title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Turcja bez niezawisłych sądów
Oświadczenie AEAJ EAJ Medel i Judges for Judges w przededniu spotkania przywódców UE-Turcja w Warnie: Wszyscy w Europie zdają sobie sprawę, że w Turcji zatrzymano 150 dziennikarzy i że większość z nich nie ma pojęcia, jakie są im stawiane zarzuty. Wszystkie zapadłe dotychczas wyroki zasadniczo sprzeczne są z prawem i zasadami,

które stanowią (wspólną) podstawę prawa europejskiego. Ponadto ponad 25% wszystkich tureckich sędziów i prokuratorów - ponad 3000 osób również zostało tymczasowo aresztowanych. Te szokujące realia oznaczają po pierwsze, że tak znaczna liczba niewinnych osób jest ścigana bez podstawy prawnej. Sytuacja taka nie może być ignorowana zarówno w przypadku jednostki, jak i całego kraju, który będzie cierpiał z powodu niekorzystnych rezultatów takich działań. Po drugie, dymisje 4279 sędziów i prokuratorów (z łącznej liczby około 12 000 w całej Turcji) powoduje ogromne i szkodliwe straty osobowe w tych instytucjach. Istnienie wysoko wykwalifikowanego i niezależnego sądownictwa w kraju jest jednym z kamieni węgielnych demokracji pod rządami prawa. Dlatego niezwykle ważne jest, aby Europa poczyniła wszelkie możliwe starania, aby przekonać Turcję, aby kraj ten zaradził tej niedopuszczalnej sytuacji jako, że bez wątpienia jest to poważna kwestia zarówno dla Turcji, jak i Europy. Platforma niezależnego sądownictwa w Turcji opiera się na czterech głównych europejskich stowarzyszeniach sędziów:
 1. Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ)
2. Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ)
3. Sędziowie dla sędziów (Judges for Judges)
4. "Magistrats Europeen pour la Democratie et les Libertes" (MEDEL)
    Stowarzyszenia te od wielu lat uważnie śledziły rozwój sytuacji związanej z tureckim sądownictwem. Rosnący wpływ rządu i prezydenta z jednoczesnym ograniczaniem niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz naciskami na sędziów i prokuratorów rozpoczął się przed 2016 r. Następnie kroki miały miejsce w związku ze stanem wyjątkowym po "zamachu stanu" w 2016 r., Wszystkie te kroki spowodowały, że Turcja w istocie pozbawiona została niezawisłego sądownictwa, a w konsekwencji ograniczona została w tym kraju praworządność. Faktem jest, że obserwacja kilku aktualnie toczących się postępowań karnych wyraźnie pokazuje, jak niskie są tam zapewnione standardy. A to właśnie wysokie standardy praworządności są niezbędnymi elementami w demokratycznym państwie prawa. Obserwacja czerwonej linii w toczącym się postępowaniu, jakim są przeprowadzane dowody lub ich brak, wskazuje, że zapadające w sprawach ​​orzeczenia muszą być zgodne z wewnętrznymi dyrektywami władzy wykonawczej. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może zagrażać życiu każdego sędziego lub prokuratora, który ośmieli się procedować zgodnie ze swoim zawodowym sumieniem. Krótko mówiąc, w Turcji nie ma niezależnego sądownictwa. Fakt ten ma nie tylko konsekwencje dla tysięcy osób nielegalnie aresztowanych (nie tylko dla sędziów), ale także dla wszystkich obszarów / aspektów codziennego życia w Turcji, a także dla relacji Turcji z innymi krajami. Naciski polityczne przekonały turecki rząd do uwolnienia niektórych zatrzymanych dziennikarzy, a jednym z mich był Deniz Yucel, którego sytuacja została szczegółowo omówiona w międzynarodowych doniesieniach medialnych. Jednak wielu sędziów, prokuratorów, prawników i dziennikarzy wciąż jest przetrzymywanych jako zakładnicy. Turcja nadal sprawia wrażenie, że jest gotowa prowadzić „interesów jak zwykle" i ponownie próbuje nawiązać kontakt z Europą, jednocześnie odmawia wstrzymania polowania na czarownice wobec przeciwników, którzy są przetrzymywani i bezpodstawnie ścigani. Platforma na rzecz niezależnego sądownictwa w Turcji przypomina wszystkim zainteresowanym stronom Unii Europejskiej i państwom członkowskim, aby w tej sprawie nie byli obojętny na sytuację państwa sąsiedzkiego, w którym nie istnieją i nie są przestrzegane podstawowe zasady i wartości europejskie - podczas gdy to państwo (Turcja) pozostaje kandydatem do UE członkostwo. Wybielanie tej sytuacji wywoła jedynie nieufność wśród mieszkańców UE, a także będzie miało ogromny wpływ na dalszą współpracę między Unią Europejską a Turcją, ponieważ w Turcji nie ma już niezależnego sądownictwa. Podsumowując: Platforma niezależnego sądownictwa w Turcji wysoko ceni dialog prowadzony na wysokim szczeblu w kontaktach między Turcją a Europą, które wciąż istnieją i są pielęgnowane, ale zdecydowanie domaga się, aby głównym celem takich wymian było przekonanie Turcji do: a. powrotu do rządów prawa b. wstrzymania postępowań karnych w przypadku braku dowodu na udział w przestępstwie c. uwolnienia wszystkich więźniów politycznych d. przywrócenia do pracy wszystkich niesłusznie / niesprawiedliwie zwolnionych sędziów i prokuratorów oraz do zwrotu skonfiskowanego im mienia e. zakończenia stanu wyjątkowego i powrotu do zasad uczciwego procesu sądowego ustanowionego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności f. uwzględnienia ostatnich decyzji EHCR z dnia 20 marca 2018 r. potępiających Turcję za łamanie prawa do wolności i bezpieczeństwa oraz prawa do wolności słowa.
 Edith Zeller m.p. Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Sedziów (AEAJ) José Igreja Matos m.p. Przewodniczący Europejskiego Stowarzsszenia Sędziów (EAJ) Tamara Trotman m.p. Przewodniczący Judges for Judges Filipe Marques m.p. Przewodniczący Magistrats Européens pour la Democratie et les Libertés (MEDEL)
LIST ANONIMOWEGO SĘDZIEGO Z TURCJI
 Moi drodzy, Chciałbym coś wam przekazać: Ponieważ wielu sędziów zostało zwolnionych z więzienia, teraz wszyscy wiedzą, co się dzieje poza Turcją. I ostatnie oświadczenie EAJ tak szybko rozeszło się między nimi. Są bardzo zaskoczeni ogromnym stałym wsparciem mie edukacji zawsze nam mówiono: zachód to, zachód tamto ... Jednak zbudowaliście bardzo silny i historyczny most pomiędzy dwoma światami. Co więcej, nawet jeśli czasami czujemy się tak zmęczeni, uczycie nas (wszyscy prawnicy na całym świecie), aby nie poddawać się bez względu na wszystko. Myślę, że ta solidarność oznacza więcej niż wspieranie tureckich sędziów i prokuratorów. Uważam, że to wsparcie zmieniło się w wielkie pojednanie. My - jak tureccy sędziowie - zaczęliśmy rozumieć, co oznaczają wartości zachodnie. Podziwiam Was! Doceniam wasze ogromne wsparcie!Tak się cieszę, że jestem świadkiem historycznego momentu! Pozdrowienia,
     
     
Data: 03.04.2018, godzina: 11:53:08.


Moja kancelaria

Roman Giertych : Straszne. Zdrada nawet na Watykanie! Oficjalny organ Stolicy Apostolskiej nazywa PiS partią nacjonalistyczną i zarzuca złamanie

Prof. Marcin Matczak: „Władza kierująca okrętem, któremu na imię Polska, niewątpliwie oszalała”. Zamach na Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy stał się faktem.

Sędzia Igor Tuleya: Krajowa Rada Sądownictwa ma tyle wspólnego z sądownictwem, że je niszczy - tak skomentował kondycję naszego wymiaru sprawiedliwości.

Viera Jourova unijna komisarz ds. sprawiedliwości : Komisja Europejska liczy na refleksję polskiego rządu w sprawie Sądu Najwyższego,

Prof. Ewa Łętowska, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, b.sędzia Trybunału Konstytucyjnegi: Jest coraz gorzej. Siła zaczyna triumfować nad prawem

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego pisze list do Julii Przyłębskiej demaskując jej knowania z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Z. Ziobro


Trybunał Konstytucyjny zaakceptował skrócenie orzekającym sędziom wieku stanu spoczynku – ogłosiła Krajowa Rada Sądownictwa w wydanym stanowisku.

Sędzia Małgorzata Gersdorf: Nie byłam aktywistką młodzieżówki socjalistycznej, ani nie fotografowałam się z Edwardem Gierkiem. Rozważam kroki prawne.


Ks. Wojciech Lemański  - Dla mnie to zakończenie trudnego etapu w moim życiu i powrót do normalnej aktywności kapłańskiej.Będę mógł znów stanąć przy ołtarzu


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym.Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie.

Targowica dzisiaj nosi miano PiS Targowica dzisiaj nosi miano PiS Waldemar Mystkowski 19 lipca 2018 4 Gdyby stosować porównania historyczne, moglibyśmy stwierdzić, że obecnie znajdujemy się w roku 1791, albo 1792. Zostałoby nam 3-4 lata do utraty niepodległości. Czy trzeba przypominać, co w Polsce znaczy Targowica? Jeżeli tak – to proszę: spisek magnaterii zawiązany „w obronie zagrożonej wolności” i przeciw największej reformie Sejmu Czteroletniego – Konstytucji 3 Maja.

Porady, Listy, Komunikaty

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"