#1 Cudzoziemiec bez obywatelstwa » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Cudzoziemiec bez obywatelstwa
Helsińska Fundacja Praw Człowieka podjęła interwencję w sprawie bezpaństwowca, ubiegającego się o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP. Sprawa dotyczy pana Andrieja, który urodził się na Litwie, gdzie przebywali jego rodzice, obywatele Białorusi. Nigdy nie posiadał odrębnego paszportu, a granicę przekroczył z rodzicami,

wpisany do ich paszportów jako małe dziecko. Po powrocie do kraju pochodzenia był traktowany jako cudzoziemiec, a gdy próbował uzyskać obywatelstwo, władze białoruskie oceniły, że jego nadanie nie jest możliwe. W ich opinii mężczyzna powinien ubiegać się o obywatelstwo litewskie. Z kolei władze Litwy twierdzą, że nie spełnia on wymogów krajowej ustawy o obywatelstwie.
POBYT CZASOWY W POLSCE
    Od 2016 r. mężczyzna przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy. Od tamtej pory już dwukrotnie zwracał się do Prezydenta o nadanie obywatelstwa, lecz otrzymał negatywne decyzje. Jednak w międzyczasie zarówno jego żona, jak i córka otrzymały polskie obywatelstwo. Zezwolenie na pobyt czasowy pana Andrieja jest ważne do 2019 roku. Aby móc przedłużyć takie pozwolenie, wymaganie jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość, lecz mężczyzna nie posiada paszportu ani dowodu osobistego, ponieważ państwa, w których wcześniej mieszkał, nie uznają go za swojego obywatela. Ta sytuacja może doprowadzić do tego, że po wygaśnięciu obecnego zezwolenia władze uznają, że pan Andriej przebywa w Polsce nielegalnie. W związku z tym może trafić nawet na dwa lata do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w oczekiwaniu na wydalenie z Polski. Pan Andrei mieszka w Polsce wraz z rodziną, tutaj też pracuje, mówi biegle po polsku. Chciałby osiedlić się tu na stałe. Dzięki nadaniu obywatelstwa mógłby zrealizować te plany i skończyłyby się jego kłopoty z udowadnianiem swojej tożsamości.
TRUDNA SYTUACJA BEZPAŃSTWOWCÓW
    soby nieposiadające jakiegokolwiek obywatelstwa doświadczają wielu negatywnych konsekwencji. „Sytuacja prawna takich osób jest niezwykle skomplikowana: nie posiadają dowodów osobistych ani paszportów, w związku z czym nie mogą swobodnie podróżować. A w Polsce nie istnieją przyjazne procedury, mające na celu ułatwienie zalegalizowania pobytu bezpaństwowców” – mówi adw. Ewa Ostaszewska-Żuk, prawniczka HFPC. Utrudnienia pojawiają się także w każdej sytuacji życiowej, gdzie konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości: przy otwieraniu rachunku bankowego, zakupach na raty, opłacaniu rachunków, wynajęciu mieszkania czy podpisywaniu dowolnej umowy. Wagę problemów, z którymi spotykają się osoby nieposiadające żadnego obywatelstwa, dostrzegła społeczność międzynarodowa. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka określa, że każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa. To uprawnienie zobowiązuje też państwa do unikania bezpaństwowości, co szczegółowo określa szczegółowo Europejska Konwencja o Obywatelstwie.
     
     
Data: 07.06.2018, godzina: 10:06:00.


Moja kancelaria

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.

Profesor Marcin Matczak: Prezydent RP i prawnik z doktoratem nie uznaje przepisów prawa UE za przepisy obowiązujące w Polsce, dlatego twierdzi,

Prof. Marek Safjan: Sąd Najwyższy miał obowiązek zadać te pytania . Polski Sąd Najwyższy postąpił dokładnie tak jak powinien, stosując zabezpieczenie.

Draginja Nadażdin szefowa polskiego oddziału Amnesty International: nasz protest  wykorzystuje się to do dyskredytowania  Amnesty International,

Sędzia Waldemar Żurek: Wbrew mojej woli Dagmara Pawełczyk-Woicka, mianowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes krakowskiego Sądu Okręgowego

Adwokat Roman GiertycH: Szanowne Biuro. Przerażony faktem, że "rozważycie kroki prawne" przeciwko mnie w związku z ujawnieniem Waszej przemiłej


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk. „Wyrażająca zaniepokojenie próbami podważania naturalnego znaczenia rodziny, małżeństwa, płci oraz rodzicielstwa”.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany. Pytali Holendrów o wszelkie aspekty instytucji „nakazu karnego” wydawanego przez urząd prokuratorski.    Nakaz taki rozstrzyga w Holandii o odpowiedzialności karnej na równi z orzeczeniami sądów - zarówno w zakresie stwierdzenia winy, jak też publicznych i prawnych skutków skazania.
Porady, Listy, Komunikaty

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"