title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
24.03.2017
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu już po raz piąty organizuje Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski. Chcemy, by aktualna V - jubileuszowa - edycja konkursu była wydarzeniem szczególnym. Nadanie jej takiego charakteru wiąże się z XX - leciem obowiązywania Konstytucji RP. Etap szkolny konkursu
24.03.2017
Wprowadzenie centralnego Systemu Rejestrów Państwowych ujawniło szereg niezgodności w danych o obywatelach, które wcześniej były gromadzone w odrębnych, lokalnych rejestrach. Przygotowanie, a także udostępnienie Systemu obarczone było wieloma problemami. W efekcie spowodowało to utrudnienia w załatwianiu spraw zarówno obywatelom,
23.03.2017
W wystąpieniu generalnym skierowanym do ministra sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich postulował uchylenie art. 485 § 3 kpc. Przepis ten pozwala bankom na dochodzenie roszczeń w trybie nakazowym na podstawie wyciągów z ksiąg bankowych. W ocenie Rzecznika, w świetle tez wynikających z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
22.03.2017
Zdecydowana większość (ok. 80 proc.) uczestników rynku walutowego Forex traci zainwestowane tam pieniądze. W ciągu 4,5 roku łączne straty klientów krajowych firm inwestycyjnych wyniosły na tym rynku ponad 2,1 mld zł. W ocenie NIK Komisja Nadzoru Finansowego jako jedyny organ państwa podejmowała aktywne działania na rzecz ochrony nieprofesjonalnych
21.03.2017
Tym razem motywem przewodnim byly  Mediacje rodzinne. 21 marca 2017 roku w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu ul. Hejmowskiegoodbył się Poznański Salon Mediacj. Jest pn platformą umożliwiającą cykliczne spotkania wszystkich osób zainteresowanych ideą mediacji oraz jej praktycznym zastosowaniem. Stanowi miejsce wymiany
21.03.2017
Powołane przez ministra sprawiedliwości komisje przeprowadziły w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu państwowy egzamin komorniczy. Podczas dwudniowego (16 i 17 marca) egzaminu uczestnicy opracowywali zadania, które dotyczyły czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. W tym roku tematem była
18.03.2017
Oto odpowiedź Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” na List Otwarty do wszystkich Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, sygnowany przez działaczy NSZZ “Solidarność” z lat 1980-81 i Solidarności w podziemiu: My Sędziowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia” składamy wyrazy szacunku i podziękowania sygnatariuszom Listu, a także
17.03.2017
Żeby odbudować autorytet sądów w opinii społecznej, zreformować sądownictwo w zgodzie z postulatami ideowymi wszystkich opcji politycznych od lewicy do Kukiza i zrobić to nie tylko nie zmieniając Konstytucji ale przeciwnie realizując w pełni zapis jej art. 182, stanowiący że wymiar sprawiedliwości sprawowany jest z udziałem obywateli oraz dokonać tego
17.03.2017
 "Rzeczpospolita" ogłosiła wyniki konkursu Prawnik Roku 2016. Kapituła wskazała prof. Adama Strzembosza. Wyróżnieni zostali też nominowani w pięciu kategoriach: prawnik spraw precedensowych, prawnik edukator, prawnik niezłomny, najlepszy bloger oraz najlepszy autor. Prawnikiem roku 2016 został prof. Adam Strzembosz. Kapituła wyróżniła byłego prezesa
17.03.2017
Pośród 38 sędziów różnych szczebli do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego powołana została:Klaudyna KNITTER-ZALEWSKA Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec prezydenta RP ślubowanie.
17.03.2017
W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych. 14 marca 2017 roku ślubowanie złożyło 49 osób. To specjaliści nie tylko z zakresu takich języków jak angielski, rosyjski, czy niemiecki, ale też mniej popularnych w Polsce, jak macedoński, norweski i chiński. Ślubowanie, złożone zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza
14.03.2017
Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła wycofać 4 wnioski, które skierowała do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy - Prawo o prokuraturze (Prokurator Generalny może w każdym procesie sądowym występować jako jedna ze stron, ponieważ może wydać wiążące polecanie każdemu prokuratorowi, a równocześnie
11.03.2017
Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza kolejną edycję konkursu „Kryształowe serce radcy prawnego”. Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2017 roku. Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2016 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji
11.03.2017
System unieszkodliwiania odpadów medycznych w szpitalach województwa wielkopolskiego funkcjonuje nieprawidłowo. Szpitale nie wykonują wszystkich ustawowych obowiązków, w szczególności w zakresie dokumentowania tych odpadów. Nie przestrzegają własnych przepisów, ani warunków określonych w umowach z usługodawcami. NIK zwraca uwagę
10.03.2017
 Wioletta Cieślak przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji dp spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu informuje, że w roku 2016: - odbyło się 197 posiedzeń Komisji, - złożono 89 wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego, - wydano 53 orzeczenia oraz 12 postanowień o odrzuceniu wniosku, Zgodnie z obowiązującą ustawą, Komisja wydaje orzeczenie
10.03.2017
Wymiana doświadczeń w obszarze ochrony praw i interesów konsumentów, przedstawienie bieżących problemów dotyczących wykonywania zadań przez rzeczników konsumentów oraz wypracowanie wspólnych działań na rzecz poprawy obecnej sytuacji były głównym tematem spotkania w Biurze RPO. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu
10.03.2017
„Helsińska Fundacja Praw Człowieka protestuje przeciwko nasilającym się atakom ze strony przedstawicieli władzy wykonawczej oraz ustawodawczej na sędziów sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego“ – czytamy w wydanym stanowisku. Fundacja podkreśla, że ataki na wymiar sprawiedliwości tworzą fałszywy obraz rzeczywistości,
08.03.2017
Oto wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do szefa resortu Infrastruktury i Budownictwa w sprawie problemów, jakie ludzie mają z prawem spółdzielczym. W obszernym wystąpieniu RPO zwraca uwagę na problem obecnej formuły organizacyjnej najwyższego organu w spółdzielniach mieszkaniowych, jakim jest walne zgromadzenie spółdzielni. Dotyczą one
07.03.2017
Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald w Poznaniu umorzyła postępowanie w sprawie zdarzenia mającego miejsce przed meczem piłkarskim Lech Poznań - Legia Warszawa, który odbywał się w dniu 19 marca 2016r. Na stronie internetowej pisaliśmy o zdarzeniu, w trakcie którego Paweł W. przebywający na terenie położonym przy punktach gastronomicznych
07.03.2017
W związku z opublikowaniem w dniu 4 marca 2017 roku na portalu internetowym fakt.pl materiału prasowego zatytułowanego „Więzienie za niezgłoszony ubój świni? Rolnicy oburzeni!”, zawierającego nieprawdziwe informacje i sugestie dotyczące Ministerstwa Sprawiedliwości, które rzekomo chce zaostrzenia kar za niezgłoszony ubój świń informujemy. Ministerstwo
07.03.2017
Prokuratura Rejonowa we Wrześni nadzoruje postępowanie w sprawie skażenia wody pitnej we Wrześni tj. sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia wielu osób. W dniu 27 lutego 2017r. do Prokuratury Rejonowej we Wrześni wpłynęło zawiadomienie dotyczące zagrożenia epidemiologicznego w związku ze skażeniem wody pitnej w rejonie kilku ulic we Wrześni.
05.03.2017
Wniosek posłów PiS zmierzający do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny prawidłowości wyboru Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf jest kolejną próbą podważania autorytetu sądów. Uważamy, że podjęcie tych działań ma charakter polityczny i służy wyłącznie kwestionowaniu porządku konstytucyjnego, którego istotnym elementem
02.03.2017
Fundacja im. Stefana Batorego zaprosiła prezesa NIK na debatę o potrzebie zwiększenia przejrzystości i ograniczenia nadużyć w zamówieniach publicznych. Krzysztof Kwiatkowski przedstawił podczas dyskusji 10 propozycji zmian w prawie, które NIK zdefiniowała w wyniku przeprowadzonych kontroli. Wartość polskiego rynku zamówień publicznych wynosi
«« || 1 · 2 · 3 · 4 · 5 ·... | | »»

Moja kancelaria

Rozmowa z prof. Adamem Strzemboszem w tvn24 : o tym, prezydent nie ma tytułu moralnego, by oskarżać o złamanie konstytucji

Prof. Ewa Łętowska w #dzieńdobryPolsko mówi o końcu Trybunału Konstytucyjnego.-  Zakończył się byt ważnego

Portal na:Temat rozmawia z adwokatem Jackiem Dubois o obronie senatora Józefa Piniora i o tym kto trafi na śmietnik historii

Sędzia Justyna Koska-Janusz rozmawia z "Gazetą Wyborczą" o cofnięciu jej delegacji

Sędzia Żurek dla Onet Wiadomosci : PiS może przejąć Sąd Najwyższy Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić przepisy,
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Trybunał Konstytucyjny uznał pisowską ustawę o zgromadzeniach za zgodną z konstytucją. Wbrew wszelkim opiniom prawnym towarzyszącym jej uchwaleniu – polskim i Komisarza Praw Człowieka Rady Europy – Trybunał po dobrej zmianie pokazał, że będzie służył żyrowaniu niekonstytucyjnych poczynań władzy. Ale to podejrzewaliśmy. Ważniejsze i groźniejsze jest to, że Trybunał w ogóle go wyda. Dopomogli w tym „starzy” sędziowie Trybunału. Zgadzając się na zasiadanie w składzie z „dublerami” sędziów, legitymizowali Trybunał w takim składzie. Mogli go zakwestionować w zdaniach odrębnych – ale i tego nie zrobili. Napisali je językiem Pytii Delfickiej, nie rozstrzygając o prawie dublerów do orzekania.

Czy nadzieją na radykalny przełom w politycznych sposobach organizowania się jest brak przywództwa? Kto może politycznie zaaktywizować młodych? Czy mają jakieś autorytety? Wiele lat temu jedno z pism zrobiło ranking autorytetów, dając do wyboru pulę nazwisk znanych osób. Wygrał żyjący jeszcze wtedy Jan Paweł II. Na drugim miejscu był znany sportowiec (dziś zapewne byłyby to Lewandowski), na trzecim i czwartym piosenkarz rockowy. Widać było, jak na dłoni, że młodzi nigdzie się nie dowiedzieli, jaka jest różnica między autorytetem a idolem (brak etyki w szkole). Podziw dla pewnego stylu bycia, stanowiska czy sławy mylony jest tu z cechami, jakie powinien posiadać autorytet moralny. Podobnie ocenia się polityków.

Wojciech Młynarski dwa lata przed śmiercią maisał, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi w 2015 r.:
"Nie jestem już żaden smarkacz, Łeb mam pokryty siwizną.
Nie zagłosuję na Dudę Bo zbyt cię kocham Ojczyzno!
Skąd wiem, że wybór niedobry? Nie wierzę w zmianę oblicza Nie chcę powrotu Ziobry, I teczek Macierewicza.
Na Dudę nie oddam głosu! Pamiętam, Jarka premierem, I kpiny z demokracji I koalicję z Lepperem.
Nie chcę mieć znów premiera Co straszy Ruskiem i Żydem
Co ciągle dzieli Polaków I może zaszczuć jak Blidę. Za kłamstwa i pomówienia, Prawdę, mgłą sztuczną okrytą Za skłócanie rodaków Za IV Rzeczpospolitą.

Nie pomogły kłody rzucane przez PiS. Zakaz informowania o humanitarnej akcji Jurka Owsiaka w narodywych mediach. 105 570 801,49 zł - tyle w tym roku zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ale obok podziękowań, na konferencji Jurka Owsiaka nie brakowało uszczypliwości. Organizator WOŚP w trakcie swojej konferencji przypomniał też wcześniejsze finały oraz zdradził szczegóły organizacji tegorocznej imprezy. - Dla lokalnych społeczności jest to tak piękne wydarzenie, którego nie można zepsuć - powiedział. I dodał: Nie może pan poseł Pięta powiedzieć, że jest to dzień, w którym mundurowi nie biorą udziału.
Porady, Listy, Komunikaty

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia ogłasza konkurs na esej o prawach człowieka pt.: "Trzy najważniejsze prawa Człowieka -

W Środzie Wielkopolskiej w dniu 4 czerwca 2017 roku odbędzie się bieg na dystansie 10 kilometrów. Będzie to jubileuszowa - piąta

Ogólnopolska konferencja „Prawo w psychologii i medycynie – problemy i wyzwania XXI w.” odbędzie się 18 maja w Warszawie.