title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
27.07.2016
Komisja Europejska zdecydowała w środę o przejściu do drugiego etapu procedury ochrony praworządności, wszczętej wobec Polski w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Polski MSZ ocenił, że decyzja KE jest "przedwczesna" i naraża ją na "utratę autorytetu". Rozpoczynając drugą fazę procedury, KE skierowała do polskich władz rekomendacje dotyczące rozwiązania kryzysu wokół TK i eliminacji zagrożeń dla rządów prawa. O ich przyjęciu przez Komisję poinformował na konferencji w Brukseli pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Komisja oczekuje wykonania zaleceń w ciągu trzech miesięcy. Procedura ochrony praworządności została wszczęta wobec Polski w styczniu.
26.07.2016
• Trwają rozmowy na szczeblu ONZ nad znalezieniem drogi porozumienia odnośnie Planu Global Compact w sprawie uchodźców • Pozostał zaledwie tydzień do przyjęcia przełomowej propozycji przed szczytem ONZ we wrześniu • Konkretny rezultat rozmów może dać nową nadzieję 20 milionom uchodźców na całym świecie • Państwa podejmują historyczne ryzyko poświęcając prawa uchodźców dla narodowych interesów. Za niespełna tydzień grupa państw, w tym Australia, Chiny, Egipt, Indie, Rosja, Pakistan i Wielka Brytania, mogą zniszczyć wspólne światowe wysiłki mające na celu poradzenie sobie z globalnym kryzysem uchodźczym, który dotyka 20 milionów ludzi, ostrzega Amnesty International.
18.07.2016
Według niezależnych źródeł, w Turcji zostało aresztowanych 2745 sędziów i prokuratorów, a Wysoka Rada Sędziów i Prokuratorów (HSYK) usunęła wszystkie osoby, wobec których wystawiono nakaz aresztowania, z zajmowanych stanowisk. W chwili obecnej napływają dramatyczne maile od naszych kolegów – tureckich sędziów. Do sędziów zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Sędziów (IAJ) spływają dramatyczne maile od tureckich sędziów. Oto jeden z nich:"Zostanę odwołany i zatrzymany"... "może się więcej nie zobaczymy" - (dane osobowe zostały zanonimizowane w sposób uniemożliwiający rozpoznanie).
10.06.2016
Nie tylko przyjaźń i współpraca, ale także "troska o jakość polskiej demokracji" - to tematy, jakie podczas spotkania z polskimi władzami w Warszawie prawdopodobnie podejmą amerykański prezydent Barack Obama i sekretarz stanu USA John Kerry. Politycy odwiedzą Polskę w związku ze szczytem NATO. "Polexit" i "Unia Europejska B". Piszą o Polsce, że się "marginalizuje​". O możliwych tematach rozmów mówił rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu, Mark Toner. - Nasze relacje z Polską są bliskie i mają długą historię. Stanom Zjednoczonym, jako zaprzyjaźnionemu państwu demokratycznemu i bliskiemu sojusznikowi, bardzo zależy na Polsce - podkreślił Toner.
30.05.2016
W sobotę 4 czerwca Komitet Obrony Demokracji (KOD) zaprasza na wspólne świętowanie z okazji rocznicy częściowo wolnych wyborów w 1989 roku Marsze dla Wolności KOD-u odbędą się w całej Polsce. W Warszawie marsz rozpocznie się o godz. 16 w okolicach skrzyżowania Marszałkowskiej z Królewską. Marsz przejdzie Marszałkowską na pl. Konstytucji. Tam o godz. 17.30, w miejscu, gdzie w 1989 roku działała kawiarnia Niespodzianka, odbędzie się tradycyjny Toast za Wolność. Udział w Marszu dla Wolności wezmą trzej byli prezydenci: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski.

24.05.2016
Sędziowie wspaniale wykonują swój ciężki zawód (...) życzę odwagi w ferowaniu orzeczeń - mówiła w poniedziałek I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf w życzeniach dla sędziów z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. "Sędziom i wszystkim pracownikom życzę wszelkiej pomyślności (...) odwagi w wymierzaniu sprawiedliwości, ferowaniu swoich orzeczeń. Życzę i mam nadzieję, że wszyscy sędziowie będą przypominali sobie swoje ślubowanie, w którym ślubowali na konstytucję, a niejednokrotnie także powołując przy tym Boga" - powiedziała prof. Gersdorf w okolicznościowym wystąpieniu w hallu SN.
04.05.2016
7 maja partie opozycyjne i Komitet Obrony Demokracji organizują w Warszawie marsz poparcia dla obecności Polski w Unii Europejskiej. Ma on być antyrządowym pokazem siły opozycji Zamanifestują przeciwko wyprowadzaniu Polski z Europy, przeciwko łamaniu Konstytucji i demokracji. Jesteśmy z różnych ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych, ale jesteśmy razem- czytamy w oświadczeniach. Jesteśmy i będziemy w Europie – czytamy w uloptkach zachęcających do udziału w spotkaniu 7 maja, o godz. 13:00 pod Trybunałem Konstytucyjnym! Bądźmy tego dnia razem i pokażmy wszyscy, że nie ma zgody na łamanie praw w Polsce! Kochamy Polskę i nie pozwolimy jej psuć!
02.05.2016
Konstytucja 3 maja uchwalona w 1791 roku to ustawa, która uregulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja ta była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną ustawą zasadnicz. W kolejną rocznicę tego wydarzenia pragniemy zaprosić Was do wspólnego czytania obecnie obowiązującej Konstytucji w ramach akcji: Cała Polska czyta Konstytucję. Warto przypomnieć sobie jej treść, porozmawiać o tym oraz przypomnieć innym, że ONA WCIĄŻ OBOWIĄZUJE!!!
27.04.2016
Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności jakiegoś przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z konstytucją już z chwilą ogłoszenia wyroku - głosi wtorkowa uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. - To wskazówka dla sądów powszechnych i wojskowych. W trakcie obrad Zgromadzenia dyskutowano nad sprawozdaniem z działalności tego sądu, jakie co roku przygotowuje Pierwszy Prezes SN. Oprócz tego, podjęto dodatkową krótką uchwałę dotyczącą wyroków TK. Sędziowie SN uznali w niej, że jeśli TK wyda wyrok stwierdzający niezgodność danego przepisu z konstytucją, to domniemanie jego konstytucyjności upada z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał, bez jego publikacji w dzienniku urzędowym.
22.04.2016
Chciałabym prosić wszystkich sędziów, aby mieli odwagę. Dziś są oni depozytariuszami wartości polskiej demokracji. Nie ma nic ważniejszego niż stanie po właściwej stronie - napisała w liście prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf. Przygotowany przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego apel został w czwartek odczytany podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Doroczne spotkanie zostało zbojkotowane przez władze, przyjechali za to prezesi sądów apelacyjnych, okręgowych i administracyjnych z całej Polski.
11.04.2016
Przełomowe wydarzenie w historii Polski, jakim było przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I, w sposób szczególny uczciły obie Izby polskiego parlamentu, ogłaszając rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Dla uczczenia tego jubileuszu na 15 kwietnia 2016 roku w Poznaniu zaplanowane zostało uroczyste Zgromadzenie Narodowe. W posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, po raz pierwszy organizowanym poza Warszawą, obok parlamentarzystów wezmą udział: prezydent, Rada Ministrów, członkowie Konferencji Episkopatu Polski, przedstawiciele parlamentów europejskich i korpusu dyplomatycznego.
23.03.2016
Funkcjonariusze kontrolowanych służb są wyposażeni w odpowiednią ilość broń palnej. We wszystkich formacjach użycie broni palnej było traktowane jako ostateczność, a liczba nieprawidłowości z tym związanych była minimalna. NIK zwraca jednakże uwagę, że szkolenie strzeleckie wciąż nie gwarantuje odpowiedniego poziomu wyszkolenia wszystkich funkcjonariuszy. Wiele do życzenia pozostawia także stan techniczny strzelnic. Policja posiada ok. 228 tys. sztuk broni palnej, w tym ponad 148 tys. sztuk broni palnej krótkiej, 63,5 tys. pistoletów maszynowych i karabinków oraz ponad 4 tys. strzelb gładkolufowych.
22.03.2016
Europejscy liderzy kolektywnie wykazali się stosowaniem podwójnego języka w celu ukrycia ogromnych sprzeczności w radzeniu sobie z kryzysem uchodźczym i zawartym porozumieniem z Turcją, twierdzi Amnesty International. Stosowanie podwójnego języka maskuje determinację Europy w odwracaniu się od kryzysu uchodźców oraz ignorowanie międzynarodowych zobowiązań. W ciągu ostatnich kilku miesięcy różne rządy europejskie nakładały kolejne dyskryminujące ograniczenia uniemożliwiające składanie wniosków o ochronę międzynarodową.
15.03.2016
Komisja Wenecka opublikowała w piątek 11 marca swoją opinię na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w Polsce. Opinię Komisja przyjęła z poprawkami. "Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego muszą być opublikowane, co nie zostało zrobione przedwczoraj. To ważne dla demokracji w Polsce" – powiedział podczas konferencji prasowej Gianni Buquicchio, Przewodniczący Komisji Weneckiej. W swoim wystąpieniu Gianni Buquicchio odniósł się również do przecieku wobec orzeczeń Komisji. Jego zdaniem opublikowana opinia została uzupełniona o kolejne poprawki.
15.02.2016
Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły wnioski: Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, dwóch grup Posłów na Sejm, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Wnioski te zostały połączone do wspólnego rozpoznania w sprawie o sygnaturze akt K 47/15 Wnioskodawcy wnoszą o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy nowelizującej w całości z powodu niedochowania wymaganego trybu ustawodawczego oraz braku w tej ustawie stosownej vacatio legis (ustawa weszła w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw), odpowiedniej do rangi aktu o charakterze ustrojowym, a także szeregu konkretnych zmian wprowadzonych tą ustawą do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz przepisów przejściowych samej ustawy nowelizującej.
11.02.2016
Komitet Helsiński protestuje przeciw używaniu zmian w Konstytucji jako sposobu osiągania bieżących politycznych, partyjnych korzyści. Konstytucja to nie zabawka i nie wytrych. I nie może być tak traktowana. Warszawa, 10 luty, 2016 r. Członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce: Halina Bortnowska Dąbrowska, Teresa Bogucka, Jerzy Ciemniewski, Janusz Grzelak, Ewa Łętowska, Jacek Kurczewski, Wojciech Maziarski. Michał Nawrocki, Danuta Przywara”
08.02.2016
Pięcioosobowa delegacja z Komisji Weneckiej rozpoczęła w poniedziałek 8 lutego  dwudniowy maraton spotkań z polskimi władzami. Celem jest zbadanie przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i wydanie opinii na temat zastosowanych przez PiS rozwiązań prawnych – pisze Rzeczpospolita". Minister ds. europejskich Konrad Szymański: "Kluczową kwestią będzie, czy zalecenia komisji Weneckiej będą zgodne z polską konstytucją" Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, bo tak brzmi pełna nazwa organu doradczego Rady Europy w sprawach konstytucyjnych, wysłała delegatów do Polski na zaproszenie naszych władz.
26.01.2016
Dziesiątki młodych osób w Iranie trafiają do cel śmierci za przestępstwa popełnione przed ukończeniem 18 roku życia. Nowy raport Amnesty International demaskuje hipokryzję Iranu, który próbuje zaprzeczać łamaniu praw dzieci i jest jednym z ostatnich państw na świecie, które wykonuje egzekucje na niepełnoletnich. Raport "Dorastanie w celi śmierci: Kara śmierci i niepełnoletni przestępcy w Iranie" ujawnia, że władze wciąż wysyłają niepełnoletnich na szubienicę, podczas gdy nagłaśniają fragmentaryczne reformy jako znaczące sukcesy w kierunku abolicji kary śmierci.
22.01.2016
Naczelna Rada Adwokacka przekazała do Kancelarii Sejmu opinię dotyczącą projektu nowelizacji niektórych przepisów Konstytucji. Adwokaci zwracają uwagę, by ustawodawca unikał sprzeczności poziomych pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami Konstytucji. NRA ma zastrzeżenia do art. 183 ust. 1 a, dotyczącego zakresu kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z projektem Sąd Najwyższy orzekałby o zgodności z Konstytucją ustawy regulującej organizację oraz tryb postępowania przed TK. Zdaniem NRA przepis ten łamie zasadę wyłączności kompetencji dla rozstrzygania o zgodności aktów prawnych z Konstytucją zastrzeżonej dla TK.
18.01.2016
Komisja Europejska jak już informowaliśmy rozpoczęłą wobec Polski procedurę ochrony praworządności. Debata Parlamentu Europejskiego na temat praworządnośi w Polsce odbędzie się we wtorek 19 stycznia. KE postanowiła w środę w zeszłym tygodniu rozpocząć wobec Polski pierwszy etap procedury mającej na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla państwa prawa. Jej celem, jak podkreślił wiceszef Komisji Frans Timmermans, jest dialog z polskim rządem i wyjaśnienie problemów. Procedura reagowania na systemowe zagrożenia dla rządów prawa istnieje od marca 2014 roku. Celem tej procedury jest umożliwienie Komisji Europejskiej dialogu z danym państwem członkowskim, aby zapobiegać "wyraźnemu ryzyku poważnego naruszenia" przez państwo unijne m.in. wartości demokratycznych.
16.01.2016
Czwarty Kongres Prawników Wielkopolski odbędzie się 27 lutego 2017 r. w Poznaniu. Tematem będzie "Prawnicy dla Pacjentów i Lekarzy". Kongres Prawników Wielkopolskich to inicjatywa obywatelska, w ramach której prawnicy pro bono przedstawiają rozwiązania i podejmują działania w ważnych sprawach dotyczących obywateli. Celem czwartego kongresu
11.01.2016
Komisja Europejska przeprowadzi 13 stycznia debatę na temat praworządności w Polsce; będzie to pierwszy etap procedury ewaluacji w związku z przyjęciem kontrowersyjnej noweli ustawy ws. mediów publicznych - poinformował w niedzielę w komunikacie rzecznik KE. "Przewodniczący, Jean-Claude Juncker wyznaczył na 13 stycznia pierwszą debatę na temat sytuacji rządów prawa w Polsce" - głosi krótki komunikat KE. Debata ta otworzy proces ewaluacji, która stanowi element procedury przyjętej w marcu 2014 roku, której celem jest zapewnienie poszanowania prawa przez państwa członkowskie Unii - napisała AFP.
15.12.2015
"NewYork Times" zainteresował się sytuacją polityczną w Polsce. Jednak, wedle słów dziennika, PiS nie udzielił odpowiedzi na żadne z pytań (Dagmara Trembicka) Dzisiejszy "New York Times" bardzo krytycznie pisze o nowych porządkach, wprowadzanych w Polsce przez PiS. Amerykański dziennik twierdzi, że poprosił o komentarz "najważniejszych przywódców PiS", ale ci nie odpowiedzieli na ponawiane prośby. "W ciągu kilku tygodni od przejęcia władzy w Polsce przez nowy prawicowy rząd, krajową opozycję i umiarkowane partie w całej Europie zaniepokoiła seria działań, które jeden z krytyków nazwał ''putinizacją''" - pisze "NYT" w artykule "Gdy Polska przechyla się w prawo, wielu w Europie patrzy z niepokojem".
«« || 1 | 2 | 3 | 4 |...| 10 | 11 | 12 || »»

Moja kancelaria

Prof. Andrzej Strzembosz apeluje do prezydenta Dudy. Chodzi o sądownictwo, ustawy o KRS i SN.

Profesoe Monika Płatek: "Ludzie dostaną w nos, ale nie dostaną sprawiedliwości" mówiąc o prezydenckich projektach ustaw o KRS i SN.

Prof. Andrzej Rzepliński: Naczelny Sąd Administracyjny praktycznie abdykował 7 grudnia 2017roku

Dr Adam Bodnar: Czy system,w którym żyjemy to jeszcze demokracja? Jeśli nie, to w jakim systemie,

Prof. Ewa Łętowska: „Jeżeli nie ma niezawisłych sądów, to nie ma wolności. Nie ma na serio traktowanego podziału władz
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć uszy. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie. W oparach aburdu przeszły  bez echa społeczne marsze żądające powrotu wolnych sądów, wolnych wyborów i wolnej Polski,

Jeżeli partia rządząca uzna, że dwa plus dwa jest pięć, to każdy, kto twierdzi inaczej jest kłamcą. Jeżeli ktoś pokroju Błaszczaka twierdzi,że ten kto protestuje przeciwko jedynej i słusznej linii Partii i Najjaśniejszego Przywódcy Jarosława, przyznaje tym samym,że jest na usługach ulicy i zagranicy. Każda niezależna demonstracja przeciwko Jedynej Władzy to przejaw puczu. Jeżeli zatem niezależny dziennikarz twierdzi co innego, to musi ponieść karę. Trzeba mówić to, co zatrudnieni w narodowych stacjach telewizyjnych osobnicy udający dziennikarzy.

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie.

Jest to jedna z kluczowych zasad naczelnych ustroju (zwanych czasami zasadami konstytucyjnymi), będąca rozwiązaniem antynomicznym wobec monteskiuszowskiej zasady trójpodziału. Opiera się na założeniu, iż kluczowym elementem rozwiązań ustrojowych jest skoncentrowanie funkcji władczych (związanych z wykonywaniem władzy) w ręku jednej osoby bądź jednej instytucji. W rozwiązaniach praktycznych prowadzi to do tego, iż jeden z naczelnych organów władzy pełni funkcję zwierzchnią wobec pozostałych.
Porady, Listy, Komunikaty

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „20 lat Europejskiej  Konwencji

Prof. dr hab. Adam Strzembosz oraz ruch Obywatele RP są laureatami tegorocznej nagrody im.

29 września odbęda sie egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu