title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
12.11.2017
Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej program „Praca dla więźniów” przynosi spektakularne efekty. Wśród skazanych zdolnych do pracy poziom zatrudnienia wynosi 83 proc. Przed wdrożeniem programu pracowało 36 proc. wszystkich skazanych, dziś jest to 54 proc. Powstają kolejne z 40 zaplanowanych
10.11.2017
Przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników za pierwsze półrocze 2017 roku wykazał niską efektywność sądów okręgowych w Gliwicach i Katowicach. Ten pierwszy zajął 40 pozycję w rankingu wszystkich 45 sądów okręgowych, jeśli chodzi o wskaźnik opanowania wpływu w sprawach cywilnych, czyli w sądzie tym wciąż rosną zaległości.
09.11.2017
W Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2017 roku odbędzie się Zjazd Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL, któremu towarzyszyć będzie konferencja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Katedrę Postępowania Karnego i Zakład Postępowania Cywilnego
09.11.2017
Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś przyjął ślubowanie od 60 nowych tłumaczy przysięgłych. To specjaliści nie tylko z zakresu takich języków jak angielski, rosyjski, czy niemiecki, ale też mniej popularnych w Polsce, jak kirgiski, norweski i szwedzki. Uroczystość zaprzysiężenia miała miejsce 8 listopada w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ślubowanie zostało
07.11.2017
- Dzisiejsza uroczystość odbywa się w szczególnym momencie, gdy trwa atak na niezależne instytucje chroniące prawa obywatelskie, a także na wartości konstytucyjne, podstawę naszego państwa. Podważa się dzieło życia osób, które są na tej sali, a przede wszystkim – Laureatów – mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar
07.11.2017
W Prokuraturze Krajowej odbyła się uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Prokuratorem Krajowym. Dotyczy ono współdziałania prokuratury z Państwową Inspekcją Pracy w celu skutecznego zwalczania i zapobiegania przestępczości przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. W imieniu I zastępcy
07.11.2017
Kapituła Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica jednogłośnie postanowiła przyznać ją w 2017 roku prof. Adamowi Strzemboszowi. - Profesor Adam Strzembosz nie zmienia zasadniczych poglądów na funkcjonowanie państwa i prawa, od lat wskazuje na te same wartości. Zmienia się jedynie rzeczywistość polityczna i ustrojowa, w której toczy się debata
06.11.2017
HFPC zakończyła realizację międzynarodowego projektu ON-THE-MOVE – The reality of free movement for young European citizens migrating in times of crisis, którego celem była analiza realizacji prawa do swobodnego przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej w kontekście pokryzysowych migracji młodych obywateli UE. W ramach projektu
06.11.2017
W  rozgrywkach Prawniczej Ligi Piłkarskiej JESIEŃ 2017 wszystkie druźyny rozegraly już po 3 mecze. Na czele tabeli Komornicy, którzy zdobyli 6 punktów i jako jedyni odnieśli dwa zwycięstwa, na drugim i trzecim miejscu Radcy Prawni i Sędziowie, którzy zdobyli po 4 punkty, ostatnie 4. miejsce zajmuje Palestra. W meczu rozegranym 30 października Palestra uległa Komornikom 2:4.
03.11.2017
W związku z koniecznością rozstrzygnięcia konkursu i przeprowadzonymi posiedzeniami jury w dniach: 25 października 2017 oraz 28 października 2017 r., po zapoznaniu się ze zgłoszonymi do konkursu pracami, jury na podstawie pkt. VI ust. 10 Regulamin konkursu Naczelnej Rady Adwokacjiej na jubileuszowy logotyp 100-lecia Adwokatury w Polsce,
03.11.2017
Minister sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały inne określone w ustawie
03.11.2017
W październiku w ramach zajęć kulturalno-oświatowych pod opieką przewodnika i dziennikarza Adama Suwarta w poznańskim Areszcie Śledczym rozpoczęto organizować wycieczki ze skazanymi po Poznaniu. Wycieczki mają przekrojowy charakter. Nie za dużo dat, trochę anegdot, informacje o zabytkach i ciekawych postaciach. Skazani nie mają
03.11.2017
W dniu 20.10.2017 roku osadzeni pozytywnie zdali egzamin zawodowy w kierunku glazurnik. Był to kolejny kurs zawodowy realizowany w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie
02.11.2017
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, przyjmuje z zaniepokojeniem, próbę ograniczenia Rzecznikowi Praw Obywatelskich, możliwości wykonywania przyznanych mu konstytucyjnych kompetencji – pisze w komunikacie dziekan ORA Mikołaj Pietrzak. Za niedopuszczalne uznaje również formułowanie przez osobę przewodniczącą pracom organu,
02.11.2017
Jedna z klientek sklepu spożywczego w miejscowości Łask kupiła pierogi na obiad. Po zapłaceniu i odejściu od kasy okazało się, że źle zważyła wybrany przez siebie towar. Do sklepu została wezwana policja, która potraktowała kobietę jak groźnego przestępcę, bo jak stwierdzili funkcjonariusze, usiłowała oszukać sklep na kwotę... 1,14 zł.
31.10.2017
Na tle jednej ze spraw Rzecznik Praw Obywatelskich powziął wątpliwości co do prawidłowości regulacji prawnej przyjętej w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych.
Zgodnie z przepisami w przydziale spraw nie uwzględnia się sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych nieobecnych w pracy z powodu choroby
31.10.2017
Aktualna treść przepisu art. 147 Kodeksu postępowania karnego konstytuuje możliwość prowadzenia rejestracji dźwięku albo obrazu i dźwięku czynności protokołowanych w postępowaniu karnym - po wcześniejszym uprzedzeniu o tym fakcie osób uczestniczących w danej czynności. Co do zasady, decyzja należy do sędziego prowadzącego
31.10.2017
Na poniedziałkowym (30 października) posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która określa wymogi stawiane doradcom restrukturyzacyjnym i wprowadza skuteczny nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością doradców. Doradca restrukturyzacyjny to zawód ważny nie tylko dla
30.10.2017
30 października 2017 roku w Prokuraturze Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nagrody rzeczowej dla prokurator Aliny Poczta, zastępcy prokuratora rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. W imieniu ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro nagrodę wręczył I zastępca prokuratora generalnego – prokurator krajowy
30.10.2017
Do 12 listopada każdy może zgłaszać osoby do nagrody medialnej Pióro Nadziei. Uroczyste wręczenie odbędzie się 9 grudnia podczas finału Maratonu Pisania Listów w Warszawie. Nagrodę otrzyma osoba, która swoją pracą medialną w Polsce przyczyniła się do ochrony i promocji praw człowieka. Kandydatów i kandydatki do nagrody mogą zgłaszać
28.10.2017
Prokuratura Rejonowa w Lesznie w dniu 24 października 2017r. wszczęła śledztwo w sprawie niemyślnego spowodowania dniu 23 października 2017r. w Lesznie śmierci Rafała K. (lat 36) tj. o przestępstwo z art. 155 k.k. Z dotychczas poczynionych ustaleń wynika, że w dniu 23 października 2017r. o godz. 16.13 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Lesznie
27.10.2017
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra Rozwoju i Finansów w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Chodzi o problem opodatkowania darowizn przekazywanych na rzecz wychowanków rodzin zastępczych przez
ich rodziców zastępczych. Rzecznik przywołał stanowisko,według którego jeżeli
27.10.2017
Poznański oddział Centralnego Biura Śledczego Policji przez kilka miesięcy rozpracowywał gang zajmujący się kradzieżami, a następnie legalizacją ciągników i maszyn rolniczych oraz oszustwami przy ich sprzedaży. - Jak wynika z materiałów sprawy kradzieży ciągników dokonywano głównie na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii i Szwecji,
«« || 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 ·... | | »»

Moja kancelaria

Biskup Tadeusz Pieronek oświadczył, że jest antyklerykałem, ponieważ klerykalizm jest złem, który

Władysław Frasyniuk, legenda "Solidarności": "Nie stawiłem się w prokuraturze, bo przestało istnieć w Polsce

Jacek Żakowski o Kaziku z "Kultu" : "To jest właśnie objaw takiego ćwierćinteligenckiego strasznego paplania.


Profesor Andrzej Zoll: Posłowie w Sejmie do problemu aborcji podeszli bardzo nieodpowiedzialnie


Donald Tusk, szef Rady Europejskiej: Jarosław Kaczyński nigdy nie ukrywał fascynacji filozofią polityczną,
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Kibole, czyli bandyci udający kibiców rządzą. Obrzmiale od wódy i amfy  mordy, wykrzykujące słowa, których znaczenia nie rozumieją. Bóg, ale nasz, Honor- ale ich, ferajny, Ojczyzna, ale ta od przekrętów i tanich narkotyków. No cóż, skoro wzorują sie na żołnierzach wyklętych, wzorcu patriotyzmu rodem z PiS, a więc osobnikach, którym teraz stawia się pomniki za to, że mordowali cywilów, gwałcili ich żony i dzieci, bo ci chcieli żyć w pokoju i nie czekali na przyjazd generała Andersa na białym koniu. Bandyci udający kibiców też wierzą ,że za ich oddanie nowym panom, fuerehrom PiS-u, też będą im stawiane pomniki. Pierwsza lekcja oddania się "wadzy" już się odbyła w Częstochowie.
  

Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć usta. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie. W oparach aburdu przeszły  bez echa społeczne marsze żądające powrotu wolnych sądów, wolnych wyborów i wolnej Polski, Dzień Praw Człowieka i I Kongres Praw Obywatelskich.  Szkoda, że nikt już nie  pamięta  o  heroicznym czynie Piotra Szczęsnego,

Dziś potrzeba nam drugiego Lema, z jego wyobraźnią i mądrością. Ale Lema nie ma…Początek stycznia to  dzień tekstów diagnostycznych lub futurologicznych na temat tego, co się zmieni, jakie najważniejsze wydarzenia przyniesie nam nadchodzący rok? Czy będzie to rok ważny, czy nieco mniej, czy będzie wojna na świecie, czy hossa na giełdzie, co przyniesie polityka, koniunktura gospodarcza? Czy demokracja nam się ostatecznie zawali, czy przeciwnie: obroni i wzmocni? W tym roku trudno zgadnąć, żadnych dobrych prognoz nie widzę, a jeśli już, to pomniejszego kalibru. Chciałoby się rzecz: wszystko dziś skarlało, unieważniło się. Dręczy nas jedna sprawa. Polska.

Faktyczną likwidację Trybunału Konstytucyjnego przeżyłem, zamach na niezawisłość sądów czyniony w imię ich zreformowania przeżyłem, Wiadomości TVP1info oglądać przestałem więc żyję, Atlas Kotów i zlekceważenie polskiego parlamentu przeżyłem, zdechnięte klacze w Janowie Podlaskim przeżyłem, ale…. Korony Królów nie przeżyję. Po 7 minucie syn mojego siostrzeńca zapytał: wujku, dlaczego wujek gryzie syfon ? – (musiał czytać Słonimskiego). Z utęsknieniem czekam na „recenzje” polityków w tym Pana Ministra Kultury,
Porady, Listy, Komunikaty

Samorząd irlandzki – the Law Society of Ireland - zaprasza na letni kurs językowy (Legal English)

HFPC zaprasza studentki i studentów prawa do odbycia nieodpłatnych, semestralnych praktyk studenckich w dziale prawnym

Izba Adwokacka w Wałbrzychu oraz Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej