#1 Głos zawodów zaufania publicznego » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Głos zawodów zaufania publicznego
Z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 6 czerwca odbyło się pierwsze ogólnopolskie spotkanie organizacji regionalnych zrzeszających samorządy tychże zawodów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele adwokatów, lekarzy, notariuszy, architektów, radców prawnych, inżynierów budownictwa, doradców podatkowych,
komorników, biegłych rewidentów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy oraz współpracujących z samorządami stowarzyszeń: Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Izby Fizjoterapeutów, Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów. Dzięki staraniom organizatorów po raz pierwszy w historii w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się ze sobą przedstawiciele porozumień regionalnych samorządów zawodów zaufania publicznego a mianowicie:
• Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie
• Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
• Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
• Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
• Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
• Warmińsko-Mazurskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
• Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
Zebrani wyrazili wolę budowy ogólnokrajowej organizacji zrzeszającej wszystkie samorządy zawodów zaufania publicznego, które reprezentują rzeszę ponad 720 tys. ich członków wykonujących zawody zaufania publicznego. Obrady uwieńczyło przyjęcie wspólnego stanowiska: "Zebrani w Łodzi w dniu 6 czerwca 2018 r. przedstawiciele Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego postanowili nawiązać współpracę w wymiarze ogólnokrajowym między reprezentowanymi na spotkaniu podmiotami w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy nimi oraz integracji i konsolidacji samorządów na poziomie izbowym, a także podejmowania wspólnych inicjatyw zmierzających do popularyzowania wartości ustrojowej samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego, prowadzenia działań edukacyjnych w społeczeństwie dotyczących idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli społecznej i misji tych zawodów. Zebrani uznali, iż współdziałanie na tym poziomie organizacyjnym samorządów zawodów zaufania publicznego pozwoli uzyskać większy wpływ, adekwatny do ich znaczenia społecznego, na procesy legislacyjne dotyczące samorządności zawodów zaufania publicznego w porządku prawnym RP oraz warunków funkcjonowania zawodów.” Po zakończeniu formalnych obrad - przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów spotkali się Łódzkim Domu Kutury, im. Marsz. J. Piłsudskiego, gdzie w godzinach wieczornych wysłuchali pasjonującego wykładu redaktora Marka Zająca (dziennikarza i publicysty specjalizującego się w tematyce społecznej, historyka). W czasie wykładu red. M. Zając z właściwą sobie erudycją i znawstwem zagadnień publicznych podzielił się z zebranymi nie tylko wiedzą na temat historycznego znaczenia samorządności zawodowej ale także swoimi refleksjami na temat odbioru społecznego samorządu i naszych zawodów, uwrażliwił zebranych na współczesne wyzwania i odpowiedzialność, przed jakimi staje dziś cała polska inteligencja. Doskonale przyjęty - pełen humoru i życzliwych rad portret samorządności zawodowej - „tchnął wiatr w żagle zgromadzonych”, jak doskonale ujął to organizator Ogólnopolskiego Spotkania Samorządów Zawodowych i prowadzący wieczór Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Jarosław Z. Szymański. W drugiej części spotkania wieczornego przedstawiciele samorządów zawodowych integrowali się przy utworach muzycznych, które wykonywały w sposób niebywale profesjonalny dwa zespoły składające się z muzykujących architektów łódzkich i warszawskich. Zważywszy na doskonałą atmosferę towarzyszącą zorganizowanemu spotkaniu i wspólne stanowisko przyjęte w uchwale - nie może być wątpliwości, że otworzyło ono nowy rozdział w historii polskiej samorządności zawodowej zawodów obdarzanych przymiotem zaufania publicznego.
Źróło: Naczelna Rada Adwokacka
     
     
Data: 08.06.2018, godzina: 13:32:00.


Moja kancelaria

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.

Profesor Marcin Matczak: Prezydent RP i prawnik z doktoratem nie uznaje przepisów prawa UE za przepisy obowiązujące w Polsce, dlatego twierdzi,

Prof. Marek Safjan: Sąd Najwyższy miał obowiązek zadać te pytania . Polski Sąd Najwyższy postąpił dokładnie tak jak powinien, stosując zabezpieczenie.

Draginja Nadażdin szefowa polskiego oddziału Amnesty International: nasz protest  wykorzystuje się to do dyskredytowania  Amnesty International,

Sędzia Waldemar Żurek: Wbrew mojej woli Dagmara Pawełczyk-Woicka, mianowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes krakowskiego Sądu Okręgowego

Adwokat Roman GiertycH: Szanowne Biuro. Przerażony faktem, że "rozważycie kroki prawne" przeciwko mnie w związku z ujawnieniem Waszej przemiłej


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk. „Wyrażająca zaniepokojenie próbami podważania naturalnego znaczenia rodziny, małżeństwa, płci oraz rodzicielstwa”.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany. Pytali Holendrów o wszelkie aspekty instytucji „nakazu karnego” wydawanego przez urząd prokuratorski.    Nakaz taki rozstrzyga w Holandii o odpowiedzialności karnej na równi z orzeczeniami sądów - zarówno w zakresie stwierdzenia winy, jak też publicznych i prawnych skutków skazania.
Porady, Listy, Komunikaty

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"