#1 Dziecko pozostanie w Polsce » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Dziecko pozostanie w Polsce
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skutecznie zaskarżyła decyzję sądu I instancji w Zielonej Górze w przedmiocie odebrania matce dziecka. Jak ustalono, w dniu 4 maja 2017 roku Egipcjanin, reprezentowany w Polsce przez pełnomocnika, wniósł do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wydział III Rodzinny i dla Nieletnich wniosek o nakazanie

obywatelce Polski wydania ojcu małoletniej w trybie art. 598 1 kpc i art.12 Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
MATKA MIAŁA USTALONE SĄDOWNIE KONTAKTY Z DZIECKIEM
     Dziecko uczestników postępowania, urodziło się w Wielkiej Brytanii. Mieszkało z ojcem, natomiast matka dziecka miała ustalone sądownie, przez sąd w Wielkiej Brytanii, kontakty z córką. Na terenie Wielkiej Brytanii, toczyło się przed sądem rodzinnym postępowanie w przedmiocie opieki nad małoletnią. 20 kwietnia 2017 roku dziewczynka została przywieziona przez matkę do Polski.
SĄD I INSTANCJI PODZIELIŁ STANOWISKO OJCA
    W toku postępowania matka dziecka podnosiła, że wnioskodawca źle traktował ją i dziecko podczas pobytu i zamieszkiwania na terenie Wielkiej Brytanii. Groził wnioskodawczyni odebraniem córki i wywiezieniem do Egiptu, znęcał się nad nią psychicznie, nieprawidłowo opiekował się dzieckiem. Mimo przedkładanych dowodów, sąd angielski podzielił jednak stanowisko Egipcjanina. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – III Wydział Rodzinny i Nieletnich, po rozpoznaniu niniejszej sprawy, postanowieniem z 14 grudnia 2017 roku, nakazał kobiecie wydanie małoletniej jej ojcu w terminie 7 dni od uprawomocnienia się tej decyzji. Sąd uznał, że zabranie dziecka przez matkę do Polski, bez zgody ojca oraz akceptacji właściwych organów było bezprawna.
ORZECZENIE SĄDU ZOSTAŁO ZASKARŻONE
    
Decyzja ta została zaskarżona przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze i matkę dziecka. W apelacji prokurator zarzucił sądowi I instancji przede wszystkim brak wszechstronnego i wnikliwego rozważenia zebranego w sprawie materiału dowodowego. Na rozprawie odwoławczej prokurator dodatkowo podniósł, że małoletnia już od ponad roku przebywa na terenie Polski z matką oraz babcią, z którymi nawiązała silną wieź emocjonalną. Dziewczynka uczęszcza do przedszkola, objęta jest pomocą psychologiczną, ma zapewnioną prawidłową opiekę. W tej sytuacji oderwanie dziecka od matki i ustabilizowanej sytuacji życiowej narażałoby małoletnią na poważne szkody psychiczne.
 DZIECKO POZOSTANIE W POLSCE
    Po przeprowadzeniu w dniu 5 czerwca 2018 roku rozprawy odwoławczej, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze uwzględnił obie wniesione apelacje i oddalił wniosek Egipcjanina o wydanie dziecka. Dziewczynka wraz z mamą pozostanie w Polsce.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa
     
     
Data: 07.06.2018, godzina: 09:13:00.


Moja kancelaria

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.

Profesor Marcin Matczak: Prezydent RP i prawnik z doktoratem nie uznaje przepisów prawa UE za przepisy obowiązujące w Polsce, dlatego twierdzi,

Prof. Marek Safjan: Sąd Najwyższy miał obowiązek zadać te pytania . Polski Sąd Najwyższy postąpił dokładnie tak jak powinien, stosując zabezpieczenie.

Draginja Nadażdin szefowa polskiego oddziału Amnesty International: nasz protest  wykorzystuje się to do dyskredytowania  Amnesty International,

Sędzia Waldemar Żurek: Wbrew mojej woli Dagmara Pawełczyk-Woicka, mianowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes krakowskiego Sądu Okręgowego

Adwokat Roman GiertycH: Szanowne Biuro. Przerażony faktem, że "rozważycie kroki prawne" przeciwko mnie w związku z ujawnieniem Waszej przemiłej


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk. „Wyrażająca zaniepokojenie próbami podważania naturalnego znaczenia rodziny, małżeństwa, płci oraz rodzicielstwa”.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany. Pytali Holendrów o wszelkie aspekty instytucji „nakazu karnego” wydawanego przez urząd prokuratorski.    Nakaz taki rozstrzyga w Holandii o odpowiedzialności karnej na równi z orzeczeniami sądów - zarówno w zakresie stwierdzenia winy, jak też publicznych i prawnych skutków skazania.
Porady, Listy, Komunikaty

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"