title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Unijny spór o Sąd Najwyższy
W Komisji Europejskiej nie ma zgody, co zrobić z polską ustawą o Sądzie Najwyższym. Frans Timmermans opowiada się za procedurą dyscyplinującą i skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Środową dyskusję na ten temat jednak nagle odwołano. Komisja Europejska miała w środę dyskutować o dalszych krokach w sporze o praworządność z Polską,

ale debatę nieoczekiwanie odwołano. - Drugim punktem w naszym programie była Polska. Ale podejmiemy ten temat w późniejszym terminie - ogłosił Marosz Szefczovicz, jeden z wiceprzewodniczących Komisji. Z naszych informacji wynika, że jednym z powodów zwłoki mógł być nierozstrzygnięty spór, co zrobić z ustawą o Sądzie Najwyższym. Polska opozycja i ponad sto organizacji pozarządowych od kilkunastu dni wzywa Komisję, by skierowała tę ustawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Do tych apeli przyłączył się niedawno Lech Wałęsa, a we wtorek szefostwo Europejskiej Partii Ludowej (m.in. CDU i PO) obradujące w Warszawie. - Wzywamy Komisję Europejską, by użyła wszelkich narzędzi, łącznie z Trybunałem Sprawiedliwości, by zapewnić, że polski rząd stosuje się do europejskiego prawa i standardów - ogłosił Joseph Daul, szef Europejskiej Partii Ludowej. Frans Timmermans, który pilotuje w Komisji kwestie praworządności, ma - wedle naszych informacji - opowiadać się za wszczęciem postępowania wobec Polski w związku z ustawą o SN. Ale szef Komisji Jean-Claude Juncker uważa, że ta nie powinna już wychodzić poza grudniową decyzję o postępowaniu z artykułu 7. Traktatu o UE. I w jego ramach, wspólnie z innymi krajami Unii, szukać porozumienia z Polską. Ustawa o Sądzie Najwyższym już 3 lipca przeprowadzi emerytalną czystkę w SN za pomocą obniżenia wieku emerytalnego z 70. do 65. roku życia. To obejmie także I prezes SM Małgorzatę Gersdorf, choć jej kadencję - jak przypomina Bruksela - wprost określa konstytucja. Zgody na pracę emerytów w SN może, choć nie musi udzielić prezydent Andrzej Duda, jeśli do 3 maja otrzymał taką prośbę od poszczególnych sędziów. - To łamie rozgraniczenie władzy sądowniczej i wykonawczej - wytykali od dawna przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Komisji Weneckiej. Brak ustępstw Polski właśnie w sprawie Sądu Najwyższego zablokował przygotowania do "kompromisu" Warszawy z Brukselą w ramach art. 7. Manipulacje z wiekiem emerytalnym w SN były jedyną "czerwoną linią" Komisji Europejskiej w kontekście dyscyplinującego art. 7 Traktatu o UE, o której Frans Timmermans mówił publicznie od lipca 2017 r. I Komisja właśnie zgodnie z tymi publicznymi zapowiedziami Timmermansa sięgnęła po art. 7.1. niedługo po podpisaniu ustawy o SN przez prezydenta Andrzeja Dudę. Porozumienie między rządem Morawieckiego i Komisją (sam Timmermans wystrzega się słowa "kompromis") miałby polegać niekoniecznie na zamknięciu postępowania z art. 7.1., co jego spowolnieniu. Jednak Timmermans i eksperci Komisji uznają dotychczasowe ustępstwa Polski za "zupełnie niewystarczające". Przed posiedzeniem unijnych ministrów w Radzie UE ds. Ogólnych z 26 czerwca Komisja musi zdecydować, czy prosić ich o kolejne kroki w ramach artykułu 7., czyli o formalne wysłuchanie Polski w sprawie praworządności przez Radę UE. Odbyłoby się już pod rządami austriackiej prezydencji, która zaczyna się w lipcu. System operacyjny Selmayra i Bielana Władze Polski już od 2016 r. usiłują - dotychczas bez większych rezultatów - rozgrywać różnice między szefem Komisji Europejskiej Jeanem-Claude’em Junckerem i wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem, pilotującym sprawy praworządności. Istotnie, Timmermans uchodzi w Brukseli za bardziej pryncypialnego bądź - jak ujmują to niektórzy nasi rozmówcy w instytucjach UE - myślącego wartościami, a Juncker za bardziej niechętnego do konfliktowania się z krajami UE (w tym z węgierskim premierem Viktorem Orbanem) czy też "pragmatycznego". W grudniu 2017 r. to Juncker najdłużej wahał się w sprawie wszczęcia wobec Polski postępowania z art. 7. - Także dlatego, że to on jest szefem i na nim spoczywa główna odpowiedzialność za decyzje Komisji - tłumaczy jeden z naszych rozmówców. Za sięgnięciem po art. 7 stanowczo opowiadał się Martin Selmayr, ówczesny szef gabinetu Junckera, a obecnie sekretarz generalny Komisji Europejskiej kierujący jej całym aparatem urzędniczym. Ale potem Selmayr stał się głównym rozmówcą wicemarszałka Senatu Adama Bielana, który - równolegle do polskiego MSZ - podjął w imieniu PiS kontakty z Brukselą. Pierwsze, utrzymywane w tajemnicy spotkanie Selmayra i Bielana w Brukseli w marcu tego roku otworzyło drogę do niewielkich ustępstw Polski - w tym przywrócenie równego sędziowskiego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w ustawi o ustroju sądów powszechnych.
     
     
Data: 07.06.2018, godzina: 11:07:47.


Moja kancelaria

Donald Tusk, szef Rady Europejskiej: „Gdyby PiS był tak nieugięty wobec kiboli, jaki był wobec niepełnosprawnych, sytuacja na stadionach nie byłaby taka zła.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: Społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że to działania NIK wspomaga obywateli w kontrolowaniu władzy wykonawczej.
  

Prof. Ewa Łetowska: Referendum konstytucyjne to nie sondaż opinii publicznej. Traktowane na serio, referendum powinno dotyczyć gotowego projektu


Sr Adam Bodnar, RPO:Czy możliwa jest demokracja bez dialogu? Bez konsultacji? Bez zdolności do kompromisu? W klasycznej, zachodniej odmianie demokracji

Suspendowany ksiądz Wojciech Lemański„Wybaczcie mi, ale jakoś nie wierzę entuzjastycznej relacji premiera Morawieckiego ze spotkania z papieżem Franciszkiem”.

List prof. Marcina Matczaka do sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości

Sędzia Igor Tuleja o nowym systemie losowego przyznawania spraw sędziom. "Ten system losowego przydziału spraw jest tak transparentny,

Według Z.Ziobry  Lech Kaczyński nie ma nic wspólnego ze skazaniem T. Komendy, a on sam doprowadził do jego uwolnienia.T.Komenda mówi co innego:

Papież Franciszek: Nie można lekceważyć bólu ofiar pedofilii w Chile  Podkreślił jednocześnie, że tuszowanie nadużyć jest nie do pogodzenia z Ewangelią.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro,

Roman Giertych pisze list do prezydenta. "Jestem poruszony Pana niewiedzą w tym zakresie" "Ostatnio był Pan łaskaw zapytać w KFC, w jaki sposób złamał Pan Konstytucję RP? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna - wyjaśnia Roman Giertych w liście do Andrzeja Dudy. Szanowny Panie Prezydencie! Przede wszystkim złamał Pan Konstytucję odmawiając przyjęcia przysięgi od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK i podtrzymał Pan to swoje stanowisko pomimo wyroku TK,
Porady, Listy, Komunikaty

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dotyczące procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału

Na konferencję pt. „Prawa człowieka a wzajemne uznawanie wyroków w Unii Europejskiej – refleksje na kanwie sprawy Celmer”, HFPC 

Sąd Okręgowy w Poznaniu poszukuje: lekarzy medycyny do pełnienia funkcji - stałych biegłych sądowych oraz  lekarzy do pełnienia funkcji -