title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Biała księga fałszu i pomówień
Sądy w Polsce potrzebują dobrego i stabilnego prawa, przemyślanych reform oraz zaufania społecznego. Sędziowie w Polsce nie kwestionują potrzeby usprawniania procedur i lepszej organizacji sądownictwa; przeciwnie od lat o to do polityków apelują. Przedstawiony Państwu przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dokument „Biała Księga w sprawie

reform wymiaru sprawiedliwości” mógł stać się początkiem otwartej i nieskrępowanej dyskusji o koniecznych zmianach. Niestety, lektura dokumentu wskazuje, że celem jego przygotowania nie było rzetelne przedstawienie faktów uzasadniających zmiany w prawie oraz organizacji sądownictwa. Takie przedstawienie faktów wymaga podania prawdy, całej prawdy i tylko prawdy. Tymczasem Biała Księga zawiera nie całą prawdę; część faktów i powiązań między nimi pomija; podaje fakty czasem nawet prawdziwe, ale sugerując nieprawdziwe ich skutki. Dokument ma zatem inny cel, niż deklarowany. Uważamy, że został napisany w celu zamaskowania politycznego ataku na niezależne sądownictwo. Dlatego przedstawiamy odpowiedź na Białą Księgę: - jako wyjaśnienie i podanie dokonanych faktów; - jako głos w obronie dobrego imienia polskich sędziów, którzy wszak są też sędziami europejskimi. Nie możemy bowiem pogodzić się z zarzucaniem sędziom odpowiedzialności za haniebne wyroki komunistycznych sądów z lat 50. Większość polskich sędziów rozpoczęła swoją karierę zawodową w wolnej Polsce. W latach 2015-2018 dokonywano etapowych zmian w prawie dotyczącym sądownictwa. Narastały one i kumulowały swe działanie. Obecnie zbiegają się pojedyncze ścieżki zmian i ukazuje się naszym oczom zupełnie nowa perspektywa przeprowadzanych reform. Zmieniono - nie zmieniając konstytucji - ustrój sądownictwa i miejsce sądów w podziale władz, lokując je jako podporządkowane władzom politycznym, a nie jako partnera w mechanizmie checks and balance. To oznacza powrót do koncepcji znanych w PRL, a odrzuconych w Konstytucji z 1997 r. W naszej historii sądownictwo niemal nigdy nie cieszyło się szacunkiem i uznaniem władz politycznych i ta historia teraz się powtarza. Gdy bowiem obecnie zabieramy głos w obronie niezależności sądów, pojawiają się zapowiedzi, że sędziów, którzy zwracają się przeciwko władzom politycznym, będzie się bezwzględnie eliminować w drodze postępowań dyscyplinarnych (Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak).Nawet sądowi z Irlandii, który zwrócił się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości UE, wyrażając wątpliwość co do znaczenia reform sądownictwa w Polsce, Wiceminister Sprawiedliwości, Warchoł zarzucił polityczne motywy. Mimo inicjatyw z naszej strony, nie mieliśmy możliwości rozmowy o reformach z Premierem lub Ministrem Sprawiedliwości. Sytuacja, w której wobec Polski wszczęto procedurę w związku z naruszeniem zasad praworządności, jest dla nas przykra, bolesna i żenująca. Jesteśmy otwarci na dyskusję o koniecznych reformach, jednakże fundament, jakim jest niezależność sądów od polityków’ musi zostać zachowany. Będziemy wspierać Rząd w zmianach, które będą respektować tę podstawową zasadę. Niniejsza odpowiedź na Białą Księgę, przedstawiona przez Rząd RP Komisji Europejskiej, została przygotowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz zespół ekspertów w celu ukazania rzetelnego obrazu reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzanych od ponad dwóch i pół roku w Polsce. Odpowiedź jest zbudowana w następujący sposób: co do zasady został zachowany podział Białej Księgi. Wyodrębniono ze względów metodologicznych oraz z uwagi na wagę problemu rozdział: Postępowania dyscyplinarne. Kolejność rozdziałów została nieznacznie zmodyfikowana. Za każdym razem wskazujemy rozdziały i numery tez, do których się one odnoszą. Mamy nadzieję, że układ ten jest przejrzysty. W osobnym dokumencie Stowarzyszenie „Iustitia” przedstawiło odpowiedź na kompendium Białej Księgi].
 Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich” IUSTITIA” Prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz
     
     
Data: 23.03.2018, godzina: 09:35:00.


Moja kancelaria

Dr Adam Bodnar rzecznik Praw Obywatelskich napisał do premiera ws. „porozumienia” rządu z przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnościami

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia Bartłomiej Przymusinski: W 2017 roku wydał najmniej orzeczeń od 15 lat . Posłowie PiS argumentują, że do Trybunału po prostu wpływa mniej wniosków,

Dr Tomasz Zalasiński z zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego:Mamy nową konstytucję. Jednozdaniową: "Bez żadnego trybu". Tak teraz działa władza

Podczas mszy w Niedzielę Palmową papież Franciszek mówił, że intrygi, kalumnie, pogarda i pycha prowadzą do skazywania innych "bez skrupułów".

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie


Profesor Adam Strzembosz : Sąd Najwyższy miał bardzo wysoki autorytet, teraz może go stracić - powiedział

Profesor Marek Chmaj: "u nas, w Polsce,  jest zupełnie inna kultura prawna, jak się okazuje żenująco niska".

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Chciałbym łaskawie przedstawić Panu propozycję oferty, która zakończy hańbiący okres w dziejach naszego Narodu, kiedy to jedno z najwybitniejszych dzieł o światowej randze nie było własnością naszego umiłowanego Skarbu Państwa. Ludzie którzy codziennie oglądają to dzieło, podziwiają twórcę, lecz w ich oczach widać smutek, żal, ból, rozpacz, a wszystko przez to panie Ministrze Kultury, że największe nasze dzieło sztuki XV wieku nadal nie stanowi naszej własności. Chodzi mi oczywiście o Ołtarz Wita Stwosza.

Polski rząd nie włącza się w prace Grupy roboczej ONZ ds. starzenia się, która pracuje nad przygotowaniem Konwencji o prawach osób starszych Resort rodziny, pracy i polityki społecznej nie planuje udziału w spotkaniu grupy, nie odpowiedział też na pytania jej przewodniczącego. Odpowiedzi udzielił zaś Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik wciąż ma nadzieję, że rząd weźmie udział w pracach nad konwencją, która daje szanse na wzmocnienie praw osób starszych i skuteczniejsze przeciwdziałanie ich dyskryminacji Od 2012 r. na forum ONZ jest prowadzona debata mająca na celu opracowanie i przyjęcie Konwencji o prawach osób starszych. Chodzi o prace grupy roboczej OEWGA (Open-ended Working Group on Ageing).
Porady, Listy, Komunikaty

Serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie z cyklu WIARA i ROZUM, podczas którego prof. Maciej Radosz wygłosi wykład pod tytułem:

Metropolie są głównymi ośrodkami kapitału intelektualnego i finansowego dlatego też obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie.