title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
23.06.2017
"Prawie bajki" - druga część książeczki do edukacji prawnej dzieci "Prawie bajki. Twarde prawo, ale prawo" to tytuł publikacji, będącej kontunuacją książeczki do edukacji prawnej dla dzieci. Pierwsza część "Prawie bajki. Nieznajomość prawa szkodzi" ukazała się w ubiegłym roku. Zawiera opowieści, które wprowadzają najmłodszych w świat prawa,
23.06.2017
Oto stanowisko Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z 20 czerwca 2017 r. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją RP obowiązującego modelu wyboru członków KRS W związku z wydaniem przez skład Trybunału Konstytucyjnego w dniu 20 czerwca 2017 r. wyroku w sprawie K 5/17.  Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa
21.06.2017
Według najnowszego badania opinii CBOS, w porównaniu z poprzednim pomiarem, poprawiły się opinie o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie dobrze ocenia ją niemal połowa Polaków (47%, od marca wzrost o 5 punktów procentowych), natomiast krytykuje co ósmy (12%, spadek o 4 punkty). Czerwcowe notowania tej instytucji
20.06.2017
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Kancelarii Sejmu o precyzyjne wskazanie podstawy prawnej i uzasadnienia decyzji o odmowie wstępu do Sejmu RP uczniom uczestniczącym w II Turnieju Debat Historycznych IPN. RPO prosi w szczególności o wskazanie, na czym miałoby polegać naruszenie porządku publicznego przez noszenie przypinek
20.06.2017
Analiza wniosków wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich ujawniła rozbieżność w stosowaniu art. 226 k.p.k. W niektórych przypadkach sądy rejonowe przyjmują, że przepis ten uprawnia prokuratora do zwolnienia z tajemnicy lekarskiej w zakresie tajemnicy zawartej w treści dokumentów, w innych zaś stwierdzają, że uprawnionym
20.06.2017
Na sposób przeprowadzania badań i ich znaczenie – czy to w przypadku osób zatrzymanych czy przyprowadzonych do izb wytrzeźwień – Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę wielokrotnie. Komendant Główny Policji odpowiadając na pismo RPO z 28 kwietnia pisze, że przepisy mamy dobre - „w mojej ocenie, zarówno obecnie obowiązujące
19.06.2017
Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraża zaniepokojenie brakiem respektowania przez rząd polski decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zakazał odesłania Czeczena, ubiegającego się o status uchodźcy. O sytuacji Czeczena, który już 27 razy bezskutecznie próbował przekroczyć przejście graniczne w Terespolu,
19.06.2017
W ciągłym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje kwestia implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu
16.06.2017
HFPC skierowała pismo do Prokuratora Okręgowego w Warszawie z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sprawę odmowy wpuszczenia do autobusu obywatela Togo. Z relacji prasowych wynika, że zachowania kierowcy pojazdu mogły być motywowane uprzedzeniami rasowymi. „Ma na pewno nóz i jest terrorystą" mówil kierowca.  Togijczyk
16.06.2017
Obywatel Austrii zmarł na komisariacie policji w Częstochowie 27 maja, wkrótce po tym, jak został zatrzymany wraz z żoną najpierw przez ochroniarzy, a potem przez policję. Okoliczności śmierci nie są jasne. Sprawa została przez media ujawniona dopiero teraz, Austriak przyjechał do Polski z żoną na pogrzeb jej ojca. Już po uroczystościach pogrzebowych
14.06.2017
Nowa fala zabójstw i ataków skierowanych przeciwko osobom z albinizmem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy jest napędzana przez nieudolność systemu sprawiedliwości Malawi, który pozostawia członków tej jakże wrażliwej grupy na celowniku grup przestępczych - przypomina Amnesty International w Międzynarodowym Dniu Świadomości Albinizmu.
14.06.2017
Taner Kiliç, prezes Amnesty International w Turcji, został aresztowany i niesłusznie oskarżony o członkostwo w „Organizacji Terrorystycznej Fethullah Gülen”, którą władze winią za ubiegłoroczna próbę zamachu stanu. 6 czerwca trafił do aresztu razem z 22 innymi prawnikami i oskarżony 3 dni później. Na czas trwania procesu został pozbawiony wolności.
14.06.2017
Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące wytwarzania i obrotu bronią palną na terenie całego kraju.  W toku prowadzonego postępowania w ostatnich dniach funkcjonariusze CBŚP Zarząd we Wrocławiu, działając na polecenie
13.06.2017
W stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje problematyka odmowy udostępniania akt podejrzanemu w postępowaniu przygotowawczym oraz odmowy udostępniania podejrzanemu dowodów, na których oparto tymczasowe aresztowanie. Dostęp do akt stanowi warunek rzetelności postępowania i realizacji równości broni,
13.06.2017
Mimo, że Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie sygnalizował Służbie Więziennej problem dotyczący nierespektowania prawa osadzonych do korzystania z odzieży odpowiedniej do pory roku, zarządzenia regulujące porządek wewnętrzny jednostek penitencjarnych odnoszące się do przedmiotowej kwestii nadal zawierają zapisy, które budzą poważne
13.06.2017
Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pozbawienia życia Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicją Solską-Jaroszewicz w 1992 roku. Sprawa jednego z najbardziej tajemniczych morderstw w historii Polski wraca, bo do zaginionych dowodów dotarł dziennikarz Tomasz Sekielski. Dziennikarz stacji Nowa TV przygotowywał materiał
09.06.2017
Prezentujemy list radcy prawnego Zbigniewa Tura, dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu: Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Radcy Prawni. W tym roku obchodzimy Jubileusz 35-lecia istnienia samorządu radcowskiego. Chcielibyśmy upamiętnić ten jubileusz, nadać mu właściwej rangi poprzez wspólne świętowanie tej uroczystości.
09.06.2017
Adwokat z Poznania Andrzej Zielonacki został wybrany przez Sejm na następcę obecnego wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Stanisława Biernata. Zielonacki był jedynym kandydatem zgłoszonym przez PiS. Mec. Andrzej Zielonacki od 26 czerwca będzie sprawował funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Będzie on dziewiątym sędzią wybranym
09.06.2017
Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie prowadził śledztwo przeciwko Kyuri A. - obywatelowi Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej posiadającemu status uchodźcy w Polsce. 7 czerwca 2017 roku prokurator skierował do Sądu Okręgowego
07.06.2017
Oto stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie zarzutów prokuratora generalnego dotyczących trybu wyboru członków Rady i ich kadencji, które zostały przedstawione we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie wniosku prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności z Konstytucją niektórych przepisów
07.06.2017
Dziekan i członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu serdecznie zapraszają radców prawnych i aplikantów radcowskich wraz z rodzinami na Piknik nad Maltą. Plenerowa impreza rodzinna odbędzie się 24 czerwca 2017 roku – jak co roku na Polu Piknikowym MALTA SKI, (ul. Wiankowa 2) godz. 15.00 – 22.00. Tak jak w roku ubiegłym wieczorem
04.06.2017
Decyzjami prokuratora generalnego z dniem 02 czerwca 2017 roku na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej powołani zostali m.in.  Marta Magdalena Potocka w Prokuraturze Rejonowej w Śremie oraz Jakub Siegień w Prokuraturze Rejonowej w Jarocinie. Uroczystośc odbyła się  w siedzibie Prokuratury Krajowej. Nominacje wręczył  Robert Hernand.
03.06.2017
W ramach projektu „Osadzeni w mieście i w teatrze” finansowanego ze środków Urzędu Miasta Poznania w dniu 29 maja 2017 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu odbyło się spotkanie z panią Aleksandrą Banasiak. Pani Aleksandra Banasiak była bezpośrednim świadkiem wydarzeń w czerwcu 1956 roku w Poznaniu. W 1956 roku była pielęgniarką
«« || 1 · 2 · 3 · 4 · 5 ·... | | »»

Moja kancelaria

Prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu dla TVP24: "Ten wyrok bardzo łatwo pozwoli zadziałać politycznie w kierunku

Zalecam znaczną ostrożność przy chlapaniu językiem i  czytanie ze zrozumieniem mówi profesoer  Ewa Łętowska w "Faktach po Faktach" w TVN24

Sędzia Michał Laskowski, rzecznik SM o uchwale 7 sedziów Sadu Najwyżsdzegp wsprawie ułaskawienia M. Kamińskiego


Podczas Kongresu Prawników Polskich głos zabrała sędzia Małgorzta Gersdorf, I prezes Sądu Najwyższego Oto jej wystąpienie:

Prof. Ewa Łętowska mówi o politycznych prowokacjach podczas katowickiego Kongresu Prawników Polskich

Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Przypomnijmy, że w środowe popołudnie odbyła się sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold. Posłowie obecni na spotkaniu po kolei zadawali pytania Michałowi Tuskowi. Po dwóch godzinach przyszła kolej na Marka Suskiego, który zadał świadkowi pytanie o tajemniczy rachunek. Tusk nie wiedział, jednak o co konkretnie chodzi, więc razem ze swoim pełnomocnikiem Romanem Giertychem dopytał o jaki rachunek chodzi. - Nie wiem - odpowiedział Suski. Roman Giertych postanowił na swoim profilu na Facebooku skomentować całą sytuację:

Podziały religijne są głównym źródłem różnic cywilizacyjnych, nie tylko w Nigerii. Prowadzę seminarium z etyki w języku angielskim, na które chodzą Nigeryjczycy, właśnie odbyły się dwa pierwsze magisteria. Recenzje i wynik egzaminów świadczą, że był to udany czas dla obydwu studentów, jeden z nich otrzymał wyróżnienie. Dobrze mówią po angielsku, bo jest to oficjalny język Nigerii, w której używa się 374 języków i dialektów.

Wszystko wskazuje na to, że Fiona i Czaruś – koty Jarosława Kaczyńskiego – miały wpływ na zablokowanie przegłosowania ustawy o ochronie zwierząt. Resort Ziobry przygotował ustawę, w której zapisano, że ludzie skazani za znęcanie się nad zwierzętami po odbyciu kary będą mogli odzyskać skrzywdzone przez siebie stworzenia. Przeciwko temu kuriozalnemu pomysłowi od dłuższego czasu protestowała opozycja. PiS był na to głuchy i przepychał ustawę.

Od 27 do 28 czerwca Polska będzie gościć prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Aliyeva. W ramach wizyty planowane są spotkania z Prezydentem RP, Marszałkami Sejmu i Senatu, premier oraz forum biznesu. Ta wizyta jest okazją do zastanowienia się, na ile iluzoryczne korzyści ekonomiczne są ważniejsze od promowania przez Polskę – kraju z długoletnią tradycją walki z reżimem komunistycznym – wartości demokratycznych i poszanowania praw człowieka.
Porady, Listy, Komunikaty

Zmiany w porządku prawnym w Polsce oraz w państwach Europy Środkowej, a także wzrastająca świadomość społeczeństw w

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zacheca do zgłaszania kandydatur do Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa za szczególne dokonania na rzecz

Od kilku lat utrzymuje się trend wzrostowy liczby upadłości konsumenckiej, której liczba jest dwukrotnie większa niż liczba