title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Stanowisko SSP "Iustitia"
W artykule redaktor Agaty Łukaszewicz zamieszczonym w "Rzeczpospolitej" w dniu 21 marca 2018 roku pod tytułem „Już 40 sędziów odeszło ze stowarzyszenia Iustitia” podano nieprawdziwą informację, jakoby w 2018 roku rezygnację z członkostwa złożyło około 30–40 sędziów. Podobną nieprawdziwą tezę o masowych odejściach z Iustitii z powodu krytyki

przez stowarzyszenie polityki Ministerstwa Sprawiedliwości od wielu miesięcy usiłują przedstawiać sędziowie związani z tym ministerstwem. W rzeczywistości wskazana w artykule liczba osób przestała być członkami stowarzyszenia w okresie ostatniego roku, a nie 3 miesięcy. Wśród nich są m.in. osoby, które zmarły, odeszły z zawodu sędziego, przeszły w stan spoczynku, a także zrezygnowały z członkostwa w Iustitii w reakcji na kandydowanie członków stowarzyszenia do Krajowej Rady Sądownictwa oraz przyjmowanie funkcji po prezesach sądów wyrzuconych faksem przed końcem kadencji przez Ministra Sprawiedliwości. Podkreślić także należy, w tym samym okresie wstąpiło do Iustitii więcej osób niż 40. Oznacza to, że w ostatnim roku, tak jak w wielu poprzednich latach liczba członków Stowarzyszenia Iustitia wzrosła.
Rzecznik prasowy SSP „Iustitia” sędzia Bartłomiej Przymusiński
Stanowisko Zarządu SSP Iustitia w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z zadowoleniem przyjmuje złożenie przez Pana sędziego Dariusza Drajewicza rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu. Decyzja ta stanowi realizację apelu Zebrania Delegatów SSP Iustitia z dnia 10 lutego 2018 roku o rezygnację z członkostwa osób kandydujących do Krajowej Rady Sądownictwa. Decyzja Pana sędziego pozwoli na skuteczniejszą budowę wizerunku Iustitii jako Stowarzyszenia zabiegającego o umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz przyczyni się do wzmocnienia jego wiarygodności. Jednocześnie Zarząd oczekuje, że także pozostali członkowie SSP Iustitia kandydujący do Krajowej Rady Sądownictwa zastosują się do apelu Zebrania Delegatów i zrezygnują z członkostwa w Stowarzyszeniu. W tym miejscu warto przypomnieć, że głównymi celami Stowarzyszenia są umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, upowszechnianie i ochrona wolności, praw oraz swobód obywatelskich, a także podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji. Iustitia od wielu lat konsekwentnie zabiega o promowanie tych wartości. Wszystkich sędziów chcących włączyć się w te działania, zachęcamy do wstąpienia do Stowarzyszenia.
     
     
Data: 29.03.2018, godzina: 07:59:00.


Moja kancelaria

Dr Adam Bodnar rzecznik Praw Obywatelskich napisał do premiera ws. „porozumienia” rządu z przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnościami

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia Bartłomiej Przymusinski: W 2017 roku wydał najmniej orzeczeń od 15 lat . Posłowie PiS argumentują, że do Trybunału po prostu wpływa mniej wniosków,

Dr Tomasz Zalasiński z zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego:Mamy nową konstytucję. Jednozdaniową: "Bez żadnego trybu". Tak teraz działa władza

Podczas mszy w Niedzielę Palmową papież Franciszek mówił, że intrygi, kalumnie, pogarda i pycha prowadzą do skazywania innych "bez skrupułów".

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie


Profesor Adam Strzembosz : Sąd Najwyższy miał bardzo wysoki autorytet, teraz może go stracić - powiedział

Profesor Marek Chmaj: "u nas, w Polsce,  jest zupełnie inna kultura prawna, jak się okazuje żenująco niska".

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Chciałbym łaskawie przedstawić Panu propozycję oferty, która zakończy hańbiący okres w dziejach naszego Narodu, kiedy to jedno z najwybitniejszych dzieł o światowej randze nie było własnością naszego umiłowanego Skarbu Państwa. Ludzie którzy codziennie oglądają to dzieło, podziwiają twórcę, lecz w ich oczach widać smutek, żal, ból, rozpacz, a wszystko przez to panie Ministrze Kultury, że największe nasze dzieło sztuki XV wieku nadal nie stanowi naszej własności. Chodzi mi oczywiście o Ołtarz Wita Stwosza.

Polski rząd nie włącza się w prace Grupy roboczej ONZ ds. starzenia się, która pracuje nad przygotowaniem Konwencji o prawach osób starszych Resort rodziny, pracy i polityki społecznej nie planuje udziału w spotkaniu grupy, nie odpowiedział też na pytania jej przewodniczącego. Odpowiedzi udzielił zaś Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik wciąż ma nadzieję, że rząd weźmie udział w pracach nad konwencją, która daje szanse na wzmocnienie praw osób starszych i skuteczniejsze przeciwdziałanie ich dyskryminacji Od 2012 r. na forum ONZ jest prowadzona debata mająca na celu opracowanie i przyjęcie Konwencji o prawach osób starszych. Chodzi o prace grupy roboczej OEWGA (Open-ended Working Group on Ageing).
Porady, Listy, Komunikaty

Serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie z cyklu WIARA i ROZUM, podczas którego prof. Maciej Radosz wygłosi wykład pod tytułem:

Metropolie są głównymi ośrodkami kapitału intelektualnego i finansowego dlatego też obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie.