title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
13.09.2017
Od  13 do 17 września 2017 r. odbywać się będzie w Lublinie  XXVIII Ogólnopolska Spartakiada  Prawników Lublin 2017. Sportowa rywalizacja potrwa  5 dni. Przewidziano rywalizacje w dyscyplinach lekkoatletycznych, pływaniu, a także nietypowe zmagania jak ringo kobiet,  ringo mężczyzn, ergometr wioślarski 1000 m kobiet, ergometr wioślarski 1000 m mężczyzn,
13.09.2017
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej prowadzi śledztwo dotyczące wyprowadzania majątku jednej z wrocławskich spółek. Sprawcy ukrywali majątek przed komornikiem Z ustaleń śledztwa wynika, że wspólnicy i członek zarządu tej spółki w latach 2012 - 2013 roku, podjęli szereg działań zmierzających do
13.09.2017
 12 września podczas porannej sesji plenarnej Human Dimension Implementantion Meeting prezes HFPC Danuta Przywara wygłosiła przemówienie wprowadzające do dyskusji na temat wolności stowarzyszania się, wolności zgromadzeń i roli organizacji społecznych w działaniu na rzecz praw człowieka. Human Dimension Implementation Meeting
12.09.2017
Powołane przez ministra sprawiedliwości komisje egzaminacyjne przeprowadziły w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu egzamin notarialny. W czasie trwającego trzy dni (5-7 września) egzaminu zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, a także przygotowaniu odmowy dokonania
12.09.2017
12 osadzonych w Areszcie Śledczym w Poznaniu ukończyło kurs zawodowy. Osadzeni pozytywnie zdali egzamin zawodowy w kierunku Elektryk z uprawnieniami do 1 kV. Był to kolejny kurs zawodowy realizowany w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia
11.09.2017
Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Kwiatkowskiemu - Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, byłemu posłowi na Sejm RP - Janowi B. i Pawłowi A. - kontrolerowi w rzeszowskiej delegaturze NIK.
08.09.2017
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi stron postępowania egzekucyjnego, w których kwestionowana jest praktyka organów egzekucyjnych. Skarżący wskazują, że organ egzekucyjny kieruje do nich żądania, dla których trudno znaleźć jednoznaczne oparcie w przepisach prawa. Komornik wzywa strony postępowania egzekucyjnego
07.09.2017
Jak informowalismy 4 września w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja "Wymiar sprawiedliwości. Ewolucja czy rewolucja?". Celem konferencji była refleksja nad sposobami zmiany prawa oraz tym jakie szanse i zagrożenia dla praw obywatelskich przynoszą wielkie projekty przebudowy wymiaru sprawiedliwości.
07.09.2017
W ubiegłym roku prokuratury w całym kraju prowadziły 4963 postępowania dotyczące błędów medycznych. To o blisko 45 proc. więcej postępowań niż w 2015 roku. W porównaniu do 2015 roku o ponad 23 proc. wzrosła liczba postępowań wszczętych w 2016 roku o tego typu przestępstwa. To efekt utworzenia specjalnych wydziałów w prokuraturach
07.09.2017
Współpracujący społecznie z Aresztem Śledczym w Poznaniu Adam Suwart w dniu 01 czerwca 2017 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pan Adam Suwart został odznaczony za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci najnowszej historii Polski. W niewielkim odstępie czasu Prezydent Miasta
06.09.2017
HFPC oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przesłały do ministra sprawiedliwości wystąpienie, w którym wyrażają zaniepokojenie projektowanymi zmianami w działaniu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.  Zmiany w działaniu funduszu wymuszone są nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych, które m.in. rozszerza
05.09.2017
Prokuratura Krajowa wyjaśnia, że – wbrew doniesieniem medialnym – prokurator nie wystąpił z wnioskiem o przesłuchanie w charakterze świadka byłego premiera Donalda Tuska w procesie przeciwko Tomaszowi Arabskiemu. Wniosek dowodowy o przesłuchanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie w charakterze świadka Donalda Tuska został
04.09.2017
W związku z ujawniającymi się wątpliwościami związanymi z problematyką pozyskiwania w postępowaniach przygotowawczych informacji objętych tajemnicą bankową oraz sposobu postępowania z tymi informacjami, w piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych I zastępca prokuratora generalnego – prokurator krajowy Bogdan Święczkowski
04.09.2017
W lipcowym wydaniu miesięcznika "Państwo i Prawo" ukazała się glosa Konrada Zacharzewskiego do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17. 09. 2014 o sygn. I CSK 682/13. Sprawa trafiła do SN w wyniku skargi kasacyjnej Rzecznika Praw Obywatelskich, a dotyczyła mężczyzny w podeszłym wieku, któremu bank nie udostępnił toalety. Sąd Najwyższy
03.09.2017
W dniach 5 – 7 września 2017 r. odbędzie się egzamin notarialny. Egzamin przeprowadzany będzie przez 8 komisji egzaminacyjnych powołanych przez ministra sprawiedliwości: po jednej w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz po dwie w Poznaniu i Warszawie. W skład każdej z komisji egzaminacyjnej wchodzi 7 osób: 4 przedstawicieli
03.09.2017
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” wystosowało oświadczenie, w którym z dezaprobatą odniosło się do działań prokuratorów, polegających na wykorzystywaniu formalnych uprawnień i wszczynaniu śledztw w sprawach o naruszanie przepisów prawa przez sędziów, w sytuacji wydawania przez nich orzeczeń odmiennych
03.09.2017
Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zajął się sprawą mieszkańca Częstochowy, który dostał mandat od Straży Miejskiej za wyprowadzanie psa w miejscu zabaw dla dzieci. Sprawa trafiła do sądu. Jak się okazało, owym „miejscem zabaw” był zapas piachu przygotowany przed zimą do posypywania chodników. Rada Miasta Częstochowy nałożyła
01.09.2017
Sąd Najwyższy, na wniosek SO w Krakowie, postanowił przekazać do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Rzeszowie sprawę Krzysztofa S., byłego Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wniosek o przekazanie sprawy b. prezesa SA w Krakowie do innego sądu równorzędnego wpłynął do Sądu Najwyższego w dniu 24 sierpnia br. W uzasadnieniu
01.09.2017
HFPC otrzymała odpowiedź od dyrektora okręgowego Służby Więziennej w sprawie pobicia osadzonego przez funkcjonariusza SW w jednej z placówek penitencjarnych. Wynika z niej, że do prokuratury skierowane zostało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a wobec strażnika, który miał dopuścić się pobicia, wszczęto postępowanie
30.08.2017
Rząd przyjął przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która wprowadza jasne zasady pokrywania kosztów postępowań prowadzonych przez straż gminną lub miejską. Zmiany zagwarantują, że świadkowie w takich sprawach otrzymają należny im zwrot kosztów udziału w czynnościach wyjaśniających. Chodzi między innymi o zwrot
29.08.2017
Katarzyna Frymus w Prokuraturze Rejonowej Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, Małgorzata Krukowska w Prokuraturze Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu, Agnieszka Iwona Makowska-Witos w Prokuraturze Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, to prokuratorzy, którym decyzjami prokuratora generalnego wręczono nom inacje  na stanowisko
29.08.2017
- Prokuratorzy pionu śledczego IPN nie prowadzą żadnej operacji przeciwko byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie, tylko wypełniają swoje ustawowe obowiązki. Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa składania fałszywych zeznań przez Lecha Wałęsę. Prokurator, zgodnie z ustawowym obowiązkiem,
29.08.2017
Pokrzywdzony przyjechał do Płocka do swojej dziewczyny. 20 czerwca 2017 roku w nocy razem przebywał ze swoimi znajomymi na ulicy Rybaki, gdzie został napadnięty i pobity przez 10-osobową grupę. Na miejsce została wezwana karetka oraz Policja. Ratownicy medyczni mieli stwierdzić, że chłopakowi nic nie jest, tylko znajduje się pod wpływem alkoholu
«« || 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 ·... | | »»

Moja kancelaria

Prymas Polski, abp Wojciech Polak w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym" zapewnia, że Kościół nie miesza się do polityki.

Prezesi trybunałów konstytucyjnych Francji i Niemiec przestrzegają przed "niszczeniem państwa prawa" oraz mówią o "upadku demokracji w UE" 

Magda Jethon rozmawia prof. Ewą Łętowską o reformie wymiaru sprawiedliwości dokonywanej  przez Prawo i Sprawiedliwość.

Dalej trwa walka o sądy mówił w "Poranku Radia TOK FM"sędzia Waldemar Żurek  rzecznik Krajowej Rady Sądowniczej.


Prof. Marek Safjan b.prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunalu Sprawiedliwości w Luksemburgu, gościl w TOK FM

Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Nie zaskoczył mnie wpis Kataryny, która po samospaleniu nieznanego mężczyzny przed Pałacem Kultury napisała: "Takie zdarzenia należy raczej rozpatrywać w kategoriach psychiatrycznych". W takich sytuacjach niestety zawsze znajdzie się jakaś Kataryna, która zdesperowanego patriotę wyśle do psychiatry. Mogę się założyć, że do Kataryny dołączą inni "chłodni obserwatorzy", którzy zapewnią widzów "Wiadomości", że to smutna tragedia człowieka chorego,

Każdy/każda z nas jest – w opinii rządzącej partii – starszy o dziewięć miesięcy. Rząd Polski w skierowanej do ONZ opinii, dotyczącej Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, na ośmiu stronach bitego tekstu domagał się radykalnego ograniczenia praw kobiet. Polki w przeciwieństwie do Europejek mają rodzić bez względu na gwałty, kazirodztwo, cierpienia, zagrożenia własnego życia, uszkodzenia płodu etc. Taka jest wola PiS.

– „Rok temu Erdogan powiedział wprost, że zawiesza prawa człowieka. A polska partia rządząca jest nim w dużej mierze zafascynowana. Politycy prawicy nie ukrywają, że jest dla nich potencjalnym sojusznikiem. Tym bardziej musimy protestować” – stwierdziła Barbara Nowacka ze stowarzyszenia Inicjatywa Polska. Turecki dyktator przyjechał na zaproszenie Andrzeja Dudy.

Marek Kuchciński – informuję tych, którzy mogą go nie kojarzyć – jest marszałkiem Sejmu, czyli drugą osobą w państwie. Ale jest kimś zależnym od prezesa Kaczyńskiego, od sekretarzy, którzy na kartkach napiszą mu, co ma powiedzieć. Jest człowiekiem uzależnionym niemal we wszystkim, metaforycznie ujmując – jest narkomanem bezradności. Od jednego nie jest uzależniony – od rozumu. Kuchciński nie powinien zdarzyć się w przestrzeni publicznej, jak nie powinien zdarzyć się Andrzej Duda jako prezydent.
Porady, Listy, Komunikaty

V Europejski Kongres Mobilności Pracy odbędzie się 20-21 listopada w Krakowie. To największa europejska konferencja

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych,

Union Internationale des Avocats (UIA) zaprasza na organizowane przez siebie wydarzenia we wrześniu i październiku.