title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Dziecko pozostanie w Polsce
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skutecznie zaskarżyła decyzję sądu I instancji w Zielonej Górze w przedmiocie odebrania matce dziecka. Jak ustalono, w dniu 4 maja 2017 roku Egipcjanin, reprezentowany w Polsce przez pełnomocnika, wniósł do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wydział III Rodzinny i dla Nieletnich wniosek o nakazanie

obywatelce Polski wydania ojcu małoletniej w trybie art. 598 1 kpc i art.12 Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
MATKA MIAŁA USTALONE SĄDOWNIE KONTAKTY Z DZIECKIEM
     Dziecko uczestników postępowania, urodziło się w Wielkiej Brytanii. Mieszkało z ojcem, natomiast matka dziecka miała ustalone sądownie, przez sąd w Wielkiej Brytanii, kontakty z córką. Na terenie Wielkiej Brytanii, toczyło się przed sądem rodzinnym postępowanie w przedmiocie opieki nad małoletnią. 20 kwietnia 2017 roku dziewczynka została przywieziona przez matkę do Polski.
SĄD I INSTANCJI PODZIELIŁ STANOWISKO OJCA
    W toku postępowania matka dziecka podnosiła, że wnioskodawca źle traktował ją i dziecko podczas pobytu i zamieszkiwania na terenie Wielkiej Brytanii. Groził wnioskodawczyni odebraniem córki i wywiezieniem do Egiptu, znęcał się nad nią psychicznie, nieprawidłowo opiekował się dzieckiem. Mimo przedkładanych dowodów, sąd angielski podzielił jednak stanowisko Egipcjanina. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – III Wydział Rodzinny i Nieletnich, po rozpoznaniu niniejszej sprawy, postanowieniem z 14 grudnia 2017 roku, nakazał kobiecie wydanie małoletniej jej ojcu w terminie 7 dni od uprawomocnienia się tej decyzji. Sąd uznał, że zabranie dziecka przez matkę do Polski, bez zgody ojca oraz akceptacji właściwych organów było bezprawna.
ORZECZENIE SĄDU ZOSTAŁO ZASKARŻONE
    
Decyzja ta została zaskarżona przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze i matkę dziecka. W apelacji prokurator zarzucił sądowi I instancji przede wszystkim brak wszechstronnego i wnikliwego rozważenia zebranego w sprawie materiału dowodowego. Na rozprawie odwoławczej prokurator dodatkowo podniósł, że małoletnia już od ponad roku przebywa na terenie Polski z matką oraz babcią, z którymi nawiązała silną wieź emocjonalną. Dziewczynka uczęszcza do przedszkola, objęta jest pomocą psychologiczną, ma zapewnioną prawidłową opiekę. W tej sytuacji oderwanie dziecka od matki i ustabilizowanej sytuacji życiowej narażałoby małoletnią na poważne szkody psychiczne.
 DZIECKO POZOSTANIE W POLSCE
    Po przeprowadzeniu w dniu 5 czerwca 2018 roku rozprawy odwoławczej, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze uwzględnił obie wniesione apelacje i oddalił wniosek Egipcjanina o wydanie dziecka. Dziewczynka wraz z mamą pozostanie w Polsce.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa
     
     
Data: 07.06.2018, godzina: 09:13:00.


Moja kancelaria

Donald Tusk, szef Rady Europejskiej: „Gdyby PiS był tak nieugięty wobec kiboli, jaki był wobec niepełnosprawnych, sytuacja na stadionach nie byłaby taka zła.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: Społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że to działania NIK wspomaga obywateli w kontrolowaniu władzy wykonawczej.
  

Prof. Ewa Łetowska: Referendum konstytucyjne to nie sondaż opinii publicznej. Traktowane na serio, referendum powinno dotyczyć gotowego projektu


Sr Adam Bodnar, RPO:Czy możliwa jest demokracja bez dialogu? Bez konsultacji? Bez zdolności do kompromisu? W klasycznej, zachodniej odmianie demokracji

Suspendowany ksiądz Wojciech Lemański„Wybaczcie mi, ale jakoś nie wierzę entuzjastycznej relacji premiera Morawieckiego ze spotkania z papieżem Franciszkiem”.

List prof. Marcina Matczaka do sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości

Sędzia Igor Tuleja o nowym systemie losowego przyznawania spraw sędziom. "Ten system losowego przydziału spraw jest tak transparentny,

Według Z.Ziobry  Lech Kaczyński nie ma nic wspólnego ze skazaniem T. Komendy, a on sam doprowadził do jego uwolnienia.T.Komenda mówi co innego:

Papież Franciszek: Nie można lekceważyć bólu ofiar pedofilii w Chile  Podkreślił jednocześnie, że tuszowanie nadużyć jest nie do pogodzenia z Ewangelią.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro,

Roman Giertych pisze list do prezydenta. "Jestem poruszony Pana niewiedzą w tym zakresie" "Ostatnio był Pan łaskaw zapytać w KFC, w jaki sposób złamał Pan Konstytucję RP? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna - wyjaśnia Roman Giertych w liście do Andrzeja Dudy. Szanowny Panie Prezydencie! Przede wszystkim złamał Pan Konstytucję odmawiając przyjęcia przysięgi od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK i podtrzymał Pan to swoje stanowisko pomimo wyroku TK,
Porady, Listy, Komunikaty

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dotyczące procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału

Na konferencję pt. „Prawa człowieka a wzajemne uznawanie wyroków w Unii Europejskiej – refleksje na kanwie sprawy Celmer”, HFPC 

Sąd Okręgowy w Poznaniu poszukuje: lekarzy medycyny do pełnienia funkcji - stałych biegłych sądowych oraz  lekarzy do pełnienia funkcji -