title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
20.11.2017
Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje Pierwszy Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich. Odbędzie się on w dniach 8-9 grudnia 2017 r.     Trwa rejestracja Można się już rejestrować na panele - wystarczy wybrać panel, który nas interesuje i zapisać się tam w formularzu zgłoszeniowym. Formularze na stronie RPO.     Prawa człowieka to nie tylko
19.11.2017
Znamy już 4 nominacje do tegorocznej nagrody medialnej Amnesty International. Nadesłano ponad 20 kandydatur. Spośród nich nominowaliśmy osoby broniące praw człowieka przy użyciu różnych mediów – różnych form tworzenia i rozpowszechniania treści: Ludmiła Anannikova – dziennikarka Gazety Wyborczej, reporterka; Paweł Cywiński –
19.11.2017
Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego: Wobec pojawiających się w środkach masowego przekazu informacji i opinii odnośnie do zgłoszonych przez Pierwszego Prezesa SN propozycji natury legislacyjnej wyjaśniam, że o przedłożeniu zmian do ustawy zdecydowałam w obliczu rozpoczęcia przez Sejm prac nad projektem Prezydenta RP.
19.11.2017
Jak wielu sędziów żyję tym co się stało, a mianowicie zaskakującym projektem Pierwszego Prezesa SN i jeszcze bardziej zadziwiającym jego uzasadnieniem. Nasuwa mi się w związku z tym szereg pytań do Pani Prezes SN i (jak można przypuszczać innych sędziów SN, współautorów projektu): - jakie będą kryteria zaskarżania orzeczeń sądowych
19.11.2017
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od osób pozbawionych wolności dotyczące zasad korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych. Zarówno skazani, jak i tymczasowo aresztowani skarżą się na brak możliwości przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z obrońcą lub pełnomocnikiem w sytuacji,
19.11.2017
Z doniesień medialnych wynika, że w resorcie finansów trwają prace koncepcyjne nad przepisami zobowiązującymi doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów do udzielania fiskusowi informacji o podejrzanych schematach optymalizacyjnych swoich klientów. Spowodowane jest to koniecznością wdrożenia do polskiego prawa
19.11.2017
W czwartek 16 listopada 2017 r. Ewa Żarska, reporterka Polsat News, kolejny raz musiała stawić się Prokuraturze Okręgowej w Łodzi w charakterze świadka. Prokuratura ponownie zażądała od niej wyjawienia danych jej informatora, ale dziennikarka konsekwentnie odmówiła. Przed przesłuchaniem Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do prokuratury
18.11.2017
W 2017 roku Naczelna Rada Adwokacka postanowiła rozpocząć współpracę z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie i w ten sposób kontynuować założenia organizowanego w latach 2011-2016 przeglądu ADWOKAT W ROLI GŁÓWNEJ, prezentującego filmowe klasyki dramatu sądowego i przybliżającego
17.11.2017
Profesor Jerzy Zajadło, filozof prawa, został laureatem tegorocznej nagrody im. Edwarda J. Wende. Kapituła nagrody wyróżniła prof. Zajadłę sposród 13 nominowanych, za propagowanie prawa i mówienie prostym językiem o trudnych sprawach. Nagroda jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne
16.11.2017
Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki, 15 listopada, wręczył prof. Krystynie Daszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji UAM medal Homini Vere Academico. – Pani Profesor to wspaniały wykładowca i wychowawca wielu pokoleń polskich karnistów, to uczona najwyższej miary, nadal bardzo  aktywnie uczestnicząca w życiu naukowym.     Wzór uczonej oddanej
16.11.2017
Podczas międzynarodowej konferencji „Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych” minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro wyraził nadzieję, że wymiana doświadczeń będzie pomocna w  pracach nad nowymi rozwiązaniami, które umożliwią zdecydowaną walkę  z nieuczciwymi firmami. O zamierzeniach i planach na stronie MS.
15.11.2017
Wydział Praawa i Administracji UAM w Poznaniu jako jedyny z wydziałów prawa w Polsce i jako drugi na poznańskim Uniwersytecie (obok Wydziału Anglistyki) uzyskał najlepszą z możliwych kategorię A+. Ogłoszono wyniki oceny kompleksowej działalności naukowej jednostek, która została przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2017 r.
15.11.2017
Bezpieczeństwo Polaków, sprawiedliwe sądy oraz jasne i skuteczne prawo chroniące uczciwych, ale bezwzględne wobec przestępców - to najważniejsze cele, które konsekwentnie realizuje Ministerstwo Sprawiedliwości. - Podejmujemy działania zmierzające do tego, aby uczynić Polskę krajem bardziej sprawiedliwym. Państwem, w którym prawo
14.11.2017
Informuję, że w związku z zapowiedzią rozpoczęcia prac parlamentarnych nad uchwaleniem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, w dniu 14 listopada Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf skierowała do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu RP oraz przewodniczących Klubów Parlamentarnych
14.11.2017
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie podjęcia odpowiednich działań mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony praw asesorów sądowych w postępowaniu przed KRS. Krajowa Rada Sądownictwa złożyła sprzeciw wobec powierzenia obowiązków sędziego 265 asesorom, którzy
12.11.2017
Rzadko się zdarza, aby dwóch pracowników nieomal jednocześnie obchodziło jubileusz 50-lecia pracy zawodowej. A tak będzie się działo jesienią 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, przy ulicy Hejmowskiego, gdzie piękną rocznicę ochodzić będą pracownicy Sądowej Informacji panowie Stefan Biskup i Wojciech Śliwiński. Ci, którzy bywali
12.11.2017
Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej program „Praca dla więźniów” przynosi spektakularne efekty. Wśród skazanych zdolnych do pracy poziom zatrudnienia wynosi 83 proc. Przed wdrożeniem programu pracowało 36 proc. wszystkich skazanych, dziś jest to 54 proc. Powstają kolejne z 40 zaplanowanych
10.11.2017
Przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników za pierwsze półrocze 2017 roku wykazał niską efektywność sądów okręgowych w Gliwicach i Katowicach. Ten pierwszy zajął 40 pozycję w rankingu wszystkich 45 sądów okręgowych, jeśli chodzi o wskaźnik opanowania wpływu w sprawach cywilnych, czyli w sądzie tym wciąż rosną zaległości.
09.11.2017
W Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2017 roku odbędzie się Zjazd Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL, któremu towarzyszyć będzie konferencja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Katedrę Postępowania Karnego i Zakład Postępowania Cywilnego
09.11.2017
Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś przyjął ślubowanie od 60 nowych tłumaczy przysięgłych. To specjaliści nie tylko z zakresu takich języków jak angielski, rosyjski, czy niemiecki, ale też mniej popularnych w Polsce, jak kirgiski, norweski i szwedzki. Uroczystość zaprzysiężenia miała miejsce 8 listopada w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ślubowanie zostało
07.11.2017
- Dzisiejsza uroczystość odbywa się w szczególnym momencie, gdy trwa atak na niezależne instytucje chroniące prawa obywatelskie, a także na wartości konstytucyjne, podstawę naszego państwa. Podważa się dzieło życia osób, które są na tej sali, a przede wszystkim – Laureatów – mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar
07.11.2017
W czwartek 7. grudnia w kinie Muranów rozpocznie się po raz 17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. W programie 17. edycji WATCH DOCS znajdą się dwa przeglądy tematyczne, poświęcone problemom aktualnym i żywo dyskutowanym w Polsce. Pierwszy cykl to „Adwokat w roli głównej”, opracowany we współpracy
07.11.2017
W Prokuraturze Krajowej odbyła się uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Prokuratorem Krajowym. Dotyczy ono współdziałania prokuratury z Państwową Inspekcją Pracy w celu skutecznego zwalczania i zapobiegania przestępczości przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. W imieniu I zastępcy
«« || 1 · 2 · 3 · 4 · 5 ·... | | »»

Moja kancelaria

Profesor Jadwiga Staniszkis uważa, że rząd PiS jest niebezpieczny. Socjolog bez ogródek mówi

Tylko 33 słów potrzebował premier Donald Tusk, aby podsumować dwa lata rządów PiS. Trudno o bardziej trafną opinię. Oto wpis:

 

Sędzia Waldemar Żurek bardzo krytycznie ocenił projekt dot. Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym,

Tacy ludzie jak Frasyniuk i Wałęsa, a nie Kaczyński, poświęcając swoją wolność, doprowadzili do przemian – mówi prof. Monika Płatek

Adw. prof. Maciej Gutowski odpowiada na pytanie "czy Trybunał orzekający w swojej sprawie nadal jest konstytucyjny?"
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

"Ja, Robert Gabriel Mugabe, składam formalnie natychmiastową rezygnację z funkcji prezydenta Zimbabwe" - to zdanie z listu przejdzie do historii byłej angielskiej kolonii. Po 37 latach rządów we wtorek po południu przewodniczący parlamentu w Harare, niedługo po rozpoczęciu procedury impeachmentu Mugabego, poinformował o decyzji 93-letniego despoty. Mugabe zrezygnował z funkcji, pisząc krótki list. Informację o rezygnacji przekazał prowadzący obrady Jacob Mudenda. Odczytaniu tych słów towarzyszyły "okrzyki dzikiej radości"

Roman Giertych napisał był list do arcybiskupa Wiktora Skworca w sprawie artykułu księdza w „Gościu Niedzielnym” odnoszącego się do słów przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Szanowny Księże Arcybiskupie! Przeczytałem z uwagą artykuł, który był przyczyną skandalu w ostatnich dniach wynikłego z użycia słów, które nie licują nie tylko z gazetą katolicką, ale w ogóle z jakąkolwiek gazetą. I list niniejszy nie odnosi się do haniebnego tytułu, za który redakcja Gościa Niedzielnego przeprosiła

Od kilku tygodni słyszę ciągłe dyskusje o rekonstrukcji rządu. Rozumiem, że dla wielu pełnią one funkcje terapeutyczne. Jeśli bowiem tyle się o tym mówi, choć właściwie tylko „gdyba się”, to być może coś w tym rządzie pęka, coś go wewnętrznie koroduje, coś może się walnie? Bo jeśli się nie wali to po co rekonstruować rząd, który ma tyle sukcesów, że właściwie ma same sukcesy? Bo się prezesowi znudził? Bo media potrzebują zmiany kostiumów i scenicznych osobowości?

Były redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego" ksiądz Adam Boniecki otrzymał zakaz swobodnego wypowiadania się w mediach. Może jedynie współpracować z redakcją "Tygodnika" - oświadczył ks. Piotr Kieniewicz, sekretarz prowincji Zgromadzenia Księży Marianów. Według komunikatu zakaz wydano "ze względu na dobro duchowe wiernych i w poczuciu odpowiedzialności za wypowiadane słowa, które w określonych kontekstach tworzonych faktów medialnych wywoływały wśród licznych wiernych dezorientację".
Porady, Listy, Komunikaty

W okresie od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r. pięć poznańskich urzędów skarbowych wraz z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu

Czy dziś, przy bardzo wyraźnych podziałach tożsamościowych jesteśmy w stanie osiągnąć kompromis co do wspólnego systemu wartości?

4 grudnia to termin egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego