title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Trybunał Stanu dla B. Szydło i A.Dudy
Pod hasłem "Konstytucja w sądzie, sąd w Konstytucji - refleksje aktualne", 7 czerwca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie z prof. Andrzejem Zollem oraz prof. Marcinem Matczakiem. Prof. Zoll mówił, że nie jest żadnym sukcesem, iż wyroki Trybunału Konstytucyjnego zostały w końcu wydrukowane. Jego zdaniem


Od lewej prof. Marcin Matczak i prof. Andrzej  Zoll
powinniśmy domagać się, aby prezydent Andrzej Duda przyjął ślubowanie od trzech sędziów TK, wybranych zgodnie z prawem przez Sejm w październiku 2015 r. Według Zolla ewidentnym powodem do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu jest: dla b. premier Beaty Szydło - niedrukowanie tych wyroków, a dla prezydenta Dudy – niezaprzysiężenie tych sędziów. Zdarzały się też wtedy błędy po stronie Trybunału – przyznał prof. Zoll. Ocenił, że nie należało np. wpuścić do TK trzech osób wybranych w grudniu 2015 r. przez Sejm na zajęte już miejsca sędziowskie w TK i płacić im wynagrodzeń. Zgodził się z tym prof. Matczak. „Pan prezes Andrzej Rzepliński nie mówił biblijnie "tak,tak - nie, nie” – oświadczył. Według niego opinia publiczna nie rozumiała, dlaczego wpuścił on do TK tych trzech dublerów.
     Prof. Zoll uważa, że przez wiele lat system wyboru sędziów TK nie był doskonały; zostawali nimi np. posłowie czy wiceministrowie. Dlatego trzeba wprowadzić zasadę, by kandydaci byli zupełnie odcięci od wpływów politycznych, np. przez kilka lat wcześniej nie mogliby pełnić żadnych funkcji politycznych czy rządowych.
     Według prof. Matczaka, przez prawie 30 lat TK miał w Polsce „miesiąc miodowy”. Dziś wraca wizja systemu prawa, w której najwyższą władzą jest „suweren”, a my musimy się podporządkować jego rozkazom, bo się go boimy. Dlatego demontaż systemu prawa musiał się rozpocząć od TK, który dokonywał przez lata swoistej „kontrasygnaty” ustaw. Dla tej wizji prawa śmiertelnie groźne jest stosowana przez niektóre sądy rozproszona kontrola konstytucyjności ustaw. Spotkanie zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Apelacji Warszawskiej "Nike", Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia - Oddział w Warszawie, Stowarzyszeniem Sędziów "Themis" oraz organizacją #Wolne sądy.
     
     
Data: 10.06.2018, godzina: 08:44:00.


Moja kancelaria

Donald Tusk, szef Rady Europejskiej: „Gdyby PiS był tak nieugięty wobec kiboli, jaki był wobec niepełnosprawnych, sytuacja na stadionach nie byłaby taka zła.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: Społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że to działania NIK wspomaga obywateli w kontrolowaniu władzy wykonawczej.
  

Prof. Ewa Łetowska: Referendum konstytucyjne to nie sondaż opinii publicznej. Traktowane na serio, referendum powinno dotyczyć gotowego projektu


Sr Adam Bodnar, RPO:Czy możliwa jest demokracja bez dialogu? Bez konsultacji? Bez zdolności do kompromisu? W klasycznej, zachodniej odmianie demokracji

Suspendowany ksiądz Wojciech Lemański„Wybaczcie mi, ale jakoś nie wierzę entuzjastycznej relacji premiera Morawieckiego ze spotkania z papieżem Franciszkiem”.

List prof. Marcina Matczaka do sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości

Sędzia Igor Tuleja o nowym systemie losowego przyznawania spraw sędziom. "Ten system losowego przydziału spraw jest tak transparentny,

Według Z.Ziobry  Lech Kaczyński nie ma nic wspólnego ze skazaniem T. Komendy, a on sam doprowadził do jego uwolnienia.T.Komenda mówi co innego:

Papież Franciszek: Nie można lekceważyć bólu ofiar pedofilii w Chile  Podkreślił jednocześnie, że tuszowanie nadużyć jest nie do pogodzenia z Ewangelią.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro,

Roman Giertych pisze list do prezydenta. "Jestem poruszony Pana niewiedzą w tym zakresie" "Ostatnio był Pan łaskaw zapytać w KFC, w jaki sposób złamał Pan Konstytucję RP? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna - wyjaśnia Roman Giertych w liście do Andrzeja Dudy. Szanowny Panie Prezydencie! Przede wszystkim złamał Pan Konstytucję odmawiając przyjęcia przysięgi od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK i podtrzymał Pan to swoje stanowisko pomimo wyroku TK,
Porady, Listy, Komunikaty

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dotyczące procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału

Na konferencję pt. „Prawa człowieka a wzajemne uznawanie wyroków w Unii Europejskiej – refleksje na kanwie sprawy Celmer”, HFPC 

Sąd Okręgowy w Poznaniu poszukuje: lekarzy medycyny do pełnienia funkcji - stałych biegłych sądowych oraz  lekarzy do pełnienia funkcji -