title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
28.11.2017
Nowe skrzydło kaliskiego sądu liczy ponad 1600 metrów kwadratowych. Pięć nowych sal rozpraw, pomieszczenia biurowe i duże archiwum. Dawna siedziba banku przy al. Wolności od poniedziałku oficjalnie służy kaliskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Adaptacja budynku na potrzeby Temidy trwała rok i kosztowała blisko 1,5 miliona złotych.
28.11.2017
Prokuratura Regionalna w Katowicach wniosła o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Cezarego Grabarczyka – wiceprzewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej( b. ministra sprawiedliwości). Wniosek został skierowany do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
28.11.2017
Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej 24 listopada 2017 roku skierował do Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Jana Sz. – prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu.
28.11.2017
Złote Medale za Długoletnią Słuzbe otrzyymali m.in. Grażyna Matuszak, kierownik administracyjno-gospodarczy w Zakładzie Poprawczym w Witkowie Jarosław Stanisław Osterczy, strażnik w Zakładzie Poprawczym w Witkowie Andrzej Janicki, nauczyciel zawodu i kierowca w Zakładzie Poprawczym w Witkowie. Ponad 50 nauczycieli,
28.11.2017
Zapraszamy na cykl rozmów wprowadzających do tematu festiwalu Malta 2018, których gospodarzem jest Dominikanin, Ojciec Tomasz Dostatni. Co miesiąc, od października 2017 do maja 2018 spotykamy się z artystami, filozofami i duchownymi. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland, ks. Adam Boniecki. Tematem spotkania z  ks. Adamem Bonieckim
27.11.2017
Znamy już 4 nominacje do tegorocznej nagrody medialnej Amnesty International. Nadesłano ponad 20 kandydatur. Spośród nich nominowaliśmy osoby broniące praw człowieka przy użyciu różnych mediów – różnych form tworzenia i rozpowszechniania treści: Ludmiła Anannikova – dziennikarka Gazety Wyborczej, reporterka; Paweł Cywiński – współtwórca serwisu
25.11.2017
Ponad sto osób skorzystało  z oferty Otwartego Dnia Notariatu. W poznańskiej Izbie Rzemieślniczej od godziny 10 do 16 ( pierwsi petenci zjawili się godzinę przed rozpoczęciem dyżuru ) porad udzielało  17 notariuszy w tym wiceprezes Poznańskiej Izby Notarialnej rejent Michał Wieczorek ( na fotografii) wyjaśniali  wszelkie niuanse prawne.Porad udzielali: 25.11.2017
Zbigniew Ziobro zapowiedział kolejną reformę sądownictwa. W miniona sobotę 25 listopada minister sprawiedliwości opowiedział dziennikarzom o nowym projekcie ustawy, który przygotował jego resort. Chodzi o usprawnienie pracy sądów. Zdaniem polityka pracują one zbyt wolno, a postępowania są przewlekłe. Aby to zmienić, sprawy cywilne
23.11.2017
W zeszłym tygodniu prezydent podpisał nowelizację prawa prasowego zmieniającą m.in. regulację autoryzacji wypowiedzi prasowej. Nowela ma na celu dostosowanie prawa do wytycznych ETPC z wyroku Wizerkaniuk przeciwko Polsce, w którym stwierdzono naruszenie przez Polskę wolności słowa. HFPC apelowała o zmianę przepisów o autoryzacji
19.11.2017
Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego: Wobec pojawiających się w środkach masowego przekazu informacji i opinii odnośnie do zgłoszonych przez Pierwszego Prezesa SN propozycji natury legislacyjnej wyjaśniam, że o przedłożeniu zmian do ustawy zdecydowałam w obliczu rozpoczęcia przez Sejm prac nad projektem Prezydenta RP.
19.11.2017
Jak wielu sędziów żyję tym co się stało, a mianowicie zaskakującym projektem Pierwszego Prezesa SN i jeszcze bardziej zadziwiającym jego uzasadnieniem. Nasuwa mi się w związku z tym szereg pytań do Pani Prezes SN i (jak można przypuszczać innych sędziów SN, współautorów projektu): - jakie będą kryteria zaskarżania orzeczeń sądowych
19.11.2017
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od osób pozbawionych wolności dotyczące zasad korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych. Zarówno skazani, jak i tymczasowo aresztowani skarżą się na brak możliwości przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z obrońcą lub pełnomocnikiem w sytuacji,
19.11.2017
Z doniesień medialnych wynika, że w resorcie finansów trwają prace koncepcyjne nad przepisami zobowiązującymi doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów do udzielania fiskusowi informacji o podejrzanych schematach optymalizacyjnych swoich klientów. Spowodowane jest to koniecznością wdrożenia do polskiego prawa
19.11.2017
W czwartek 16 listopada 2017 r. Ewa Żarska, reporterka Polsat News, kolejny raz musiała stawić się Prokuraturze Okręgowej w Łodzi w charakterze świadka. Prokuratura ponownie zażądała od niej wyjawienia danych jej informatora, ale dziennikarka konsekwentnie odmówiła. Przed przesłuchaniem Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do prokuratury
18.11.2017
W 2017 roku Naczelna Rada Adwokacka postanowiła rozpocząć współpracę z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie i w ten sposób kontynuować założenia organizowanego w latach 2011-2016 przeglądu ADWOKAT W ROLI GŁÓWNEJ, prezentującego filmowe klasyki dramatu sądowego i przybliżającego
17.11.2017
Profesor Jerzy Zajadło, filozof prawa, został laureatem tegorocznej nagrody im. Edwarda J. Wende. Kapituła nagrody wyróżniła prof. Zajadłę sposród 13 nominowanych, za propagowanie prawa i mówienie prostym językiem o trudnych sprawach. Nagroda jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne
16.11.2017
Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki, 15 listopada, wręczył prof. Krystynie Daszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji UAM medal Homini Vere Academico. – Pani Profesor to wspaniały wykładowca i wychowawca wielu pokoleń polskich karnistów, to uczona najwyższej miary, nadal bardzo  aktywnie uczestnicząca w życiu naukowym.     Wzór uczonej oddanej
16.11.2017
Podczas międzynarodowej konferencji „Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych” minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro wyraził nadzieję, że wymiana doświadczeń będzie pomocna w  pracach nad nowymi rozwiązaniami, które umożliwią zdecydowaną walkę  z nieuczciwymi firmami. O zamierzeniach i planach na stronie MS.
15.11.2017
Wydział Praawa i Administracji UAM w Poznaniu jako jedyny z wydziałów prawa w Polsce i jako drugi na poznańskim Uniwersytecie (obok Wydziału Anglistyki) uzyskał najlepszą z możliwych kategorię A+. Ogłoszono wyniki oceny kompleksowej działalności naukowej jednostek, która została przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2017 r.
15.11.2017
Bezpieczeństwo Polaków, sprawiedliwe sądy oraz jasne i skuteczne prawo chroniące uczciwych, ale bezwzględne wobec przestępców - to najważniejsze cele, które konsekwentnie realizuje Ministerstwo Sprawiedliwości. - Podejmujemy działania zmierzające do tego, aby uczynić Polskę krajem bardziej sprawiedliwym. Państwem, w którym prawo
14.11.2017
Informuję, że w związku z zapowiedzią rozpoczęcia prac parlamentarnych nad uchwaleniem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, w dniu 14 listopada Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf skierowała do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu RP oraz przewodniczących Klubów Parlamentarnych
14.11.2017
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie podjęcia odpowiednich działań mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony praw asesorów sądowych w postępowaniu przed KRS. Krajowa Rada Sądownictwa złożyła sprzeciw wobec powierzenia obowiązków sędziego 265 asesorom, którzy
12.11.2017
Rzadko się zdarza, aby dwóch pracowników nieomal jednocześnie obchodziło jubileusz 50-lecia pracy zawodowej. A tak będzie się działo jesienią 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, przy ulicy Hejmowskiego, gdzie piękną rocznicę ochodzić będą pracownicy Sądowej Informacji panowie Stefan Biskup i Wojciech Śliwiński. Ci, którzy bywali
«« || 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 ·... | | »»

Moja kancelaria

Biskup Tadeusz Pieronek oświadczył, że jest antyklerykałem, ponieważ klerykalizm jest złem, który

Władysław Frasyniuk, legenda "Solidarności": "Nie stawiłem się w prokuraturze, bo przestało istnieć w Polsce

Jacek Żakowski o Kaziku z "Kultu" : "To jest właśnie objaw takiego ćwierćinteligenckiego strasznego paplania.


Profesor Andrzej Zoll: Posłowie w Sejmie do problemu aborcji podeszli bardzo nieodpowiedzialnie


Donald Tusk, szef Rady Europejskiej: Jarosław Kaczyński nigdy nie ukrywał fascynacji filozofią polityczną,
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Kibole, czyli bandyci udający kibiców rządzą. Obrzmiale od wódy i amfy  mordy, wykrzykujące słowa, których znaczenia nie rozumieją. Bóg, ale nasz, Honor- ale ich, ferajny, Ojczyzna, ale ta od przekrętów i tanich narkotyków. No cóż, skoro wzorują sie na żołnierzach wyklętych, wzorcu patriotyzmu rodem z PiS, a więc osobnikach, którym teraz stawia się pomniki za to, że mordowali cywilów, gwałcili ich żony i dzieci, bo ci chcieli żyć w pokoju i nie czekali na przyjazd generała Andersa na białym koniu. Bandyci udający kibiców też wierzą ,że za ich oddanie nowym panom, fuerehrom PiS-u, też będą im stawiane pomniki. Pierwsza lekcja oddania się "wadzy" już się odbyła w Częstochowie.
  

Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć usta. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie. W oparach aburdu przeszły  bez echa społeczne marsze żądające powrotu wolnych sądów, wolnych wyborów i wolnej Polski, Dzień Praw Człowieka i I Kongres Praw Obywatelskich.  Szkoda, że nikt już nie  pamięta  o  heroicznym czynie Piotra Szczęsnego,

Dziś potrzeba nam drugiego Lema, z jego wyobraźnią i mądrością. Ale Lema nie ma…Początek stycznia to  dzień tekstów diagnostycznych lub futurologicznych na temat tego, co się zmieni, jakie najważniejsze wydarzenia przyniesie nam nadchodzący rok? Czy będzie to rok ważny, czy nieco mniej, czy będzie wojna na świecie, czy hossa na giełdzie, co przyniesie polityka, koniunktura gospodarcza? Czy demokracja nam się ostatecznie zawali, czy przeciwnie: obroni i wzmocni? W tym roku trudno zgadnąć, żadnych dobrych prognoz nie widzę, a jeśli już, to pomniejszego kalibru. Chciałoby się rzecz: wszystko dziś skarlało, unieważniło się. Dręczy nas jedna sprawa. Polska.

Faktyczną likwidację Trybunału Konstytucyjnego przeżyłem, zamach na niezawisłość sądów czyniony w imię ich zreformowania przeżyłem, Wiadomości TVP1info oglądać przestałem więc żyję, Atlas Kotów i zlekceważenie polskiego parlamentu przeżyłem, zdechnięte klacze w Janowie Podlaskim przeżyłem, ale…. Korony Królów nie przeżyję. Po 7 minucie syn mojego siostrzeńca zapytał: wujku, dlaczego wujek gryzie syfon ? – (musiał czytać Słonimskiego). Z utęsknieniem czekam na „recenzje” polityków w tym Pana Ministra Kultury,
Porady, Listy, Komunikaty

Samorząd irlandzki – the Law Society of Ireland - zaprasza na letni kurs językowy (Legal English)

HFPC zaprasza studentki i studentów prawa do odbycia nieodpłatnych, semestralnych praktyk studenckich w dziale prawnym

Izba Adwokacka w Wałbrzychu oraz Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej