title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
27.02.2018
Sąd Okręgowy w Warszawie 19 lutego 2018 r. skazał Łukasza R. na karę 8 lat pozbawienia wolności oraz 40 tysięcy złotych. Ponadto Sąd nałożył na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w łącznej kwocie 110 tysięcy złotych, a także obciążył go kosztami postępowania wynoszącymi ponad 17 tysięcy złotych. Wyrok jest zgodny z wnioskami co do kary
27.02.2018
W ramach obchodzonego Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją zainaugurowana została VI Ogólnopolskia Kampania Społeczna “Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję”. Kampanie powstają dzięki pracy charytatywnej jej pomysłodawczyni Anny Morawskiej-Borowiec i współorganizatorów. Patronem honorowym Kampanii jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
23.02.2018
Kancelaria Sejmu upubliczniła personalia wszystkich sędziów-kandydatów do KRS. Oto Komunikat CIS: Etap sprawdzania wszystkich 18 zgłoszeń kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa został zakończony. Obejmował on weryfikację podpisów osób popierających zgłoszenie. Uzyskano także - w drodze korespondencji z prezesami
23.02.2018
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, na wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, powołał z dniem 23 lutego 2018 roku prokuratora Prokuratury Krajowej Przemysława Funioka na stanowisko zstępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych. Akt powołania wręczył 23 lutego 2018 roku prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
22.02.2018
Jedna z prokuratur rejonowych w okręgu gdańskim prowadzi postępowanie dotyczące doprowadzenia pokrzywdzonej groźbami do obcowania płciowego oraz znęcania się nad nią. Jako sprawcę czynów kobieta wskazała swojego pracodawcę. Sprawcy chcieli udaremnienia postępowania Zgodnie z procedurą karną prokurator wniósł o
21.02.2018
Forum Obywatelskiego Rozwoju opracowało schemat zależności osób zaangażowanych w proces zgłoszenia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Poniżej link do interaktywnej mapy. Schemat to gigantyczna pajęczyna, w której cenrum generalissimus Ziobro pociąga za nitki. Oto link: https://embed.kumu.io/fad65ba32328e8c0c40c0a3af92c5183#krs
21.02.2018
​Polska Fundacja Narodowa przegrała z prezydent Warszawy przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Chodzi o nadzór prezydent stolicy nad fundacją, która sfinansowała kampanię bilboardową "Sprawiedliwe Sądy". Kolegium odrzuciło zażalenie fundacji w tej sprawie. Teraz bez przeszkód sąd może ocenić, czy działanie PFN było zgodne z prawem,
20.02.2018
13 lutego 2018 roku węgierski rząd przedłożył parlamentowi projekt pakietu legislacyjnego obejmującego 3 ustawy powszechnie określane jako „Stop Soros”. Proponowane przepisy dodatkowo ograniczyłyby zdolność węgierskiego społeczeństwa obywatelskiego do wykonywania pracy, wymagając od organizacji, które „wspierają migrację”,
19.02.2018
„Dwa lata, jakie minęły od listopada 2015 r., przyniosły najwięcej wyzwań i zagrożeń dla praw i wolności człowieka w całym okresie po 1989 roku” – czytamy w wydanym dziś stanowisku Komitetu Helsińskiego w Polsce. W swoim stanowisku członkowie Komitetu wskazują, że od końca 2015 r. nastąpił szereg wydarzeń, które wymagały zintensyfikowania wysiłków
19.02.2018
W konferencji w Trybunale Konstytucyjnym, która odbyła się 2 lutego, uczestniczyć mogli tylko dziennikarze państwowej telewizji i radia, choć zaproszenia w imieniu uczestniczącego w konferencji premiera jego kancelaria rozesłała do wszystkich mediów Niewpuszczanie dziennikarzy – pisze RPO Adam Bodnar do rzecznika prasowego Trybunału
19.02.2018
Osoby z niepełnosprawnościami nie mają w Polsce realnej możliwości pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka - wskazuje rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w informacji przesłanej Komitetowi Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ. Zdaniem RPO niezbędne są zmiany systemowe. Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.
17.02.2018
Obrady plenarne Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, które odbyły się 13 lutego, koncentrowały się wokół reformy procedury cywilnej. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. Obrady, które odbyły się w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej, otworzył, a następnie im przewodniczył adwokat
16.02.2018
HFPC zajmuje się sprawą pana Wojciecha, który podczas pobytu w areszcie złamał nogę. Choć konieczne jest przeprowadzenie operacji, wniesienie przeciwko niemu aktu oskarżenia na tydzień przed planowanym zabiegiem mogło uniemożliwić jego wykonanie. Pan Wojciech miał zaplanowaną operację na 15 lutego 2018 roku. Biegli orzekli, że jej przeprowadzenie
16.02.2018
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę zatrzymania Władysława Frasyniuka w dniu 14 lutego 2018 r. przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji do sprawy prowadzonej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie Poprosił Komendanta Stołecznego Policji o wyjaśnienia: czy zatrzymanemu zapewniono możliwość kontaktu z adwokatem po zatrzymaniu
13.02.2018
Służba Więzienna, trzecia co do wielkości formacja w kraju, ma przed sobą ważne zadania. To dbanie o bezpieczeństwo publiczne, porządek i resocjalizację, ale też stanie na straży pamięci i oparcie się na sile historii, do której z dumą może się odwoływać – mówił Michał Woś podczas obchodów Święta Służby Więziennej( uroczystości odbyły sie 8 lutego). Wiceminister sprawiedliwości
13.02.2018
Na kilka dni przed końcem ustawowego terminu wynikającego z ustawy z 12 lipca 2017r. o zmianie Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych - doszło do czystki kadrowej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy. Minister sprawiedliwości odwołał bowiem prezesa i wiceprezesów tego sądu, a na ich miejsce powołał swojego prezesa
13.02.2018
Rzecznik zajął się sprawą funkcjonariuszy Służby Więziennej, pełniących funkcje w związkach zawodowych, którzy po ujawnieniu nieprawidłowości zostali przeniesieni do pełnienia służby w innych, odległych o kilkaset kilometrów od dotychczasowych jednostkach. RPO prosi ministra sprawiedliwości, pełniącego nadzór nad Służbą Więzienną,
09.02.2018
Na stronach Sejmu pojawiły się pierwsze  nazwiska kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa wraz z informacjami o nich.  Marszałek Sejmu i minister sprawiedliwości- prokurator generalny nie ujawnili list osób, które udzieliły poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa. Centrum Informacyjne Sejmu ogłasiło kolejne personalia sędziów
09.02.2018
Podziękowania członków Krajowej Rady Sądownictwa przesłane na ręce Nurii Diaz Abad przewodniczącej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ): Szanowna Pani Przewodnicząca, Członkowie i Obserwatorzy ENCJ, Z uwagi na wejście w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i związane z tym
08.02.2018
7 lutego 1919 roku w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej utworzona została instytucja odpowiedzialna za nowoczesną kontrolę państwową. Kolejna rocznica powstania NIK jest okazją do przypomnienia i promocji zasad, na straży których Izba stoi od 99 lat: uczciwego, przejrzystego i rzetelnego państwa, wykonującego sumiennie obowiązki na rzecz
08.02.2018
Kolejni sędziowie z Ministerstwa Sprawiedliwości zostali powołani na prezesów sądów Z dniem 7 lutego 2018 r. minister sprawiedliwości w trybie art. 17 ustawy z lipca 2017r. o zmianie Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych odwołał prezesów sądów i na te funkcje powołał kolejnych sędziów zatrudnionych dotąd w Ministerstwie Sprawiedliwości :
07.02.2018
W sprawie pomysłu Ministerstwa Sprawiedliwości, by wprowadzić aplikację uniwersytecką, jako alternatywną drogę do zawodów prawniczych, wypowiedzieli się we wspólnym liście otwartym adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. List ukazał się 5 lutego na łamach "Rzeczpospolitej".
07.02.2018
 Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował skargę cudzoziemca wydalonego na podstawie tajnych materiałów. W Polsce pozostała jego rodzina. Sprawa dotyczy obywatela Azerbejdżanu, którego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznała za zagrażającego bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu. Na podstawie niejawnych
«« || 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 ·... | | »»

Moja kancelaria

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .

Adwokat Roman Giertych: gdy skazywano Komendę, funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego sprawował Lech Kaczyński.

Sędzia Waldemar Żurek: gnoją mnie systemowo,instytucjonalnie, któregoś dnia dostanę "dwa strzały" i będzie spokój.

Profesor Monika Płatek: Kto oceni czy kłamię, gdy mówię o przeżyciach mojej matki w Auschwitz? Pan Morawiecki? Jaki?

Jerzy Owsiak: 126 373 804,34 złotych - tyle udało się zebrać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Trzeba nie lada bezczelności i chamstwa, żeby dokonać tego na co ważył się PiS –owski dziennikarz Cezary Gmyz. W skandalicznych słowach skomentował na Twitterze wypowiedź 93-letniego prof. Ryszarda Krasnodębskiego, który na uroczystościach w Politechnice Wrocławskiej, nie odebrawszy przyznanego mu za zasługi złotego medalu „Wrocław z Wdzięcznością”, w geście protestu po przemówieniu szefa rządu, opuścił salę. – „On nie wie, co mówi! Nie będzie mnie uczył historii po nowemu! To skandal” – powiedział wyprowadzony z równowagi prof. Ryszard Krasnodębski. 93-letni naukowiec, były żołnierz AK, uczestnik Marca ’68 na Politechnice Wrocławskiej na znak protestu wyszedł z sali po przemówieniu Mateusza Morawieckiego.

Nie znamy wyroków historii. Beata Szydło też nie zna. Czy będzie zapamiętana z „sukcesu” 1:27 w walce z rodakiem Donaldem Tuskiem, czy z wypadku samochodowego w Oświęcimiu 10 lutego ubiegłego roku? Jednakże dla mnie pozostanie potwierdzeniem spostrzeżenia Włodzimierza Lenina, iż państwie prawa i sprawiedliwości komunizmu może rządzić kucharka. W komunie do tego ewenementu nie doszło, Nadieżdę Krupską ubiegł Józef Stalin, ale doszło do tego w Polsce. Jarosław Kaczyński nie chciał ubiec Szydło, która potwierdza regułę, iż osoby bez kompetencji w jakiejkolwiek dziedzinie mogą dać się wszystkim we znaki, jednak z chwilą zniknięcia stają się obojętne. Zapominamy o nich z westchnieniem ulgi: och, jak fajnie, że ich zasłużenie już nie ma na agendzie publicznej.

– „Propozycje zmian w ustawie o zbiórkach mogą być niezgodne z Konstytucją” – napisał w wystąpieniu do szefa MSWiA Rzecznik Praw Obywatelskich. Bodnar zauważył, że przez blisko cztery lata obowiązujące obecnie przepisy o zbiórkach nie budziły kontrowersji, co jego zdaniem dowodzi ich skuteczności. Przypominamy o akcji w tej sprawie, o której pisaliśmy w artykule: „Wybieram, co wspieram” – obywatelski apel w obronie zbiórek publicznych”. Według Bodnara, propozycje zmiany przepisów mogą naruszać art. 2 i art. 78 Konstytucji RP. Za szczególnie groźne dla wolności organizowania zbiórek publicznych uznał przyznanie ministrowi znacznej swobody w przerywaniu już trwającej zbiórki publicznej i wskazania przez szefa MSWiA, na jaki cel mają zostać przeznaczone zebrane już środki.

PiS to bardzo „innowacyjna” partia, tworząca absurdalne podejścia do wszystkiego, czego się nie dotkną. Z pewnością przejdzie do historii nowa definicja sukcesu – 1:27, ale też inne słowa uzyskają oryginalne pole semantyczne. Niektórzy twierdzą, że to już było, że jest nazywane surrealizmem, absurdem. A ja wierzę w „geniusz” prezesa. Dlatego opatruję ten rzeczownik cudzysłowem. Wszyscy wiemy, cóż znaczy dymisja. Nie zaglądając do słownika, można napisać – pozbawienie stanowiska. Stanisław Karczewski nadaje nowy sens dymisji. Otóż marszałek Senatu niedawno cieszył się, że nie odmówi kandydowania na prezydenta Warszawy.
Porady, Listy, Komunikaty

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Nieruchomości:

Od 1 do 4 marca w Szklarskiej Porębie odbyły się XXXV Jubileuszowe Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury,

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań zaprasza do wzięcia udziału w XIII Ogólnopolskich Dniach Praktyk Prawniczych,