title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Cudzoziemiec bez obywatelstwa
Helsińska Fundacja Praw Człowieka podjęła interwencję w sprawie bezpaństwowca, ubiegającego się o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP. Sprawa dotyczy pana Andrieja, który urodził się na Litwie, gdzie przebywali jego rodzice, obywatele Białorusi. Nigdy nie posiadał odrębnego paszportu, a granicę przekroczył z rodzicami,

wpisany do ich paszportów jako małe dziecko. Po powrocie do kraju pochodzenia był traktowany jako cudzoziemiec, a gdy próbował uzyskać obywatelstwo, władze białoruskie oceniły, że jego nadanie nie jest możliwe. W ich opinii mężczyzna powinien ubiegać się o obywatelstwo litewskie. Z kolei władze Litwy twierdzą, że nie spełnia on wymogów krajowej ustawy o obywatelstwie.
POBYT CZASOWY W POLSCE
    Od 2016 r. mężczyzna przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy. Od tamtej pory już dwukrotnie zwracał się do Prezydenta o nadanie obywatelstwa, lecz otrzymał negatywne decyzje. Jednak w międzyczasie zarówno jego żona, jak i córka otrzymały polskie obywatelstwo. Zezwolenie na pobyt czasowy pana Andrieja jest ważne do 2019 roku. Aby móc przedłużyć takie pozwolenie, wymaganie jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość, lecz mężczyzna nie posiada paszportu ani dowodu osobistego, ponieważ państwa, w których wcześniej mieszkał, nie uznają go za swojego obywatela. Ta sytuacja może doprowadzić do tego, że po wygaśnięciu obecnego zezwolenia władze uznają, że pan Andriej przebywa w Polsce nielegalnie. W związku z tym może trafić nawet na dwa lata do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w oczekiwaniu na wydalenie z Polski. Pan Andrei mieszka w Polsce wraz z rodziną, tutaj też pracuje, mówi biegle po polsku. Chciałby osiedlić się tu na stałe. Dzięki nadaniu obywatelstwa mógłby zrealizować te plany i skończyłyby się jego kłopoty z udowadnianiem swojej tożsamości.
TRUDNA SYTUACJA BEZPAŃSTWOWCÓW
    soby nieposiadające jakiegokolwiek obywatelstwa doświadczają wielu negatywnych konsekwencji. „Sytuacja prawna takich osób jest niezwykle skomplikowana: nie posiadają dowodów osobistych ani paszportów, w związku z czym nie mogą swobodnie podróżować. A w Polsce nie istnieją przyjazne procedury, mające na celu ułatwienie zalegalizowania pobytu bezpaństwowców” – mówi adw. Ewa Ostaszewska-Żuk, prawniczka HFPC. Utrudnienia pojawiają się także w każdej sytuacji życiowej, gdzie konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości: przy otwieraniu rachunku bankowego, zakupach na raty, opłacaniu rachunków, wynajęciu mieszkania czy podpisywaniu dowolnej umowy. Wagę problemów, z którymi spotykają się osoby nieposiadające żadnego obywatelstwa, dostrzegła społeczność międzynarodowa. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka określa, że każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa. To uprawnienie zobowiązuje też państwa do unikania bezpaństwowości, co szczegółowo określa szczegółowo Europejska Konwencja o Obywatelstwie.
     
     
Data: 07.06.2018, godzina: 10:06:00.


Moja kancelaria

Donald Tusk, szef Rady Europejskiej: „Gdyby PiS był tak nieugięty wobec kiboli, jaki był wobec niepełnosprawnych, sytuacja na stadionach nie byłaby taka zła.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: Społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że to działania NIK wspomaga obywateli w kontrolowaniu władzy wykonawczej.
  

Prof. Ewa Łetowska: Referendum konstytucyjne to nie sondaż opinii publicznej. Traktowane na serio, referendum powinno dotyczyć gotowego projektu


Sr Adam Bodnar, RPO:Czy możliwa jest demokracja bez dialogu? Bez konsultacji? Bez zdolności do kompromisu? W klasycznej, zachodniej odmianie demokracji

Suspendowany ksiądz Wojciech Lemański„Wybaczcie mi, ale jakoś nie wierzę entuzjastycznej relacji premiera Morawieckiego ze spotkania z papieżem Franciszkiem”.

List prof. Marcina Matczaka do sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości

Sędzia Igor Tuleja o nowym systemie losowego przyznawania spraw sędziom. "Ten system losowego przydziału spraw jest tak transparentny,

Według Z.Ziobry  Lech Kaczyński nie ma nic wspólnego ze skazaniem T. Komendy, a on sam doprowadził do jego uwolnienia.T.Komenda mówi co innego:

Papież Franciszek: Nie można lekceważyć bólu ofiar pedofilii w Chile  Podkreślił jednocześnie, że tuszowanie nadużyć jest nie do pogodzenia z Ewangelią.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro,

Roman Giertych pisze list do prezydenta. "Jestem poruszony Pana niewiedzą w tym zakresie" "Ostatnio był Pan łaskaw zapytać w KFC, w jaki sposób złamał Pan Konstytucję RP? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna - wyjaśnia Roman Giertych w liście do Andrzeja Dudy. Szanowny Panie Prezydencie! Przede wszystkim złamał Pan Konstytucję odmawiając przyjęcia przysięgi od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK i podtrzymał Pan to swoje stanowisko pomimo wyroku TK,
Porady, Listy, Komunikaty

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dotyczące procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału

Na konferencję pt. „Prawa człowieka a wzajemne uznawanie wyroków w Unii Europejskiej – refleksje na kanwie sprawy Celmer”, HFPC 

Sąd Okręgowy w Poznaniu poszukuje: lekarzy medycyny do pełnienia funkcji - stałych biegłych sądowych oraz  lekarzy do pełnienia funkcji -