title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Adwokaci o "sprawie" w TK
Wniosek Prokuratora Generalnego o zbadanie konstytucyjności przepisów wewnętrznych adwokatury nie może być rozpatrywany w proponowanym trybie z uwagi na brak kognicji Trybunału Konstytucyjnego do jego rozpoznania. Takie stanowisko zajęła Naczelna Rada Adwokacka w piśmie skierowanym do Julii Przyłębskiej, prezes TK. Prokurator

generalny złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów par. 6 pkt 3–7 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach dotyczących tzw. depozytu adwokackiego. Trybunał zwrócił się do NRA o przedstawienie stanowiska.
    Stanowisko przygotował dr Piotr Karlik z UAM w Poznaniu we współpracy z adw. prof. Maciejem Gutowskim, przewodniczącym komisji legislacyjnej przy NRA. W piśmie do TK czytamy, że art. 188 Konstytucji stanowi o zamkniętym katalogu aktów normatywnych podlegających kontroli konstytucyjności dokonywanej przez Trybunał Konstytucyjny (m.in. ustawy i umowy międzynarodowe). W związku z tym, Trybunał nie ma uprawnienia do kontroli konstytucyjności uchwał samorządów zawodowych, w tym uchwał NRA.
    W stanowisku podkreślone zostało, że regulamin ma charakter techniczny, a swoim zakresem obejmuje jedynie czynności związane z wykonywaniem zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółce. Zatem bezzasadne są twierdzenia Prokuratora Generalnego, jakoby regulamin bezpośrednio kształtował sytuację prawną klientów.
     – Niewątpliwie postanowienia regulaminu wykonywania zawodu adwokata pośrednio dotyczą klientów adwokatów, ale tylko w taki sposób, w jaki wpływają na zwiększenie standardów jakości pracy adwokatów. Niezaprzeczalnie mają one jednak charakter stricte gwarancyjny – czytamy. Adwokaci argumentują również, że uchwała NRA ustanawiająca regulamin wykonywania zawodu adwokata nie powierza adwokatom zawierania umów depozytu i powiernictwa. Zawieranie tych umów w oparciu o regulacje kodeksu cywilnego może też mieścić się w zakresie świadczenia pomocy prawnej.
    Przytoczony został pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził, że nie każde działanie adwokata polegające na przyjmowaniu środków finansowych na zasadzie depozytu lub powiernictwa „automatycznie i w każdym przypadku należy uznać za wchodzące w zakres pojęcia świadczenia pomocy prawnej”. Jednakże treść regulaminu wykonywania zawodu adwokata dotyczy jedynie tych sytuacji, które mieszczą się w tych ramach. Kompetencja Naczelnej Rady Adwokackiej do wydawania regulaminów nie obejmuje bowiem innych sytuacji aniżeli tych, pozostających w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, składa podziękowania dla Autora stanowiska dr. Piotra Karlika oraz dla przewodniczącego komisji legislacyjnej przy NRA - adw. prof. Macieja Gutowskiego.
     
     
Data: 30.12.2017, godzina: 11:11:00.


Moja kancelaria

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie


Profesor Adam Strzembosz : Sąd Najwyższy miał bardzo wysoki autorytet, teraz może go stracić - powiedział

Profesor Marek Chmaj: "u nas, w Polsce,  jest zupełnie inna kultura prawna, jak się okazuje żenująco niska".

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .

Adwokat Roman Giertych: gdy skazywano Komendę, funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego sprawował Lech Kaczyński.

Sędzia Waldemar Żurek: gnoją mnie systemowo,instytucjonalnie, któregoś dnia dostanę "dwa strzały" i będzie spokój.

Profesor Monika Płatek: Kto oceni czy kłamię, gdy mówię o przeżyciach mojej matki w Auschwitz? Pan Morawiecki? Jaki?

Jerzy Owsiak: 126 373 804,34 złotych - tyle udało się zebrać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Premier Mateusz Morawiecki o Marcu '68: Powinien być dla Polaków powodem do dumy, nie do wstydu


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Rząd pracuje nad nowelizacją przepisów o siłach zbrojnych, aby najemnicy PiS czyli tzw. WOT mieli swoją własną symbolikę. Dziwne jednak,że ludzie którzy gloryfikują bandytów jak Ogień, uważający gwałcenie kobiet i mordowanie rodzin za walkę z komuną; sięgnęli po symbol Polski Walczacej. Oto komunikat PiS, sorry, rządu RP: Projekt nowelizacji ustawy przewiduje wprowadzenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) symboliki przysługującej rodzajowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – orła wojskowego i flagi rodzaju sił zbrojnych. W projektowym wizerunku zaproponowano wykorzystanie orła i flagi Znaku Polski Walczącej. Ten symbol walki narodu polskiego z okupantami nawiązuje do dziedzictwa,

Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć usta. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie. W oparach aburdu przeszły  bez echa społeczne marsze żądające powrotu wolnych sądów, wolnych wyborów i wolnej Polski, Dzień Praw Człowieka i I Kongres Praw Obywatelskich.  Szkoda, że nikt już nie  pamięta  o  heroicznym czynie Piotra Szczęsnego,
Porady, Listy, Komunikaty

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych, organizowane przez Union Internationale des Avocats

Szkolenie HFPC w Poznaniu jest organizowane we współpracy z Katedrą Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Przyjaciel Zwierząt – Nagroda Prezesa NIK ma trafiać do osób, instytucji lub organizacji, które prowadzą,