title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Zagrożenia dla społeczeństwa obywatelskiego
Agencja Praw Podstawowych UE (FRA) opublikowała raport prezentujący skalę i rodzaje zagrożeń dla społeczeństwa obywatelskiego i jego rozwoju w krajach UE. FRA zidentyfikowała zagrożenia związane ze stabilnością finansowania dla organizacji pozarządowych, udziałem społeczeństwa obywatelskiego w procesach decyzyjnych i ochroną obrońców praw człowieka. Dostęp do finansowania Raport FRA wskazuje szereg przeszkód, jakie napotykają organizacje pozarządowe w dostępie do finansowania.

    Wśród nich są m.in.: zmniejszające się państwowe środki finansowe przeznaczone do dystrybucji dla organizacji pozarządowych, ograniczenia w finansowaniu pewnych form działalności (takich jak litygacja strategiczna lub podnoszenie świadomości o ochronie praw człowieka i wspieranie jedynie określonego typu pracy organizacji, np. świadczenia usług) czy też nadmierne regulacje dotyczące obowiązków podatkowych i sprawozdawczych.
     Jednym z najbardziej kontrowersyjnych przykładów w tym zakresie jest przyjęta w 2017 r. na Węgrzech ustawa, tzw. Lex NGO, która zobowiązuje organizacje pozarządowe otrzymujące finansowanie zza granicy do zarejestrowania się w specjalnym publicznym rejestrze i opatrzeniu wszystkich swoich materiałów informacją o otrzymywaniu zagranicznego finansowania. Ograniczenia udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesie konsultacji społecznych FRA wskazuje w raporcie, że prawo każdego do uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli jest jednym z fundamentalnych praw gwarantowanych przez prawo międzynarodowe. Jednak realizacja tego prawa bywa utrudniona przez m.in. ograniczanie dostępu do konsultacji społecznych, ustalania bardzo krótkich terminów dla obywateli do przedstawiania uwag na temat projektowanych ustaw czy brak odpowiednich i transparentnych przepisów dotyczących podejmowania decyzji. Jednym z przykładów ograniczeń w tym zakresie wskazanych w raporcie jest rozwiązanie w maju 2016 r. Rady ds. Przeciwdziałania Rasizmowi i Ksenofobii.
Ochrona obrońców praw człowieka
     Raport FRA wskazuje, że ataki na obrońców praw człowieka przybierają różne formy – począwszy od kreowania negatywnego wizerunku organizacji społecznych, przez zastraszanie i groźby, aż po stosowanie przemocy fizycznej. Jako jeden z przykładów ataków na obrońców praw człowieka FRA podaje zaatakowanie siedzib polskich organizacji (Kampanii Przeciw Homofobii i Lambdy) w 2016 r. Raport FRA przypomina, że obowiązkiem państwa jest ochrona społeczeństwa obywatelskiego, co wiąże się również z obowią
zkiem prowadzenia skutecznych i szybkich postępowań w przypadku ataków na działaczy społeczeństwa obywatelskiego. Kurcząca się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
     
W ciągu ostatnich kilku lat również w Polsce można zaobserwować symptomy kurczącej się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego. „Jednym z najbardziej niepokojących sygnałów są m.in. ograniczenia w finansowaniu ze środków publicznych organizacji pracujących na rzecz uchodźców i migrantów czy praw kobiet” – mówi Małgorzata Szuleka, prawniczka HFPC. W ostatnim czasie HFPC zwracała uwagę m.in. na przyjęcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, która znacznie zmienia sposób dystrybuowania środków publicznych na poziomie krajowym (opinia HFPC dostępna jest tutaj). W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy powtarzały się ataki ze strony mediów publicznych na konkretne organizacje pozarządowe, których celem było ich zdyskredytowanie. „W publikowanych materiałach w nierzetelny sposób przedstawiano źródła finansowania poszczególnych organizacji” – mówi Małgorzata Szuleka Raport FRA dostępny jest na stronie HFPC.
     
     
Data: 26.01.2018, godzina: 09:27:31.


Moja kancelaria

Marta Izydorczyk, uczennica VI LO w Poznaniu: Cieszę się, że odkryłam postać adwokata Stanisława Hejmowskiego. To prawdziwy bohater 

Tadeusz Zwiefka, europoseł: . „Przestrzeganie praw autorskich to nie cenzura! Każdy ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę. Nikt nie ogranicza internetowej swobody.


Donald Tusk, szef Rady Europejskiej: „Gdyby PiS był tak nieugięty wobec kiboli, jaki był wobec niepełnosprawnych, sytuacja na stadionach nie byłaby taka zła.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: Społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że to działania NIK wspomaga obywateli w kontrolowaniu władzy wykonawczej.
  

Prof. Ewa Łetowska: Referendum konstytucyjne to nie sondaż opinii publicznej. Traktowane na serio, referendum powinno dotyczyć gotowego projektu


Sr Adam Bodnar, RPO:Czy możliwa jest demokracja bez dialogu? Bez konsultacji? Bez zdolności do kompromisu? W klasycznej, zachodniej odmianie demokracji

Suspendowany ksiądz Wojciech Lemański„Wybaczcie mi, ale jakoś nie wierzę entuzjastycznej relacji premiera Morawieckiego ze spotkania z papieżem Franciszkiem”.

List prof. Marcina Matczaka do sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości

Sędzia Igor Tuleja o nowym systemie losowego przyznawania spraw sędziom. "Ten system losowego przydziału spraw jest tak transparentny,


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym.

Roman Giertych pisze list do prezydenta. "Jestem poruszony Pana niewiedzą w tym zakresie" "Ostatnio był Pan łaskaw zapytać w KFC, w jaki sposób złamał Pan Konstytucję RP? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna - wyjaśnia Roman Giertych w liście do Andrzeja Dudy. Szanowny Panie Prezydencie! Przede wszystkim złamał Pan Konstytucję odmawiając przyjęcia przysięgi od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK i podtrzymał Pan to swoje stanowisko pomimo wyroku TK,
Porady, Listy, Komunikaty

Wydawnictwo ZYSK i s-ka oferuje od jesieni na rynku księgarskim pozycję autorstwa trzech politologów: Joachima S. Brudzińskiego,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dotyczące procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału

Na konferencję pt. „Prawa człowieka a wzajemne uznawanie wyroków w Unii Europejskiej – refleksje na kanwie sprawy Celmer”, HFPC