title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
07.03.2018
Zbigniew wyszedł z firmy, przeskoczył przez płot, wsiadł do czekającego i odpalonego auta. I szybko odjechał. No i tyle go widzieli. Pozostali pracownicy nie zareagowali, bo się boją. Na groźnego ponoć nie wyglądał, ale był dobrze zbudowany. Z nikim nie rozmawiał. Akcja prawie jak w filmie. Tyle że wcale nie jest fikcją, a rzeczywistością. Jak wynika
06.03.2018
Rada miasta przeprowadza wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zgłosić mogą się poznaniacy, którzy skończyli 30 lat i mają polskie obywatelstwo. Ławnicy będą zasiadać w sądzie i zajmować się sprawami cywilnymi. Pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości jest bardzo ważna. To "sędzia społeczny", który pełni taką
04.03.2018
Po raz pierwszy samorząd adwokacki wyróżni kobiety adwokatów, które odniosły sukces w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, wykazały się zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, jak również aktywnością na polu społecznym czy naukowym. Laureatkę oraz osoby wyróżnione poznamy 8 marca o godz. 14.00, podczas uroczystości,
04.03.2018
26 lutego minęła 91. rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego oficjalnym hymnem narodowym Rzeczypospolitej Polskieja, konia z rzedem temu, kto wiedział iż autorem słów jest pisarz, polityk, ale i adwokat - Józef Wybicki (29 września 1747 – 10 marca 1822). Jako piętnastolatek rozpoczął praktykę prawniczą w kancelarii Rocha Płacheckiego w Sądzie Grodzkim
03.03.2018
Sejm pryzjął dwie ustawy, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, które całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawie o komornikach sądowych, a także odrębnej ustawie o kosztach komorniczych. Ustawy te zastąpią
02.03.2018
Zarząd SSP „Iustitia” stwierdza, że każdy członek Stowarzyszenia winien powstrzymać się od działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia, przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. Zebranie Delegatów dwukrotnie tj. podczas XXII Zebrania Delegatów w 2017 r. i XXIII Zebrania Delegatów w 2018 r. zwracało uwagę, że udział sędziów
01.03.2018
Uchwala nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian kadrowych na stanowiskach funkcyjnych w sądach powszechnych Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań ministra sprawiedliwości przejawiających się
01.03.2018
HFPC przedstawiła Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w Dziedzinie Azylu (EASO) komentarz do kluczowych wydarzeń w obszarze ochrony międzynarodowej w Polsce w 2017 r. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (ang. European Asylum Support Office, EASO) to agencja Unii Europejskiej, która kontroluje, czy poszczególne sprawy o udzielenie
27.02.2018
Uchwała podjęta na zgromadzeniu Sądu Okręgowego w Krakowie dnia 26.02.2018r.: 1. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego wyraża podziękowanie sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemarowi Żurkowi za pełnioną od wielu lat służbę na stanowiskach rzecznika Sądu Okręgowego w Krakowie, a także członka,
27.02.2018
Sąd Okręgowy w Warszawie 19 lutego 2018 r. skazał Łukasza R. na karę 8 lat pozbawienia wolności oraz 40 tysięcy złotych. Ponadto Sąd nałożył na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w łącznej kwocie 110 tysięcy złotych, a także obciążył go kosztami postępowania wynoszącymi ponad 17 tysięcy złotych. Wyrok jest zgodny z wnioskami co do kary
27.02.2018
W ramach obchodzonego Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją zainaugurowana została VI Ogólnopolskia Kampania Społeczna “Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję”. Kampanie powstają dzięki pracy charytatywnej jej pomysłodawczyni Anny Morawskiej-Borowiec i współorganizatorów. Patronem honorowym Kampanii jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
23.02.2018
Kancelaria Sejmu upubliczniła personalia wszystkich sędziów-kandydatów do KRS. Oto Komunikat CIS: Etap sprawdzania wszystkich 18 zgłoszeń kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa został zakończony. Obejmował on weryfikację podpisów osób popierających zgłoszenie. Uzyskano także - w drodze korespondencji z prezesami
23.02.2018
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, na wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, powołał z dniem 23 lutego 2018 roku prokuratora Prokuratury Krajowej Przemysława Funioka na stanowisko zstępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych. Akt powołania wręczył 23 lutego 2018 roku prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
22.02.2018
Jedna z prokuratur rejonowych w okręgu gdańskim prowadzi postępowanie dotyczące doprowadzenia pokrzywdzonej groźbami do obcowania płciowego oraz znęcania się nad nią. Jako sprawcę czynów kobieta wskazała swojego pracodawcę. Sprawcy chcieli udaremnienia postępowania Zgodnie z procedurą karną prokurator wniósł o
21.02.2018
Forum Obywatelskiego Rozwoju opracowało schemat zależności osób zaangażowanych w proces zgłoszenia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Poniżej link do interaktywnej mapy. Schemat to gigantyczna pajęczyna, w której cenrum generalissimus Ziobro pociąga za nitki. Oto link: https://embed.kumu.io/fad65ba32328e8c0c40c0a3af92c5183#krs
21.02.2018
​Polska Fundacja Narodowa przegrała z prezydent Warszawy przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Chodzi o nadzór prezydent stolicy nad fundacją, która sfinansowała kampanię bilboardową "Sprawiedliwe Sądy". Kolegium odrzuciło zażalenie fundacji w tej sprawie. Teraz bez przeszkód sąd może ocenić, czy działanie PFN było zgodne z prawem,
20.02.2018
13 lutego 2018 roku węgierski rząd przedłożył parlamentowi projekt pakietu legislacyjnego obejmującego 3 ustawy powszechnie określane jako „Stop Soros”. Proponowane przepisy dodatkowo ograniczyłyby zdolność węgierskiego społeczeństwa obywatelskiego do wykonywania pracy, wymagając od organizacji, które „wspierają migrację”,
19.02.2018
„Dwa lata, jakie minęły od listopada 2015 r., przyniosły najwięcej wyzwań i zagrożeń dla praw i wolności człowieka w całym okresie po 1989 roku” – czytamy w wydanym dziś stanowisku Komitetu Helsińskiego w Polsce. W swoim stanowisku członkowie Komitetu wskazują, że od końca 2015 r. nastąpił szereg wydarzeń, które wymagały zintensyfikowania wysiłków
19.02.2018
W konferencji w Trybunale Konstytucyjnym, która odbyła się 2 lutego, uczestniczyć mogli tylko dziennikarze państwowej telewizji i radia, choć zaproszenia w imieniu uczestniczącego w konferencji premiera jego kancelaria rozesłała do wszystkich mediów Niewpuszczanie dziennikarzy – pisze RPO Adam Bodnar do rzecznika prasowego Trybunału
19.02.2018
Osoby z niepełnosprawnościami nie mają w Polsce realnej możliwości pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka - wskazuje rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w informacji przesłanej Komitetowi Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ. Zdaniem RPO niezbędne są zmiany systemowe. Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.
17.02.2018
Obrady plenarne Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, które odbyły się 13 lutego, koncentrowały się wokół reformy procedury cywilnej. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. Obrady, które odbyły się w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej, otworzył, a następnie im przewodniczył adwokat
16.02.2018
HFPC zajmuje się sprawą pana Wojciecha, który podczas pobytu w areszcie złamał nogę. Choć konieczne jest przeprowadzenie operacji, wniesienie przeciwko niemu aktu oskarżenia na tydzień przed planowanym zabiegiem mogło uniemożliwić jego wykonanie. Pan Wojciech miał zaplanowaną operację na 15 lutego 2018 roku. Biegli orzekli, że jej przeprowadzenie
16.02.2018
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę zatrzymania Władysława Frasyniuka w dniu 14 lutego 2018 r. przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji do sprawy prowadzonej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie Poprosił Komendanta Stołecznego Policji o wyjaśnienia: czy zatrzymanemu zapewniono możliwość kontaktu z adwokatem po zatrzymaniu
«« || 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 ·... | | »»

Moja kancelaria

Biskup Tadeusz Pieronek: Oczywiście, że to wszystko zmierza do rządów autorytarnych. Nie ma już demokracji w Polsce, są tylko pozory demokracji.


Borys Budka, poseł PO, b. minister sprawiedliwości: To co robi PiS to zastępowanie jednego bubla kolejnym. - Ta nowelizacja niczego nie naprawia

 Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz: łączenie praworządności z budżetem UE to polityczny nacisk na słabsze kraje.

Profesor Marcin Matczak:Użycie referendum konsultacyjnego w celu zmiany konstytucji jest takim samym obejściem tejże konstytucji,

Redaktor Ewa Siedlecka: Dubler sędziego TK pełniący obowiązki wiceprezesa TK uważa, że RPO Adam Bodnar „sprzeniewierza się złożonemu ślubowaniu,
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro,

 Czy ktokolwiek pamięta jeszcze  o tragicznym proteście Piotra Szczęsnego. Szarego człowieka? Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć usta. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie.

Dlaczego rodzicom niepełnosprawnych wolno dać wyłącznie wsparcie rzeczowe, a rodzicom sprawnych można dać 500 plus i wyprawkę w gotówce? Ludzie prezesa Kaczyńskiego mają tak dobrą pamięć, że pamiętają nawet wydarzenia, których nie było. Może dlatego, że swoje niezwykle szare komórki trenują na przekazach dnia – produktach partyjnej propagandy, które trzeba wykuć na blachę. Sam prezes natomiast dysponuje szczególnego rodzaju pamięcią, zwaną pamiętliwością: nie zapomina o żadnej z rzeczywistych lub wyimaginowanych krzywd – może z wyjątkiem tych, które sam wyrządził. Byliśmy, jesteśmy i nie raz jeszcze będziemy świadkami fermentacji umysłu prezesa, który świetnie pamięta czasy komuny,

W czwartek podczas obchodów 227 rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja prezydent Andrzej Duda, funkcjonariusz PiS oddelegowany do pełnienia roli prezydenta mówił o poszanowaniu kontytucji. Ponieważ jest niezborny w doborze słów, czy chodziło mu o historyczny akt narodowy, czy też o akt prawny, który notorycznie łamał i gwałci nadal- nie wiadom. Może zapomniał,ze podpisał nowelizacje ustaw sądowych, w tym o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, które były sprzeczne z Konstytucja RP.
Porady, Listy, Komunikaty

Biuro RPO we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół średnich z całej Polski do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Młodzieżowe

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej serdecznie zapraszają do