 99.100 zł tytułem odszkodowania za szkodę majątkową obejmującą zmniejszenie wartości nieruchomości stanowiącej ich własność.
20.03.2012

Według obwieszczeń prasowych w środę 4 kwietnia, w samo południe dojdzie do licytacji wyposażenia kancelarii notarialnej położonej w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 144. Do licytacji miało już dojść w styczniu tego roku, ale dwie godziny przed rozpoczęciem licytacji sąd ją wstrzymał, uwzględniając zażalenie notariusza uważającego ją za niedopuszczalną.
15.03.2012

Wydawnictwo GREMEDIA uruchomiło kolejny środek przekazu – telewizję deweloperską. Deweloperska.tv służy prezentacji inwestycji deweloperskich oraz wydarzeń mających miejsce na rynku nieruchomości. W przygotowanym obecnie programie znajdziemy wywiady z przedstawicielami firm deweloperskich działających na rynku poznańskim, relację z pierwszych w tym roku Targów Mieszkań i Domów oraz prezentacje wybranych inwestycji.
13.03.2012

Rok 2011 r. był rekordowy pod względem liczby spraw wpływających do polskich sądów. Przekroczył 13 mln, a to o pół miliona więcej niż w 2010 r. W 2010 roku rejestry spraw sądowych wskazały liczbę 12,9 mln. Dochodzimy powoli do granicy wydolności sadów twierdzi resort sprawiedliwości. Najliczniejszą grupę stanowią sprawy cywilne, a wśród nich postępowania nakazowe i upominawcze (wzrost o blisko 25 proc.). Na wzrost liczby spraw mają także sądy poznańskie, do których wpłynęło w 2010 ogółem 189 802 spraw, w tym 123 714 cywilnych oraz66 088 karnych.
08.03.2012

Onegdaj jeżeli na ulicy spotkało się trzech kolegów i zaczęli rozmawiać było wielce prawdopodobne, że podejdzie do nich patrol MO i każe rozejść się, aby nie interweniować w nielegalne zgromadzenie. III Rzeczpospolita zlikwidowała te absurdy, ale gotuje nowe. Odbyła się publiczna debata nad prezydenckim projektem ustawy o zgromadzeniach.
04.03.2012

Jarosław Gowin minister sprawiedliwości ujawnił listę zawodów, które mają przestać być wyłącznie korporacyjne. Adwokat, notariusz, pracownik ochrony, detektyw, taksówkarz - to tylko kilka zawodów, do których jeszcze w tym roku dostęp ma być łatwiejszy.
01.03.2012

Za dwa miesiące wejdzie w życie przyjęta 31 sierpnia 2011 r. przez Sejm RP ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. Ustawa deweloperska. Ustawa jeszcze nie weszła w życie a już spotkała się ze zdecydowana krytyka ze strony deweloperów i banków. Lokatorzy czekają co z tego wszystkiego wyjdzie. .
27.02.2012

W siedzibie Prokuratury Generalnej w ramach Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw odbyła się debata pt.: Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. Okazało się, że  instytucja kompensaty państwowej jest bardzo rzadko stosowana. Średnio rocznie orzekana jest dla 40 ofiar. Zakładano, że skorzysta z niej 13.000 ofiar rocznie.
21.02.2012

Okrągły Stół ma umożliwić rzetelną debatę o kształcie polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz systemu ochrony prawa. Założeniem projektu jest przygotowanie całościowej koncepcji tego, jak powinien funkcjonować wymiar sprawiedliwości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego pozycji ustrojowej.
13.02.2012

Poza adresem siedziby Poznańskiej Izby Notarialnej i składu przeuroczych pań w Sekretariacie poznańskiej Izby, wielkopolski Notariat przeżył prawdziwe trzęsienie ziemi. Po wyborach, ( przedtem złożono sprawozdania) które odbyły się w hotelu Amber w Międzyzdrojach nastąpiło całkowite przetasowanie władz w poznańskim Notariacie. Prezesem została Aleksandra Romanowska, rejent z Zielonej Góry, która notariuszem jest od 1 stycznia 1992 roku .
03.02.2012

Na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poznaniu sp. z oo. musi za 2010 rok uiścić tytułem użytkowania wieczystego za posiadany grunt przy ulicy Suwalskiej kwotę 266 tysięcy złotych, a nie jak dotąd 33.000. Sąd Apelacyjny zmienil wyrok sądu nizszej instancji i oddalił powództwo TBS, przyznając rację prezydentowi Poznania.
27.01.2012

W grudniu 2011 po raz kolejny odbył się Maraton Pisania Listów. Na całym świecie, w ponad 80 państwach, napisaliśmy ponad MILION LISTÓW. W całej Polsce napisano 141 624 listy w obronie więźniów sumienia i innych osób narażonych na łamanie praw człowieka. Najwięcej listów napisano w obronie Inez i Valentiny z Meksyku, więźniów obozu pracy Yodok w Korei Północnej, więźnia sumienia z Indonezji Filepa Karmy oraz 20-letniego studenta z Azerbejdżanu, Jabbara Savalana.
18.01.2012
Uczniowie klasy EUROPA 2 z I Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego, przeprowadzili w poznańskim Sądzie Okręgowym symulację rozprawy karnej, na podstawie autentycznej sprawy, którą badał ten trybunał w 2002 roku.Uczniowie otrzymali akt oskarżenia sporządzony wówczas przez Prokuraturę Okręgową przeciwko Robertowi C., którego oskarżono o zabójstwo w warunkach przekroczenia granic obrony koniecznej.
09.01.2012
Od 1 stycznia 2012 roku cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie maja  możliwość zalegalizowania pobytu w naszym kraju. Wnioski o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony będzie można składać przez sześć miesięcy. Możliwość zalegalizowania pobytu daje cudzoziemcom ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach.
03.01.2012

Operator telekomunikacyjny nie może rozwiązać umowy bez wcześniejszego powiadomienia ani pobierać opłaty za ponowne podłączenie do sieci. Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, takie praktyki dopisano do rejestru klauzul niedozwolonych. Poznański operator INEA opłaty takie pobiera, czyli łamie prawo.
29.12.2011

Przytłoczeni nadmiarem codziennych wydarzeń, czasami kłopotów, czasami miłych chwil, rzadko kiedy spoglądamy za siebie. Zgodnie z tradycja „poprawny” podpowiada na przełomie roku, jakie rocznice można obchodzić w 2012 roku. Nie trzeba od razu wywieszać flag, czasami wystarczy chwila refleksji....
25.12.2011

To był dla nas bardzo wyjątkowy rok ponieważ w 2011 r. Amnesty International skończyła 50 lat !!!. Życzenia złożyło nam tysiące osób, przed nami jeszcze wydanie płyty z piosenkami Boba Dylana specjalnie na nasze urodziny.
«« || 1 | 2 | 3 |...| 10 | 11 | 12 || »»

Moja kancelaria

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia Bartłomiej Przymusinski: W 2017 roku wydał najmniej orzeczeń od 15 lat . Posłowie PiS argumentują, że do Trybunału po prostu wpływa mniej wniosków,

Dr Tomasz Zalasiński z zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego:Mamy nową konstytucję. Jednozdaniową: "Bez żadnego trybu". Tak teraz działa władza

Podczas mszy w Niedzielę Palmową papież Franciszek mówił, że intrygi, kalumnie, pogarda i pycha prowadzą do skazywania innych "bez skrupułów".

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie

Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Na taki kuriozalny pomysł wpadł dr Błażej Kmieciak, koordynator należącego do Ordo Iuris Centrum Bioetyki. Podczas konferencji w Sejmie „Życie ze skutkami aborcji: stan obecny i perspektywy” zaproponował, aby zamykać kobiety rozważające przerwanie ciąży na oddziałach szpitali psychiatrycznych! Ordo Iuris to organizacja, która we wrześniu 2016 roku zgłosiła projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne. Przewidywał on m.in. całkowity zakaz aborcji oraz kary więzienia (do pięciu lat) za dokonanie zabiegu nie tylko dla lekarzy, lecz także dla samych matek. – „W Polsce jest możliwość umieszczenia kobiety w ciąży

Minister nauki Jarosław Gowin, który w równym stopniu troszczy się o dalszą karierę polityczną, jak i własne zbawienie (wielu politykom te cele wydają się zbieżne) organizuje właśnie (16.04) konferencję poświęconą „Pracy – przedsiębiorczości – społecznej gospodarce rynkowej”. Myślałby ktoś, że to konferencja ekonomiczna organizowana przez kogoś, kto zajmuje się nauką. Bynajmniej. To konferencja religijna organizowana przez polityka w służbie Kościoła. Konferencja rozpoczyna się – jakżeby inaczej! – mszą świętą w intencji ojczyzny, bo przecież bez mszy, zwłaszcza w intencji ojczyzny, nie ma ani pracy, ani przedsiębiorczości, ani rządowej konferencji, ani przyszłości politycznej ministra nauki (sic!).

Niebawem radosne Święta Wielkiej Nocy. Czy ktokolwiek przypomni sobie o tragicznym proteście Piotra Szczęsnego. Szarego człowieka? Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć usta. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie.

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro,
Porady, Listy, Komunikaty

Metropolie są głównymi ośrodkami kapitału intelektualnego i finansowego dlatego też obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie.

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych, organizowane przez Union Internationale des Avocats