title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Nowa ustawa o SN wchodzi w życie
„Wejście w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym stanowi kolejny rozdział obserwowanego od końca 2015 r. kryzysu praworządności w Polsce. […] Ustawa burzy funkcjonowanie i sprawność działania najwyższej instancji sądowej w Polsce, przed którą są zawisłe setki spraw” – czytamy w wydanym dziś stanowisku HFPC. Nowelizacja ustawy o SN

W lipcu 2017 r. Prezydent RP zawetował dwie – o SN i KRS – z trzech kontrowersyjnych ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości. Prezydent zapowiedział również skierowanie do Sejmu własnych projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.
    Przyjęta w grudniu 2017 r. nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zasadniczo nie różni się od zawetowanej w lipcu ustawy. Nowa ustawa wprowadza m.in. obniżenie wieku emerytalnego sędziów SN, instytucję skargi nadzwyczajnej oraz dwie nowe izby SN – Izbę Dyscyplinarną oraz Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. „Wchodząca w życie ustawa niestety nie gwarantuje ochrony niezależności i ciągłości instytucjonalnej Sądu Najwyższego” – czytamy w stanowisku HFPC.
Nowy wiek emerytalny sędziów
   
W świetle nowej ustawy o SN wszyscy sędziowie, którzy ukończyli 65 rok życia, przechodzą w stan spoczynku, chyba że Prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziów przez kolejne trzy lata. Zdaniem HFPC taka regulacja „ (…) skutecznie ogranicza niezawisłość sędziów. Wprowadzenie nowego wieku emerytalnego sędziów połączonego z procedurą udzielania przez Prezydenta zgody sędziemu na pełnienie dalszych obowiązków orzeczniczych jest rozwiązaniem, które doprowadzi do gwałtownej wymiany znacznej liczby sędziów Sądu Najwyższego”. HFPC przypomina, że nowy wiek emerytalny sędziów był poruszony przez Komisję Europejską w rekomendacjach wydanych w grudniu 2017 r. w ramach prowadzonej procedury kontroli praworządności. Jednak, podobnie jak w przypadku poprzednich rekomendacji (wydanych wcześniej w 2017 r. i 2016 r.), nie została ona wykonana przez polski rząd.
Skarga nadzwyczajna
    Zastrzeżenia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka budzi również wprowadzenie przepisów o skardze nadzwyczajnej. Zdaniem HFPC te przepisy stanowią zagrożenie dla pewności obrotu prawnego. „Skarga nadzwyczajna niewłaściwie stosowana może stać się narzędziem politycznej walki zamiast deklarowanym sposobem na wzruszenie rażąco niesprawiedliwych wyroków. Dodatkowe zaniepokojenie budzi fakt, że sprawy ze skarg nadzwyczajnych będą rozpoznawane w składach ławniczych” – napisano w stanowisku HFPC.
Przyszłość Sądu Najwyższego
    „Wprowadzenie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest kolejnym etapem zmian w wymiarze sprawiedliwości, które w coraz większym stopniu podporządkowują go rządzącej większości. Od postawy sędziów oraz ich determinacji w obronie fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawnego w dużej mierze będzie zależała ochrona praworządności” – czytamy w stanowisku HFPC. Helsińska Fundacja Praw Człowieka deklaruje, że będzie monitorować wdrożenie nowych przepisów oraz ich skutki dla ochrony praworządności i prawa do rzetelnego i sprawiedliwego procesu.
     
     
Data: 03.04.2018, godzina: 12:25:08.


Moja kancelaria

Dr Adam Bodnar rzecznik Praw Obywatelskich napisał do premiera ws. „porozumienia” rządu z przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnościami

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia Bartłomiej Przymusinski: W 2017 roku wydał najmniej orzeczeń od 15 lat . Posłowie PiS argumentują, że do Trybunału po prostu wpływa mniej wniosków,

Dr Tomasz Zalasiński z zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego:Mamy nową konstytucję. Jednozdaniową: "Bez żadnego trybu". Tak teraz działa władza

Podczas mszy w Niedzielę Palmową papież Franciszek mówił, że intrygi, kalumnie, pogarda i pycha prowadzą do skazywania innych "bez skrupułów".

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie


Profesor Adam Strzembosz : Sąd Najwyższy miał bardzo wysoki autorytet, teraz może go stracić - powiedział

Profesor Marek Chmaj: "u nas, w Polsce,  jest zupełnie inna kultura prawna, jak się okazuje żenująco niska".

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Chciałbym łaskawie przedstawić Panu propozycję oferty, która zakończy hańbiący okres w dziejach naszego Narodu, kiedy to jedno z najwybitniejszych dzieł o światowej randze nie było własnością naszego umiłowanego Skarbu Państwa. Ludzie którzy codziennie oglądają to dzieło, podziwiają twórcę, lecz w ich oczach widać smutek, żal, ból, rozpacz, a wszystko przez to panie Ministrze Kultury, że największe nasze dzieło sztuki XV wieku nadal nie stanowi naszej własności. Chodzi mi oczywiście o Ołtarz Wita Stwosza.

Polski rząd nie włącza się w prace Grupy roboczej ONZ ds. starzenia się, która pracuje nad przygotowaniem Konwencji o prawach osób starszych Resort rodziny, pracy i polityki społecznej nie planuje udziału w spotkaniu grupy, nie odpowiedział też na pytania jej przewodniczącego. Odpowiedzi udzielił zaś Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik wciąż ma nadzieję, że rząd weźmie udział w pracach nad konwencją, która daje szanse na wzmocnienie praw osób starszych i skuteczniejsze przeciwdziałanie ich dyskryminacji Od 2012 r. na forum ONZ jest prowadzona debata mająca na celu opracowanie i przyjęcie Konwencji o prawach osób starszych. Chodzi o prace grupy roboczej OEWGA (Open-ended Working Group on Ageing).
Porady, Listy, Komunikaty

Serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie z cyklu WIARA i ROZUM, podczas którego prof. Maciej Radosz wygłosi wykład pod tytułem:

Metropolie są głównymi ośrodkami kapitału intelektualnego i finansowego dlatego też obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie.