#1 Zagrożenia dla społeczeństwa obywatelskiego » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Zagrożenia dla społeczeństwa obywatelskiego
Agencja Praw Podstawowych UE (FRA) opublikowała raport prezentujący skalę i rodzaje zagrożeń dla społeczeństwa obywatelskiego i jego rozwoju w krajach UE. FRA zidentyfikowała zagrożenia związane ze stabilnością finansowania dla organizacji pozarządowych, udziałem społeczeństwa obywatelskiego w procesach decyzyjnych i ochroną obrońców praw człowieka. Dostęp do finansowania Raport FRA wskazuje szereg przeszkód, jakie napotykają organizacje pozarządowe w dostępie do finansowania.

    Wśród nich są m.in.: zmniejszające się państwowe środki finansowe przeznaczone do dystrybucji dla organizacji pozarządowych, ograniczenia w finansowaniu pewnych form działalności (takich jak litygacja strategiczna lub podnoszenie świadomości o ochronie praw człowieka i wspieranie jedynie określonego typu pracy organizacji, np. świadczenia usług) czy też nadmierne regulacje dotyczące obowiązków podatkowych i sprawozdawczych.
     Jednym z najbardziej kontrowersyjnych przykładów w tym zakresie jest przyjęta w 2017 r. na Węgrzech ustawa, tzw. Lex NGO, która zobowiązuje organizacje pozarządowe otrzymujące finansowanie zza granicy do zarejestrowania się w specjalnym publicznym rejestrze i opatrzeniu wszystkich swoich materiałów informacją o otrzymywaniu zagranicznego finansowania. Ograniczenia udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesie konsultacji społecznych FRA wskazuje w raporcie, że prawo każdego do uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli jest jednym z fundamentalnych praw gwarantowanych przez prawo międzynarodowe. Jednak realizacja tego prawa bywa utrudniona przez m.in. ograniczanie dostępu do konsultacji społecznych, ustalania bardzo krótkich terminów dla obywateli do przedstawiania uwag na temat projektowanych ustaw czy brak odpowiednich i transparentnych przepisów dotyczących podejmowania decyzji. Jednym z przykładów ograniczeń w tym zakresie wskazanych w raporcie jest rozwiązanie w maju 2016 r. Rady ds. Przeciwdziałania Rasizmowi i Ksenofobii.
Ochrona obrońców praw człowieka
     Raport FRA wskazuje, że ataki na obrońców praw człowieka przybierają różne formy – począwszy od kreowania negatywnego wizerunku organizacji społecznych, przez zastraszanie i groźby, aż po stosowanie przemocy fizycznej. Jako jeden z przykładów ataków na obrońców praw człowieka FRA podaje zaatakowanie siedzib polskich organizacji (Kampanii Przeciw Homofobii i Lambdy) w 2016 r. Raport FRA przypomina, że obowiązkiem państwa jest ochrona społeczeństwa obywatelskiego, co wiąże się również z obowią
zkiem prowadzenia skutecznych i szybkich postępowań w przypadku ataków na działaczy społeczeństwa obywatelskiego. Kurcząca się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
     
W ciągu ostatnich kilku lat również w Polsce można zaobserwować symptomy kurczącej się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego. „Jednym z najbardziej niepokojących sygnałów są m.in. ograniczenia w finansowaniu ze środków publicznych organizacji pracujących na rzecz uchodźców i migrantów czy praw kobiet” – mówi Małgorzata Szuleka, prawniczka HFPC. W ostatnim czasie HFPC zwracała uwagę m.in. na przyjęcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, która znacznie zmienia sposób dystrybuowania środków publicznych na poziomie krajowym (opinia HFPC dostępna jest tutaj). W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy powtarzały się ataki ze strony mediów publicznych na konkretne organizacje pozarządowe, których celem było ich zdyskredytowanie. „W publikowanych materiałach w nierzetelny sposób przedstawiano źródła finansowania poszczególnych organizacji” – mówi Małgorzata Szuleka Raport FRA dostępny jest na stronie HFPC.
     
     
Data: 26.01.2018, godzina: 09:27:31.


Moja kancelaria

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.

Profesor Marcin Matczak: Prezydent RP i prawnik z doktoratem nie uznaje przepisów prawa UE za przepisy obowiązujące w Polsce, dlatego twierdzi,

Prof. Marek Safjan: Sąd Najwyższy miał obowiązek zadać te pytania . Polski Sąd Najwyższy postąpił dokładnie tak jak powinien, stosując zabezpieczenie.

Draginja Nadażdin szefowa polskiego oddziału Amnesty International: nasz protest  wykorzystuje się to do dyskredytowania  Amnesty International,

Sędzia Waldemar Żurek: Wbrew mojej woli Dagmara Pawełczyk-Woicka, mianowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes krakowskiego Sądu Okręgowego

Adwokat Roman GiertycH: Szanowne Biuro. Przerażony faktem, że "rozważycie kroki prawne" przeciwko mnie w związku z ujawnieniem Waszej przemiłej


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany. Pytali Holendrów o wszelkie aspekty instytucji „nakazu karnego” wydawanego przez urząd prokuratorski.
Porady, Listy, Komunikaty

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"