#1 Polityczna KRS wybrała władze » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Polityczna KRS wybrała władze
Odbyło się pierwsze posiedzenie organu zwanego Krajowa rada Sądownictwa w całości uzależnionego od PiS. Przedstawiamy oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz komunikat tzw. KRS. Oto oświadczenie sędzi Małgorzaty Gersdorf : W związku z publiczną debatą, jaka towarzyszy zwołaniu przez Pierwszego Prezesa

Sądu Najwyższego, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389 z późn. zm.), posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, czuję się w obowiązku złożyć poniższe oświadczenie. Jak wynika z brzmienia art. 187 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rada składa się nie tylko z piętnastu członków wybranych spośród sędziów, lecz również z Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, a także czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów. Na mocy art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 3), doszło do sprzecznego z art. 187 ust. 3 Konstytucji RP skrócenia trwającej cztery lata kadencji członków KRS będących sędziami. Zarówno ten fakt, jak i wątpliwy prawnie wybór przez Sejm na te same miejsca nowych osób w procedurze, która nie gwarantowała ani przejrzystości postępowania organów państwa, ani minimum jakiejkolwiek niezależności Rady od czynnika politycznego, trzeba uznać za rażące i oczywiste naruszenie porządku prawnego Rzeczypospolitej, za które osoby sprawujące władzę pochodzącą z wolnych wyborów ponoszą pełną odpowiedzialność przed Narodem. Jednak Rada, jako organ o złożonym składzie osobowym, nie przestała istnieć. Historia zna przypadki tak zwanego „cywilnego nieposłuszeństwa” w odniesieniu do jednostek – obywateli, którzy nie respektując ustawowego bezprawia, swoim działaniem lub zaniechaniem okazują niezgodę na łamanie praworządności. W tym wypadku jednak chodzi o czynność konstytucyjnego organu państwowego, a nie jednostki. Jedną z kompetencji Pierwszego Prezesa SN było przed nowelizacją ustawy o KRS – i nadal nią pozostaje – zwołanie pierwszego posiedzenia Rady po zwolnieniu stanowiska Przewodniczącego. Istotą urzędu, który nadal jeszcze sprawuję, jest to, aby na czyjeś bezprawie i samowolę nie odpowiadać tym samym. Nie mogłam zatem postąpić wbrew wiążącemu mnie przepisowi ustawy. Pragnę ponownie podkreślić, że nie mam wątpliwości co do braku podstaw zarówno do skrócenia kadencji części członków KRS głosami rządzącej większości, jak i do wyboru przez Sejm nowych osób na te same miejsca. Te ostatnie nie mają w mojej ocenie konstytucyjnego mandatu do piastowania funkcji członków Rady. Nawet jednak gdyby obecnie w Polsce istniała obiektywna możliwość przedstawienia wniosku o zbadanie konstytucyjności tych rozwiązań, i tak nie rzutowałaby ona na wymaganie wykonania przeze mnie obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 3 ustawy o KRS. Z powyższych przyczyn zdecydowałam o zwołaniu posiedzenia Rady w dniu 27 kwietnia br.

Prof. Małgorzata Gersdorf Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa

    27 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu plenarnym członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wybrali Sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie Leszka Mazura na stanowisko Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Wiceprzewodniczącymi zostali: sędzia dr Dariusz Drajewicz i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wiesław Johann, który jest członkiem Rady jako osoba wskazana przez Prezydenta RP. W skład Prezydium zostali wybrani: sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Teresa Kurcyusz-Furmanik, sędzia Marek Jaskulski i sędzia dr Maciej Mitera, który został także rzecznikiem prasowym Rady.

  Sędzia dr Maciej Mitera Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa

  "Wyczyść krzesło po Żurku".

     Nie, w KRS nie rozlała się zupa Na piątkowym posiedzeniu wybrano nowego szefa KRS, ale i rzecznika organu. Funkcję, którą wcześniej pełnił sędzia Waldemar Żurek, objął Maciej Mitera. "Gabinet jest obszerny, ale przetrzyj ten fotel po Żurku" - taką radę usłyszał od wiceprzewodniczącego Wiesława Johanna. 169 2040 180 390 Maciej Mitera dostał nietypową radę od Wiesława Johanna (PAP, Fot: Rafał Guz) Nowym szefem Rady został wybrany Leszek Mazur, a przed jej siedzibą odbyły się portesty. Doszło też do spotkania prezes Sądu Najwyższego z ministrem sprawiedliwości, gdzie Małgorzata Gersdorf pożaliła się, że "nie mam miejsca", by zorganizować dwie nowe izby SN. Tym bardziej, że sędziowie nie kwapią się, jak sugeruje im zmieniona ustawa, z przechodzeniem w stan spoczynku. Maciej Mitera, nowo wybrany rzecznik KRS miejsca będzie miał pod dostatkiem, bo jak zapewnił go wiceprzewodniczący, gabinet jest obszerny. "Ale przetrzyj ten fotel po Żurku" - usłyszał Mitera od radę usłyszał od Wiesława Johanna. To przedstawiciel prezydenta przy Radzie i były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Waldemar Żurek to były rzecznik, który stracił stanowisko po reformie KRS. /pierwsze-posiedzenie-krs-nowym-przewodniczacym-rady-zostal-sedzia-leszek-mazur-6245666200946817a Pierwsze posiedzenie KRS. Nowym przewodniczącym Rady został sędzia Leszek Mazur Wcześniej doszło do jeszcze jednej nietypowej sytuacji - nowy szef KRS zadał pytanie, czy sędzia Mitera zgadza się kandydować na funkcję rzecznika. "Ale ja go jeszcze nie zgłosiłem" - zauważył Johann. Okazało się, że zgłoszenie, jak i samo głosowanie było formalnością - jego kandydaturę poparło 19 z 20 członków Rady, którzy uczestniczyli w głosowaniu. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Niektórzy jednak opuścili salę. - Pan Johann jest immanentną częścią kultury i naszego społeczeństwa. Wydaje mnie się, że to żartobliwie... Nie widzę tutaj niczego niestosownego. Ja sobie cenię pana Żurka - mówił Mitera na konferencji prasowej po posiedzeniu. Jak donosi portal OKO.press, dr. Miterę, do niedawna pracownik ministerstwa sprawiedliwości i prezes Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, ukarano dyscyplinarnie za prowadzenie wykładów mimo sprzeciwu prezesa sądu.

wp.pl Źródło: Gazeta Wyborcza/natemat.pl

     
     
Data: 27.04.2018, godzina: 15:25:00.


Moja kancelaria

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, o tym, czy kandydaci do Sądu Najwyższego powinni ponieść

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.

Profesor Marcin Matczak: Prezydent RP i prawnik z doktoratem nie uznaje przepisów prawa UE za przepisy obowiązujące w Polsce, dlatego twierdzi,

Prof. Marek Safjan: Sąd Najwyższy miał obowiązek zadać te pytania . Polski Sąd Najwyższy postąpił dokładnie tak jak powinien, stosując zabezpieczenie.

Draginja Nadażdin szefowa polskiego oddziału Amnesty International: nasz protest  wykorzystuje się to do dyskredytowania  Amnesty International,

Sędzia Waldemar Żurek: Wbrew mojej woli Dagmara Pawełczyk-Woicka, mianowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes krakowskiego Sądu Okręgowego


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany.
Porady, Listy, Komunikaty

W dniach 27-28 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt.: „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) – wymiar prawny,

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w