title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Zabezpieczyli 2 miliardy złotych
Prokuratorzy zabezpieczyli majątek sprawców o wartości prawie 2 miliardów złotych We wszystkich jednostkach prokuratury w ubiegłym roku zastosowano zabezpieczenia majątkowe, w tym z tytułu przepadku lub zwrotu korzyści osiągniętej przez sprawców, na kwotę prawie 2 miliardów złotych. To aż o 511 proc. więcej w porównaniu z 2016 roku,

kiedy wartość faktycznie zabezpieczonego mienia wyniosła prawie 251 milionów 890 tysięcy złotych. W 2015 roku prokuratorzy zabezpieczyli majątek o wartości ponad 303 milionów 509 tysięcy złotych. Prawie 700 milionów złotych z mienia zabezpieczonego w 2017 roku to wartość mienia zabezpieczonego na poczet przepadku lub zwrotu korzyści w oparciu o ustawą z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768), która obowiązuje od 27 kwietnia 2017 roku. Jednym z zasadniczych elementów reformy wymiaru sprawiedliwości było wprowadzenie przepisów umożliwiających odbieranie majątków sprawcom przestępstw, czyli przepisów o tzw. konfiskacie rozszerzonej. Pomimo głośnych protestów opozycji z pełną determinacją realizowaliśmy nasz program i obietnice przedwyborcze – wskazuje Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. – Dane Prokuratury Krajowej potwierdzają, że nowe rozwiązania prawne przyjęły się w praktyce prokuratorskiej i pokazują jakościową zmianę w zakresie działań prokuratury – dodaje Zbigniew Ziobro. Z danych zebranych przez Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej wynika, że w ubiegłym roku zwiększyła się także liczba wydanych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym. W 2017 roku wydano 45 tysięcy 340 takich postanowień, a w latach wcześniejszych odpowiednio: 21 tysięcy 109 i 30 tysięcy 820 postanowień. Największa ilość postanowień o zabezpieczeniu majątkowym została wydana w jednostkach prokuratur podległych: Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku – 6 tysięcy 552, Prokuraturze Regionalnej w Łodzi – 6 tysięcy 297 oraz Prokuraturze Regionalnej w Krakowie – 4 tysiące 810. W Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w 2017 roku wydano łącznie 627 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym. Największą ilość postanowień tego typu zanotowano w Lubelskim Wydziale Zamiejscowym – 95, Podlaskim Wydziale Zamiejscowym – 84 oraz Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym – 67. Największą ilość postanowień o zabezpieczeniu na poczet przepadku lub zwrotu korzyści od 27 kwietnia 2017 roku (od momentu wejścia w życie ustawy z 23 marca 2017 roku) do 31 grudnia 2017 roku wydano w jednostkach podległych: Prokuraturze Regionalnej w Warszawie – 134, Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu – 78 oraz w Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej – 48. Największa wartość zabezpieczonego w ubiegłym roku mienia została odnotowana w: Prokuraturze Regionalnej w Łodzi – ponad 200 milionów 808 tysięcy złotych, Prokuraturze Okręgowej w Łodzi – prawie 162 miliony 554 tysięcy złotych, Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku – ponad 153 miliony złotych, Prokuraturze Okręgowej w Warszawie – ponad 72 miliony złotych oraz Prokuraturze Regionalnej w Warszawie – prawie 46 milionów złotych. Natomiast największą wartość zabezpieczonego mienia zanotowano w jednostkach podległych: Prokuraturze Regionalnej w Łodzi – ponad 398 milionów 330 tysięcy złotych, Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku – prawie 239 milionów 634 tysiące złotych, Prokuraturze Regionalnej w Warszawie – prawie 131 milionów 482 tysiące złotych oraz w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu – prawie 114 milionów 97 tysięcy złotych. Z danych zebranych przez Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej wynika, że w 2017 roku wartość mienia zabezpieczonego na poczet przepadku lub zwrotu korzyści przez jednostki podległe poszczególnym Prokuraturom Regionalnym w 2017 roku wyniosła prawie 467 milionów 628 tysięcy złotych.
     
     
Data: 06.04.2018, godzina: 09:37:00.


Moja kancelaria

Roman Giertych : Straszne. Zdrada nawet na Watykanie! Oficjalny organ Stolicy Apostolskiej nazywa PiS partią nacjonalistyczną i zarzuca złamanie

Prof. Marcin Matczak: „Władza kierująca okrętem, któremu na imię Polska, niewątpliwie oszalała”. Zamach na Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy stał się faktem.

Sędzia Igor Tuleya: Krajowa Rada Sądownictwa ma tyle wspólnego z sądownictwem, że je niszczy - tak skomentował kondycję naszego wymiaru sprawiedliwości.

Viera Jourova unijna komisarz ds. sprawiedliwości : Komisja Europejska liczy na refleksję polskiego rządu w sprawie Sądu Najwyższego,

Prof. Ewa Łętowska, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, b.sędzia Trybunału Konstytucyjnegi: Jest coraz gorzej. Siła zaczyna triumfować nad prawem

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego pisze list do Julii Przyłębskiej demaskując jej knowania z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Z. Ziobro


Trybunał Konstytucyjny zaakceptował skrócenie orzekającym sędziom wieku stanu spoczynku – ogłosiła Krajowa Rada Sądownictwa w wydanym stanowisku.

Sędzia Małgorzata Gersdorf: Nie byłam aktywistką młodzieżówki socjalistycznej, ani nie fotografowałam się z Edwardem Gierkiem. Rozważam kroki prawne.


Ks. Wojciech Lemański  - Dla mnie to zakończenie trudnego etapu w moim życiu i powrót do normalnej aktywności kapłańskiej.Będę mógł znów stanąć przy ołtarzu


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym.Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie.

Targowica dzisiaj nosi miano PiS Targowica dzisiaj nosi miano PiS Waldemar Mystkowski 19 lipca 2018 4 Gdyby stosować porównania historyczne, moglibyśmy stwierdzić, że obecnie znajdujemy się w roku 1791, albo 1792. Zostałoby nam 3-4 lata do utraty niepodległości. Czy trzeba przypominać, co w Polsce znaczy Targowica? Jeżeli tak – to proszę: spisek magnaterii zawiązany „w obronie zagrożonej wolności” i przeciw największej reformie Sejmu Czteroletniego – Konstytucji 3 Maja.

Porady, Listy, Komunikaty

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"