#1 V Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

V Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej
I miejsce ex aequo: Oddział Zewnętrzny przy ul. Nowosolskiej Aresztu Śledczego w Poznaniu: „Próba” w spektaklu „Drzewo” oraz Zakład Karny w Krzywańcu: „Impro” w spektaklu pod tytułem „Maria K."Chociaż bowiem, teatr dosłownie nie przekształci ani człowieka, ani kosmosu, to przecież umie jednoczyć ludzi wokół wielkich mitów, dążności, idei"

 - Antonin Artaud. Zakończyła się V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Areszt Śledczy w Poznaniu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego  oraz Urzędem Miasta w Poznaniu. Oprócz tego w organizacji konkursu wzięło udział szereg instytucji naukowych i artystycznych. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania. Konkurs kierowany był do więziennych grup teatralnych. To jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce. Wydarzenie umożliwiło osadzonym występy przed szeroką publicznością i poddanie się ocenie jury składającego się z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych. Jednym z zadań konkursu była integracja ze środowiskiem otwartym, prezentacja umiejętności osób pozbawionych wolności, ich potencjału, przełamywanie barier oraz potencjalnych ograniczeń. W konkursie wzięło udział 10 zespołów teatralnych z całej Polski. Zespoły zaprezentowały zróżnicowany repertuar, dzięki czemu widzowie mogli oglądać przedstawienia w wersji tradycyjnej, a także współczesne interpretacje znanych adaptacji.
    Występy oceniało jury składające się z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych: 1. Ewa Wójciak – przewodnicząca jury, aktorka Teatru Ósmego Dnia 2. dr Magdalena Hasiuk - Świerzbińska – Instytut Sztuki PAN w Warszawie 3. prof. zw. dr hab. Dobrochna Ratajczak prof. em. – teatrolog, kierownik Zakładu Teatru i Dramatu w Instytucie Filologii Polskiej UAM 4. Marcin Kowalski – Dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu 5. prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik – Kierownik Zakładu Resocjalizacji WSE UAM 6. mjr Filip Skubel – specjalista Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie Jury stwierdziło, że poziom tegorocznego konkursu był niezwykle wysoki, co daje świadectwo tego, że konkurs stale się rozwija stanowiąc inspirację dla kolejnych poczynań teatralnych. Ostatniego dnia odbył się uroczysty finał konkursu, podczas którego ogłoszono werdykt oraz wręczono pamiątkowe dyplomy, statuetki i wyróżnienia. Gośćmi byli zarówno przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, współorganizatorzy, przedstawiciele Służby Więziennej, w tym płk Marceli Sauermann - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu, płk Jacek Wiśniewski oraz dyrektorzy innych jednostek penitencjarnych, wychowawcy i opiekunowie więziennych grup teatralnych oraz rodziny uczestników konkursu. Ocena spektakli przez JURY tegorocznego konkursu reprezentowała się następująco:
Laureatami tegorocznego konkursu teatralnego zostały: I miejsce ex aequo: Oddział Zewnętrzny przy ul. Nowosolskiej Aresztu Śledczego w Poznaniu: „Próba” w spektaklu „Drzewo” oraz Zakład Karny w Krzywańcu: „Impro” w spektaklu pod tytułem „Maria K.” II miejsce: Zakład Karny w Sztumie: „Piktogram” w spektaklu „Dziób w Dziób” III miejsce ex aequo: Areszt Śledczy w Gliwicach: „Teatr bez nazwy” w spektaklu „Pasja. Fragmenty wybrane” oraz Zakład Karny w Kwidzynie: „Korektor” w spektaklu zatytułowanym „Raj”. Wyróżnienia otrzymali: Areszt Śledczy w Warszawie – Grochowie: „Nadzieja” za atrakcyjną adaptację sceniczną i swobodne aktorstwo. Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim: „Epizod” za udzielenie trudnym tekstom Szekspira osobistego tonu. Areszt Śledczy w Opolu: „Druga Szansa” za szacunek dla detalu scenicznego i głęboko humanistyczne przesłanie. Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu: „Widno-Kręgi” za konsekwentne podejmowanie języka teatru dokumentu. Areszt Śledczy w Poznaniu: „Teatr Innego Świata” za innowacyjne podejście do przestrzeni scenicznej i ciekawą scenografię. Laureaci konkursu otrzymali od organizatorów statuetki i dyplomy z pamiątkowymi folderami, pozostali uczestnicy obdarowani zostali pięknymi upominkami. Natomiast osoby i instytucje, które w zacny sposób wsparły organizację przeglądu uhonorowane zostały okolicznościowymi ryngrafami. Po uroczystym wręczeniu nagród został zeprezentowany spektakl zwycięskiej grupy teatralnej z Oddziału Zewnętrznego przy ul. Nowosolskiej Aresztu Śledczego w Poznaniu: „Próba” w spektaklu „Drzewo”, a następnie zaproszono wszystkich gości i aktorów na bankiet, który odbył się w holu kolumnowym Zamku. Podsumowanie Zarówno jury jak i większość gości i uczestników wydarzenia podkreślała wysoki poziom V Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej, W przedstawieniach chodzi o coś więcej niż tylko o sztukę, o resocjalizacyjny potencjał sztuki; widowiskom powstającym w izolacji więziennej zdecydowanie nie można odmówić wartości artystycznej. Dziękujemy wszystkim naszym współorganizatorom za zaangażowanie i pomoc. Przede wszystkim największe podziękowanie należy się: Centrum Kultury Zamek, Teatru Polskiego w Poznaniu oraz Teatru Ósmego Dnia. Bez nich teatr więzienny nie miałby swojego miejsca. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację konkursu, każdemu, kto choć zaledwie dobrym słowem przyczynił się do kreowania fantastycznej atmosfery konkursu. Dziękujemy w końcu widzom, za to że byliście z nami, chcieliście zobaczyć i przekonać się, że resocjalizacja poprzez sztukę istnieje.
Tekst: por. Anna Michalik, ppor. Mariusz Szymański, mjr Jan Kurowski.


****
W dniach od 23 kwietnia do 27 kwietnia 2018 roku w Poznaniu odbywać się bedzie V Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej. Organizatorem konkursu jest Areszt Śledczy w Poznaniu, instytucje naukowe i artystyczne oraz wolontariusze.  Do udziału w konkursie zgłosiły się grupy reprezentujące następujące jednostki penitencjarne:


1. Zakład Karny w Wierzchowie: „Wierzchowska Grupa Teatralna” 2. Areszt Śledczy w Warszawie – Grochowie: „Nadzieja” 3. Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim: „Epizod” 4. Areszt Śledczy w Opolu: „Druga Szansa” 5. Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu: „Widno-Kręgi” 6. Oddział Zewnętrzny przy ul. Nowosolskiej
 Aresztu Śledczego w Poznaniu: „Próba” 7. Zakład Karny w Krzywańcu: „Impro” 8. Zakład Karny w Kwidzynie: „Korektor” 9. Areszt Śledczy w Poznaniu: „Teatr Innego Świata” 10. Areszt Śledczy w Gliwicach: „Teatr bez nazwy” 11. Zakład Karny w Sztumie: „Piktogram” Jednym z zadań konkursu jest integracja ze środowiskiem otwartym, prezentacja umiejętności osób pozbawionych wolności, ich potencjału, przełamywanie barier oraz ograniczeń.
Wśród współorganizatorów tegorocznej edycji będą również : 1. Samorząd Województwa Wielkopolskiego 2. Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania 3. Centrum Kultury Zamek 4. Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu 5. Teatr Polski w Poznaniu 6. Katedra Dramatu Teatru i Widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 7. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 8. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 9. Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu 10. Koło Naukowe "Dwa Światy" 11. ISPAN 12. Stowarzyszenie Dom Trzeźwości 13. Agencja Reklamowa Expansa 14. DIALTECH 15. STEELPRESS 16. Catering Gral 17. BIL_CUP 18. BODO Professional 19. GLASSO 20. Arkadiusz Michalak Konkurs ma umożliwić osadzonym występy przed szeroką publicznością i poddanie się ocenie jury składającego się z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych.
   W składzie jury zasiądą: 1. Ewa Wójciak – przewodnicząca jury, aktorka Teatru Ósmego Dnia 2. dr Magdalena Hasiuk - Świerzbińska – Instytut Sztuki PAN w Warszawie 3. prof. em. zw. dr hab. Dobrochna Ratajczak – teatrolog, kierownik Zakładu Teatru i Dramatu w Instytucie Filologii Polskiej UAM 4. Marcin Kowalski – Dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu 5. prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik – Kierownik Zakładu Resocjalizacji WSE UAM 6. mjr Filip Skubel – specjalista Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania.
 
     Patronat medialny objęły: Forum Penitencjarne, Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Poznaniu oraz Radio Poznań. Konkurs jest skierowany do funkcjonujących w jednostkach penitencjarnych grup teatralnych. Obejmuje wszystkie typy zakładów karnych oraz areszty śledcze.
   Do udziału w konkursie zgłosiły się grupy reprezentujące następujące jednostki penitencjarne: 1. Zakład Karny w Wierzchowie: „Wierzchowska Grupa Teatralna” 2. Areszt Śledczy w Warszawie – Grochowie: „Nadzieja” 3. Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim: „Epizod” 4. Areszt Śledczy w Opolu: „Druga Szansa” 5. Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu: „Widno-Kręgi” 6. Oddział Zewnętrzny przy ul. Nowosolskiej Aresztu Śledczego w Poznaniu: „Próba” 7. Zakład Karny w Krzywańcu: „Impro” 8. Zakład Karny w Kwidzynie: „Korektor” 9. Areszt Śledczy w Poznaniu: „Teatr Innego Świata” 10. Areszt Śledczy w Gliwicach: „Teatr bez nazwy” 11. Zakład Karny w Sztumie: „Piktogram” Jednym z zadań konkursu jest integracja ze środowiskiem otwartym, prezentacja umiejętności osób pozbawionych wolności, ich potencjału, przełamywanie barier oraz ograniczeń.
    Miejsca spektakli: 23.04.2018 CENTRUM KULTURY ZAMEK ( SCENA NOWA) Zakład Karny w Wierzchowie: „Wierzchowska Grupa Teatralna” Areszt Śledczy w Warszawie- Grochowie: „Nadzieja” Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim: „Epizod” 24.04.2018 TEATR POLSKI W POZNANIU (MALARNIA) Areszt Śledczy w Opolu: „Druga Szansa” Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu: „Widno-Kręgi” Oddział Zewnętrzny przy ul. Nowosolskiej Aresztu Śledczego w Poznaniu: „Próba” 25.04.2018 TEATR ÓSMEGO DNIA Zakład Karny w Krzywańcu: „Impro” Zakład Karny w Kwidzynie: „Korektor” Areszt Śledczy w Poznaniu: „Teatr Innego Świata” 26.04.2018 TEATR ÓSMEGO DNIA Areszt Śledczy w Gliwicach: „Teatr bez nazwy” Zakład Karny w Sztumie: „Piktogram 27.04.2018 CENTRUM KULTURY ZAMEK ( SALA WIELKA) - FINAŁ Bilety do nabycia będą dostępne w Teatrze Ósmego Dnia oraz w Teatrze Polskim w Poznaniu od 06.04.2018 r.
tekst: por. Anna Michalik / ppor. Mariusz Szymański
     
     
Data: 29.04.2018, godzina: 10:05:00.


Moja kancelaria

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, o tym, czy kandydaci do Sądu Najwyższego powinni ponieść

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.

Profesor Marcin Matczak: Prezydent RP i prawnik z doktoratem nie uznaje przepisów prawa UE za przepisy obowiązujące w Polsce, dlatego twierdzi,

Prof. Marek Safjan: Sąd Najwyższy miał obowiązek zadać te pytania . Polski Sąd Najwyższy postąpił dokładnie tak jak powinien, stosując zabezpieczenie.

Draginja Nadażdin szefowa polskiego oddziału Amnesty International: nasz protest  wykorzystuje się to do dyskredytowania  Amnesty International,

Sędzia Waldemar Żurek: Wbrew mojej woli Dagmara Pawełczyk-Woicka, mianowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes krakowskiego Sądu Okręgowego


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany.
Porady, Listy, Komunikaty

W dniach 27-28 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt.: „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) – wymiar prawny,

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w